3683 KANSER MOLEKÜLER BİYOLOJİSİ DR.

GENEL BİLGİLER


AmaçlarKabul Koşulları


Mezuniyet Koşulları


İstihdam Olanakları


Kazanılan Derece
Programi tüm gereksinimlerini yerine getirerek basari ile tamamlayan mezunlar "Kanser Moleküler Biyolojisi Dr. alaninda Doktora Diplomasi" derecesi alirlar.

Derecenin Seviyesi
Doktora

Önceki Eğitimlerin Tanınması
Üniversite içindeki başka bir enstitü anabilim/anasanat dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçiş yoluyla kabul edilme koşulları Senato tarafından belirlenir.

Dereceye Yönelik Kurallar
En az 24 kredi (180 AKTS)ve doktora tezi tamamlamak.

Üst Derece Programlarına Geçiş
İlgili alanda akademik kariyerine devam edebilir.

Çalışma Şekli
Tam Zamanlı

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Planı-AKTS Kredileri" nde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

İletişim (Program Yöneticisi)
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
ENSTİTÜ ANABİLİMDALI BAŞKANIProf. Dr. HAKAN AKÇA+90 258 296 3915 hakca@pau.edu.tr


PROGRAM YETERLİLİKLERİ
EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

Program Yeterlilik - TYYÇ İlişkisi
TYYÇ KATEGORITYYÇ ALT KATEGORITYYÇPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 04
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Akademik)
PProgram yeterlilikleri veya düzey yeterlilikleri girilmemiş veya YÖK tarafından programa ait yeterlilik tanımı verilmemiş olabilir.

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Mesleki)
Program yeterlilikleri veya düzey yeterlilikleri girilmemiş veya YÖK tarafından programa ait yeterlilik tanımı verilmemiş olabilir.

DERS PLANI - AKTS KREDİLERİ
Yıl :
Ders Planı

1. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
- Seçmeli 1 2+2 5 Seçmeli
- Seçmeli 1 2+2 5 Seçmeli
- Seçmeli 1 2+2 5 Seçmeli
- Seçmeli 1 2+2 5 Seçmeli
- Seçmeli 1 2+2 5 Seçmeli
- Seçmeli 1 2+2 5 Seçmeli
  Toplam 30  
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli 1
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
KMB 802 HÜCRE MEMBRANI VE SİNYAL İLETİMİ MEKANİZMALARI 3+35Seçmeli
KMB 806 KANSER HİSTOPATOLOJİSİ VE SİTOPATOLOJİSİ 2+25Seçmeli
KMB 807 KANSER HÜCRE KÜLTÜRÜ 2+25Seçmeli
KMB 808 KANSER HÜCRESİNİN ÖZELLİKLERİ 2+05Seçmeli
KMB 821 ONKOLOJİYE GİRİŞ 2+05Seçmeli
KMB 822 TRANSLASYONEL ONKOLOJİYE GİRİŞ 2+25Seçmeli

2. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
- Seçmeli 2 3+3 5 Seçmeli
- Seçmeli 2 3+3 5 Seçmeli
- Seçmeli 2 3+3 5 Seçmeli
- Seçmeli 2 3+3 5 Seçmeli
- Seçmeli 2 3+3 5 Seçmeli
- Seçmeli 2 3+3 5 Seçmeli
  Toplam 30  
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli 2
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
KMB 801 ANTİKANSER TEDAVİLERİN MOLEKÜLER MEKANİZMALARI 2+05Seçmeli
KMB 805 KANSER BİYOKİMYASI 3+35Seçmeli
KMB 812 KANSEROMİKLERE GİRİŞ 3+05Seçmeli
KMB 814 KÖK HÜCRE KAVRAMI VE KANSER 2+05Seçmeli
KMB 816 MAKROMOLEKÜLLERİN SENTEZİ VE YIKIMI 2+25Seçmeli
KMB 818 METASTAZ BİYOLOJİSİ 2+05Seçmeli

3. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
KMB 697 SEMİNER I 0+2 4 Zorunlu
SBE 701 ÖĞRETİMDE PLANLAMA VE DEĞERLENDİRME 3+2 4 Zorunlu
SBE 700 GELİŞİM VE ÖĞRENME 3+0 4 Zorunlu
- Seçmeli 3 2+0 3 Seçmeli
- Seçmeli 3 2+0 3 Seçmeli
- Seçmeli 3 2+0 3 Seçmeli
- Seçmeli 3 2+0 3 Seçmeli
- Seçmeli 3 2+0 3 Seçmeli
- Seçmeli 3 2+0 3 Seçmeli
  Toplam 30  
3. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli 3
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
KMB 803 HÜCRESEL MOLEKÜLER MEKANİZMALAR ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 2+43Seçmeli
KMB 804 KANSER ARAŞTIRMALARINA ÖZEL EPİDEMİYOLOJİK YÖNTEMLER 2+03Seçmeli
KMB 809 KANSER KÖK HÜCRE BİYOLOJİSİ 2+03Seçmeli
KMB 810 KANSER MOLEKÜLER EPİDEMİYOLOJİSİ 3+33Seçmeli
KMB 813 KLİNİK ONKOLOJİ 3+03Seçmeli
KMB 817 METABOLİZMA VE ENERJİ 2+23Seçmeli

4. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
- Seçmeli 4 2+2 7,5 Seçmeli
- Seçmeli 4 2+2 7,5 Seçmeli
- Seçmeli 4 2+2 7,5 Seçmeli
- Seçmeli 4 2+2 7,5 Seçmeli
  Toplam 30  
4. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli 4
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
KMB 811 KANSERDE İMMUNOTERAPİ 2+27,5Seçmeli
KMB 815 LABORATUVAR UYGULAMALARINDA BİYOGÜVENLİK İLKELERİ 2+28Seçmeli
KMB 819 MOLEKÜLER KARSİNOGENEZDE İLERİ KONULAR 2+08Seçmeli
KMB 820 ONKOLOJİDE DENEYSEL HAYVAN MODELLERİ 2+08Seçmeli
KMB 823 TÜMÖR İMMÜNOLOJİSİ 3+38,5Seçmeli

5. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ENS 600 YETERLİK SINAVINA HAZIRLIK 0+0 15 Zorunlu
ENS 602 TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA 0+0 15 Zorunlu
  Toplam 30  

6. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
KMB 800 DOKTORA TEZİ 6+0 20 Zorunlu
KMB 800 DOKTORA TEZİ 6+0 10 Zorunlu
  Toplam 30  

7. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
KMB 800 DOKTORA TEZİ 6+0 10 Zorunlu
KMB 800 DOKTORA TEZİ 6+0 20 Zorunlu
  Toplam 30  

8. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
KMB 800 DOKTORA TEZİ 6+0 10 Zorunlu
KMB 800 DOKTORA TEZİ 6+0 20 Zorunlu
  Toplam 30  


DERS ÖK - PY İLİŞKİLERİ
Yıl :
Sayısal Sözel İlişki Varlığı
Zorunlu Dersler
Derslerin program öğrenme kazanımına katkısı girilmemiş
Seçmeli dersleri eklemek için tıklayınız...
Seçmeli Dersler
Seçmeli derslerin program öğrenme kazanımına katkısı girilmemiş
T+U : Teorik + Pratik
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
PY: Program Yeterlilikleri
EÇ [5]: En Çok
Ç [4]: Çok
O [3]: Orta
A [2]: Az
ÇA [1]: Çok Az
BoŞ [0]: Yok
TAY : Temel Alan Yeterliliği
TYYÇ : Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi
© 2021 PAU