1287 ORGANİK TARIM İŞLETMECİLİĞİ

GENEL BİLGİLER
Organik Tarım İşletmeciliği Anabilim Dalı yüksek lisans programı öğrencilerin organik tarım işletmeciliği alanındaki herhangi bir konuda (organik tarım yetiştiriciliği, organik tarımda hastalık ve zararlılar ile mücadele, organik tarım ürünlerinin değerlendirilmesi, organik tarım işletmesi, organik ürünlerin pazarlanması) uzmanlaşmasını öngörür. Öğrenci danışmanı ile belirledikleri dersleri alır ve tez çalışmasını tamamlar.

Amaçlar
Organik Tarım İşletmeciliği Anabilim Dalı yüksek lisans programının amacı öğrencilerin bir konuda yeterli bilgi toplama ve bunları analiz edip kendi yaptığı çalışmayı bunlarla yorumlayabilme becerisi kazanmasını hedefler.


Kabul Koşulları
ALES; Mezuniyet notu

Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet için öğrencinin 21 kredilik ders yükünü en az 3.00/4.00 ortalama ile tamamlaması, en az bir araştırma semineri vermesi ve bir yüksek lisans tezi hazırlayıp başarılı bir şeklide savunması gerekmektedir.

İstihdam Olanakları
Organik Tarım İşletmeciliği Anabilim Dalında yüksek lisans çalışmasını tamamlayan adaylar tez yaptıkları konularla ilgili alanlarda özel sektörde istihdam edilebilirler. Kamuda çalışanlar için bu derece daha çok idari pozisyon almada avantaj sağlamaktadır.

Kazanılan Derece
Programi tüm gereksinimlerini yerine getirerek basari ile tamamlayan mezunlar "Organik Tarım İşletmeciliği alaninda Yüksek Lisans Diplomasi" derecesi alirlar.

Derecenin Seviyesi
Yüksek Lisans

Önceki Eğitimlerin Tanınması
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki örgün öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulunun belirlemiş olduğu YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Dereceye Yönelik Kurallar
Mezuniyet için öğrencinin 21 kredilik ders yükünü en az 3.00/4.00 ortalama ile tamamlaması, en az bir araştırma semineri vermesi ve bir yüksek lisans tezi hazırlayıp başarılı bir şeklide savunması gerekmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından yeterli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla doktora programlarında öğrenim görebilirler.

Çalışma Şekli
Tam Zamanlı

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Planı-AKTS Kredileri" nde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

İletişim (Program Yöneticisi)
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
ENSTİTÜ ANABİLİMDALI BAŞKANIDoç. Dr. OKTAY ERDOĞAN  oktaye@pau.edu.tr


PROGRAM YETERLİLİKLERİ
1Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, Organik Tarım İşletmeciliği ve ilgili alanlarda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
3Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
4Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme
5Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
6Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözebilme becerisi.
7Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.
8Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir şekilde aktarabilme
9Alanı ile ilgili güncel gelişmeleri takip edebilecek seviyede en az bir yabancı dili kullanabilme.
10Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
11Alanı ile ilgili verileri toplama, yorumlama, uygulama ve kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
12Alanında edindiği bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinler arası çalışmalarda kullanabilme.
EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

Program Yeterlilik - TYYÇ İlişkisi
TYYÇ KATEGORITYYÇ ALT KATEGORITYYÇPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Akademik)
TAY KATEGORITAY ALT KATEGORITAYPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 03
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Mesleki)
Program yeterlilikleri veya düzey yeterlilikleri girilmemiş veya YÖK tarafından programa ait yeterlilik tanımı verilmemiş olabilir.

