• Doktora Programları
  • Yüksek Lisans Programları
  • Lisans Programları
  • Ön Lisans Programları
ARKEOLOJİ ENSTİTÜSÜ
  ARKEOLOJİ ANA BİLİM DALI
    2663 Arkeoloji Dr. (Aktif)
EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
  BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETİMİ ANA BİLİM DALI
    2857 Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi Dr. (Aktif)
  EĞİTİM BİLİMLERİ ANA BİLİM DALI
    2621 Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Dr. (Aktif)
    2623 Eğitim Yönetimi Dr. (Aktif)
    2909 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Dr. (Aktif)
  GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI
    2165 Resim-İş Eğitimi Dr. (Aktif)
    2173 Müzik Eğitimi Dr. (Aktif)
  İLKÖĞRETİM ANA BİLİM DALI
    2901 İlköğretim Dr. (Aktif)
  MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI
    2911 Fen Bilgisi Eğitimi Dr. (Aktif)
    3749 Matematik Eğitimi Dr. (Aktif)
  TEMEL EĞİTİM ANA BİLİM DALI
    2907 Okul Öncesi Eğitimi Dr. (Aktif)
    2913 Sınıf Eğitimi Dr. (Aktif)
  TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI
    2905 Türkçe Eğitimi Dr. (Aktif)
  YABANCI DİLLER EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI
    2157 İngiliz Dili Eğitimi Dr. (Aktif)
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
  BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI
    1285 Bilgisayar Mühendisliği Dr. (Aktif)
  BİYOLOJİ ANA BİLİM DALI
    1741 Biyoloji Dr. (Aktif)
  BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI
    1627 Biyomedikal Mühendisliği Dr. (Aktif)
  ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI
    1611 Çevre Mühendisliği Dr. (Aktif)
  ELEKTRİK - ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI
    1661 Elektrik-Elektronik Mühendisliği Dr. (Aktif)
    1665 Elektrik Mühendisliği Dr. (Yarı Pasif)
  ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI
    1663 Endüstri Mühendisliği Dr. (Aktif)
  ENERJİ YÖNETİMİ VE TEKNOLOJİLERİ (DİSİPLİNLERARASI) ANA BİLİM DALI
    1629 Enerji Yönetimi ve Teknolojileri Dr. (Aktif)
  FİZİK ANA BİLİM DALI
    1761 Fizik Dr. (Aktif)
  GIDA MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI
    1721 Gıda Mühendisliği Dr. (Aktif)
  İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI
    1625 İnşaat Mühendisliği Dr. (Aktif)
  JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI
    1647 Jeoloji Mühendisliği Dr. (Aktif)
  KİMYA ANA BİLİM DALI
    1701 Kimya Dr. (Aktif)
  MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI
    1609 Makine Mühendisliği Dr. (Aktif)
  MATEMATİK ANA BİLİM DALI
    1781 Matematik Dr. (Aktif)
  MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI
    1613 Mekatronik Mühendisliği Dr. (Aktif)
  TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI
    1631 Tekstil Mühendisliği Dr. (Aktif)
İSLAMİ İLİMLER ENSTİTÜSÜ
  FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ ANA BİLİM DALI
    3984 Felsefe ve Din Bilimleri Dr. (Aktif)
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
  ANATOMİ ANA BİLİM DALI
    3611 Anatomi Dr. (Aktif)
  ANTRENMAN VE HAREKET ANA BİLİM DALI
    3362 Antrenman ve Hareket Dr. (Aktif)
  BİYOFİZİK ANA BİLİM DALI
    3601 Biyofizik Dr. (Aktif)
  FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON ANA BİLİM DALI
