JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

Genel Bilgiler

Jeoloji Mühendisliği, 1994 yılında Kınıklı Yerleşkesinde kurulmuştur. Bölümün kısa bir tarihi olmasına rağmen, ögretim üyesi ve laboratuvar olanakları bakımından kendini geliştirmiş ve ülkemizde önemli bir yere sahip olmayı başarmıştır. Bölüm; 18 öğretim üyesi, 6 araştırma görevlisi, 3 uzman, 1 idari ve 3 teknik personel ile eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Bölümde yerel, ulusal ve uluslararası çeşitli bilimsel projeler tamamlanmış bir kısmı da halen yürütülmektedir. Projelere ait detaylı bilgiler ilgili öğretim üyeleri kişisel web sayfalarından temin edilebilir.


Amaçlar

Jeoloji Mühendisliği, mineral ve doğal kaynakların araştırılması, yüzey ve yeraltı mühendislik yapıları ile ilgili jeoloji kökenli sorunların araştırılması, yeraltı suyu ve jeotermal enerji olanaklarının araştırılması, doğal afetler ve alınabilecek önlemler ile ilgili sorunlara, jeoloji bilgilerinin uygulanmasını amaçlar. Jeoloji Mühendisliği, profesyonel ve uzman jeolojik araştırmaları gerektiren çeşitli mühendislik problemlerinin tanımlanması, analizi ve çözümünde, bir bilim olarak jeolojinin temelleri ile mühendislik ilkelerinin integrasyonunu gerektirir.


Programlar
İletişim
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
ENSTİTÜ ANABİLİMDALI BAŞKANIProf. Dr. HALİL KUMSAR  hkumsar@pau.edu.tr
© 2022 PAU