İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Genel Bilgiler

Üniversitemizin 03.07.1992 tarih ve 3837 sayılı kuruluş yasasında öngörülen teşkilat yapısında yer alan Fakültemiz 26.02.1993 tarihinde İşletme ve 21.03.1994 tarihinde İktisat Bölümünün açılmasıyla hizmet vermeye başlamıştır. 1994–1995 Eğitim Öğretim Yılında İşletme Bölümü İkinci Öğretim programı, 1997–1998 Eğitim Öğretim Yılında İktisat Bölümü İkinci Öğretim programı, 2000–2001 Eğitim-Öğretim Yılında Kamu Yönetimi Normal Öğretim programı, 2001–2002 Eğitim Öğretim Yılında Kamu Yönetimi İkinci Öğretim programı ve Maliye Bölümü Normal Öğretim programı, 2002–2003 Eğitim Öğretim Yılında Maliye Bölümü İkinci Öğretim programı açılmıştır. 2005–2006 Eğitim-Öğretim Yılında Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Normal Öğretim programında eğitim-öğretime başlamıştır. 2009-2010 Öğretim Yılında Ekonometri Bölümü, İşletme (İngilizce) Bölümü ve Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü, 2014 yılında Yönetim Bilişim Sistemleri bölümü kurularak öğrenci almaya başlamıştır.


Amaçlar

Fakültemizin amacı, ekonomik ve sosyal değişimin olduğu küresel dünyada, Türkiye'nin ve dünyanın değişen ve gelişen ekonomik sosyal olaylarını takip etmek, uygulamak, bu alanda ihtiyaç duyulan nitelikli elemanlarını yetiştirmektir. Türkiye ve Dünyadaki İktisadi ve İdari bilimler fakülteleri ile her alanda rekabet edecek bir düzeye gelmek.


Bölümler/Ana Bilim Dalları
ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ
EKONOMETRİ BÖLÜMÜ
EKONOMİ BÖLÜMÜ
İŞLETME BÖLÜMÜ
MALİYE BÖLÜMÜ
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ
YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ

GoreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
DEKAN Prof. Dr. ENDER COŞKUN  enderc@pau.edu.tr
DEKAN YARDIMCISI Prof. Dr. ABDULVAHAP ÖZCAN+90 258 296 2653 aozcan@pau.edu.tr
DEKAN YARDIMCISI Doç. Dr. ONUR KULAÇ+90 258 296 2654 okulac@pau.edu.tr