DOKTORA .

TEMEL EĞİTİM ANABİLİM DALI

Genel Bilgiler

Temel Eğtiim Bölümü; Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı ve Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı olmak üzere iki ayrı anabilim dalından oluşmaktadır.


Amaçlar

Temel Eğitim Bölümü; Atatürk İlke ve İnkılâpları doğrultusunda ülkesine ve milletine gönülden bağlı, millî değerlerini koruyup yaşatmayı amaç edinen, nitelikli, ahlâklı, sorgulayan, eleştiren, yaratıcı düşünceye sahip temel eğitime ilişkin evrensel bakış açısı ile alanıyla ilgili bilimsel araştırmalar ışığında öğretmenlik meslek bilgi ve becerileri ile donatılmış öğretmenler yetiştirmek amacıyla kurulmuştur.


Programlar
İletişim
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
ENSTİTÜ ANABİLİMDALI BAŞKANIProf. Dr. HÜSEYİN KIRAN  hkiran@pau.edu.tr
© 2022 PAU