2905 TÜRKÇE EĞİTİMİ DR.

GENEL BİLGİLER
Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı Doktora Programı, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü bünyesinde 2020-2021 öğretim yılında açılmıştır. Anabilim dalında halen üç profesör, üç doçent ve üç doktor öğretim üyesi görev yapmaktadır.

Amaçlar
Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı Doktora Programı öğretim üyesi adayı öğrencilerin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamak, Türkçe Eğitimi alanının araştırmaya ve öğretmen yetiştirmeye yönelik niteliklerini arttırmaktır.


Kabul Koşulları
Lisans diploması ile başvuranlar için, ALES 70; ÜDS/KPDS 55; Mezuniyet notu 3.30. Yüksek lisans diploması ile başvuranlar için, ALES 65; ÜDS/KPDS 55.

Mezuniyet Koşulları
En az 24 kredi (180 AKTS) ve doktora tezi tamamlamak.

İstihdam Olanakları
Üniversite içindeki başka bir enstitü anabilim/anasanat dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçiş yoluyla kabul edilme koşulları Senato tarafından belirlenir.

Kazanılan Derece
Programi tüm gereksinimlerini yerine getirerek basari ile tamamlayan mezunlar "Türkçe Eğitimi Dr. alaninda Doktora Diplomasi" derecesi alirlar.

Derecenin Seviyesi
Doktora

Önceki Eğitimlerin Tanınması
Üniversite içindeki başka bir enstitü anabilim/anasanat dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçiş yoluyla kabul edilme koşulları Senato tarafından belirlenir.

Dereceye Yönelik Kurallar
En az 24 kredi (180 AKTS) ve doktora tezi tamamlamak.

Üst Derece Programlarına Geçiş
İlgili alanda akademik kariyerine devam edebilir.

Çalışma Şekli
Tam Zamanlı

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Planı-AKTS Kredileri" nde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

İletişim (Program Yöneticisi)
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
ENSTİTÜ ANABİLİMDALI BAŞKANIProf. Dr. NURETTİN ÖZTÜRK  nozturk@pau.edu.tr


PROGRAM YETERLİLİKLERİ
1Türkçe öğretiminin amaçlarını benimser.
2Türkçe öğretiminin önemini içselleştirir.
3Türkçe dersi öğrenme alanlarını (okuma, yazma, konuşma ve dinleme) kavrar.
4Türkçe eğitimi alanında bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini bilir.
5Türkçe eğitimi alanında bilimsel araştırma yürütür.
6Türkçe öğretmeni yetiştirme ilkelerini kavrar ve uygular.
EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

PROGRAM YETERLİLİKLERİ - TYYÇ İlişkisi
TYYÇ KATEGORITYYÇ ALT KATEGORITYYÇPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 04
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
    

PROGRAM YETERLİLİKLERİ - TEMEL ALAN İlişkisi (Akademik)
PProgram yeterlilikleri veya düzey yeterlilikleri girilmemiş veya YÖK tarafından programa ait yeterlilik tanımı verilmemiş olabilir.

PROGRAM YETERLİLİKLERİ - TEMEL ALAN İlişkisi (Mesleki)
Program yeterlilikleri veya düzey yeterlilikleri girilmemiş veya YÖK tarafından programa ait yeterlilik tanımı verilmemiş olabilir.

