1992 yılında kurulan Pamukkale Üniversitesi öğrencileri ve çalışanlarıyla ile hızla gelişen genç bir kurumdur. Üniversitemizin dayandığı temel değerler "akıl" ve "bilim"dir. Amacımız her türlü dogma ve kalıplaşmış fikirden uzak, özgür düşünceli, kendine güvenen, dünya ile rahatça iletişim kuran, ülkesinin ve insanlığın iyiliği için çalışan, kendini geliştirebilen bireyler yetiştirebilmektir. Bütün alt ve üst yapı yatırımlarımız bu amaç doğrultusunda planlanmaktadır. Mesleki eğitim programları, yabancı dil eğitimleri, Ar-Ge alanları, sosyal olanaklar konusunda ülkemizin önde gelen üniversitelerinden biri olmak hedeflenmiştir. Bölümlerimizin eğitim kalitesi, proje kapasitesi, uluslararası işbirliği antlaşmaları her geçen gün daha üst düzeye çıkmaktadır. Erasmus ve Socrates programları bölümlerimizin çoğunda aktiftir. AB programları dışında üniversitemizin değişik ülkelerdeki üniversitelerle birçok işbirliği antlaşması vardır. Dünyanın neresinde bilim varsa onu öğrenmek, neresinde büyük bir bilgin varsa onunla çalışmak, neresinde bilinmedik birşey varsa onu çözmek, neresinde karanlık varsa onu dağtımak Pamukkale Üniversitesi'nin vizyonudur.