    3621 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dr. (Aktif)
  FİZYOLOJİ ANA BİLİM DALI
    3681 Fizyoloji Dr. (Aktif)
  HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ ANA BİLİM DALI
    3223 Halk Sağlığı Hemşireliği Dr. (Aktif)
  HEMŞİRELİK ANA BİLİM DALI
    3451 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Dr. (Aktif)
    3453 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Dr. (Aktif)
    3637 Hemşirelik Dr. (Aktif)
    PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ ANA BİLİM DALI
  HİSTOLOJİ-EMBRİYOLOJİ ANA BİLİM DALI
    3343 Histoloji ve Embriyoloji Dr. (Aktif)
  KANSER MOLEKÜLER BİYOLOJİSİ ANA BİLİM DALI
    3683 Kanser Moleküler Biyolojisi Dr. (Aktif)
  KÖK HÜCRE ANA BİLİM DALI
    3127 Kök Hücre Dr. (Aktif)
  ORTODONTİ ANA BİLİM DALI
    3651 Ortodonti Dr. (Yarı Pasif)
  SİNİR BİLİM ANA BİLİM DALI
    3661 Sinir Bilim Dr. (Aktif)
  TIBBİ BİYOKİMYA ANA BİLİM DALI
    3641 Tıbbi Biyokimya Dr. (Aktif)
  TIBBİ BİYOLOJİ ANA BİLİM DALI
    3901 Tıbbi Biyoloji Dr. (Aktif)
  TIBBİ FARMAKOLOJİ ANA BİLİM DALI
    3391 Tıbbi Farmakoloji Dr. (Aktif)
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
  ARKEOLOJİ ANA BİLİM DALI
    2661 Arkeoloji Dr. (Kapatılmış)
  COĞRAFYA ANA BİLİM DALI
    2255 Coğrafya Dr. (Aktif)
  ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI ANA BİLİM DALI
    2503 Tarihi ve Günümüz Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Dr. (Aktif)
  ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ANA BİLİM DALI
    3746 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Dr. (Aktif)
  FELSEFE ANA BİLİM DALI
    2781 Felsefe Dr. (Pasif)
    2785 Felsefe Dr. (Aktif)
  FRANSIZ DİLİ VE EDEBİYATI ANA BİLİM DALI
    2945 Fransız Dili ve Edebiyatı Dr. (Aktif)
  İKTİSAT ANA BİLİM DALI
    2641 İktisat Dr. (Aktif)
  İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI ANA BİLİM DALI
    2941 İngiliz Dili ve Edebiyatı Dr. (Yarı Pasif)
    2943 İngiliz Dili ve Edebiyatı Dr. (Aktif)
  İŞLETME ANA BİLİM DALI
    2257 Muhasebe ve Finansman Dr. (Aktif)
    2741 Genel İşletme Dr. (Aktif)
  MALİYE ANA BİLİM DALI
    2963 Maliye Dr. (Aktif)
  SANAT TARİHİ ANA BİLİM DALI
    2981 Sanat Tarihi Dr. (Aktif)
  SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI
    2761 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Dr. (Aktif)
  SOSYOLOJİ ANA BİLİM DALI
    2701 Sosyoloji Dr. (Yarı Pasif)
    2711 Sosyoloji Dr. (Aktif)
  SPOR YÖNETİCİLİĞİ ANA BİLİM DALI
    2275 Spor Yönetimi Dr. (Aktif)
  TARİH ANA BİLİM DALI
    2681 Tarih Dr. (Aktif)
  TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ANA BİLİM DALI
    2319 Turizm İşletmeciliği Dr. (Aktif)
  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANA BİLİM DALI
    2601 Türk Dili ve Edebıyatı Dr. (Aktif)
  ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN ANA BİLİM DALI
    2987 Uluslararası Ticaret ve Finans Dr. (Aktif)
  YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ ANA BİLİM DALI
    2619 Yönetim Bilişim Sistemleri Dr. (Aktif)
ARKEOLOJİ ENSTİTÜSÜ
  ARKEOLOJİ ANA BİLİM DALI
    2363 Arkeoloji (Aktif)
  KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA VE ONARIM ANA BİLİM DALI
    2271 Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım (Aktif)
  TEKSTİL ARKEOLOJİSİ (DİSİPLİNLERARASI) ANA BİLİM DALI
