1443 MATEMATİK (TEZSİZ)

GENEL BİLGİLER


Amaçlar
Matematik Yüksek Lisans Programından mezun olan bir kişi, Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi, Geometri, Uygulamalı Matematik, Cebir ve Sayılar Teorisi ve Topoloji konularından birinde uzman bilgisine sahip olacaktır. Mezun kişinin gerçek dünya problemlerine olan bilimsel bakış açısı literatürden gerekli bilgilerin bulunması, gerekli gözlemlerin yapılması ve elde edilen bilgilerin analiz edilerek bunlardan sonuç çıkarılması ve bunların yazılı hale getirilmesini kapsayan bilimsel araştırma becerisi ile şekillenir.


Kabul Koşulları
ALES; ÜDS/KPDS; Mezuniyet notu.

Mezuniyet Koşulları


İstihdam Olanakları
Matematik bölümü mezunları kamu ve özel sektörde meslekleri ile ilgili pek çok alanda istihdam edilmektedir. Bunun yanı sıra pedagojik formasyon derslerini tamamlayan mezunlarımız eğitim kurumlarında öğretmen olarak görev yapmaktadır.

Kazanılan Derece
Programi tüm gereksinimlerini yerine getirerek basari ile tamamlayan mezunlar "Matematik alaninda Yüksek Lisans Diplomasi" derecesi alirlar.

Derecenin Seviyesi
Yüksek Lisans

Önceki Eğitimlerin Tanınması
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki örgün öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulunun belirlemiş olduğu YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Dereceye Yönelik Kurallar
Öğrencilerin programa kayıt olabilmeleri için bir bilgisayar mühendisliği veya ilgili bir alanda alanında bir lisans diplomasına sahip olmaları gerekmektedir. Ayrıca, ALES sınavında, bir yabancı dil sınavında ve bir mülakat sınavında başarılı olmaları gerekmektedir. Programımızdan müfredatta yer alan dersleri başarıyla tamamlayan, bir yüksek lisans tezini başarıyla tamamlayan ve Pamukkale Üniversitesi lisans üstü yönetmeliğine göre minimum ortalamaya sahip olan öğrenciler Yüksek Lisans diploması almaya hak kazanırlar.

Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından yeterli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla doktora programlarında öğrenim görebilirler.

Çalışma Şekli
Tam Zamanlı

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Planı-AKTS Kredileri" nde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

İletişim (Program Yöneticisi)
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
ENSTİTÜ ANABİLİMDALI BAŞKANIProf. Dr. ALP ARSLAN KIRAÇ+90 258 296 3625 aakirac@pau.edu.tr


PROGRAM YETERLİLİKLERİ
EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

Program Yeterlilik - TYYÇ İlişkisi
TYYÇ KATEGORITYYÇ ALT KATEGORITYYÇPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Akademik)
PProgram yeterlilikleri veya düzey yeterlilikleri girilmemiş veya YÖK tarafından programa ait yeterlilik tanımı verilmemiş olabilir.

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Mesleki)
Program yeterlilikleri veya düzey yeterlilikleri girilmemiş veya YÖK tarafından programa ait yeterlilik tanımı verilmemiş olabilir.

