3651 ORTODONTİ DR.

GENEL BİLGİLER


AmaçlarKabul Koşulları
Doktora

Mezuniyet Koşulları


İstihdam Olanakları


Kazanılan Derece
Programi tüm gereksinimlerini yerine getirerek basari ile tamamlayan mezunlar "Ortodonti Dr. alaninda Doktora Diplomasi" derecesi alirlar.

Derecenin Seviyesi
Doktora

Önceki Eğitimlerin Tanınması
Üniversite içindeki başka bir enstitü anabilim/anasanat dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçiş yoluyla kabul edilme koşulları Senato tarafından belirlenir.

Dereceye Yönelik Kurallar
En az 24 kredi (180 AKTS)ve doktora tezi tamamlamak.

Üst Derece Programlarına Geçiş
İlgili alanda akademik kariyerine devam edebilir.

Çalışma Şekli
Tam Zamanlı

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Planı-AKTS Kredileri" nde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

İletişim (Program Yöneticisi)
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
ENSTİTÜ ANABİLİMDALI BAŞKANIDr. Öğr. Üyesi SERPİL ÇOKAKOĞLU+90 258 296 4485 scokakoglu@pau.edu.tr


PROGRAM YETERLİLİKLERİ
EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

Program Yeterlilik - TYYÇ İlişkisi
TYYÇ KATEGORITYYÇ ALT KATEGORITYYÇPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 04
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Akademik)
PProgram yeterlilikleri veya düzey yeterlilikleri girilmemiş veya YÖK tarafından programa ait yeterlilik tanımı verilmemiş olabilir.

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Mesleki)
Program yeterlilikleri veya düzey yeterlilikleri girilmemiş veya YÖK tarafından programa ait yeterlilik tanımı verilmemiş olabilir.

DERS PLANI - AKTS KREDİLERİ
Yıl :
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ORTO 601 ORTODONTİK TEŞHİS YÖNTEMLERİ VE SEFALOMETRİ 2+2 6 Zorunlu
ORTO 603 ORTODONTİK ANOMALİLER VE ETYOLOJİ 3+0 6 Zorunlu
SBE 700 GELİŞİM VE ÖĞRENME 3+0 4 Zorunlu
- Ortodonti Seçmeli - 2 2+0 4 Seçmeli
- Ortodonti Seçmeli - 3 2+2 2 Seçmeli
- Ortodonti Seçmeli-4 2+0 4 Seçmeli
- Ortodonti Seçmeli-4 2+0 4 Seçmeli
  Toplam 30  
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Ortodonti Seçmeli - 2
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ORTO 619 KORUYUCU VE DURDURUCU ORTODONTİK TEDAVİLER 2+24Seçmeli
ORTO 627 GEÇİCİ ANKRAJ UYGULAMALARI 2+04Seçmeli
ORTO 628 ERİŞKİN ORTODONTİSİ 2+04Seçmeli
ORTO 629 SOLUNUM DİSFONKSİYONU VE ÖNEMİ 2+04Seçmeli
ORTO 630 MULTİDİSİPLİNER TEDAVİ YAKLAŞIMLARI 2+24Seçmeli
ORTO 633 ORTODONTİK TEDAVİNİN KOMPLİKASYONLARI 2+04Seçmeli
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Ortodonti Seçmeli - 3
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ORTO 609 ORTODONTİK MATERYALLER 2+02Seçmeli
ORTO 616 HAREKETLİ APAREYLER VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ 2+22Seçmeli
ORTO 617 ORTODONTİDE BİLGİSAYAR KULLANIMI 1+22Seçmeli
ORTO 618 ANAMNEZ VE KLİNİK MUAYENE 1+22Seçmeli
ORTO 622 DİŞ KAVSİ VE ÇENE GENİŞLETİLMESİ 2+02Seçmeli
ORTO 635 OKLUZYON 2+02Seçmeli
ORTO 636 GÜNCEL VE TAMAMLAYICI TEDAVİ YAKLAŞIMLARI 1+02Seçmeli
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Ortodonti Seçmeli-4
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ORTO 602 BÜYÜME VE GELİŞİM 2+04Seçmeli
ORTO 607 DİŞ HAREKETLERİ, HÜCRE BİYOLOJİSİ VE GENETİK 2+04Seçmeli

2. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ORTO 608 SABİT TEDAVİ TEKNİKLERİ 2+2 6 Zorunlu
ORTO 801 DOKTORA SEMİNERİ - I 0+2 4 Zorunlu
SBE 701 ÖĞRETİMDE PLANLAMA VE DEĞERLENDİRME 3+2 4 Zorunlu
- Ortodonti Seçmeli-1 2+0 4 Seçmeli
- Ortodonti Seçmeli-1 2+0 4 Seçmeli
- Ortodonti Seçmeli-1 2+0 4 Seçmeli
- Ortodonti Seçmeli-1 2+0 4 Seçmeli
  Toplam 30  
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Ortodonti Seçmeli-1
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ORTO 604 SINIF I ANOMALİLERİN ORTODONTİK TEDAVİSİ 2+04Seçmeli
ORTO 605 SINIF II ANOMALİLERİN ORTODONTİK TEDAVİSİ 2+04Seçmeli
ORTO 606 SINIF III ANOMALİLERİN ORTODONTİK TEDAVİSİ 2+04Seçmeli
ORTO 610 FONKSİYONEL ANOMALİLER VE TEDAVİLERİ 3+04Seçmeli
ORTO 611 VERTİKAL YÖN ANOMALİLERİ VE TEDAVİLERİ 3+04Seçmeli
ORTO 612 TRANSVERSAL YÖN ANOMALİLERİ VE TEDAVİLERİ 2+04Seçmeli
ORTO 613 DUDAK DAMAK YARIKLARI VE TEDAVİ YAKLAŞIMLARI 3+04Seçmeli
ORTO 614 TEMPORAMANDİBULER EKLEM RAHATSIZLIKLARI VE TEDAVİ YAKLAŞIMLARI 3+04Seçmeli
ORTO 615 ORTOGNATİK CERRAHİ VE KRANİYOFASİYAL DİSTRAKSİYON OSTEOGENEZİSİ 3+04Seçmeli
ORTO 620 LİTERATÜR - I 2+04Seçmeli
ORTO 621 ORTODONTİK TEDAVİ PLANLAMASI - I 2+24Seçmeli
ORTO 623 ORTODONTİK KUVVET VE BİOMEKANİK 2+04Seçmeli
ORTO 624 LİTERATÜR - II 2+04Seçmeli
ORTO 625 ORTODONTİK TEDAVİ PLANLAMASI - II 2+24Seçmeli
ORTO 626 KONJENİTAL DİŞ EKSİKLİKLERİ VE GÖMÜLÜ DİŞLERDE TEDAVİ YAKLAŞIMLARI 2+04Seçmeli
ORTO 631 LİTERATÜR - III 2+04Seçmeli
ORTO 632 ORTODONTİK TEDAVİ PLANLAMASI - III 2+24Seçmeli
ORTO 634 PEKİŞTİRME TEDAVİSİ VE RELAPS 3+04Seçmeli
ORTO 637 LİTERATÜR - IV 2+04Seçmeli
ORTO 638 ORTODONTİK TEDAVİ PLANLAMASI - IV 2+24Seçmeli

3. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ORTO 802 DOKTORA SEMİNERİ - II 0+2 10 Zorunlu
- Ortodonti Seçmeli-1 2+0 4 Seçmeli
- Ortodonti Seçmeli-1 2+0 4 Seçmeli
- Ortodonti Seçmeli-1 2+0 4 Seçmeli
- Ortodonti Seçmeli-1 2+0 4 Seçmeli
- Ortodonti Seçmeli-1 2+0 4 Seçmeli
  Toplam 30  
3. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Ortodonti Seçmeli-1
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ORTO 604 SINIF I ANOMALİLERİN ORTODONTİK TEDAVİSİ 2+04Seçmeli
ORTO 605 SINIF II ANOMALİLERİN ORTODONTİK TEDAVİSİ 2+04Seçmeli
ORTO 606 SINIF III ANOMALİLERİN ORTODONTİK TEDAVİSİ 2+04Seçmeli
ORTO 610 FONKSİYONEL ANOMALİLER VE TEDAVİLERİ 3+04Seçmeli
ORTO 611 VERTİKAL YÖN ANOMALİLERİ VE TEDAVİLERİ 3+04Seçmeli
ORTO 612 TRANSVERSAL YÖN ANOMALİLERİ VE TEDAVİLERİ 2+04Seçmeli
ORTO 613 DUDAK DAMAK YARIKLARI VE TEDAVİ YAKLAŞIMLARI 3+04Seçmeli
ORTO 614 TEMPORAMANDİBULER EKLEM RAHATSIZLIKLARI VE TEDAVİ YAKLAŞIMLARI 3+04Seçmeli
ORTO 615 ORTOGNATİK CERRAHİ VE KRANİYOFASİYAL DİSTRAKSİYON OSTEOGENEZİSİ 3+04Seçmeli
ORTO 620 LİTERATÜR - I 2+04Seçmeli
ORTO 621 ORTODONTİK TEDAVİ PLANLAMASI - I 2+24Seçmeli
ORTO 623 ORTODONTİK KUVVET VE BİOMEKANİK 2+04Seçmeli
ORTO 624 LİTERATÜR - II 2+04Seçmeli
ORTO 625 ORTODONTİK TEDAVİ PLANLAMASI - II 2+24Seçmeli
ORTO 626 KONJENİTAL DİŞ EKSİKLİKLERİ VE GÖMÜLÜ DİŞLERDE TEDAVİ YAKLAŞIMLARI 2+04Seçmeli
ORTO 631 LİTERATÜR - III 2+04Seçmeli
ORTO 632 ORTODONTİK TEDAVİ PLANLAMASI - III 2+24Seçmeli
ORTO 634 PEKİŞTİRME TEDAVİSİ VE RELAPS 3+04Seçmeli
ORTO 637 LİTERATÜR - IV 2+04Seçmeli
ORTO 638 ORTODONTİK TEDAVİ PLANLAMASI - IV 2+24Seçmeli

4. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ENS 600 YETERLİK SINAVINA HAZIRLIK 0+0 20 Zorunlu
ENS 602 TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA 0+0 10 Zorunlu
  Toplam 30  

5. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ORTO 600 DOKTORA TEZİ 0+0 20 Zorunlu
ORTO 800 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ 8+0 10 Zorunlu
  Toplam 30  

6. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ORTO 600 DOKTORA TEZİ 0+0 20 Zorunlu
ORTO 800 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ 8+0 10 Zorunlu
  Toplam 30  

7. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ORTO 600 DOKTORA TEZİ 0+0 20 Zorunlu
ORTO 800 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ 8+0 10 Zorunlu
  Toplam 30  

8. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ORTO 600 DOKTORA TEZİ 0+0 20 Zorunlu
ORTO 800 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ 8+0 10 Zorunlu
  Toplam 30  


DERS ÖK - PY İLİŞKİLERİ
Yıl :
Sayısal Sözel İlişki Varlığı
Zorunlu Dersler
Derslerin program öğrenme kazanımına katkısı girilmemiş
Seçmeli dersleri eklemek için tıklayınız...
Seçmeli Dersler
Seçmeli derslerin program öğrenme kazanımına katkısı girilmemiş
T+U : Teorik + Pratik
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
PY: Program Yeterlilikleri
EÇ [5]: En Çok
Ç [4]: Çok
O [3]: Orta
A [2]: Az
ÇA [1]: Çok Az
BoŞ [0]: Yok
TAY : Temel Alan Yeterliliği
TYYÇ : Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi
© 2021 PAU