COURSE INFORMATION
Course CodeCourse TitleL+P HourSemesterECTS
SNO 551SCIENCE ETHICS3 + 01st Semester7,5

COURSE DESCRIPTION
Course Level Master's Degree
Course Type Elective
Course Objective Aims of the course are as following: _ Gaining both conceptual ∕ theoretical and practical proficiency in science ethics _ Proficiency in ontological, epistemological and methodological arguments in science ethics _ Seeing himself in the group of field education
Course Content What is the ethical, relations scientific and ethical, the basic principles in science ethics, ethics, code of ethics related to the process of scientific research, code of ethics related to the process of scientific publication, unethical behavior in science, causes of unethical behavior in science, ways to prevent unethical behavior in science, scientific ethics and research, research on the ethics of science, general evaluation
Prerequisites No the prerequisite of lesson.
Corequisite No the corequisite of lesson.
Mode of Delivery Face to face

COURSE LEARNING OUTCOMES
1With pre-readings, the student discusses the concepts of “science ethics” and comprehension ability as to these concept
2Discussing as to the status of ethics in science
3Discussing as to ontological, epistemological and methodological arguments in science ethics
4Evaluating motivation of arguments concerning educational
5Explaining educational dynamics of science ethics
6The student analyses and syntheses the conceptional and theoretical knowledge as to the science ethics method obtained from various

COURSE'S CONTRIBUTION TO PROGRAM
PO 01PO 02PO 03PO 04PO 05PO 06PO 07PO 08PO 09PO 10PO 11PO 12PO 13PO 14PO 15
LO 01               
LO 02               
LO 03               
LO 04               
LO 05               
LO 06               
Sub Total               
Contribution000000000000000

ECTS ALLOCATED BASED ON STUDENT WORKLOAD BY THE COURSE DESCRIPTION
ActivitiesQuantityDuration (Hour)Total Work Load (Hour)
Course Duration (14 weeks/theoric+practical)15345
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice)15460
Assignments5945
Final examination13030
Midterm11515
Total Work Load