DERS PLANI - AKTS KREDİLERİ
Yıl :
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
FBE 610 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE ETİK 3+0 7,5 Zorunlu
MAT 582 İLERİ LİNEER CEBİR 3+0 7,5 Zorunlu
- Matematik Tezsiz seçmeli 1 3+0 7,5 Seçmeli
- Matematik Tezsiz seçmeli 1 3+0 7,5 Seçmeli
  Toplam 30  
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Matematik Tezsiz seçmeli 1
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
MAT 501 İLERİ REGÜLER MATRİS DÖNÜŞÜMLERİ I 3+07,5Seçmeli
MAT 502 İLERİ IRAKSAK SERİLER TEORİSİ II 3+07,5Seçmeli
MAT 503 İLERİ IRAKSAK SERİLER TEORİSİ I 3+07,5Seçmeli
MAT 504 İLERİ REGÜLER MATRİS DÖNÜŞÜMLERİ II 3+07,5Seçmeli
MAT 505 YÜKSEK DİFERANSİYEL GEOMETRİ I 3+07,5Seçmeli
MAT 506 YÜKSEK DİFERANSİYEL GEOMETRİ II 3+07,5Seçmeli
MAT 507 İNTEGRAL DENKLEMLER 3+07,5Seçmeli
MAT 508 İNTEGRAL DENKLEMLERİN SAYISAL ÇÖZÜMLERİ 3+07,5Seçmeli
MAT 509 ÖZEL FONKSİYONLAR 3+07,5Seçmeli
MAT 511 GENELLEŞTİRİLMİŞ KLASİK MEKANİK VE ALAN TEORİSİ I 3+07,5Seçmeli
MAT 512 İLERİ HALKALAR TEORİSİ II 3+07,5Seçmeli
MAT 513 DİFERENSİYELLENEBİLİR MANİFOLDLAR I 3+07,5Seçmeli
MAT 514 DİFERENSİYELLENEBİLİR MANİFOLDLAR II 3+07,5Seçmeli
MAT 515 JET MANİFOLDLAR VE JET DEMETLER I 3+07,5Seçmeli
MAT 518 GRUPLAR TEORİSİ I 3+07,5Seçmeli
MAT 519 GENELLEŞTİRİLMİŞ KLASİK MEKANİK VE ALAN TEORİSİ II 3+07,5Seçmeli
MAT 520 JET MANİFOLDLAR VE JET DEMETLER II 3+07,5Seçmeli
MAT 521 HALKA TEORİSİ I 3+07,5Seçmeli
MAT 526 FONKSİYONLARIN YAKLAŞIM TEORİSİ I 3+07,5Seçmeli
MAT 527 FONKSİYONLARIN YAKLAŞIM TEORİSİ II 3+07,5Seçmeli
MAT 528 OPTİMİZASYON METOTLARI I 3+07,5Seçmeli
MAT 529 OPTİMİZASYON METOTLARI II 3+07,5Seçmeli
MAT 534 ANALİTİK MEKANİKTE DİFERENSİYEL GEOMETRİK METOTLAR I 3+07,5Seçmeli
MAT 535 ANALİTİK MEKANİKTE DİFERENSİYEL GEOMETRİK METOTLAR II 3+07,5Seçmeli
MAT 536 ZAMAN SKALASINDA ANALİZ I 3+07,5Seçmeli
MAT 537 ZAMAN SKALASINDA ANALİZ II 3+07,5Seçmeli
MAT 538 TOPLANABİLME TEORİSİNDEKİ KLASİK VE MODERN METOTLAR I 3+07,5Seçmeli
MAT 539 TOPLANABİLME TEORİSİNDEKİ KLASİK VE MODERN METOTLAR II 3+07,5Seçmeli
MAT 540 FONKSİYONEL ANALİZ I 3+07,5Seçmeli
MAT 541 FONKSİYONEL ANALİZ II 3+07,5Seçmeli
MAT 544 TENSÖR GEOMETRİ VE UYGULAMALARI I 3+07,5Seçmeli
