ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

Genel Bilgiler

Endüstri Mühendisliği Anabilimdalı bünyesinde Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programları yürütülmektedir. Öğrenci kabulüne ilk olarak 2002-2003 akademik yılında başlanmıştır. Eğitim dili Türkçe olan programlara kabul edilebilmek için adayın PAÜ Fen Bilimleri Enstitüsünün belirlediği başvuru kriterlerini sağlaması ve ilgili sınavlarda başarılı olması gerekmektedir. Programlarda güncel ve pratiğe yakın bir araştırma odaklı mühendislik eğitimi verilmesi temel ilke olarak benimsenmiştir. Programlara ilişkin en güncel bilgiler, http://endustri.pau.edu.tr internet alanından ve/veya PAÜ Eğitim Bilgi Sistemi'nden alınabilir.


Amaçlar

Program Eğitim Amaçları 1.Verimlilik ve Kalite Geliştirme Faaliyetlerinin Yönetimi Verimliliği artırmayı mesleki felsefe olarak esas alan, içinde yer aldığı iş sistemi ile birlikte yaşadığı topluma kadar uzanan çevresel tüm unsurlar için verimlilik alanında fikir üreten, kalite geliştirme faaliyetleri planlayan, bu alanlardaki çalışmalara destek veren ve uygulamalarının yürütücüsü olan; 2. Endüstriyel ve/veya Hizmet Sistemlerinin Tasarımı ve Yönetimi Tedarik zincirlerini oluşturan endüstriyel sistemlerin, lojistik faaliyetlerin ve/veya hizmet sistemlerinin tasarımı, yeniden yapılandırılması veya geliştirilmesi ile, ürün tasarımı veya geliştirilmesi projelerini planlayan, projelerin yatırım analizlerini yapan, proje sürecinde diğer disiplinlerin katkılarını koordine edebilecek bilgi düzeyi ve iletişim yetkinliğine sahip olarak projeyi yöneten; 3. Yönetimde Verilere Dayalı Analiz ve Analitik Karar Verme Sistem yaklaşımının temel felsefeleri ışığında, iş süreçlerinde karşılaşılan problemlerin tanımlanmasında ve çözümünde, verilere dayalı analiz ve analitik karar verme yöntemlerini kullanan; 4. Bilişim ve Üretim Sistemleri Entegrasyonu Değişim sürecini yorumlayan, değişimin iş sistemlerinin modernizasyonuna yansıtılması için yönetim, işletim, bilişim ve üretim sistemleri alanlarında gerekli geliştirme kriterlerini belirleyen ve kurumsal kaynakların planlanması projelerini yürüten; 5. Üretim ve/veya Hizmet Sistemlerinin Planlanması Üretim ve hizmet sistemlerinin planlanması, yürütülmesi ve kontrol edilmesine yönelik mesleki edinimleri doğrultusunda yöntem geliştiren, uygulama süreçlerini tasarlayan ve stratejik planlar hazırlayarak sürdürülebilirliği yöneten, 6. Kalite, İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Yönetimi Ulusal ve/veya uluslar arası yayınlanan kalite, iş sağlığı ve güvenliği, çevre, sosyal uygunluk vd. genel yönetim sistemleri standartları ile sektörlere özel tanımlanan standartları anlayan, yorumlayan ve faaliyet gösterdiği alana uyarlayarak entegre yönetim sisteminin tasarımını yapan, yönetim sistemleri uygulamalarını yöneten; 7. Global Düzeyde Mesleki İletişim ve Paylaşım Öncelikle mesleki gelişimin ve faaliyet gösterdiği iş sisteminin sürdürülmesinin gerektirdiği uluslar arası düzeyde iletişimi kurarak, bilimsel, sosyal, kültürel paylaşım sağlayan Endüstri Yüksek Mühendisleri yetiştirmektir.


Programlar
İletişim
İletişim bilgisi bulunamadı.
© 2022 PAU