1211 MİMARLIK

GENEL BİLGİLER
Bu program TYYÇ (Türkiye Yükseköğretim Yeterlilik Çerçeveleri) Mimarlık ve Yapı Temel Alanı içinde, alanın yüksek lisans öğrenim mekanını, ‘disiplinin akademik ve mesleki gelişimi’ için akademik süreçler içinde oluşan bağlam ve değerlendirme bilgileri ile mesleki ortamlarda gelişen mesleki uygulamaya dönük uzmanlaşma bilgilerinin yine akademik mekanda ele alındığı bir mimarlık yüksek lisans programıdır. Bu çerçevede bina bilgisi, mimarlık kuramı, tarihi ve yapı anabilim dalları temelinde ayrışan mimarlık bilgisi dizgelerinin kendisini bir yapıntı olarak konu edinen ve bunları epistemolojik anlamda yeniden yapılandırmaya yönelik olarak tasarlanan yüksek lisans düzeyindeki eğitim-öğretim ve araştırma çalışmalarını kapsamaktadır.

Amaçlar
Bu programın amacı, kentleşme, modernleşme ve gündelik yaşam ilişkilerini mimarlık bilgisi, kültürü ve teknolojileri aracılığıyla akademik anlamda çözümleyerek yeniden üretmek; bu çerçevede oluşan eğitim-öğretim ve araştırma süreç ve çıktılarını çeşitli biçimlerde kamuoyuyla paylaşmaktır. Bu hedef doğrultusunda ve TYYÇ çerçevesi içinde yürütülecek programın Yüksek Lisans Mekanı’nda, akademik araştırmayı eleştirel olarak yürütebilmek, uzmanlaşma konusu ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası ortamlarda bildiri sunabilmek, ulusal ortamlarda yayın yapabilmek, profesyonel olarak alanlarını transdisipliner olarak kullanabilmek ve mesleki uygulama yeterliliği için geçerli sertifikasyonu alacak duruma gelebilmek önemli yeterliliklerdir.


Kabul Koşulları
ALES; ÜDS/KPDS; Mezuniyet notu göstergelerine binaen ilan edilen duyurunun açıklamalar kısmında yer alan ilgili maddeler gereğince düzenlenir.

Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet için öğrencinin en az 7 ders olmak üzere 21 kredilik ders yükünü 3.00-4.00 ortalama ile tamamlaması, bir araştırma semineri vermesi ve ilgili sürecin yükümlülüklerine uygun ve nitelikli olarak Yüksek Lisans Tezi hazırlayıp başarılı bir şeklide savunması gerekmektedir.

İstihdam Olanakları
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki örgün öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulunun belirlemiş olduğu YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Kazanılan Derece
Programi tüm gereksinimlerini yerine getirerek basari ile tamamlayan mezunlar "Mimarlık alaninda Yüksek Lisans Diplomasi" derecesi alirlar.

Derecenin Seviyesi
Yüksek Lisans

Önceki Eğitimlerin Tanınması
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki örgün öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulunun belirlemiş olduğu YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Dereceye Yönelik Kurallar
Mezuniyet için öğrencinin en az 7 ders olmak üzere 21 kredilik ders yükünü 3.00-4.00 ortalama ile tamamlaması, bir araştırma semineri vermesi ve ilgili sürecin yükümlülüklerine uygun ve nitelikli olarak Yüksek Lisans Tezi hazırlayıp başarılı bir şeklide savunması gerekmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından yeterli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla doktora programlarında öğrenim görebilirler.

