ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

Genel Bilgiler

Çevre Mühendisliği Programında, Su, Atıksu, Hava ve Toprak Kirliliği Kontrolü ve Arıtımı, Katı Atık Yönetimi, Tehlikeli ve Zararlı Atıklar, Gürültü Kirliliği ve Su Kaynakları Yönetimi konularında teorik ve uygulamalı dersler önerilmektedir.


Amaçlar

Çevre Mühendisliği Yüksek Lisans/Doktora Programından mezun olan bir kişi, Su, Atıksu, Hava ve Toprak Kirliliği, Kontrolü ve Arıtımı, Katı Atık Yönetimi, Tehlikeli ve Zararlı Atıklar, Gürültü Kirliliği ve Su Kaynakları Yönetimi konularından birinde uzman bilgisine sahip olacaktır. Mezunların, çevre sorunları ve toplum gereksinimleri doğrultusunda anlamlı, ekonomik ve sürdürülebilir mühendislik çözümlerinin tasarımı ve uyarlanması odaklı temel ve uygulamalı araştırmaları yürütme ve destekleme yeteneklerinin de geliştirilmesi beklenmektedir.


Programlar
İletişim
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
ENSTİTÜ ANABİLİMDALI BAŞKANIProf. Dr. HİDAYET ARGUN  hargun@pau.edu.tr
© 2022 PAU