    2373 Tekstil Arkeolojisi (Aktif)
EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
  BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETİMİ ANA BİLİM DALI
    3401 Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi (Aktif)
  EĞİTİM BİLİMLERİ ANA BİLİM DALI
    2107 Aile Danışmanlığı (Aktif)
    2181 Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi (Aktif)
    2182 Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi (Tezsiz) (İ.Ö.) (Aktif)
    2183 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Aktif)
    2184 Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi (Okul Yönetici ve Denetmenleri) (Tezsiz) (İ.Ö.) (Yarı Pasif)
    2185 Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi (Tezli)(İ.Ö) (Yarı Pasif)
    2189 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme (Aktif)
    2191 Eğitim Yönetimi (Aktif)
    2284 Eğitim Yönetimi (Tezsiz) (İ.Ö.) (Aktif)
    3483 Eğitim Programları ve Öğretim (Aktif)
  GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI
    2161 Resim-İş Eğitimi (Aktif)
    2163 Müzik Eğitimi (Aktif)
  MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI
    1521 Fen Bilgisi Eğitimi (Aktif)
    1523 Fen Bilgisi Eğitimi (Tezsiz) (Aktif)
    1524 Fen Bilgisi Eğitimi (Tezsiz) (İ.Ö.) (Aktif)
    3745 Matematik Eğitimi (Aktif)
    3748 Matematik Eğitimi (Tezsiz) (Aktif)
  TEMEL EĞİTİM ANA BİLİM DALI
    2101 Sınıf Öğretmenliği (Aktif)
    2102 Sınıf Öğretmenliği (Tezsiz) (İ.Ö.) (Aktif)
    2103 Okul Öncesi Eğitimi (Aktif)
    2106 Okul Öncesi Eğitimi (Tezsiz) (İö) (Aktif)
  TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI
    2105 Sosyal Bilgiler Eğitimi (Aktif)
    2108 Sosyal Bilgiler Eğitimi (Tezsiz) (İö) (Aktif)
    2141 Türkçe Eğitimi (Aktif)
    2143 Türkçe Eğitimi (Tezsiz) (Kapatılmış)
    2144 Türkçe Eğitimi (Tezsiz) (İ.Ö.) (Kapatılmış)
    2146 Türkçe Eğitimi (Tezsiz) (İ.Ö.) (Aktif)
    2806 Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi (Tezsiz)(İ.Ö.) (Aktif)
  YABANCI DİLLER EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI
    2151 İngiliz Dili Eğitimi (Aktif)
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
  BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI
    1281 Bilgisayar Mühendisliği (Aktif)
    1283 Bilgisayar Mühendisliği (Tezsiz) (Kapatılmış)
  BİYOLOJİ ANA BİLİM DALI
    1461 Biyoloji (Aktif)
    1463 Biyoloji (Tezsiz) (Aktif)
  BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI
    1507 Biyomedikal Mühendisliği (Aktif)
  ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI
    1201 Çevre Mühendisliği (Aktif)
    1203 Çevre Mühendisliği (Tezsiz) (Aktif)
  ELEKTRİK - ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI
    1181 Elektrik - Elektronik Mühendisliği (Aktif)
    1183 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Tezsiz) (Aktif)
  ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI
    1261 Endüstri Mühendisliği (Aktif)
    1265 Mühendislik Yönetimi (Tezsiz) (İ.Ö.) (Aktif)
  ENERJİ YÖNETİMİ VE TEKNOLOJİLERİ (DİSİPLİNLERARASI) ANA BİLİM DALI
    1225 Enerji Yönetimi ve Teknolojileri (Aktif)
    1231 Enerji Yönetimi ve Teknolojileri (Tezsiz) (İ.Ö.) (Aktif)
  FİZİK ANA BİLİM DALI
    1401 Fizik (Aktif)
    1403 Fizik (Tezsiz) (Aktif)
  GIDA MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI
    1161 Gıda Mühendisliği (Aktif)
    1162 Gıda Mühendisliği (Tezsiz) (Aktif)
  İLERİ TEKNOLOJİLER (DİSİPLİNLERARASI) ANA BİLİM DALI
    1247 İleri Teknolojiler (Aktif)
  İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI
    1131 İnşaat Mühendisliği (Aktif)
    1133 İnşaat Mühendisliği (Tezsiz) (Aktif)
  JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI
    1149 Jeoloji Mühendisliği (Aktif)
    1151 Jeoloji Mühendisliği (Tezsiz) (Aktif)
  KİMYA ANA BİLİM DALI
    1429 Kimya (Aktif)
    1431 Kimya (Tezsiz) (Pasif)
  KİMYA MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI
    1241 Kimya Mühendisliği (Aktif)
    1243 Kimya Mühendisliği (Tezsiz) (Pasif)
  MAKİNE EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI
    1501 Makine Eğitimi (Aktif)
    1505 Makine Eğitimi (Tezsiz) (Pasif)
  MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI
    1111 Makine Mühendisliği (Aktif)
    1112 Makine Mühendisliği (Tezsiz) (Pasif)
  MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI
    1113 Makine ve İmalat Mühendisliği (Aktif)
  MATEMATİK ANA BİLİM DALI
    1441 Matematik (Aktif)
    1443 Matematik (Tezsiz) (Aktif)
  MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI
    1509 Mekatronik Mühendisliği (Aktif)
  METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI
    1511 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (Aktif)
  MİMARLIK ANA BİLİM DALI
    1211 Mimarlık (Aktif)
  ORGANİK TARIM İŞLETMECİLİĞİ ANA BİLİM DALI
    1287 Organik Tarım İşletmeciliği (Aktif)
  OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI
    1503 Otomotiv Mühendisliği (Aktif)
    1504 Otomotiv Mühendisliği (Tezsiz) (Pasif)
  PEYZAJ MİMARLIĞI ANA BİLİM DALI
    1213 Peyzaj Mimarlığı (Aktif)
  ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ANA BİLİM DALI
    1251 Şehir ve Bölge Planlama (Aktif)
  TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI
    1221 Tekstil Mühendisliği (Aktif)
    1223 Tekstil Mühendisliği (Tezsiz) (Pasif)
İSLAMİ İLİMLER ENSTİTÜSÜ
  FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ ANA BİLİM DALI
    3983 Felsefe ve Din Bilimleri (Aktif)
    3986 Manevi Destek ve Rehberlik(Tezsiz) (İ.Ö.) (Aktif)
  TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANA BİLİM DALI
    3981 Temel İslam Bilimleri (Aktif)
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
  ANATOMİ ANA BİLİM DALI
    3261 Anatomi (Aktif)
    3262 Anatomi (Tezsiz) (Aktif)
  ANTRENMAN VE HAREKET ANA BİLİM DALI
    3361 Antrenman ve Hareket (Aktif)
  BİYOFİZİK ANA BİLİM DALI
    3321 Biyofizik (Aktif)
  BİYOİSTATİSTİK ANA BİLİM DALI
    3141 Biyoistatistik (Aktif)
  FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON ANA BİLİM DALI
    3201 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon (Aktif)
  FİZYOLOJİ ANA BİLİM DALI
    3281 Fizyoloji (Aktif)
  HALK SAĞLIĞI ANA BİLİM DALI
    3121 Halk Sağlığı (Aktif)
    3125 Halk Sağlığı (Tezsiz) (Aktif)
  HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ ANA BİLİM DALI
    3221 Halk Sağlığı Hemşireliği (Aktif)
  HEMŞİRELİK ANA BİLİM DALI
    3115 Psikiyatri Hemşireliği (Aktif)
    3211 Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği (Aktif)
    3417 İç Hastalıkları Hemşireliği (Aktif)
    3441 Hemşirelik Esasları (Kapatılmış)
