ENERJİ YÖNETİMİ VE TEKNOLOJİLERİ ANABİLİM DALI

Genel Bilgiler

Program, katılımcıların ve enerji sektörünün ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlanmıştır. Programın hedefleri, katılımcılara; • Geleneksel ve yenilenebilir enerji sistemlerinin teknik özelliklerini, üstünlüklerini ve zayıflıklarını karşılaştırmalı olarak değerlendirebilme, • Şirketlerde enerji portföyünü oluşturabilecek şekilde; teknik, ekonomik ve toplumsal faktörleri göz önüne alarak yatırım kararları verebilme, • Enerji projelerinin yatırım kararı öncesindeki fizibilite analizlerini hazırlayabilme, • Karar verme tekniklerini bilimsel olarak uygulayabilme, • Enerji arzı ve güvenliğini etkileyen faktörleri analiz edebilme, • Enerji sektöründeki hukuki düzenlemeler, ulusal ve uluslararası politikalar, teşvik ve destekler konusunda güncel bilgileri edinme, • İklim değişikliği, enerjinin çevresel etkileri ve toplumsal maliyeti, karbon ekonomisi gibi konularda bilgi birikimi sağlayarak, yatırım süreçlerinde doğru kararlar verebilme becerilerini kazandırmaktır. • Uygulama becerilerini kazandırmak üzere, sektörün üst düzey yöneticilerinin bilgi ve deneyimlerini öğrencilerimizle paylaşmalarına imkan sağlamak, • Enerji sektöründeki kurum ve kuruluşlar, profesyoneller ve bu alanda bilimsel araştırmalar sürdüren araştırmacı ve akademisyenler arasında işbirliğini sürekli kılacak bir üniversite-sanayi işbirliği platformu oluşturmak.


Amaçlar

Enerji Yönetimi ve Teknolojileri Tezsiz Yüksek Lisans Programı’nın amacı; mühendislik, temel bilimler, ekonomi, yönetim, siyaset, kamu politikaları gibi alanlardan ve farklı sektörlerden gelen, enerji sektöründe uzmanlaşmak isteyen, enerji sektöründe ya da farklı sektörlerde çalışma deneyimine sahip yönetici ve yönetici adaylarının çok disiplinli çalışmalar sayesinde teknoloji ve teknoloji politikaları, proje yönetimi, geleneksel ve yenilenebilir enerji sistemlerinin teknik özelliklerini, üstünlüklerini ve zayıflıklarını karşılaştırmalı olarak değerlendirebilme, şirketlerde enerji portföyünü oluşturabilecek şekilde; teknik, ekonomik ve toplumsal faktörleri göz önüne alarak yatırım kararları verebilme, enerji projelerinin yatırım kararı öncesindeki fizibilite analizlerini hazırlayabilme vb konularda yetkin bireyler yetiştirmektir.


Programlar
İletişim
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
ENSTİTÜ ANABİLİMDALI BAŞKANIProf. Dr. ÖMER ALTAN DOMBAYCI  adombayci@pau.edu.tr
© 2022 PAU