ARKEOLOJİ ANABİLİM DALI

Genel Bilgiler

Pamukkale Üniversitesi bünyesinde 2002 yılından beri Lisans Eğitimi vermekte olan Arkeoloji Bölümü, daha önce Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinden başlayan lisansüstü eğitim faaliyetlerini, 2015 yılından itibaren Arkeoloji Enstitüsü bünyesinde sürdürmektedir. Arkeoloji Bölümü'nde 4 profesör, 1 doçent, 3 yardımcı doçent, 5 Öğretim Görevlisi , 1 Araştıırma Görevlisi Dr., 4 Uzman ve 6 Araştırma Görevlisi ile oldukça zengin bir eğitim kadrosuna sahiptir.


Amaçlar

Bölümümüzün amaçları, Türkiye ve dünya arkeolojisine katkı sağlayacak, bilimsel bilgi üretebilecek aynı zamanda kamu kuruluşlarında teknik hizmet sağlayabilecek uzmanlar yetiştirmektir. Özellikle arkeolojik kazılar ve bu kazılar bünyesinde çalışmalarını sürdüren çok farklı disiplinlerden araştırmacıları desteklemek, çok disiplinli çalışmalara katkı sağlamak ve bu alanlarda eğitim-öğretim faaliyetleri yürütmek de temel amaçlardandır.


Programlar
İletişim
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
ENSTİTÜ ANABİLİMDALI BAŞKANIProf. Dr. CELAL ŞİMŞEK  csimsek@pau.edu.tr
© 2022 PAU