GENEL TANIMLAMA


Pamukkale Üniversitesi, 1992 yılında Denizli’de kurulmuştur.


Bünyesinde eğitim-öğretim sürdürülen 19 Fakülte, 1 Yüksekokul, 17 Meslek Yüksekokulu, 6 Enstitü ve 44 Araştırma ve Uygulama Merkezi bulunan Pamukkale Üniversitesi, akademik/idari personeli ve öğrencisi ile bilgiyi yaşamla bütünleştirerek, birbirinden farklı alanlarda ülkemizin ihtiyaç duyduğu çağdaş, bilgili, yaratıcı ve girişimci genç beyinler yetiştirmektedir.


Misyonumuz


“Evrensel ve milli değerler ışığında, çağın gereksinimlerine uygun eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve toplumsal gelişim faaliyetlerini yürüten, mesleki ve sosyal sorumlulukları başarı ile yerine getiren bireyler yetiştiren, güçlü kurumsal kimliğe sahip bir üniversite olmak.”tır.


Üniversitemizin Vizyonu;

“Bilimsel alanda gelişmelere yön veren, yenilikçi eğitim-öğretim uygulamalarında öncü olan, değer üreten ve mükemmelliği esas alan uluslararası üniversite olmak." olarak tanımlanmıştır.

© 2023 PAU