İSLAMİ İLİMLER ENSTİTÜSÜ

Genel Bilgiler

GENEL YAPISI Pamukkale Üniversitesi İslami İlimler Enstitüsü, ilgili alanda yüksek lisans ve doktora çalışmaları yürütülmesi için kurulmuştur. Enstitümüzde 1 müdür, 1 müdür yardımcısı, enstitü sekreteri ve 6 memur görev yapmaktadır. Pamukkale Üniversitesi İslami İlimler Enstitüsü’nün lisansüstü düzeyde akademik çalışmaları, 7 anabilim dalında tek program çerçevesinde yürütülmektedir. İslami İlimler Enstitüsü yalnızca Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı ile eğitime devam etmektedir. İslami İlimler Enstitüsünün ana hedefi İlahiyat Fakültelerinin ve toplumun ihtiyaç duyduğu yüksek lisans ve doktora dercesine sahip bilim insanları yetiştirmek; bu alanlarda araştırma yapacak olanları desteklemek, araştırmayı kolaylaştıracak imkânları sunmaktır. VİZYON Vizyonumuz; üniversitemizin temel değerlerine bağlı kalarak Pamukkale Üniversitesi’nin kurumsal kültür ve bilincinin oluşturulduğu, güçlü üniversite- mezun dayanışmasının ve İslam dünyası ile işbirliğinin sağlandığı, akademik ve idari personelin kendi hedeflerini gerçekleştirme çabalarının desteklendiği ve tüm personelin üniversite vizyonu ile özdeşleştiği, evrensel değerde bilgi üreten, bilimsel aktivitelerini sürekli geliştiren bir yapıyı hedeflemektedir. İslami İlimler Enstitüsü tezli yüksek lisans programlarından mezun olacak öğrencilerimizin İngilizce, Türkçe ve Arapça (ya da program tarafından öngörülen başka bir dil) dillerine belirli bir seviyede hâkim olmaları gerekmektedir. Ayrıca, öğrencilerimize, çalışma alanlarının gerekliliklerine göre bu üç dile ek olarak farklı dillerde de kendilerini geliştirme imkânı tanınacaktır. MİSYON Misyonumuz; yüksek düzeyde bilimsel çalışma ve araştırma yapmasını desteklemek için, üniversitelere öğretim elemanı ve toplumun çeşitli kesimlerine bilimsel birikime sahip araştırmacılar yetiştirmek, bir araştırma kurumu olarak evrensel değerlerde bilgi üretecek bilimsel faaliyetleri geliştirmektir. Bu kapsamda bir eğitim kurumu olarak öğrencilerini küresel platformda ihtiyaç duyulan bilgi ve yetenekle donatmak, çağdaş bilimsel bilgiyi üretici biçimde kullanmalarını sağlamak ve bu anlayışı paylaşan bir toplum yaratılmasına katkı sağlamaktır. Enstitümüz bu amacı gerçekleştirmek için eğitim-öğretim hizmetlerini bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerini “yalnızca öğreten değil, öğrenen bir yapı içerisinde” mükemmelliğe ulaştıracak şekilde sürdürmektedir. İslami İlimler Enstitüsü’nün misyonu bünyesinde yürütülen lisansüstü programlar çerçevesinde, fikri bağımsızlığı ve eleştirel düşünceyi ilke edinmiş, İslami ilimler alanında uluslararası ölçekte araştırma yapabilen, milli ve evrensel değerlerden istifade ederek küresel toplumun ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretebilen, gerçekleştirdiği projeleri toplumun hizmetine sunabilen araştırmacılar, uzmanlar ve akademisyenler yetiştirmektir.


Amaçlar

AMAÇ Pamukkale Üniversitesi İslami İlimler Enstitüsü İslam’ı doğru anlama, yorumlama ve uygulama dirayetine sahip samimi, dürüst ve sorumlu Müslüman bireyler yetiştirmeyi, onlara, medeniyetimizin bilgi ve kültür birikimini kazandırırken, çağımızı etkileyen beşeri konular hakkında fikir yürütebilecekleri bilgi ve beceriler kazandırmayı, İslâm’ın temel kaynaklarını, kadîm ve modern yorumlarını, tefsir, hadis, fıkıh, kelam ve tasavvuf gibi ana disiplinleri sosyal bilimlerin diğer alanlarından da destek alarak lisansüstü ve doktora düzeyinde çalışma becerisi kazandırmayı, dünyamızda giderek artan İslami İlimler öğretim üyesi ihtiyacını karşılamayı hedeflemektedir.


Bölümler/Anabilim Dalları

GoreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
ENSTİTÜ MÜDÜRÜ Doç. Dr. HARUN ABACI+90 258 296 4423 harunabaci@pau.edu.tr
ENSTİTÜ MÜDÜR YRD. Dr. Öğr. Üyesi MAHMUT YAZICI+90 258 296 4462 mahmutyazici@pau.edu.tr
© 2021 PAU