    3443 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği (Kapatılmış)
    3445 Doğum-Kadın Hastalıkları Hemşireliği (Aktif)
    3447 Hemşirelik Esasları (Aktif)
    3449 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği (Aktif)
    PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ ANA BİLİM DALI
  HİSTOLOJİ-EMBRİYOLOJİ ANA BİLİM DALI
    3341 Histoloji ve Embriyoloji (Aktif)
  İŞ VE UĞRAŞI TEDAVİSİ ANA BİLİM DALI
    3421 İş ve Uğraşı Tedavisi (Aktif)
    3423 El Rehabilitasyonu (Aktif)
  KANSER MOLEKÜLER BİYOLOJİSİ ANA BİLİM DALI
    3117 Kanser Moleküler Biyolojisi (Aktif)
  KÖK HÜCRE ANA BİLİM DALI
    3123 Kök Hücre (Aktif)
  SPORDA PSİKO SOSYAL ALANLAR ANA BİLİM DALI
    3381 Sporda Psiko-Sosyal Alanlar (Aktif)
  TIBBİ BİYOKİMYA ANA BİLİM DALI
    3181 Tıbbi Biyokimya (Aktif)
  TIBBİ BİYOLOJİ ANA BİLİM DALI
    3301 Tıbbi Biyoloji (Aktif)
  TIBBİ FARMAKOLOJİ ANA BİLİM DALI
    3161 Tıbbi Farmakoloji (Aktif)
  TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ANA BİLİM DALI
    3101 Tıbbi Mikrobiyoloji (Aktif)
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
  ARKEOLOJİ ANA BİLİM DALI
    2361 Klasik Arkeoloji (Kapatılmış)
  COĞRAFYA ANA BİLİM DALI
    2249 Coğrafya (Aktif)
  ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI ANA BİLİM DALI
    2501 Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (Aktif)
  ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ANA BİLİM DALI
    2403 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri(Tezsiz)(İ.Ö.) (Aktif)
    3744 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Aktif)
  DİL BİLİMLERİ VE KÜLTÜR ARAŞTIRMALARI ANA BİLİM DALI
    2451 Dil Bilimleri ve Kültür Araştırmaları (Aktif)
  EKONOMETRİ ANA BİLİM DALI
    2405 Ekonometri (Aktif)
  EKONOMİ HUKUKU (DİSİPLİNLERARASI) ANA BİLİM DALI
    2704 Ekonomi Hukuku (Tezsiz) (İ.Ö.) (Aktif)
  FELSEFE ANA BİLİM DALI
    2321 Sistematik Felsefe ve Mantık (Aktif)
    2323 Türk İslam Düşünce Tarihi (Aktif)
    2325 Sistematik Felsefe ve Mantık (Tezsiz) (Kapatılmış)
    2327 Türk İslam Düşünce Tarihi (Tezsiz) (Aktif)
    2783 Felsefe (Aktif)
  FRANSIZ DİLİ VE EDEBİYATI ANA BİLİM DALI
    2267 Fransız Dili ve Edebiyatı (Aktif)
  GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI ANA BİLİM DALI
    2407 Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Aktif)
  HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI
    2329 Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Aktif)
  İKTİSAT ANA BİLİM DALI
    2201 İktisat (Aktif)
    2202 Uluslar Arası Finansman ve Dış Ticaret (Tezsiz) (İ.Ö) (Pasif)
    2203 İktisat (Tezsiz) (Aktif)
    2204 İktisat (Tezsiz) (İ.Ö.) (Aktif)
  İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI ANA BİLİM DALI
    2341 İngiliz Dili ve Edebiyatı (Aktif)
  İŞLETME ANA BİLİM DALI
    2225 Muhasebe ve Finansman (Aktif)
    2226 Muhasebe ve Finansman (Tezsiz) (İ.Ö.) (Aktif)
    2227 Üretim Yönetimi (Aktif)
    2229 Üretim Yönetimi ve Pazarlama (Aktif)
    2230 Üretim Yönetimi ve Pazarlama (Tezsiz) (İ.Ö.) (Aktif)
    2232 Pazarlama (Aktif)
    2233 Yönetim ve Organizasyon (Aktif)
    2234 Yönetim ve Organizasyon (Tezsiz) (Aktif)
    2235 Sayısal Yöntemler (Aktif)
    2237 Muhasebe ve Finansman (Tezsiz) (Aktif)
    2238 Pazarlama (Tezsiz) (İ.Ö.) (Aktif)
    2239 Sayısal Yöntemler (Tezsiz) (Aktif)