MAT 545 TENSÖR GEOMETRİ VE UYGULAMALARI II 3+07,5Seçmeli
MAT 546 EKONOMİK, GEOMETRİK, DİNAMİK I 3+07,5Seçmeli
MAT 547 EKONOMİK, GEOMETRİK, DİNAMİK II 3+07,5Seçmeli
MAT 550 KOMPLEKS DÜZLEMDE FONKSİYONLARIN YAPISAL KARAKTERİSTİĞİ I 3+07,5Seçmeli
MAT 551 KOMPLEKS DÜZLEMDE FONKSİYONLARIN YAPISAL KARAKTERİSTİĞİ II 3+07,5Seçmeli
MAT 552 LİNEER OPERATÖRLERİN POZİTİF ÇÖZÜMLERİ I 3+07,5Seçmeli
MAT 553 LİNEER OPERATÖRLERİN POZİTİF ÇÖZÜMLERİ II 3+07,5Seçmeli
MAT 554 OPERATÖR DENKLEMLER TEORİSİ I 3+07,5Seçmeli
MAT 555 OPERATÖR DENKLEMLER TEORİSİ II 3+07,5Seçmeli
MAT 558 UYGULAMALI DİFERENSİYEL GEOMETRİ I 3+07,5Seçmeli
MAT 559 UYGULAMALI DİFERENSİYEL GEOMETRİ II 3+07,5Seçmeli
MAT 560 EĞRİLER VE YÜZEYLERİN DİFERENSİYEL GEOMETRİSİ I 3+07,5Seçmeli
MAT 561 EĞRİLER VE YÜZEYLERİN DİFERENSİYEL GEOMETRİSİ II 3+07,5Seçmeli
MAT 562 CEBİRSEL TOPOLOJİ I 3+07,5Seçmeli
MAT 563 CEBİRSEL TOPOLOJİ II 3+07,5Seçmeli
MAT 564 SEMİ-RİEMANN MANİFOLDLAR I 3+07,5Seçmeli
MAT 565 SEMİ-RİEMANN MANİFOLDLAR II 3+07,5Seçmeli
MAT 569 DEĞİŞMELİ OLMAYAN HALKALAR 3+07,5Seçmeli
MAT 570 KATEGORİ TEORİSİ 3+07,5Seçmeli
MAT 571 TOPOLOJİYE GİRİŞ 3+07,5Seçmeli
MAT 572 SINIRSIZ LİNEER OPERATÖRLER TEORİSİ 3+07,5Seçmeli
MAT 573 LİNEER DİFERENSİYEL OPERATÖRLERİN SPEKTRAL TEORİSİ 3+07,5Seçmeli
MAT 574 SONLU FARK DENKLEMLERİ 3+07,5Seçmeli
MAT 575 FONKSİYONEL DENKLEMLER 3+07,5Seçmeli
MAT 576 UYGULAMALI DİFERANSİYEL GEOMETRİ – I 3+07,5Seçmeli
MAT 577 UYGULAMALI DİFERANSİYEL GEOMETRİ – II 3+07,5Seçmeli
MAT 578 LORENTZ GEOMETRİYE GİRİŞ 3+07,5Seçmeli
MAT 579 LORENTZ GEOMETRİ 3+07,5Seçmeli
MAT 580 REEL DEĞİŞKENLİ FONKSİYONLAR TEORİSİ 3+07,5Seçmeli
MAT 581 POZİTİF LİNEER OPERATÖRLER 3+07,5Seçmeli
MAT 582 İLERİ LİNEER CEBİR 3+07,5Seçmeli
MAT 585 REKÜRANS BAĞINTILARI, FİBONACCİ VE LUCAS SAYILARI 3+07,5Seçmeli
MAT 590 GENELLEŞTİRİLMİŞ FONKSİYONLARIN TEORİSİ VE UYGULAMALARI 3+07,5Seçmeli
MAT 591 İLERİ DİFFERANSİYEL DENKLEMLER TEORİSİ 3+07,5Seçmeli
MAT 592 BİRLEŞİMLİ OLMAYAN CEBİRLERE GİRİŞ 3+07,5Seçmeli
MAT 593 GRUP GÖSTERİMLERİ 3+07,5Seçmeli
MAT 594 GENEL GÖRELİLİK TEORİSİ VE İNTEGRALLENEBİLİR SİSTEMLER 3+07,5Seçmeli
MAT 595 GRAVİTASYON TEORİLERİ VE KOZMOLOJİ 3+07,5Seçmeli

2. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
- Matematik tezsiz seçmeli 2 3+0 6 Seçmeli
- Matematik tezsiz seçmeli 2 3+0 6 Seçmeli
- Matematik tezsiz seçmeli 2 3+0 6 Seçmeli
- Matematik tezsiz seçmeli 2 3+0 6 Seçmeli
- Matematik tezsiz seçmeli 2 3+0 6 Seçmeli
  Toplam 30  
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Matematik tezsiz seçmeli 2
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
MAT 501 İLERİ REGÜLER MATRİS DÖNÜŞÜMLERİ I 3+06Seçmeli
MAT 502 İLERİ IRAKSAK SERİLER TEORİSİ II 3+06Seçmeli
MAT 503 İLERİ IRAKSAK SERİLER TEORİSİ I 3+06Seçmeli
MAT 504 İLERİ REGÜLER MATRİS DÖNÜŞÜMLERİ II 3+06Seçmeli
MAT 505 YÜKSEK DİFERANSİYEL GEOMETRİ I 3+06Seçmeli
MAT 506 YÜKSEK DİFERANSİYEL GEOMETRİ II 3+06Seçmeli
MAT 507 İNTEGRAL DENKLEMLER 3+06Seçmeli
MAT 508 İNTEGRAL DENKLEMLERİN SAYISAL ÇÖZÜMLERİ 3+06Seçmeli
MAT 509 ÖZEL FONKSİYONLAR 3+06Seçmeli
MAT 510 SAYISAL VE YAKLAŞIK METOTLAR 3+06Seçmeli
MAT 511 GENELLEŞTİRİLMİŞ KLASİK MEKANİK VE ALAN TEORİSİ I 3+06Seçmeli
MAT 512 İLERİ HALKALAR TEORİSİ II 3+06Seçmeli
MAT 513 DİFERENSİYELLENEBİLİR MANİFOLDLAR I 3+06Seçmeli
MAT 514 DİFERENSİYELLENEBİLİR MANİFOLDLAR II 3+06Seçmeli
MAT 515 JET MANİFOLDLAR VE JET DEMETLER I 3+06Seçmeli
MAT 516 TENSÖR ANALİZİ VE UYGULAMALARI I 3+06Seçmeli
MAT 517 TENSÖR ANALİZİ VE UYGULAMALARI II 3+06Seçmeli
MAT 518 GRUPLAR TEORİSİ I 3+06Seçmeli
MAT 519 GENELLEŞTİRİLMİŞ KLASİK MEKANİK VE ALAN TEORİSİ II 3+06Seçmeli
MAT 520 JET MANİFOLDLAR VE JET DEMETLER II 3+06Seçmeli
MAT 521 HALKA TEORİSİ I 3+06Seçmeli
MAT 523 GREEN FONKSİYONLARININ UYGULAMALARI II 3+06Seçmeli
MAT 524 SINIR ELEMANLARI METODUNUN TEMELLERİ 3+06Seçmeli
MAT 525 UYGULAMALI KISMİ DİFERENSİYEL DENKLEMLER 3+06Seçmeli
MAT 526 FONKSİYONLARIN YAKLAŞIM TEORİSİ I 3+06Seçmeli
MAT 527 FONKSİYONLARIN YAKLAŞIM TEORİSİ II 3+06Seçmeli
MAT 528 OPTİMİZASYON METOTLARI I 3+06Seçmeli
MAT 529 OPTİMİZASYON METOTLARI II 3+06Seçmeli
MAT 534 ANALİTİK MEKANİKTE DİFERENSİYEL GEOMETRİK METOTLAR I 3+06Seçmeli
MAT 535 ANALİTİK MEKANİKTE DİFERENSİYEL GEOMETRİK METOTLAR II 3+06Seçmeli
MAT 536 ZAMAN SKALASINDA ANALİZ I 3+06Seçmeli
MAT 537 ZAMAN SKALASINDA ANALİZ II 3+06Seçmeli
MAT 538 TOPLANABİLME TEORİSİNDEKİ KLASİK VE MODERN METOTLAR I 3+06Seçmeli
MAT 539 TOPLANABİLME TEORİSİNDEKİ KLASİK VE MODERN METOTLAR II 3+06Seçmeli
MAT 540 FONKSİYONEL ANALİZ I 3+06Seçmeli
MAT 541 FONKSİYONEL ANALİZ II 3+06Seçmeli
MAT 544 TENSÖR GEOMETRİ VE UYGULAMALARI I 3+06Seçmeli
MAT 545 TENSÖR GEOMETRİ VE UYGULAMALARI II 3+06Seçmeli
MAT 546 EKONOMİK, GEOMETRİK, DİNAMİK I 3+06Seçmeli
MAT 547 EKONOMİK, GEOMETRİK, DİNAMİK II 3+06Seçmeli
