GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Genel Bilgiler

1997 yılından sonra YÖK-MEGP (Milli Eğitimi Geliştirme Projesi) kapsamında yapılan yeni düzenlemeyle daha önce bölüm konumunda bulunan Resim İş Eğitimi Anabilim Dalı ve Müzik Eğitimi Anabilim Dalı olmak üzere akademik kadrosu, öğrencileri, derslikleri ve ders uygulama yöntemleri açısından birbirinden farklılık gösteren iki farklı anabilim dalının birleştirilmesiyle oluşturulmuş bir anabilim dalıdır. Bölüm, genel anlamda ilk ve orta öğretim kurumlarının ihtiyacı olan görsel ve işitsel sanat eğitimcilerini yetiştirir. Bölüme bağlı anabilim dallarıyla ilgili bilgiler ilgili anabilimdalının sayfasında verilmiştir.


Amaçlar

Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü'nün amacı, temel eğitim ve orta öğretime farklı sanat alanlarında ve sanat kültürü konularında yeterlikli ve nitelikli “Görsel ve İşitsel Sanat Öğretmeni” yetiştirmektir. Adayların sağlam bir genel kültür ve alan bilgisi yanında bu alanın bilgi ve deneyimlerini aktaracak öğretmenlik mesleği bilgisine sahip olmaları da amaçlanır. Böylece adaylardan sanatı anlayan, öğreten ve tartışabilen bir tavır geliştirmeleri beklenir. Bunun yanısıra öğrencilerinin bağımsız sanatçı olmaya yönelik önleri açıktır.


Programlar
İletişim
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
BÖLÜM BAŞKANIProf. Dr. EFE AKBULUT+90 258 296 1311 eakbulut@pau.edu.tr
© 2021 PAU