DOKTORA .

TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

Genel Bilgiler

Bölümümüz 1998-1999 öğretim yılında gerçekleştirilen yapılanmayla Türkçe Eğitimi Bölümü olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Bölümde lisans ve yüksek lisans dersleri verilmektedir. Halen üç Profesör, dört Doçent, üç Doktor Öğretim Üyesi ve bir Öğretim Görevlisi görev yapmaktadır.


Amaçlar

Bölümümüzün amacı, ortaokulda eğitim gören (11-15 yaşlarındaki) çocuklara Türkçeyi doğru kullanabilme, okuduğunu ve dinlediğini anlama, kendisini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilme becerilerini kazandıracak, ulusal dil bilincine sahip, Türk dilini koruyup kollayan alan uzmanları yetiştirmektir.


Programlar
İletişim
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
ENSTİTÜ ANABİLİMDALI BAŞKANIProf. Dr. NURETTİN ÖZTÜRK+90 258 296 1015 nozturk@pau.edu.tr
© 2021 PAU