SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Genel Bilgiler

Enstitümüz 03.07.1992 tarih ve 3837 sayılı yasa ile Pamukkale Üniversitesi bünyesinde kurulmuş olup, 1996–1997 Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılında Biyoistatistik, Biyokimya, Halk Sağlığı, Mikrobiyoloji Anabilim Dallarına öğrenci alarak faaliyetine başlamıştır. 1997–1998 Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılında bu Anabilim dallarına, Halk Sağlığı Hemşireliği, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalları, 1998–1999 Eğitim-Öğretim yılı Bahar yarıyılında Anatomi, Farmakoloji Anabilim Dalları, 1999–2000 Eğitim-Öğretim yılında Beden Eğitimi ve Spor, Fizyoloji, Tıbbi Biyoloji, Biyofizik ve Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalları,2003–2004 Eğitim-Öğretim yılında mevcut anabilim dalı sayısına Antrenman ve Hareket, Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi ve Sporda Psiko-Sosyal Alanlar Anabilim Dallarını da ekleyerek Anabilim Dalı sayısını 16’ya çıkarmıştır. Bununla birlikte Doktora Programı açılma çalışmaları tamamlanarak Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği’nin 4. ve 7. maddeleri uyarınca Enstitümüze bağlı olarak 2004–2005 Eğitim-Öğretim yılından itibaren 5 Doktora Programı “Biyofizik, Biyokimya, Fizyoloji, Nörolojik Bilimler ve Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Doktora Programları” açılmıştır. 2017 tarihinde Enstitümüz bünyesine katılmıştır. kanser moleküler biyolojisi AD altında Yüksek Lisans ve Doktora programları ile birlikte kök hücre AD kurularak Yüksek Lisans programı açılmıştır.2018 yılı itibari ile enstitümüzdeki AnabilimDalı sayısı 20 olmuştur.


Amaçlar

Evrensel değerleri, Atatürk ilke ve devrimlerini temel alarak yaptığı eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetleriyle her alanda yetkin, yaratıcı, girişimci, ahlaki değer ve toplumsal sorumluluk sahibi üstün nitelikli bireyler yetiştirmeyi, toplum ve çevreye duyarlı yüksek nitelikli bilimsel ve kültürel çalışmalar yapmayı ve insanlığın yararına sunmayı görev edinmiştir. Bilginin üretimi, kullanımı ve yayılımına en üst düzeyde katkı sağlayan, ulusal ve uluslar arası platformda saygın bir eğitim ve araştırma kurumu olmak ve konusunda uzman akademik personel yetiştirmek amaçlanmaktadır.


Bölümler/Anabilim Dalları
GoreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
ENSTİTÜ MÜDÜRÜ Doç. Dr. ERHAN UĞURLU+90 258 296 5755 eugurlu@pau.edu.tr
ENSTİTÜ MÜDÜR YRD. Dr. Öğr. Üyesi HANDE ŞENOL+90 258 296 1705 hsenol@pau.edu.tr
© 2021 PAU