COURSE INFORMATION
Course CodeCourse TitleL+P HourSemesterECTS
CEKO 311EU SOCIAL POLICY3 + 05th Semester5

COURSE DESCRIPTION
Course Level Bachelor's Degree
Course Type Elective
Course Objective The main aim of this course is to inform the evolution of EU Social Policy, social partners of EU and EU-Turkey social policy relations.
Course Content The content of this course is the concept of soc. Pol., historical evolution, the constitution of EU and institutions, the aim, content historical evolution, sources, instruments of EU soc. pol social dialog, EU-Turkey soc.pol. relations.
Prerequisites No the prerequisite of lesson.
Corequisite No the corequisite of lesson.
Mode of Delivery Face to face

COURSE LEARNING OUTCOMES
1To have knowledge about the concept of social policy and historical development of social policy
2To have knowledge about historical development of EU and its theoretic strucrture.
3To have knowledge about EU social policy and its aim.
4To have knowledge about historical development of EU social policy.
5To have knowledge about the institutional and structural instruments of EU social policy.
6To have knowledge about the topics of EU social partners and social dialog.
7To compare and analyze the EU-Turkey social policy relations and to compare the differences.

COURSE'S CONTRIBUTION TO PROGRAM
PO 01PO 02PO 03PO 04PO 05PO 06
LO 01333333
LO 02333333
LO 03333333
LO 04333333
LO 05333333
LO 06333333
LO 07333333
Sub Total212121212121
Contribution333333

ECTS ALLOCATED BASED ON STUDENT WORKLOAD BY THE COURSE DESCRIPTION
ActivitiesQuantityDuration (Hour)Total Work Load (Hour)
Course Duration (14 weeks/theoric+practical)14342
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice)14570
Mid-terms144
Final examination11414
Total Work Load

ECTS Credit of the Course


130

5

COURSE DETAILS
 Select Year   


 Course TermNoInstructors
Details 2013-2014 Fall2HACER SİMAY KARAALP ORHAN

Course Details
Course Code:  CEKO 311 Course Title:  EU SOCIAL POLICY
L+P Hour : 3 + 0   Course Code : 2   Language Of Instruction: Turkish Course Semester :  2013-2014 Fall
Course Coordinator :  PROFESSOR HACER SİMAY KARAALP ORHAN E-Mail:  skaraalp@pau.edu.tr Phone Number : 
Course Location İİBF C0102,
Goals : The main aim of this course is to inform the evolution of EU Social Policy, social partners of EU and EU-Turkey social policy relations.
Content : The content of this course is the concept of soc. Pol., historical evolution, the constitution of EU and institutions, the aim, content historical evolution, sources, instruments of EU soc. pol social dialog, EU-Turkey soc.pol. relations.
Attendance : %
Topics
WeeksTopics
1 THE CONCEPT OF SOCIAL POLICY, SCOPE, TOOLS AND FINANCING
2 HISTORICAL DEVELOPMENT OF SOCIAL POLICY
3 HISTORICAL DEVELOPMENT OF SOCIAL POLICIES IN TURKEY
4 APPLICATIONS OF SOCIAL POLICY IN TURKEY
5 HISTORY OF THE EU, EU INSTITUTIONS AND SOCIAL POLICY
6 THE SCOPE OF EU SOCIAL POLICIES AND THEIR HISTORICAL PROGRESS
7 LEGAL RESOURCES OF EU SOCIAL POLICY
8 DEVELOPMENT OF EU SOCIAL POLICY WITHIN THE FRAMEWORK OF AGREEMENTS
9 EU AND ANTI-DISCRIMINATION
10 SOCIAL INCLUSION AND SOCIAL FUNDS IN THE EU
11 EU EMPLOYMENT STRATEGY
12 SOCIAL PARTNERS IN THE EU
13 THE EU SOCIAL DIALOGUE
14 EU-TURKEY SOCIAL POLICY RELATIONS AND SOCIAL POLICY APPLICATIONS
Materials
Materials are not specified.
Resources
ResourcesResources Language
Meryem Koray, “Sosyal Politika”, İmge Kitabevi Yayınları, 2008Türkçe
Aziz Çelik, “AB Sosyal Politikası Uyum Sürecinin Uyumsuz Alanı”, Kitap Yayınevi, 2006Türkçe
Muhsin Kar (Ed.), “Avrupa Bütünleşmesi ve Türkiye” Ekin Yayınevi, 2010. Türkçe
Meryem Koray, “Avrupa Toplum Modeli”, İmge Kitabevi, İstanbul, 2003.Türkçe
Mesut Gülmez, “Avrupa Birliği’nde Sosyal Politika”, Hatiboğlu Yayıncılık, 2008 Türkçe
AB Komisyonu Türkiye Temsilciliği, “ Avrupa Birliği, İstihdam ve Sosyal Politika, Ankara, 2002.Türkçe
Süleyman Özdemir, “Başlangıçtan Günümüze Refah Devletlerinde Sosyal Harcamaların Analizi”, Sosyal Siyaset Makaleleri, http://www.sosyalsiyaset.net/documents/refah_devletleri.htmTürkçe
Pınar Güral, Avrupa Birliği’nin Sosyal Politikası Çerçevesinde Güney Avrupa Sosyal Devlet Modeli ve Türkiye, Sosyal Yardım Uzmanlık Tezi, T.C. Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel müdürlüğü, Ankara, Mayıs 2009Türkçe
Ayşe Buğra ve Sinem Adar, Türkiye’nin Kamu Sosyal Koruma Harcamalarının Karşılaştırmalı Bir Analizi Sosyal Politika Forumu, Nisan, 2007Türkçe
Avrupa Komisyonu Türkiye İlerleme Raporları, 19. Fasıl: İstihdam ve Sosyal PolitikaTürkçe
Course Assessment
Assesment MethodsPercentage (%)Assesment Methods Title
Final Exam60Final Exam
Midterm Exam40Midterm Exam
L+P: Lecture and Practice
PQ: Program Learning Outcomes
LO: Course Learning Outcomes
© 2021 PAU