DERS PLANI - AKTS KREDİLERİ
Yıl :
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TEG 601 TÜRKÇE EĞİTİMİNİN TARİHSEL, YASAL VE KURAMSAL TEMELLERİ: 3+0 10 Zorunlu
TEG 602 AKADEMİK YAZMA BECERİLERİ 3+0 10 Zorunlu
- Seçmeli 1 3+0 5 Seçmeli
- Seçmeli 2 3+0 5 Seçmeli
  Toplam 30  
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli 1
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TEG 607 DİL EDİNİMİ, ÖĞRENİMİ VE ÖĞRETİMİ KURAMLARI 3+05Seçmeli
TEG 608 YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ 3+05Seçmeli
TEG 609 TÜRKÇE DİLBİLGİSİ VE ÖĞRETİMİ 3+05Seçmeli
TEG 611 TÜRKÇE EĞİTİMİNDE METİNDİLBİLİM ÇALIŞMALARI 3+05Seçmeli
TEG 612 TÜRK SOYLULARA VE YURT DIŞINDA YAŞAYAN TÜRK ÇOCUKLARINA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ 3+05Seçmeli
TEG 613 YAZIN KURAMLARI VE ELEŞTİRİLERİ 3+05Seçmeli
TEG 614 TÜRKÇENİN GÜNCEL, ÖRGÜN VE YAYGIN DURUMU 3+05Seçmeli
TEG 615 KARŞILAŞTIRMALI YAZIN ÇALIŞMALARI 3+05Seçmeli
TEG 616 ANLAMA EĞİTİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR 3+05Seçmeli
TEG 617 ANLATMA EĞİTİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR 3+05Seçmeli
TEG 618 TÜRKÇE ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME POLİTİKALARI 3+05Seçmeli
TEG 619 DİL EĞİTİMİNDE SÖYLEM ÇÖZÜMLEMESİ 3+05Seçmeli
TEG 620 TÜRKÇE BECERİ ALANLARINI ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 3+05Seçmeli
TEG 621 TÜRKÇE EĞİTİMİNDE TEKNOLOJİ UYGULAMALARI 3+05Seçmeli
TEG 622 TÜRKÇE SÖZCÜKBİLİM VE DERLEM ÇALIŞMALARI 3+05Seçmeli
TEG 623 TÜRKÇE KÖKENBİLİM VE SÖZLÜKBİLİM ÇALIŞMALARI 3+05Seçmeli
TEG 624 DİL-YAZIN-FELSEFE İLİŞKİLERİ 3+05Seçmeli
TEG 625 TÜRKÇE EĞİTİMİ ARAŞTIRMALARI NİCEL VERİ ÇÖZÜMLEMESİ 3+05Seçmeli
TEG 626 TÜRKÇE EĞİTİMİ ARAŞTIRMALARI NİTEL VERİ ÇÖZÜMLEMESİ 3+05Seçmeli
