İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

Genel Bilgiler

İnşaat Mühendisliği Bölümü Mühendislik Fakültesinin ilk bölümü olarak 1976’da eğitim ve öğretime başlamıştır. 1982-1992 yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Denizli Mühendislik Fakültesi, 1992’den beri de Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nin bir bölümü olarak eğitim, öğretim, araştırma ve uygulamalarını, Üniversitemiz Kınıklı kampüsünde, Jeoloji Mühendisliği Bölümü ile birlikte aynı binada sürdürmektedir. Bölümümüzde Yapı, Hidrolik, Ulaştırma, Geoteknik ve Mekanik Anabilim dalı olmak üzere beş anabilim dalı bulunmaktadır. Eğitim öğretim faaliyetleri yanında, DPT, TÜBİTAK ve BAP destekli çok sayıda Araştırma Projesi yürütülmektedir.


Amaçlar

İnşaat Mühendisliği Bölümü olarak amacımız milli değerlere bağlı, uluslararası ölçekte bilgi üreten, bilim dünyasına katkıda bulunan; ülke ve dünya gerçeklerine duyarlı, kültürel olarak donanımlı, araştırıcı ve teknoloji geliştiren, bölgesel ve ulusal sorunları gören ve bunlara çözüm önerileri geliştiren, toplumun yaşam kalitesinin yükselmesine katkıda bulunacak projeler üreten araştırmacı ve uygulamacı inşaat mühendisleri yetiştirmektir.


Programlar
İletişim
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
ENSTİTÜ ANABİLİMDALI BAŞKANIProf. Dr. ABDULLAH CEM KOÇ  a_c_koc@pau.edu.tr
© 2022 PAU