    2251 Üretim Yönetimi ve Pazarlama (Tezsiz) (Aktif)
    2253 Sayısal Yöntemler (Tezsiz) (İ.Ö.) (Aktif)
    2266 Yönetim ve Organizasyon (Tezsiz) (İ.Ö.) (Aktif)
    2269 Yöneticiler İçin İşletme(İngilizce) (Tezsiz) (İ.Ö.) (Pasif)
    2289 Sağlık Kurumları ve Hastane Yönetimi (Aktif)
    2290 Sağlık Kurumları ve Hastane Yönetimi (Tezsiz) (İ.Ö.) (Aktif)
  KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA VE ONARIM ANA BİLİM DALI
    2268 Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım (Kapatılmış)
  MALİYE ANA BİLİM DALI
    2261 Maliye (Aktif)
    2263 Maliye (Tezsiz) (Aktif)
    2264 Maliye (Tezsiz) (İ.Ö.) (Aktif)
    2265 Vergi Hukuku ve Vergi Uygulamaları (Tezsiz)(İ.Ö.) (Aktif)
  MÜZİK ANA SANAT DALI
    2411 Müzik Performansları (Aktif)
  SAĞLIK HUKUKU (DİSİPLİNLERARASI) ANA BİLİM DALI
    2494 Sağlık Hukuku (Tezsiz) (İ.Ö.) (Aktif)
  SANAT TARİHİ ANA BİLİM DALI
    2381 Sanat Tarihi (Aktif)
  SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI
    2241 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Aktif)
    2243 Kamu Yönetimi (Tezsiz) (Pasif)
    2244 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Tezsiz) (İ.Ö.) (Aktif)
    2245 Siyaset Bilimi (Aktif)
    2246 Siyaset Bilimi (Tezsiz) (İ.Ö.) (Aktif)
    2247 Kamu Yönetimi ve Kent Çalışmaları (Aktif)
    2248 Kamu Yönetimi ve Kent Çalışmaları (Tezsiz) (İ.Ö.) (Aktif)
  SOSYOLOJİ ANA BİLİM DALI
    2401 Genel Sosyoloji ve Metodoloji (Aktif)
    2708 Sosyoloji (Tezsiz) (Kapatılmış)
    2710 Sosyoloji (Tezsiz) (İö) (Aktif)
  SPOR YÖNETİCİLİĞİ ANA BİLİM DALI
    2273 Spor Yönetimi (Aktif)
  TARİH ANA BİLİM DALI
    2281 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi (Aktif)
    2283 Yakınçağ Tarihi (Aktif)
    2285 Eski Çağ Tarihi (Aktif)
    2287 Yeniçağ Tarihi (Aktif)
    2877 Tarih (Pasif)
  TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ANA BİLİM DALI
    2311 Turizm İşletmeciliği (Aktif)
  TURİZM REHBERLİĞİ ANA BİLİM DALI
    2313 Turizm Rehberliği (Aktif)
  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANA BİLİM DALI
    2301 Yeni Türk Edebiyatı (Aktif)
    2303 Eski Türk Edebiyatı (Aktif)
    2305 Yeni Türk Dili (Aktif)
    2307 Halk Bilimi (Aktif)
  ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN ANA BİLİM DALI
    2205 Uluslararası Ticaret ve Finans (Aktif)
  YENİ MEDYA VE İLETİŞİM ANA BİLİM DALI
    2347 Yeni Medya ve İletişim (Aktif)
  YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ ANA BİLİM DALI
    2315 Yönetim Bilişim Sistemleri (Aktif)
    2317 Yönetim Bilişim Sistemleri (Tezsiz) (İ.Ö.) (Aktif)
DENİZLİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU
  HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ
    301 Hemşirelik (Yarı Pasif)
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
  DİŞ HEKİMLİĞİ BÖLÜMÜ
    279 Diş Hekimliği (Aktif)
EĞİTİM FAKÜLTESİ
  BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
    135 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (Yarı Pasif)
  EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
    129 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Aktif)
    130 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İ.Ö.) (Yarı Pasif)
  GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
    121 Müzik Öğretmenliği (Aktif)