TEG 627 TÜRKÇE ÖĞRETİMİ PROGRAM GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI 3+05Seçmeli
TEG 628 TÜRKÇE EĞİTİMİNİN GÜNCEL DURUMU 3+05Seçmeli
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli 2
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TEG 607 DİL EDİNİMİ, ÖĞRENİMİ VE ÖĞRETİMİ KURAMLARI 3+05Seçmeli
TEG 608 YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ 3+05Seçmeli
TEG 609 TÜRKÇE DİLBİLGİSİ VE ÖĞRETİMİ 3+05Seçmeli
TEG 611 TÜRKÇE EĞİTİMİNDE METİNDİLBİLİM ÇALIŞMALARI 3+05Seçmeli
TEG 612 TÜRK SOYLULARA VE YURT DIŞINDA YAŞAYAN TÜRK ÇOCUKLARINA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ 3+05Seçmeli
TEG 613 YAZIN KURAMLARI VE ELEŞTİRİLERİ 3+05Seçmeli
TEG 614 TÜRKÇENİN GÜNCEL, ÖRGÜN VE YAYGIN DURUMU 3+05Seçmeli
TEG 615 KARŞILAŞTIRMALI YAZIN ÇALIŞMALARI 3+05Seçmeli
TEG 616 ANLAMA EĞİTİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR 3+05Seçmeli
TEG 617 ANLATMA EĞİTİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR 3+05Seçmeli
TEG 618 TÜRKÇE ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME POLİTİKALARI 3+05Seçmeli
TEG 619 DİL EĞİTİMİNDE SÖYLEM ÇÖZÜMLEMESİ 3+05Seçmeli
TEG 620 TÜRKÇE BECERİ ALANLARINI ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 3+05Seçmeli
TEG 621 TÜRKÇE EĞİTİMİNDE TEKNOLOJİ UYGULAMALARI 3+05Seçmeli
TEG 622 TÜRKÇE SÖZCÜKBİLİM VE DERLEM ÇALIŞMALARI 3+05Seçmeli
TEG 623 TÜRKÇE KÖKENBİLİM VE SÖZLÜKBİLİM ÇALIŞMALARI 3+05Seçmeli
TEG 624 DİL-YAZIN-FELSEFE İLİŞKİLERİ 3+05Seçmeli
TEG 625 TÜRKÇE EĞİTİMİ ARAŞTIRMALARI NİCEL VERİ ÇÖZÜMLEMESİ 3+05Seçmeli
TEG 626 TÜRKÇE EĞİTİMİ ARAŞTIRMALARI NİTEL VERİ ÇÖZÜMLEMESİ 3+05Seçmeli
TEG 627 TÜRKÇE ÖĞRETİMİ PROGRAM GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI 3+05Seçmeli
TEG 628 TÜRKÇE EĞİTİMİNİN GÜNCEL DURUMU 3+05Seçmeli

2. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TEG 603 TÜRKÇE EĞİTİMİNDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 3+0 10 Zorunlu
TEG 604 DOKTORA SEMİNER I 0+2 10 Zorunlu
- Seçmeli 3 3+0 5 Seçmeli
- Seçmeli 4 3+0 5 Seçmeli
  Toplam 30  
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli 3
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TEG 607 DİL EDİNİMİ, ÖĞRENİMİ VE ÖĞRETİMİ KURAMLARI 3+05Seçmeli
TEG 608 YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ 3+05Seçmeli
TEG 609 TÜRKÇE DİLBİLGİSİ VE ÖĞRETİMİ 3+05Seçmeli
TEG 611 TÜRKÇE EĞİTİMİNDE METİNDİLBİLİM ÇALIŞMALARI 3+05Seçmeli
TEG 612 TÜRK SOYLULARA VE YURT DIŞINDA YAŞAYAN TÜRK ÇOCUKLARINA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ 3+05Seçmeli
TEG 613 YAZIN KURAMLARI VE ELEŞTİRİLERİ 3+05Seçmeli
TEG 614 TÜRKÇENİN GÜNCEL, ÖRGÜN VE YAYGIN DURUMU 3+05Seçmeli
TEG 615 KARŞILAŞTIRMALI YAZIN ÇALIŞMALARI 3+05Seçmeli
TEG 616 ANLAMA EĞİTİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR 3+05Seçmeli
TEG 617 ANLATMA EĞİTİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR 3+05Seçmeli
TEG 618 TÜRKÇE ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME POLİTİKALARI 3+05Seçmeli
TEG 619 DİL EĞİTİMİNDE SÖYLEM ÇÖZÜMLEMESİ 3+05Seçmeli
TEG 620 TÜRKÇE BECERİ ALANLARINI ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 3+05Seçmeli
TEG 621 TÜRKÇE EĞİTİMİNDE TEKNOLOJİ UYGULAMALARI 3+05Seçmeli
TEG 622 TÜRKÇE SÖZCÜKBİLİM VE DERLEM ÇALIŞMALARI 3+05Seçmeli
TEG 623 TÜRKÇE KÖKENBİLİM VE SÖZLÜKBİLİM ÇALIŞMALARI 3+05Seçmeli
TEG 624 DİL-YAZIN-FELSEFE İLİŞKİLERİ 3+05Seçmeli
TEG 625 TÜRKÇE EĞİTİMİ ARAŞTIRMALARI NİCEL VERİ ÇÖZÜMLEMESİ 3+05Seçmeli
TEG 626 TÜRKÇE EĞİTİMİ ARAŞTIRMALARI NİTEL VERİ ÇÖZÜMLEMESİ 3+05Seçmeli
TEG 627 TÜRKÇE ÖĞRETİMİ PROGRAM GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI 3+05Seçmeli
TEG 628 TÜRKÇE EĞİTİMİNİN GÜNCEL DURUMU 3+05Seçmeli
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli 4
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TEG 607 DİL EDİNİMİ, ÖĞRENİMİ VE ÖĞRETİMİ KURAMLARI 3+05Seçmeli
TEG 608 YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ 3+05Seçmeli
TEG 609 TÜRKÇE DİLBİLGİSİ VE ÖĞRETİMİ 3+05Seçmeli
TEG 611 TÜRKÇE EĞİTİMİNDE METİNDİLBİLİM ÇALIŞMALARI 3+05Seçmeli
TEG 612 TÜRK SOYLULARA VE YURT DIŞINDA YAŞAYAN TÜRK ÇOCUKLARINA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ 3+05Seçmeli
TEG 613 YAZIN KURAMLARI VE ELEŞTİRİLERİ 3+05Seçmeli
TEG 614 TÜRKÇENİN GÜNCEL, ÖRGÜN VE YAYGIN DURUMU 3+05Seçmeli
TEG 615 KARŞILAŞTIRMALI YAZIN ÇALIŞMALARI 3+05Seçmeli
TEG 616 ANLAMA EĞİTİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR 3+05Seçmeli
TEG 617 ANLATMA EĞİTİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR 3+05Seçmeli
TEG 618 TÜRKÇE ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME POLİTİKALARI 3+05Seçmeli
TEG 619 DİL EĞİTİMİNDE SÖYLEM ÇÖZÜMLEMESİ 3+05Seçmeli
TEG 620 TÜRKÇE BECERİ ALANLARINI ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 3+05Seçmeli
TEG 621 TÜRKÇE EĞİTİMİNDE TEKNOLOJİ UYGULAMALARI 3+05Seçmeli
TEG 622 TÜRKÇE SÖZCÜKBİLİM VE DERLEM ÇALIŞMALARI 3+05Seçmeli
TEG 623 TÜRKÇE KÖKENBİLİM VE SÖZLÜKBİLİM ÇALIŞMALARI 3+05Seçmeli
TEG 624 DİL-YAZIN-FELSEFE İLİŞKİLERİ 3+05Seçmeli
TEG 625 TÜRKÇE EĞİTİMİ ARAŞTIRMALARI NİCEL VERİ ÇÖZÜMLEMESİ 3+05Seçmeli
TEG 626 TÜRKÇE EĞİTİMİ ARAŞTIRMALARI NİTEL VERİ ÇÖZÜMLEMESİ 3+05Seçmeli
TEG 627 TÜRKÇE ÖĞRETİMİ PROGRAM GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI 3+05Seçmeli
TEG 628 TÜRKÇE EĞİTİMİNİN GÜNCEL DURUMU 3+05Seçmeli

3. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TEG 605 TÜRKÇE EĞİTİMİNDE BİLİMSEL ÇALIŞMALAR 3+0 10 Zorunlu
TEG 606 DOKTORA SEMİNER II 0+2 10 Zorunlu
- Seçmeli 5 3+0 5 Seçmeli
- Seçmeli 6 3+0 5 Seçmeli
  Toplam 30  
3. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli 5
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TEG 607 DİL EDİNİMİ, ÖĞRENİMİ VE ÖĞRETİMİ KURAMLARI 3+05Seçmeli
TEG 608 YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ 3+05Seçmeli
TEG 609 TÜRKÇE DİLBİLGİSİ VE ÖĞRETİMİ 3+05Seçmeli
TEG 611 TÜRKÇE EĞİTİMİNDE METİNDİLBİLİM ÇALIŞMALARI 3+05Seçmeli
TEG 612 TÜRK SOYLULARA VE YURT DIŞINDA YAŞAYAN TÜRK ÇOCUKLARINA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ 3+05Seçmeli
TEG 613 YAZIN KURAMLARI VE ELEŞTİRİLERİ 3+05Seçmeli
TEG 614 TÜRKÇENİN GÜNCEL, ÖRGÜN VE YAYGIN DURUMU 3+05Seçmeli
TEG 615 KARŞILAŞTIRMALI YAZIN ÇALIŞMALARI 3+05Seçmeli
TEG 616 ANLAMA EĞİTİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR 3+05Seçmeli
TEG 617 ANLATMA EĞİTİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR 3+05Seçmeli
TEG 618 TÜRKÇE ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME POLİTİKALARI 3+05Seçmeli
TEG 619 DİL EĞİTİMİNDE SÖYLEM ÇÖZÜMLEMESİ 3+05Seçmeli
TEG 620 TÜRKÇE BECERİ ALANLARINI ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 3+05Seçmeli
TEG 621 TÜRKÇE EĞİTİMİNDE TEKNOLOJİ UYGULAMALARI 3+05Seçmeli
TEG 622 TÜRKÇE SÖZCÜKBİLİM VE DERLEM ÇALIŞMALARI 3+05Seçmeli
TEG 623 TÜRKÇE KÖKENBİLİM VE SÖZLÜKBİLİM ÇALIŞMALARI 3+05Seçmeli
TEG 624 DİL-YAZIN-FELSEFE İLİŞKİLERİ 3+05Seçmeli
TEG 625 TÜRKÇE EĞİTİMİ ARAŞTIRMALARI NİCEL VERİ ÇÖZÜMLEMESİ 3+05Seçmeli
TEG 626 TÜRKÇE EĞİTİMİ ARAŞTIRMALARI NİTEL VERİ ÇÖZÜMLEMESİ 3+05Seçmeli
TEG 627 TÜRKÇE ÖĞRETİMİ PROGRAM GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI 3+05Seçmeli
TEG 628 TÜRKÇE EĞİTİMİNİN GÜNCEL DURUMU 3+05Seçmeli
3. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli 6
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TEG 607 DİL EDİNİMİ, ÖĞRENİMİ VE ÖĞRETİMİ KURAMLARI 3+05Seçmeli
TEG 608 YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ 3+05Seçmeli
TEG 609 TÜRKÇE DİLBİLGİSİ VE ÖĞRETİMİ 3+05Seçmeli
TEG 611 TÜRKÇE EĞİTİMİNDE METİNDİLBİLİM ÇALIŞMALARI 3+05Seçmeli
TEG 612 TÜRK SOYLULARA VE YURT DIŞINDA YAŞAYAN TÜRK ÇOCUKLARINA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ 3+05Seçmeli
TEG 613 YAZIN KURAMLARI VE ELEŞTİRİLERİ 3+05Seçmeli
TEG 614 TÜRKÇENİN GÜNCEL, ÖRGÜN VE YAYGIN DURUMU 3+05Seçmeli
TEG 615 KARŞILAŞTIRMALI YAZIN ÇALIŞMALARI 3+05Seçmeli
TEG 616 ANLAMA EĞİTİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR 3+05Seçmeli
TEG 617 ANLATMA EĞİTİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR 3+05Seçmeli
TEG 618 TÜRKÇE ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME POLİTİKALARI 3+05Seçmeli
TEG 619 DİL EĞİTİMİNDE SÖYLEM ÇÖZÜMLEMESİ 3+05Seçmeli
TEG 620 TÜRKÇE BECERİ ALANLARINI ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 3+05Seçmeli
TEG 621 TÜRKÇE EĞİTİMİNDE TEKNOLOJİ UYGULAMALARI 3+05Seçmeli
TEG 622 TÜRKÇE SÖZCÜKBİLİM VE DERLEM ÇALIŞMALARI 3+05Seçmeli
TEG 623 TÜRKÇE KÖKENBİLİM VE SÖZLÜKBİLİM ÇALIŞMALARI 3+05Seçmeli
TEG 624 DİL-YAZIN-FELSEFE İLİŞKİLERİ 3+05Seçmeli
TEG 625 TÜRKÇE EĞİTİMİ ARAŞTIRMALARI NİCEL VERİ ÇÖZÜMLEMESİ 3+05Seçmeli
TEG 626 TÜRKÇE EĞİTİMİ ARAŞTIRMALARI NİTEL VERİ ÇÖZÜMLEMESİ 3+05Seçmeli
TEG 627 TÜRKÇE ÖĞRETİMİ PROGRAM GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI 3+05Seçmeli
TEG 628 TÜRKÇE EĞİTİMİNİN GÜNCEL DURUMU 3+05Seçmeli

4. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ENS 600 YETERLİK SINAVINA HAZIRLIK 0+0 20 Zorunlu
ENS 602 TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA 0+0 10 Zorunlu
  Toplam 30  

5. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TEG 600 DOKTORA TEZİ 0+0 20 Zorunlu
TEG 800 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ 8+0 10 Zorunlu
  Toplam 30  

6. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TEG 600 DOKTORA TEZİ 0+0 20 Zorunlu
TEG 800 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ 8+0 10 Zorunlu
  Toplam 30  

7. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TEG 600 DOKTORA TEZİ 0+0 20 Zorunlu
TEG 800 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ 8+0 10 Zorunlu
  Toplam 30  

8. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TEG 600 DOKTORA TEZİ 0+0 20 Zorunlu
TEG 800 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ 8+0 10 Zorunlu
  Toplam 30  


DERS ÖK - PY İLİŞKİLERİ
Yıl :
Sayısal Sözel İlişki Varlığı
Zorunlu Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06
AKADEMİK YAZMA BECERİLERİZ      
DOKTORA SEMİNER IZ      
DOKTORA SEMİNER IIZ      
DOKTORA TEZİZ      
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİZ      
LİSANSÜSTÜ DANIŞMANLIKZ      
TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMAZ      
TÜRKÇE EĞİTİMİNDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİZ      
TÜRKÇE EĞİTİMİNDE BİLİMSEL ÇALIŞMALAR Z      
TÜRKÇE EĞİTİMİNİN TARİHSEL, YASAL VE KURAMSAL TEMELLERİ: Z      
YETERLİK SINAVINA HAZIRLIKZ      
Seçmeli dersleri eklemek için tıklayınız...
Seçmeli Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06
ANLAMA EĞİTİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLARS      
ANLATMA EĞİTİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLARS      
DİL EDİNİMİ, ÖĞRENİMİ VE ÖĞRETİMİ KURAMLARIS      
DİL EĞİTİMİNDE SÖYLEM ÇÖZÜMLEMESİS      
DİL-YAZIN-FELSEFE İLİŞKİLERİS      
KARŞILAŞTIRMALI YAZIN ÇALIŞMALARIS      
TÜRK SOYLULARA VE YURT DIŞINDA YAŞAYAN TÜRK ÇOCUKLARINA TÜRKÇE ÖĞRETİMİS      
TÜRKÇE BECERİ ALANLARINI ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMES      
TÜRKÇE DİLBİLGİSİ VE ÖĞRETİMİS      
TÜRKÇE EĞİTİMİ ARAŞTIRMALARI NİCEL VERİ ÇÖZÜMLEMESİS      
TÜRKÇE EĞİTİMİ ARAŞTIRMALARI NİTEL VERİ ÇÖZÜMLEMESİS      
TÜRKÇE EĞİTİMİNDE METİNDİLBİLİM ÇALIŞMALARIS      
TÜRKÇE EĞİTİMİNDE TEKNOLOJİ UYGULAMALARIS      
TÜRKÇE EĞİTİMİNİN GÜNCEL DURUMUS      
TÜRKÇE KÖKENBİLİM VE SÖZLÜKBİLİM ÇALIŞMALARIS      
TÜRKÇE ÖĞRETİMİ PROGRAM GELİŞTİRME ÇALIŞMALARIS      
TÜRKÇE ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME POLİTİKALARIS      
TÜRKÇE SÖZCÜKBİLİM VE DERLEM ÇALIŞMALARIS      
TÜRKÇENİN GÜNCEL, ÖRGÜN VE YAYGIN DURUMUS      
YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİS      
YAZIN KURAMLARI VE ELEŞTİRİLERİS      
T+U : Teorik + Pratik
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
PY: Program Yeterlilikleri
EÇ [5]: En Çok
Ç [4]: Çok
O [3]: Orta
A [2]: Az
ÇA [1]: Çok Az
BoŞ [0]: Yok
TAY : Temel Alan Yeterliliği
TYYÇ : Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi
© 2021 PAU