3981 TEMEL İSLAM BİLİMLERİ

GENEL BİLGİLER


AmaçlarKabul Koşulları


Mezuniyet Koşulları
Programımızdan müfredatta yer alan dersleri başarıyla tamamlayan, bir yüksek lisans tezini başarıyla tamamlayan ve Pamukkale Üniversitesi lisans üstü yönetmeliğine göre mezuniyet içn gerekli ortalamaya sahip olan öğrenciler Yüksek Lisans diploması almaya hak kazanırlar.

İstihdam Olanakları


Kazanılan Derece
Programi tüm gereksinimlerini yerine getirerek basari ile tamamlayan mezunlar "Temel İslam Bilimleri alaninda Yüksek Lisans Diplomasi" derecesi alirlar.

Derecenin Seviyesi
Yüksek Lisans

Önceki Eğitimlerin Tanınması
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki örgün öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulunun belirlemiş olduğu YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Dereceye Yönelik Kurallar
Programımızdan müfredatta yer alan dersleri başarıyla tamamlayan, bir yüksek lisans tezini başarıyla tamamlayan ve Pamukkale Üniversitesi lisans üstü yönetmeliğine göre mezuniyet içn gerekli ortalamaya sahip olan öğrenciler Yüksek Lisans diploması almaya hak kazanırlar.

Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından yeterli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla doktora programlarında öğrenim görebilirler.

Çalışma Şekli
Tam Zamanlı

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Planı-AKTS Kredileri" nde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

İletişim (Program Yöneticisi)
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
ENSTİTÜ ANABİLİMDALI BAŞKANIDoç. Dr. OSMAN ORUÇHAN  ooruchan@pau.edu.tr


PROGRAM YETERLİLİKLERİ
EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

PROGRAM YETERLİLİKLERİ - TYYÇ İlişkisi
TYYÇ KATEGORITYYÇ ALT KATEGORITYYÇPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
    

PROGRAM YETERLİLİKLERİ - TEMEL ALAN İlişkisi (Akademik)
PProgram yeterlilikleri veya düzey yeterlilikleri girilmemiş veya YÖK tarafından programa ait yeterlilik tanımı verilmemiş olabilir.

PROGRAM YETERLİLİKLERİ - TEMEL ALAN İlişkisi (Mesleki)
Program yeterlilikleri veya düzey yeterlilikleri girilmemiş veya YÖK tarafından programa ait yeterlilik tanımı verilmemiş olabilir.