    123 Resim-İş Öğretmenliği (Aktif)
  MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
    117 Fen Bilgisi Öğretmenliği (Aktif)
    133 İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Aktif)
  ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ
    127 Özel Eğitim Öğretmenliği (Aktif)
  TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ
    111 Okul Öncesi Öğretmenliği (Aktif)
    112 Okul Öncesi Öğretmenliği (İ.Ö.) (Yarı Pasif)
    113 Sınıf Öğretmenliği (Aktif)
  TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
    115 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Aktif)
    119 Türkçe Öğretmenliği (Aktif)
  YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
    131 İngilizce Öğretmenliği (Aktif)
FEN FAKÜLTESİ
  BİYOLOJİ BÖLÜMÜ
    161 Biyoloji (Aktif)
  FİZİK BÖLÜMÜ
    151 Fizik (Aktif)
  KİMYA BÖLÜMÜ
    153 Kimya (Aktif)
    154 Kimya (İ.Ö.) (Pasif)
  MATEMATİK BÖLÜMÜ
    155 Matematik (Aktif)
    156 Matematik (İ.Ö.) (Yarı Pasif)
FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEKOKULU
  FİZYOTERAPİ BÖLÜMÜ
    281 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Aktif)
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON FAKÜLTESİ
  FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ
    285 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Aktif)
HUKUK FAKÜLTESİ
  HUKUK BÖLÜMÜ
    407 Hukuk (Aktif)
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
  ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ
    209 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Aktif)
    210 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İ.Ö.) (Yarı Pasif)
  EKONOMETRİ BÖLÜMÜ
    211 Ekonometri (Aktif)
  EKONOMİ BÖLÜMÜ
    203 İktisat (İngilizce) (Yarı Pasif)
    204 İktisat (İngilizce) (İ.Ö.) (Yarı Pasif)
    217 İktisat (Yarı Pasif)
    218 İktisat (İ.Ö.) (Yarı Pasif)
    293 Ekonomi (Aktif)
    294 Ekonomi (İ.Ö.) (Aktif)
    295 Ekonomi (İngilizce) (Aktif)
    296 Ekonomi (İngilizce) (İ.Ö.) (Aktif)
    297 Ekonomi (İngilizce) (Uolp-Suny Cortland) (Ücretli) (Aktif)
  İŞLETME BÖLÜMÜ
    201 İşletme (Aktif)
    202 İşletme (İ.Ö.) (Aktif)
    213 İşletme-İngilizce (Aktif)
  MALİYE BÖLÜMÜ
    207 Maliye (Aktif)
    208 Maliye (İ.Ö.) (Aktif)
  SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
    205 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Aktif)
    206 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İ.Ö.) (Aktif)
    239 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Uolp-Suny Cortland) (Ücretli) (Aktif)
  ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ
    215 Uluslararası Ticaret ve Finans (Yarı Pasif)
    216 Uluslararası Ticaret ve Finans (İ.Ö.) (Yarı Pasif)
    237 Uluslararası Ticaret ve Finansman (Aktif)
    238 Uluslararası Ticaret ve Finansman (İ.Ö.) (Aktif)
  YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ
    219 Yönetim Bilişim Sistemleri (Aktif)
    220 Yönetim Bilişim Sistemleri (İ.Ö.) (Aktif)
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
  İLAHİYAT BÖLÜMÜ
    441 İlahiyat (Aktif)
    442 İlahiyat (İ.Ö.) (Aktif)
    443 İlahiyat (M.T.O.K) (Aktif)
    444 İlahiyat (M.T.O.K)(İ.Ö.) (Aktif)
İLETİŞİM FAKÜLTESİ
  HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM BÖLÜMÜ
    411 Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Aktif)
