1112 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ (TEZSİZ)

GENEL BİLGİLER


Amaçlar
Yüksek Lisans eğitim öğretim programının amacı makine mühendisliğinin belirli bir alan veya alt dallardan birinde belirli bir bilgi derinliği olan uzman veya yenilikçiler olarak tanınan mühendisler yetiştirmektir. Yüksek lisans öğrencilerine matematik, makine mühendisliği ve diğer mühendislik alanlarında tamamlayıcı bir bilgi birikimine sahip olabilecekleri bir eğitim vermektir. Diğer taraftan öğrencilerin bir araştırma konusunu önerebilme yeteneğine sahip olabilmeleri ve bu araştırmayı yürütme, sonuçlarını üretme, analiz etme, bunların üzerinden sözlü ve yazılı sunumlar hazırlayabilme bilgi ve becerisi kazandırmaktır.


Kabul Koşulları
ALES; ÜDS/KPDS; Mezuniyet notu

Mezuniyet Koşulları


İstihdam Olanakları
Mezunlarımızın istihdam alanları oldukça çoktur. Makine mühendisliğini ilgilendiren alanlarda görev alabileceği gibi ayrıca kurumların ARGE departmanlarında görev alabilirler.

Kazanılan Derece
Programi tüm gereksinimlerini yerine getirerek basari ile tamamlayan mezunlar "Makine Mühendisliği alaninda Yüksek Lisans Diplomasi" derecesi alirlar.

Derecenin Seviyesi
Yüksek Lisans

Önceki Eğitimlerin Tanınması
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki örgün öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulunun belirlemiş olduğu YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Dereceye Yönelik Kurallar
Öğrencilerin programa kayıt olabilmeleri için bir bilgisayar mühendisliği veya ilgili bir alanda alanında bir lisans diplomasına sahip olmaları gerekmektedir. Ayrıca, ALES sınavında, bir yabancı dil sınavında ve bir mülakat sınavında başarılı olmaları gerekmektedir. Programımızdan müfredatta yer alan dersleri başarıyla tamamlayan, bir yüksek lisans tezini başarıyla tamamlayan ve Pamukkale Üniversitesi lisans üstü yönetmeliğine göre minimum ortalamaya sahip olan öğrenciler Yüksek Lisans diploması almaya hak kazanırlar.

Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından yeterli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla doktora programlarında öğrenim görebilirler.

Çalışma Şekli
Tam Zamanlı

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Planı-AKTS Kredileri" nde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

İletişim (Program Yöneticisi)
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
ANABİLİM DALI BAŞKANI Prof. Dr. MEHMET ORHAN+90 258 296 3234 morhan@pau.edu.tr
ENSTİTÜ ANABİLİMDALI BAŞKANIProf. Dr. NAZIM USTA+90 258 296 3139 n_usta@pau.edu.tr


PROGRAM YETERLİLİKLERİ
EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

Program Yeterlilik - TYYÇ İlişkisi
TYYÇ KATEGORITYYÇ ALT KATEGORITYYÇPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Akademik)
TAY KATEGORITAY ALT KATEGORITAYPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BİLGİKuramsal Olgusal 03
BİLGİKuramsal Olgusal 04
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 04
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 04
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 05
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 06
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 05
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 06
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 07
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 08
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 04
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Mesleki)
TAY KATEGORITAY ALT KATEGORITAYPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 04
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 04
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 05
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 05
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 04
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 05
    

