DOKTORA .

GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

Genel Bilgiler

1997 yılından sonra YÖK-MEGP (Milli Eğitimi Geliştirme Projesi) kapsamında yapılan yeni düzenlemeyle daha önce anabilim dalı konumunda bulunan Resim İş Eğitimi bilim Dalı ve Müzik Eğitimi bilim Dalı olmak üzere akademik kadrosu, öğrencileri, derslikleri ve ders uygulama yöntemleri açısından birbirinden farklılık gösteren iki farklı anabilim dalının birleştirilmesiyle oluşturulmuş bir anabilim dalıdır Anabilim dalı, akademik anlamda görsel ve işitsel sanat eğitimcilerini yetiştirir. Anabilim dalına bağlı bilim dallarıyla ilgili bilgiler ilgili bilimdalının sayfasında verilmiştir.


Amaçlar

Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı'nın amacı, farklı sanat alanlarında ve sanat kültürü konularında yeterlikli ve nitelikli görsel ve işitsel sanat insanları yetiştirmektir. Adayların sağlam bir genel kültür ve alan bilgisi yanında bu alanın bilgi ve deneyimlerini aktaracak eğitimci bilgiye sahip olmaları da amaçlanır. Böylece adaylardan sanatı anlayan, öğreten ve tartışabilen bir tavır geliştirmeleri beklenir. Bunun yanısıra öğrencilerinin bağımsız sanatçı olmaya yönelik önleri açıktır.


Programlar
İletişim
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
ENSTİTÜ ANABİLİMDALI BAŞKANIProf. Dr. EFE AKBULUT  eakbulut@pau.edu.tr
© 2022 PAU