MAT 550 KOMPLEKS DÜZLEMDE FONKSİYONLARIN YAPISAL KARAKTERİSTİĞİ I 3+06Seçmeli
MAT 551 KOMPLEKS DÜZLEMDE FONKSİYONLARIN YAPISAL KARAKTERİSTİĞİ II 3+06Seçmeli
MAT 552 LİNEER OPERATÖRLERİN POZİTİF ÇÖZÜMLERİ I 3+06Seçmeli
MAT 553 LİNEER OPERATÖRLERİN POZİTİF ÇÖZÜMLERİ II 3+06Seçmeli
MAT 554 OPERATÖR DENKLEMLER TEORİSİ I 3+06Seçmeli
MAT 555 OPERATÖR DENKLEMLER TEORİSİ II 3+06Seçmeli
MAT 558 UYGULAMALI DİFERENSİYEL GEOMETRİ I 3+06Seçmeli
MAT 559 UYGULAMALI DİFERENSİYEL GEOMETRİ II 3+06Seçmeli
MAT 560 EĞRİLER VE YÜZEYLERİN DİFERENSİYEL GEOMETRİSİ I 3+06Seçmeli
MAT 561 EĞRİLER VE YÜZEYLERİN DİFERENSİYEL GEOMETRİSİ II 3+06Seçmeli
MAT 562 CEBİRSEL TOPOLOJİ I 3+06Seçmeli
MAT 563 CEBİRSEL TOPOLOJİ II 3+06Seçmeli
MAT 564 SEMİ-RİEMANN MANİFOLDLAR I 3+06Seçmeli
MAT 565 SEMİ-RİEMANN MANİFOLDLAR II 3+06Seçmeli
MAT 569 DEĞİŞMELİ OLMAYAN HALKALAR 3+06Seçmeli
MAT 570 KATEGORİ TEORİSİ 3+06Seçmeli
MAT 571 TOPOLOJİYE GİRİŞ 3+06Seçmeli
MAT 572 SINIRSIZ LİNEER OPERATÖRLER TEORİSİ 3+06Seçmeli
MAT 573 LİNEER DİFERENSİYEL OPERATÖRLERİN SPEKTRAL TEORİSİ 3+06Seçmeli
MAT 574 SONLU FARK DENKLEMLERİ 3+06Seçmeli
MAT 575 FONKSİYONEL DENKLEMLER 3+06Seçmeli
MAT 576 UYGULAMALI DİFERANSİYEL GEOMETRİ – I 3+06Seçmeli
MAT 577 UYGULAMALI DİFERANSİYEL GEOMETRİ – II 3+06Seçmeli
MAT 578 LORENTZ GEOMETRİYE GİRİŞ 3+06Seçmeli
MAT 579 LORENTZ GEOMETRİ 3+06Seçmeli
MAT 580 REEL DEĞİŞKENLİ FONKSİYONLAR TEORİSİ 3+06Seçmeli
MAT 581 POZİTİF LİNEER OPERATÖRLER 3+06Seçmeli
MAT 582 İLERİ LİNEER CEBİR 3+06Seçmeli
MAT 585 REKÜRANS BAĞINTILARI, FİBONACCİ VE LUCAS SAYILARI 3+06Seçmeli
MAT 590 GENELLEŞTİRİLMİŞ FONKSİYONLARIN TEORİSİ VE UYGULAMALARI 3+06Seçmeli
MAT 591 İLERİ DİFFERANSİYEL DENKLEMLER TEORİSİ 3+06Seçmeli
MAT 592 BİRLEŞİMLİ OLMAYAN CEBİRLERE GİRİŞ 3+06Seçmeli
MAT 593 GRUP GÖSTERİMLERİ 3+06Seçmeli
MAT 594 GENEL GÖRELİLİK TEORİSİ VE İNTEGRALLENEBİLİR SİSTEMLER 3+06Seçmeli
MAT 595 GRAVİTASYON TEORİLERİ VE KOZMOLOJİ 3+06Seçmeli

3. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
MAT 602 DÖNEM PROJESİ 0+0 30 Zorunlu
  Toplam 30  

4. Yarıyıl Ders Planı


DERS ÖK - PY İLİŞKİLERİ
Yıl :
Sayısal Sözel İlişki Varlığı
Zorunlu Dersler
Derslerin program öğrenme kazanımına katkısı girilmemiş
Seçmeli dersleri eklemek için tıklayınız...
Seçmeli Dersler
Seçmeli derslerin program öğrenme kazanımına katkısı girilmemiş
T+U : Teorik + Pratik
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
PY: Program Yeterlilikleri
EÇ [5]: En Çok
Ç [4]: Çok
O [3]: Orta
A [2]: Az
ÇA [1]: Çok Az
BoŞ [0]: Yok
TAY : Temel Alan Yeterliliği
TYYÇ : Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi
© 2021 PAU