DERS PLANI - AKTS KREDİLERİ
Yıl :
Ders Planı

1. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TISB 599 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ 3+0 7,5 Zorunlu
- Seçmeli-1 3+0 7,5 Seçmeli
- Seçmeli-1 3+0 7,5 Seçmeli
- Seçmeli-1 3+0 7,5 Seçmeli
  Toplam 30  
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli-1
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TISB 511 UYGULAMALI GRAMER - I 3+07,5Seçmeli
TISB 512 UYGULAMALI GRAMER - II 3+07,5Seçmeli
TISB 527 HADİS İLİMLERİ 3+07,5Seçmeli
TISB 528 HADİS LİTERATÜRÜ 3+07,5Seçmeli
TISB 529 HADİS USULÜ KAYNAKLARI 3+07,5Seçmeli
TISB 530 HADİSTE İSNAD TENKİDİ 3+07,5Seçmeli
TISB 531 KÜTÜB-İ SİTTE İNCELEMELERİ 3+07,5Seçmeli
TISB 532 HADİS-FIKIH İLİŞKİSİ 3+07,5Seçmeli
TISB 544 İSLÂM HUKUKU VE ÇAĞDAŞ PROBLEMLER 3+07,5Seçmeli
TISB 546 KLASİK FIKIH METİNLERİ 3+07,5Seçmeli
TISB 551 AKAİD METİNLERİ 3+07,5Seçmeli
TISB 581 TEFSİR ARAŞTIRMALARINDA KAYNAK VE YÖNTEM 3+07,5Seçmeli
TISB 583 KUR’AN İLİMLERİNİN OLUŞUM SÜRECİ 3+07,5Seçmeli
TISB 584 İLK DÖNEM TEFSİR EKOLLERİ 3+07,5Seçmeli
TISB 596 KUR’ÂN’A BÜTÜNCÜL YAKLAŞIM 3+07,5Seçmeli
TISB 600 KUR’AN'IN METİNLEŞME TARİHİ 3+07,5Seçmeli
TISB 601 KUR'ÂN'IN ANA KONULARI: İBADET, MUAMELAT 3+07,5Seçmeli
TISB 602 MEKKÎ VE MEDENÎ SURELERDE BİÇİM VE İÇERİK 3+07,5Seçmeli
TISB 603 KUR'ÂN YORUMUNDA BAĞLAM 3+07,5Seçmeli
TISB 610 İSLAM HUKUKUNDA HÜKÜM KAYNAKLARI 3+07,5Seçmeli
TISB 611 ANA HATLARIYLA İSLAM HUKUK TARİHİ 3+07,5Seçmeli
TISB 612 İBADET HUKUKU 3+07,5Seçmeli
TISB 613 MUKAYESELİ İSLAM BORÇLAR HUKUKU 3+07,5Seçmeli
TISB 621 AKAİD VE KELAM LİTERATÜRÜ 3+07,5Seçmeli
TISB 622 KELAM İLMİNİN TEMEL KAVRAMLARI 3+07,5Seçmeli
TISB 623 KELAM-MANTIK İLİŞKİSİ 3+07,5Seçmeli
TISB 624 İLK DÖNEM İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ 3+07,5Seçmeli
TISB 625 İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİNDE YÖNTEM 3+07,5Seçmeli
TISB 626 KLASİK İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ METİNLERİ 3+07,5Seçmeli
TISB 633 TASAVVUFUN DOĞUŞU VE GELİŞMESİ 3+07,5Seçmeli
TISB 634 TASAVVUF METİNLERİ: İLK DÖNEM 3+07,5Seçmeli
TISB 635 TASAVVUFİ MESELELER 3+07,5Seçmeli
TISB 636 TASAVVUF KAVRAMLARI 3+07,5Seçmeli
TISB 640 KIRAAT İLMİNİN TEMEL KAYNAKLARI 3+07,5Seçmeli
TISB 641 KIRAAT İLMİNİN TEMELLERİ 3+07,5Seçmeli
TISB 642 YEDİ KIRAAT VE ÖZELLİKLERİ 3+07,5Seçmeli
TISB 643 ŞAZZ KIRAATLAR 3+07,5Seçmeli
TISB 644 YEDİ HARF VE KIRAAT İLİŞKİSİ 3+07,5Seçmeli
TISB 650 SARF-MANA İLİŞKİSİ 3+07,5Seçmeli
TISB 651 UYGULAMALI NAHİV 3+07,5Seçmeli
TISB 652 MEANİ İLMİ 3+07,5Seçmeli
TISB 653 KLASİK ARAPÇA METİNLERİ 3+07,5Seçmeli
TISB 654 KLASİK DÖNEM ARAP EDEBİYATI 3+07,5Seçmeli
TISB 655 ARAP DİLİ VE EDEBİYATI LİTERATÜRÜ 3+07,5Seçmeli

2. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TISB 598 SEMİNER 3+0 7,5 Zorunlu
- Seçmeli-2 3+0 7,5 Seçmeli
- Seçmeli-2 3+0 7,5 Seçmeli
- Seçmeli-2 3+0 7,5 Seçmeli
  Toplam 30  
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli-2
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TISB 519 HADİS ŞERH EDEBİYATI 3+07,5Seçmeli
TISB 521 HADİS TAHRİÇ TEKNİKLERİ 3+07,5Seçmeli
TISB 523 HADİSTE METİN TENKİDİ 3+07,5Seçmeli
TISB 533 HADİS USULÜ METİNLERİ 3+07,5Seçmeli
TISB 534 MEVZU HADİS EDEBİYATI 3+07,5Seçmeli
TISB 580 İBADETLERİN TASAVVUFİ YÖNÜ 3+07,5Seçmeli
TISB 591 KLASİK TEFSİR METİNLERİ 3+07,5Seçmeli
TISB 604 KUR'ÂN İLİMLERİ METİNLERİ 3+07,5Seçmeli
TISB 605 OSMANLI'DA TEFSİR USULÜ ÇALIŞMALARI 3+07,5Seçmeli
TISB 606 KUR'AN ÇEVİRİLERİNDE YÖNTEM VE MEALLER 3+07,5Seçmeli
TISB 607 KUR'ÂN'DA TARİH BİLGİSİ 3+07,5Seçmeli
TISB 608 KUR'ÂN'IN ANA KONULARI: İNANÇ VE AHLAK 3+07,5Seçmeli
TISB 609 OSMANLI'DA TEFSİR HAŞİYECİLİĞİ 3+07,5Seçmeli
TISB 614 İSLAM HUKUKUNUN GENEL PRENSİPLERİ/KÜLLİ KAİDELER 3+07,5Seçmeli
TISB 615 MUKAYESELİ İSLAM CEZA HUKUKU 3+07,5Seçmeli
TISB 616 FIKIH USULÜ METİNLERİ 3+07,5Seçmeli
TISB 617 MUKAYESELİ İSLAM MUAMELAT HUKUKU 3+07,5Seçmeli
TISB 618 OSMANLI AİLE HUKUKU 3+07,5Seçmeli
TISB 619 AHKAM AYETLERİNİN FIKHÎ TAHLİLİ 3+07,5Seçmeli
TISB 620 FIKIH USULÜNDE LAFIZ MANA İLİŞKİSİ 3+07,5Seçmeli
TISB 627 KELAM OKULLARI VE KURAMLARI 3+07,5Seçmeli
TISB 628 KLASİK KELAM METİNLERİ 3+07,5Seçmeli
TISB 629 KELAM TARİHİ 3+07,5Seçmeli
TISB 630 TÜRKİYE'DE DİNİ HAREKETLER 3+07,5Seçmeli
TISB 631 GÜNÜMÜZDE İSLAMİ HAREKETLER 3+07,5Seçmeli
TISB 632 DİNİ GRUPLARIN SOSYO-KÜLTÜREL YAPISI 3+07,5Seçmeli
TISB 637 GÜNÜMÜZ TASAVVUF AKIMLARI 3+07,5Seçmeli
TISB 638 MODERN DÖNEMDE TASAVVUFİ TARTIŞMALAR 3+07,5Seçmeli
TISB 639 TASAVVUF METİNLERİ: TARİKATLAR DÖNEMİ 3+07,5Seçmeli
TISB 645 MUSHAF İMLASI (RESMU'L-MUSHAF) 3+07,5Seçmeli
TISB 646 KIRAAT- ARAP DİLİ İLİŞKİSİ 3+07,5Seçmeli
TISB 647 KIRAAT UYGULAMALARI 3+07,5Seçmeli
TISB 648 KIRAAT METİNLERİ 3+07,5Seçmeli
TISB 649 TECVİD İLMİ 3+07,5Seçmeli
TISB 656 BEYAN VE BEDİ İLMİ 3+07,5Seçmeli
TISB 657 MUKAYESELİ İSLAM MUAMELAT HUKUKU 3+07,5Seçmeli
TISB 658 OSMANLI DÖNEMİ VE SONRASI ARAP EDEBİYATI 3+07,5Seçmeli
TISB 659 MODERN ARAPÇA METİNLER 3+07,5Seçmeli
TISB 660 MODERN ARAP EDEBİYATI 3+07,5Seçmeli
TISB 661 UYGULAMALI BELAĞAT TAHLİLLERİ 3+07,5Seçmeli
TISB 663 DİLBİLİM 3+07,5Seçmeli

3. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TISB 500 YÜKSEK LİSANS TEZİ 0+0 20 Zorunlu
TISB 700 UZMANLIK ALAN DERSİ 6+0 10 Zorunlu
  Toplam 30  

4. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TISB 500 YÜKSEK LİSANS TEZİ 0+0 20 Zorunlu
TISB 700 UZMANLIK ALAN DERSİ 6+0 10 Zorunlu
  Toplam 30  


DERS ÖK - PY İLİŞKİLERİ
Yıl :
Sayısal Sözel İlişki Varlığı
Zorunlu Dersler
Derslerin program öğrenme kazanımına katkısı girilmemiş
Seçmeli dersleri eklemek için tıklayınız...
Seçmeli Dersler
Seçmeli derslerin program öğrenme kazanımına katkısı girilmemiş
T+U : Teorik + Pratik
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
PY: Program Yeterlilikleri
EÇ [5]: En Çok
Ç [4]: Çok
O [3]: Orta
A [2]: Az
ÇA [1]: Çok Az
BoŞ [0]: Yok
TAY : Temel Alan Yeterliliği
TYYÇ : Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi
© 2021 PAU