DERS PLANI - AKTS KREDİLERİ
Yıl :
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
MAK 501 İLERİ MÜHENDİSLİK MATEMATİĞİ I 3+0 6 Zorunlu
FBE 610 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE ETİK 3+0 6 Zorunlu
- Makine Mühendisliği Seçmeli 1 - Tezsiz 3+0 6 Seçmeli
- Makine Mühendisliği Seçmeli 1 - Tezsiz 3+0 6 Seçmeli
- Makine Mühendisliği Seçmeli 1 - Tezsiz 3+0 6 Seçmeli
  Toplam 30  
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Makine Mühendisliği Seçmeli 1 - Tezsiz
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
MAK 502 İLERİ MÜHENDİSLİK MATEMATİĞİ II 3+06Seçmeli
MAK 503 ELASTİSİTE TEORİSİ 3+06Seçmeli
MAK 504 KOMPOZİT MALZEMELERİN MEKANİĞİ 3+06Seçmeli
MAK 506 SONLU ELEMANLAR METODU UYGULAMALARI 3+06Seçmeli
MAK 507 SONLU ELEMANLAR METODU 3+06Seçmeli
MAK 508 KIRILMA MEKANİĞİ 3+06Seçmeli
MAK 509 İLERİ MUKAVEMET 3+06Seçmeli
MAK 510 KATI CİSİMLER MEKANİĞİ 3+06Seçmeli
MAK 511 KOMPOZİT MALZEMELER VE ÜRETİM YÖNTEMLERİ 3+06Seçmeli
MAK 512 DÖKME DEMİR VE ÇELİKLERİN KAYNAĞI 3+06Seçmeli
MAK 513 DEMİR HARİCİ METALLERİN VE PLASTİKLERİN KAYNAĞI 3+06Seçmeli
MAK 514 PLASTİK ŞEKİL VERME TEKNOLOJİSİ 3+06Seçmeli
MAK 515 MAKİNE ELEMANLARINDA HASAR ŞEKİLLERİ VE ANALİZİ 3+06Seçmeli
MAK 516 VİSUAL C++ VE MÜHENDİSLİK UYGULAMALARI II 3+06Seçmeli
MAK 517 SAYISAL TİTREŞİM ANALİZİ 3+06Seçmeli
MAK 518 VİSUAL C++ VE MÜHENDİSLİK UYGULAMALARI I 3+06Seçmeli
MAK 519 ROBOT KİNEMATİĞİ 3+06Seçmeli
MAK 520 MAPLE İLE SEMBOLİK PROGRAMLAMA 3+06Seçmeli
MAK 521 İŞLETME DAYANIMI 3+06Seçmeli
MAK 522 İLERİ DİNAMİK 3+06Seçmeli
MAK 523 VAKUM TEKNİĞİ 3+06Seçmeli
MAK 524 ISI DEĞİŞTİRİCİLERİ 3+06Seçmeli
MAK 525 İLERİ ISI TAŞINIM 3+06Seçmeli
MAK 526 İLERİ TERMODİNAMİK 3+06Seçmeli
MAK 528 YANMA 3+06Seçmeli
MAK 529 YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI 3+06Seçmeli