  YENİ MEDYA VE İLETİŞİM BÖLÜMÜ
    413 Yeni Medya ve İletişim (Aktif)
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
  ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ
    169 Arkeoloji (Aktif)
    170 Arkeoloji (İ.Ö.) (Yarı Pasif)
  COĞRAFYA BÖLÜMÜ
    149 Coğrafya (Aktif)
  ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ
    147 Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (Aktif)
    148 Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (İ.Ö.) (Yarı Pasif)
  FELSEFE BÖLÜMÜ
    163 Felsefe (Aktif)
    164 Felsefe (İ.Ö.) (Yarı Pasif)
  FRANSIZ DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ
    173 Fransız Dili ve Edebiyatı (Aktif)
  İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ
    167 İngiliz Dili ve Edebiyatı (Aktif)
    168 İngiliz Dili ve Edebiyatı (İ.Ö) (Aktif)
  KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA VE ONARIM BÖLÜMÜ
    139 Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım (Aktif)
  PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ
    283 Psikoloji (Aktif)
  SANAT TARİHİ BÖLÜMÜ
    171 Sanat Tarihi (Aktif)
    172 Sanat Tarihi (İ.Ö.) (Aktif)
  SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ
    165 Sosyoloji (Aktif)
    166 Sosyoloji (İ.Ö.) (Aktif)
  TARİH BÖLÜMÜ
    157 Tarih (Aktif)
    158 Tarih (İ.Ö.) (Aktif)
  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ
    159 Türk Dili ve Edebiyatı (Aktif)
    160 Türk Dili ve Edebiyatı (İ.Ö.) (Aktif)
MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ
  MİMARLIK BÖLÜMÜ
    651 Mimarlık (Aktif)
  PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ
    655 Peyzaj Mimarlığı (Aktif)
  ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ
    653 Şehir ve Bölge Planlama (Aktif)
  TEKSTİL VE MODA TASARIMI BÖLÜMÜ
    657 Tekstil ve Moda Tasarımı (Aktif)
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
  BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
    253 Bilgisayar Mühendisliği (Aktif)
  ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
    257 Çevre Mühendisliği (Aktif)
    258 Çevre Mühendisliği (İ.Ö.) (Yarı Pasif)
  ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
    247 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Aktif)
    248 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İ.Ö.) (Aktif)
  ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
    255 Endüstri Mühendisliği (Aktif)
  GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
    249 Gıda Mühendisliği (Aktif)
    250 Gıda Mühendisliği (İ.Ö.) (Yarı Pasif)
  İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
    241 İnşaat Mühendisliği (Aktif)
    242 İnşaat Mühendisliği (İ.Ö.) (Yarı Pasif)
  JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
    245 Jeoloji Mühendisliği (Yarı Pasif)
    246 Jeoloji Mühendisliği (İ.Ö.) (Pasif)
  KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
    259 Kimya Mühendisliği (Aktif)
  MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
    243 Makine Mühendisliği (Aktif)
    244 Makine Mühendisliği (İ.Ö.) (Aktif)
  TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
    251 Tekstil Mühendisliği (Aktif)
MÜZİK VE SAHNE SANATLARI FAKÜLTESİ
  MÜZİK BÖLÜMÜ
    141 Müzik Performansları (Aktif)
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