DERS PLANI - AKTS KREDİLERİ
Yıl :
Ders Planı

1. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
OTIY 501 ORGANİK TARIMIN ESASLARI-I 3+0 7,5 Zorunlu
FBE 610 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE ETİK 3+0 7,5 Zorunlu
- Organik Tarım İşletmeciliği Seçmeli-1 3+0 7,5 Seçmeli
- Organik Tarım İşletmeciliği Seçmeli-1 3+0 7,5 Seçmeli
  Toplam 30  
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Organik Tarım İşletmeciliği Seçmeli-1
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
OTIY 503 TARIMSAL ÜRETİMDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 3+07,5Seçmeli
OTIY 505 BİYOGÜVENLİK 3+07,5Seçmeli
OTIY 507 BİTKİ HASTALIKLARIYLA BİYOLOJİK SAVAŞ 3+07,5Seçmeli
OTIY 509 BİTKİ BÜYÜME DÜZENLEYİCİLERİ 3+07,5Seçmeli
OTIY 511 BÖCEK ÜRETİM TEKNİKLERİ VE KİTLE ÜRETİMİ 3+07,5Seçmeli
OTIY 513 ORGANİK TARIMDA ZARARLI YÖNETİMİ 3+07,5Seçmeli
OTIY 515 BÖCEKLERDE DAVRANIŞ ÖZELLİKLERİ 3+07,5Seçmeli
OTIY 517 ENTOMOLOJİDE ARAŞTIRMA DENEME TEKNİĞİ 3+07,5Seçmeli
OTIY 519 SICAK İKLİM TAHILLARI ÖZEL YETİŞTİRME VE ISLAHI 3+07,5Seçmeli
OTIY 521 SERİN İKLİM TAHILLARI ÖZEL YETİŞTİRME VE ISLAHI 3+07,5Seçmeli
OTIY 523 TARLA BİTKİLERİNDE BÜYÜME VE GELİŞME FİZYOLOJİSİ 3+07,5Seçmeli
OTIY 525 TARLA TARIMI-ÇEVRE İLİŞKİLERİ 3+07,5Seçmeli
OTIY 527 BİTKİ BİYOTEKNOLOJİSİ 3+07,5Seçmeli
OTIY 529 BİTKİ BÜYÜME VE GELİŞME FİZYOLOJİSİ 3+07,5Seçmeli
OTIY 531 BİTKİ ORGANOGRAFİSİ 3+07,5Seçmeli
OTIY 533 TARIM ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ 3+07,5Seçmeli
OTIY 535 BİTKİ BİYOKİMYASI 3+07,5Seçmeli
OTIY 537 TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER DEĞERLENDİRME TEKNİKLERİ 3+07,5Seçmeli
OTIY 539 AİLE İŞLETMELERİNDE YÖNETİM 3+07,5Seçmeli
OTIY 541 ÖRGÜTSEL İLETİŞİM 3+07,5Seçmeli
OTIY 543 İŞ AHLAKI 3+07,5Seçmeli
OTIY 545 TÜRKİYE'DE TARIM POLİTİKALARI 3+07,5Seçmeli
OTIY 547 AVRUPA BİRLİĞİ (AB) TARIM POLİTİKALARI 3+07,5Seçmeli
OTIY 549 TARIM SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE GELİŞME DİNAMİKLERİ 3+07,5Seçmeli

2. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
OTIY 502 ORGANİK TARIMIN ESASLARI-II 3+0 7,5 Zorunlu
OTIY 599 YÜKSEK LİSANS SEMİNERİ 0+2 7,5 Zorunlu
- Organik Tarım İşletmeciliği Seçmeli-2 3+0 7,5 Seçmeli
- Organik Tarım İşletmeciliği Seçmeli-2 3+0 7,5 Seçmeli
  Toplam 30  
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Organik Tarım İşletmeciliği Seçmeli-2
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
OTIY 504 BİYOPESTİSİTLER 3+07,5Seçmeli
OTIY 506 TOHUM PATOLOJİSİ 3+07,5Seçmeli
OTIY 508 ABİYOTİK BİTKİ HASTALIKLARI 3+07,5Seçmeli
OTIY 510 PESTİSİTLER VE ÇEVRE KİRLİLİĞİ 3+07,5Seçmeli
OTIY 512 ENTOMOLOJİDE BİYOTEKNİK SAVAŞIM YÖNTEMLERİ 3+07,5Seçmeli
OTIY 514 BÖCEK EKOLOJİSİ 3+07,5Seçmeli
OTIY 516 ZARARLILARLA BİYOLOJİK SAVAŞ YÖNTEMLERİ 3+07,5Seçmeli
OTIY 518 ENTOMOLOJİDE TOKSİKOLOJİ 3+07,5Seçmeli
OTIY 520 TARIM SİSTEMLERİNDE EKİM NÖBETİ 3+07,5Seçmeli
OTIY 522 SERİN İKLİM TAHILLARINDA YETİŞTİRME TEKNİKLERİ-KALİTE İLİŞKİLERİ 3+07,5Seçmeli
OTIY 524 TARLA TARIMI SORUNLARI 3+07,5Seçmeli
OTIY 526 KÜLTÜR SOLUCANI YETİŞTİRİCİLİĞİ VE VERMİKOMPOST ÜRETİMİ EĞİTİMİ 3+07,5Seçmeli
OTIY 528 EKONOMİK BOTANİK 3+07,5Seçmeli
OTIY 530 FİTOKİMYASAL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ 3+07,5Seçmeli
OTIY 532 BİTKİLERDE STRES TOLERANSININ FİZYOLOJİK VE MOLEKÜLER BİYOLOJİK TEMELLERİ 3+07,5Seçmeli
OTIY 534 İLERİ BİTKİ GENETİĞİ 3+07,5Seçmeli
OTIY 536 TARIMDA İLAÇ KİMYASI 3+07,5Seçmeli
OTIY 538 TARIMDA NANO TEKNOLOJİ KULLANIMI 3+07,5Seçmeli
OTIY 540 ÖRGÜT TEORİSİ VE FELSEFESİ 3+07,5Seçmeli
OTIY 542 MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ 3+07,5Seçmeli
OTIY 544 YENİLİK YÖNETİMİ VE STRATEJİLERİ 3+07,5Seçmeli
OTIY 546 KÜRESEL TARIM POLİTİKALARI VE TÜRK TARIMI 3+07,5Seçmeli
OTIY 548 TARIM SEKTÖRÜNDE TEKNOLOJİK GELİŞME 3+07,5Seçmeli
OTIY 550 TARIM SEKTÖRÜ VE TARIMSAL TEŞVİKLER 3+07,5Seçmeli

3. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
OTIY 500 YÜKSEK LİSANS TEZİ 0+0 20 Zorunlu
OTIY 700 UZMANLIK ALAN DERSİ 6+0 10 Zorunlu
  Toplam 30  

4. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
OTIY 500 YÜKSEK LİSANS TEZİ 0+0 20 Zorunlu
OTIY 700 UZMANLIK ALAN DERSİ 6+0 10 Zorunlu
  Toplam 30  


DERS ÖK - PY İLİŞKİLERİ
Yıl :
Sayısal Sözel İlişki Varlığı
Zorunlu Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12
BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE ETİKZ            
LİSANSÜSTÜ DANIŞMANLIKZ            
ORGANİK TARIMIN ESASLARI-IZ************
ORGANİK TARIMIN ESASLARI-IIZ************
UZMANLIK ALAN DERSİZ************
YÜKSEK LİSANS SEMİNERİZ************
YÜKSEK LİSANS TEZİZ************
Seçmeli dersleri eklemek için tıklayınız...
Seçmeli Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12
ENTOMOLOJİDE TOKSİKOLOJİS************
SERİN İKLİM TAHILLARI ÖZEL YETİŞTİRME VE ISLAHI S************
SERİN İKLİM TAHILLARINDA YETİŞTİRME TEKNİKLERİ-KALİTE İLİŞKİLERİ S************
TARIM SİSTEMLERİNDE EKİM NÖBETİ S************
TARLA BİTKİLERİNDE BÜYÜME VE GELİŞME FİZYOLOJİSİ S************
TARLA TARIMI SORUNLARI S************
TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER DEĞERLENDİRME TEKNİKLERİ S************
ABİYOTİK BİTKİ HASTALIKLARIS************
AİLE İŞLETMELERİNDE YÖNETİM S******* ****
AVRUPA BİRLİĞİ (AB) TARIM POLİTİKALARIS************
BİTKİ BİYOKİMYASI S************
BİTKİ BİYOTEKNOLOJİSİS************
BİTKİ BÜYÜME DÜZENLEYİCİLERİ S************
BİTKİ BÜYÜME VE GELİŞME FİZYOLOJİSİS************
BİTKİ HASTALIKLARIYLA BİYOLOJİK SAVAŞ S************
BİTKİ ORGANOGRAFİSİS************
BİTKİLERDE STRES TOLERANSININ FİZYOLOJİK VE MOLEKÜLER BİYOLOJİK TEMELLERİS************
BİYOGÜVENLİKS************
BİYOPESTİSİTLERS************
BÖCEK EKOLOJİSİS************
BÖCEK ÜRETİM TEKNİKLERİ VE KİTLE ÜRETİMİS************
BÖCEKLERDE DAVRANIŞ ÖZELLİKLERİS************
EKONOMİK BOTANİKS************
ENTOMOLOJİDE ARAŞTIRMA DENEME TEKNİĞİS************
ENTOMOLOJİDE BİYOTEKNİK SAVAŞIM YÖNTEMLERİS************
FİTOKİMYASAL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİS************
İLERİ BİTKİ GENETİĞİS************
İŞ AHLAKIS***    ** **
KÜLTÜR SOLUCANI YETİŞTİRİCİLİĞİ VE VERMİKOMPOST ÜRETİMİ EĞİTİMİS************
KÜRESEL TARIM POLİTİKALARI VE TÜRK TARIMIS************
MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİS********** *
ORGANİK TARIMDA ZARARLI YÖNETİMİS************
ÖRGÜT TEORİSİ VE FELSEFESİ S***  **  * *
ÖRGÜTSEL İLETİŞİMS**** **  * *
PESTİSİTLER VE ÇEVRE KİRLİLİĞİS************
SICAK İKLİM TAHILLARI ÖZEL YETİŞTİRME VE ISLAHIS************
TARIM SEKTÖRÜ VE TARIMSAL TEŞVİKLERS************
TARIM SEKTÖRÜNDE TEKNOLOJİK GELİŞMES************
TARIM SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE GELİŞME DİNAMİKLERİS************
TARIM ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİS************
TARIMDA İLAÇ KİMYASIS************
TARIMDA NANO TEKNOLOJİ KULLANIMIS************
TARIMSAL ÜRETİMDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİS************
TARLA TARIMI-ÇEVRE İLİŞKİLERİS************
TOHUM PATOLOJİSİS************
TÜRKİYE'DE TARIM POLİTİKALARIS************
YENİLİK YÖNETİMİ VE STRATEJİLERİS***** *  ***
ZARARLILARLA BİYOLOJİK SAVAŞ YÖNTEMLERİS************
T+U : Teorik + Pratik
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
PY: Program Yeterlilikleri
EÇ [5]: En Çok
Ç [4]: Çok
O [3]: Orta
A [2]: Az
ÇA [1]: Çok Az
BoŞ [0]: Yok
TAY : Temel Alan Yeterliliği
TYYÇ : Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi
© 2021 PAU