ECTS Credit of the Course


195

7,5

COURSE DETAILS
 Select Year   


 Course TermNoInstructors
Details 2020-2021 Spring1ORHAN KUMRAL

Course Details
Course Code:  SNO 551 Course Title:  SCIENCE ETHICS
L+P Hour : 3 + 0   Course Code : 1   Language Of Instruction: Turkish Course Semester :  2020-2021 Spring
Course Coordinator :  ASSOCIATE PROFESSOR ORHAN KUMRAL E-Mail:  okumral@pau.edu.tr Phone Number : 
Course Location EGT A0213,
Goals : Aims of the course are as following: _ Gaining both conceptual ∕ theoretical and practical proficiency in science ethics _ Proficiency in ontological, epistemological and methodological arguments in science ethics _ Seeing himself in the group of field education
Content : What is the ethical, relations scientific and ethical, the basic principles in science ethics, ethics, code of ethics related to the process of scientific research, code of ethics related to the process of scientific publication, unethical behavior in science, causes of unethical behavior in science, ways to prevent unethical behavior in science, scientific ethics and research, research on the ethics of science, general evaluation
Attendance : %70
Topics
WeeksTopics
1 Planning of the course and definition of aims, subjects, process, evaluation and sources
2 What is the ethical
3 Relations scientific and ethical
4 The basic principles in science ethics
5 Code of ethics related to the process of scientific research
6 Code of ethics related to the process of scientific research
7 Code of ethics related to the process of scientific publication
8 Code of ethics related to the process of scientific publication
9 Mid-term exam
10 Unethical behavior and causes of unethical behavior in science
11 Ways to prevent unethical behavior in science
12 Scientific ethics and research
13 Research on the ethics of science
14 Evaluation
Materials
Materials are not specified.
Resources
ResourcesResources Language
Arda, B. (2001). Bilimsel bilgi üretiminde yayın etiği, İnternetten 20.09.2011’de http://www.ulakbim.gov.tr/dokumanlar/sempozyum1/barda.pdf den indirildiTürkçe
Arda, B. (2003). Üniversitenin araştırma işlevi ve etik, C. Ü. Tıp Fakültesi Dergisi, 25 (4), 7-11Türkçe
Arda, B. (2009). Bilim üretiminde dürüstlüğün anlamı ve “intihal” üzerine, Editör: Orhan Yılmaz, Sağlık bilimlerinde süreli yayıncılık-2009 sempozyum kitabı içinde ss: 15-19, Ankara: TÜBİTAK-ULAKBİM Türkçe
Arslan, C. (2010). Türkçe eğitimi programlarında lisansüstü öğrenim gören öğrencilerin akademik özyeterliklerine ilişkin görüşleri, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10 (19), 87-115Türkçe
Aydın, İ. (2003). Eğitim ve Öğretimde Etik, Ankara: PEGEMA Yayıncılık. Türkçe
Aydın, İ.(2006). Sosyal bilimlerde araştırmadan yayına etik değerler, Editör: Kasım Karakütük, Sosyal bilimlerde süreli yayıncılık-1. Ulusal kurultay bildirileri içinde ss: 71-80, AnkaraTürkçe
Aypay, A. (2009). Bilimsel etik, Editör: Abdurrahman Tanrıöğen, Bilimsel araştırma yöntemleri içinde ss: 277-292, Ankara: Anı Yayıncılık. Türkçe
Balcı, A. (2007). Sosyal bilimlerde araştırma: Yöntem teknik ve ilkeler, Ankara: PEGEMA Yayıncılık, 6. BaskıTürkçe
Büken, N. Ö. (2006). Türkiye örneğinde akademik dünya ve akademik etik, Hacettepe Tıp Dergisi, 37, 164-170Türkçe
Ecevit, M. C. (2006). Bilimsel Pratikte Etik Sorunların Toplumsal Birkaç Yönü, Editör: Kasım Karakütük, Sosyal bilimlerde süreli yayıncılık-1. Ulusal kurultay bildirileri içinde ss: 81-87, AnkaraTürkçe
Ekiz, D. (2003). Eğitimde Araştırma Yöntem ve Metotlarına Giriş, Ankara: Anı Yayıncılık. Türkçe
Erdem, A. (2007). Bilim, araştırma ve etik, Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi, 64 (2), 47-53Türkçe
Erdem, A. R. (2007). Öğretim Üyesinin Bilim İnsanı Yetiştirme Sorumluluğu ve Bu Sorumluluğun Gerektirdiği Mesleki Etik, Akademik Dizayn Dergisi, 1 (2), 77–81Türkçe
Erdoğan, M. (2006). Bilimsel Makale Yazma Etiği: Eleştirel Gözlemler, Editör: Kasım Karakütük, Sosyal bilimlerde süreli yayıncılık-1. Ulusal kurultay bildirileri içinde ss: 95-97, AnkaraTürkçe
Ertekin, C. & Berker, N. & Tolun, A. & Ülkü, D. & Aksan, D. & Erzan, A. & Güriz, A. & Öztürk, O. (2002). Bilimsel Araştırmada Etik ve Sorunları, Ankara: Türkiye Bilimler Akademisi (TUBA) YayınlarıTürkçe
Gökçebora, H. (2007). Cumhuriyet Türkiyesi’nde; “engelli” bilim ve yayıncılık!, Editör: Orhan Yılmaz, Sağlık bilimlerinde süreli yayıncılık-2007 sempozyum kitabı içinde ss: 188-190, Ankara: TÜBİTAK-ULAKBİM. Türkçe
Günal, İ. (2010). Yayın etiği ve sorunları, Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi, 3(1), 54-56Türkçe
İnci, O. (2008). Bilimsel yayında yazarlık ve yazarlıkta etik sorunlar, Türk Üroloji Dergisi, 34 (1), 108-112,Türkçe
İnci, O. (2009). Bilimsel yayın etiği ilkeleri, yanıltmalar yanıltmaları önlemeye yönelik öneriler, Editör: Orhan Yılmaz, Sağlık bilimlerinde süreli yayıncılık-2009 sempozyum kitabı içinde ss: 69-89, Ankara: TÜBİTAK-ULAKBİM. Türkçe
Kansu, E. & Ruacan, Ş. (2002). Bilimsel Etik: Bölüm I, Bilimsel Yanıltmanın Günümüzdeki Durumu: Türleri, Nedenleri, Önlenmesi ve Cezalandırılması (Derlemeler), Türk Kardiyoloji Derııeği Arş, 30, 763-767Türkçe
Kaptan, S. (1995). Bilimsel Araştırma ve İstatistik Teknikleri, Ankara: Rehber Yayınevi. Türkçe
Karakütük, K. (2002). Öğretim Üyesi ve Bilim İnsanı Yetiştirme (Lisansüstü Öğretimin Planlanması), (Geliştirilmiş 2. Baskı), Ankara: Anı Yayıncılık. Türkçe
Karasar, N. (2007). Bilimsel araştırma yöntemi, (17. Baskı), Ankara: Nobel YayınlarıTürkçe
Ongun, M. T. (2006). Araştırma ve Yayın Etiği, Editör: Kasım Karakütük, Sosyal bilimlerde süreli yayıncılık-1. Ulusal kurultay bildirileri içinde ss: 89-93, AnkaraTürkçe
Ruacan, Ş. Bilimsel Araştırma ve Yayınlarda Etik İlkeler, 28.09.2007, http://www.karto.itu.edu.tr/derslerimiz/etik/sruacan2.pdf Türkçe
Sayın, S. (2008). Bilimsel araştırmalarda yapılan bazı istatistiksel ve yöntembilimsel hatalar –III: Güvenirlik kestirimlerine yönelik hatalar, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15, 53-69Türkçe
Senatalar, B. (2001). Bilinmeyen akademik etik, Görüş, 46–52, 28.09.2007, http://www.tusiad.org/yayin/gorus/46/12.pdf Türkçe
Tabancalı, E. (2004) .Bilim ve yayın etiği, Süleyman Demirel Üniversitesi Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(8), 225-237Türkçe
Taner, B. Tez mi yazacaksın, burada 'yazılmışı' var, 12/09/2011 tarihli Radikal Gazetesi,http://www.radikal.com.tr/Radikal.aspx?aType=RadikalDetayV3&ArticleID=1063072&Date=12.09.2011&CategoryID=86 Türkçe
Ulus, İ. H., TÜBA Davranış Kuralları, İnternetten 28.09.2011 ‘de http://www.tuba.gov.tr/tr/etik/887.html den indirildi. Türkçe
Uzbay, T. (2006). Bilimsel araştırma etiği, Editör: Orhan Yılmaz, Sağlık bilimlerinde süreli yayıncılık-2006 sempozyum kitabı içinde ss: 19-26, Ankara: TÜBİTAK-ULAKBİMTürkçe
Course Assessment
Assesment MethodsPercentage (%)Assesment Methods Title
Final Exam50Final Exam
Midterm Exam50Midterm Exam
L+P: Lecture and Practice
PQ: Program Learning Outcomes
LO: Course Learning Outcomes
© 2021 PAU