Çalışma Şekli
Tam Zamanlı

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Planı-AKTS Kredileri" nde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

İletişim (Program Yöneticisi)
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
ENSTİTÜ ANABİLİMDALI BAŞKANIDr. Öğr. Üyesi GÖZDE KAN ÜLKÜ+90 258 296 2477 gozdekanulku@pau.edu.tr


PROGRAM YETERLİLİKLERİ
1Akademik araştırmayı eleştirel olarak yürütebilmek
2Uzmanlaşma/Akademik Araştırma konusu ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası ortamlarda bildiri sunabilmek.
3Ulusal ortamlarda yayın yapabilmek, profesyonel olarak alanlarını transdisipliner olarak kullanabilmek.
4Mesleki uygulama yeterliliği için geçerli sertifikasyonu alacak duruma gelebilmek.
EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

Program Yeterlilik - TYYÇ İlişkisi
TYYÇ KATEGORITYYÇ ALT KATEGORITYYÇPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Akademik)
TAY KATEGORITAY ALT KATEGORITAYPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 04
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 05
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 04
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 05
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Mesleki)
Program yeterlilikleri veya düzey yeterlilikleri girilmemiş veya YÖK tarafından programa ait yeterlilik tanımı verilmemiş olabilir.

DERS PLANI - AKTS KREDİLERİ
Yıl :
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
MIM 501 MİMARİ DÜŞÜNCE VE YAKLAŞIMLAR 3+0 7,5 Zorunlu
MIM 505 MİMARLIKTA BAĞLAMSAL PRATİKLER 2+2 15 Zorunlu
FBE 610 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE ETİK 3+0 7,5 Zorunlu
  Toplam 30  

2. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
MIM 599 YÜKSEK LİSANS SEMİNERİ 0+2 7,5 Zorunlu
- Mimarlık Seçmeli 1 2+2 7,5 Seçmeli
- Mimarlık Seçmeli 2 3+0 5 Seçmeli
- Mimarlık Seçmeli 2 3+0 5 Seçmeli
- Mimarlık Seçmeli 2 3+0 5 Seçmeli
  Toplam 30  
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Mimarlık Seçmeli 1
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
MIM 506 MİMARLIKTA EKOLOJİK PRATİKLER 2+27,5Seçmeli
MIM 507 MİMARLIKTA KÜLTÜREL PRATİKLER 2+27,5Seçmeli
MIM 508 MİMARLIKTA YAPIM PRATİKLERİ 2+27,5Seçmeli
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Mimarlık Seçmeli 2
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
MIM 502 MİMARLIK VE SANAT İLİŞKİSİ 3+05Seçmeli
MIM 503 YAPI ÜRETİM SÜRECİ VE YÖNETİMİ 3+05Seçmeli
MIM 504 MİMARLIKTA GÜNCEL TARTIŞMALAR 3+05Seçmeli

3. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
MIM 500 YÜKSEK LİSANS TEZİ 0+0 20 Zorunlu
MIM 700 UZMANLIK ALAN DERSİ 6+0 10 Zorunlu
  Toplam 30  

4. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
MIM 500 YÜKSEK LİSANS TEZİ 0+0 20 Zorunlu
MIM 700 UZMANLIK ALAN DERSİ 6+0 10 Zorunlu
  Toplam 30  


DERS ÖK - PY İLİŞKİLERİ
Yıl :
Sayısal Sözel İlişki Varlığı
Zorunlu Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04
BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE ETİKZ    
LİSANSÜSTÜ DANIŞMANLIKZ    
MİMARİ DÜŞÜNCE VE YAKLAŞIMLARZ    
MİMARLIKTA BAĞLAMSAL PRATİKLERZ    
UZMANLIK ALAN DERSİZ    
YÜKSEK LİSANS SEMİNERİZ    
YÜKSEK LİSANS TEZİZ    
Seçmeli dersleri eklemek için tıklayınız...
Seçmeli Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04
MİMARLIK VE SANAT İLİŞKİSİS    
MİMARLIKTA EKOLOJİK PRATİKLERS    
MİMARLIKTA GÜNCEL TARTIŞMALARS    
MİMARLIKTA KÜLTÜREL PRATİKLER S    
MİMARLIKTA YAPIM PRATİKLERİS    
YAPI ÜRETİM SÜRECİ VE YÖNETİMİS    
T+U : Teorik + Pratik
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
PY: Program Yeterlilikleri
EÇ [5]: En Çok
Ç [4]: Çok
O [3]: Orta
A [2]: Az
ÇA [1]: Çok Az
BoŞ [0]: Yok
TAY : Temel Alan Yeterliliği
TYYÇ : Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi
© 2021 PAU