MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

Genel Bilgiler

Makine Mühendisliği Programında, Mekanik, Konstrüksiyon ve imalat, Makine Teorisi ve Dinamiği, Enerji ve Termodinamik ana bilim dallarında teorik ve uygulamalı dersler önerilmektedir.


Amaçlar

Lisanüstü eğitim öğretim programının amacı makine mühendisliğinin belirli bir alan veya alt dallardan birinde belirli bir bilgi derinliği olan uzman veya yenilikçiler olarak tanınan mühendisler yetiştirmektir. Yüksek lisans öğrencilerine matematik, makine mühendisliği ve diğer mühendislik alanlarında tamamlayıcı bir bilgi birikimine sahip olabilecekleri bir eğitim vermektir. Diğer taraftan öğrencilerin bir araştırma konusunu önerebilme yeteneğine sahip olabilmeleri ve bu araştırmayı yürütme, sonuçlarını üretme, analiz etme, bunların üzerinden sözlü ve yazılı sunumlar hazırlayabilme bilgi ve becerisi kazandırmaktır.


Programlar
İletişim
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
ENSTİTÜ ANABİLİMDALI BAŞKANIProf. Dr. ÖZLER KARAKAŞ  okarakas@pau.edu.tr
© 2022 PAU