MAK 530 AKIŞ ÖLÇÜM TEKNİKLERİ 3+06Seçmeli
MAK 531 ISI, KÜTLE VE MOMENTUM TRANSFERİ 3+06Seçmeli
MAK 533 SAYISAL AKIŞKANLAR MEKANİĞİ 3+06Seçmeli
MAK 535 İLERİ ISI İLETİMİ 3+06Seçmeli
MAK 536 ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE PLANLAMASI 3+06Seçmeli
MAK 537 DOĞALGAZ TEKNOLOJİLERİ VE TESİSATI 3+06Seçmeli
MAK 540 KONSTRÜKSİYON SİSTEMATİĞİ 3+06Seçmeli
MAK 542 İLERİ AKIŞKANLAR MEKANİĞİ 3+06Seçmeli
MAK 543 METALLERİN YORULMASI 3+06Seçmeli
MAK 544 ISIL İŞLEMLER 3+06Seçmeli
MAK 545 BAKIM TEKNİĞİ 3+06Seçmeli
MAK 547 KONUT DIŞI YAPILARDA İKLİMLENDİRME VE KÜTLE TRANSFERİ 3+06Seçmeli
MAK 549 PLASTİSİTE TEORİSİ 3+06Seçmeli
MAK 550 ANİZOTROPİK ELASTİSİTE 3+06Seçmeli
MAK 551 TERMOELASTİSİTE 3+06Seçmeli
MAK 552 KOMPOZİT PLAKLAR VE KABUKLAR TEORİSİ 3+06Seçmeli
MAK 553 KOMPOZİT MALZEMELERİN MEKANİK DENEYLERİ 3+06Seçmeli
MAK 554 UZAYSAL DİNAMİK 3+06Seçmeli
MAK 555 ROBOT MEKANİĞİ VE KONTROL YÖNTEMLERİ 3+06Seçmeli
MAK 556 KOMPOZİT MALZEMELERDE HASAR ANALİZLERİ 3+06Seçmeli
MAK 558 ÇOK FAZLI SİSTEMLERDE ISI TRANSFERİ 3+06Seçmeli
MAK 560 ISI, GÜÇ SİSTEMLERİ VE EKSERJİ ANALİZİ 3+06Seçmeli
MAK 562 ENDÜSTRİYEL YANMA MODELLERİ 3+06Seçmeli
MAK 563 YÜZEY TEKNİĞİ 3+06Seçmeli
MAK 564 KOROZYON 3+06Seçmeli
MAK 566 HAFİF METALLERİN YORULMA DAVRANIŞLARI 3+06Seçmeli
MAK 571 KONSTRÜKSİYON SİSTEMATİĞİ 3+06Seçmeli
MAK 573 ÖZEL ÇELİKLER I 3+06Seçmeli
MAK 588 MAKİNE KONSTRÜKSİYONUNDA GÜVENİLİRLİK 3+06Seçmeli
MAK 625 RÜZGAR ENERJİSİ VE SİSTEMLERİ 3+06Seçmeli
MAK 627 GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ 3+06Seçmeli
MAK 629 HİDROJEN ENERJİSİ VE TEKNOLOJİLERİ 3+06Seçmeli
MAK 630 İSTATİSTİKSEL TERMODİNAMİK 3+06Seçmeli
MAK 631 ISIL SİSTEM TASARIMI VE OPTİMİZASYONU 3+06Seçmeli
MAK 632 MOLEKÜLER BENZEŞİM VE MODELLEME 3+06Seçmeli
MAK 633 DİŞLİ ÇARK MALZEMELERİ VE ÖZEL İŞLEMLERİ 3+06Seçmeli

2. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
MAK 557 MAKİNE TASARIMINDA MALZEME SEÇİMİ 3+0 6 Zorunlu
- Makine Mühendisliği Seçmeli 2 - Tezsiz 3+0 6 Seçmeli
- Makine Mühendisliği Seçmeli 2 - Tezsiz 3+0 6 Seçmeli
- Makine Mühendisliği Seçmeli 2 - Tezsiz 3+0 6 Seçmeli
- Makine Mühendisliği Seçmeli 2 - Tezsiz 3+0 6 Seçmeli
  Toplam 30  
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Makine Mühendisliği Seçmeli 2 - Tezsiz
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
MAK 502 İLERİ MÜHENDİSLİK MATEMATİĞİ II 3+06Seçmeli
MAK 503 ELASTİSİTE TEORİSİ 3+06Seçmeli
MAK 504 KOMPOZİT MALZEMELERİN MEKANİĞİ 3+06Seçmeli
MAK 506 SONLU ELEMANLAR METODU UYGULAMALARI 3+06Seçmeli
MAK 507 SONLU ELEMANLAR METODU 3+06Seçmeli
MAK 508 KIRILMA MEKANİĞİ 3+06Seçmeli
MAK 509 İLERİ MUKAVEMET 3+06Seçmeli
MAK 510 KATI CİSİMLER MEKANİĞİ 3+06Seçmeli
MAK 511 KOMPOZİT MALZEMELER VE ÜRETİM YÖNTEMLERİ 3+06Seçmeli
MAK 512 DÖKME DEMİR VE ÇELİKLERİN KAYNAĞI 3+06Seçmeli
MAK 513 DEMİR HARİCİ METALLERİN VE PLASTİKLERİN KAYNAĞI 3+06Seçmeli
MAK 514 PLASTİK ŞEKİL VERME TEKNOLOJİSİ 3+06Seçmeli
MAK 515 MAKİNE ELEMANLARINDA HASAR ŞEKİLLERİ VE ANALİZİ 3+06Seçmeli
MAK 516 VİSUAL C++ VE MÜHENDİSLİK UYGULAMALARI II 3+06Seçmeli
MAK 517 SAYISAL TİTREŞİM ANALİZİ 3+06Seçmeli
MAK 518 VİSUAL C++ VE MÜHENDİSLİK UYGULAMALARI I 3+06Seçmeli
MAK 519 ROBOT KİNEMATİĞİ 3+06Seçmeli
MAK 520 MAPLE İLE SEMBOLİK PROGRAMLAMA 3+06Seçmeli
MAK 521 İŞLETME DAYANIMI 3+06Seçmeli
MAK 522 İLERİ DİNAMİK 3+06Seçmeli
MAK 523 VAKUM TEKNİĞİ 3+06Seçmeli
MAK 524 ISI DEĞİŞTİRİCİLERİ 3+06Seçmeli
MAK 525 İLERİ ISI TAŞINIM 3+06Seçmeli
MAK 526 İLERİ TERMODİNAMİK 3+06Seçmeli
MAK 528 YANMA 3+06Seçmeli
MAK 529 YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI 3+06Seçmeli
MAK 530 AKIŞ ÖLÇÜM TEKNİKLERİ 3+06Seçmeli
MAK 531 ISI, KÜTLE VE MOMENTUM TRANSFERİ 3+06Seçmeli
MAK 533 SAYISAL AKIŞKANLAR MEKANİĞİ 3+06Seçmeli
MAK 535 İLERİ ISI İLETİMİ 3+06Seçmeli
MAK 536 ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE PLANLAMASI 3+06Seçmeli
MAK 537 DOĞALGAZ TEKNOLOJİLERİ VE TESİSATI 3+06Seçmeli
MAK 540 KONSTRÜKSİYON SİSTEMATİĞİ 3+06Seçmeli
MAK 542 İLERİ AKIŞKANLAR MEKANİĞİ 3+06Seçmeli
MAK 543 METALLERİN YORULMASI 3+06Seçmeli
MAK 544 ISIL İŞLEMLER 3+06Seçmeli
MAK 545 İLERİ ISI İLETİMİ 3+06Seçmeli
MAK 547 KONUT DIŞI YAPILARDA İKLİMLENDİRME VE KÜTLE TRANSFERİ 3+06Seçmeli
MAK 549 PLASTİSİTE TEORİSİ 3+06Seçmeli
MAK 550 ANİZOTROPİK ELASTİSİTE 3+06Seçmeli
MAK 551 TERMOELASTİSİTE 3+06Seçmeli
MAK 552 KOMPOZİT PLAKLAR VE KABUKLAR TEORİSİ 3+06Seçmeli
MAK 553 KOMPOZİT MALZEMELERİN MEKANİK DENEYLERİ 3+06Seçmeli
MAK 554 UZAYSAL DİNAMİK 3+06Seçmeli
MAK 555 ROBOT MEKANİĞİ VE KONTROL YÖNTEMLERİ 3+06Seçmeli
MAK 556 KOMPOZİT MALZEMELERDE HASAR ANALİZLERİ 3+06Seçmeli
MAK 558 ÇOK FAZLI SİSTEMLERDE ISI TRANSFERİ 3+06Seçmeli
MAK 559 IŞINIMLA İLERİ ISI TRANSFERİ 3+06Seçmeli
MAK 560 ISI, GÜÇ SİSTEMLERİ VE EKSERJİ ANALİZİ 3+06Seçmeli
MAK 562 ENDÜSTRİYEL YANMA MODELLERİ 3+06Seçmeli
MAK 563 YÜZEY TEKNİĞİ 3+06Seçmeli
MAK 564 KOROZYON 3+06Seçmeli
MAK 566 HAFİF METALLERİN YORULMA DAVRANIŞLARI 3+06Seçmeli
MAK 571 KONSTRÜKSİYON SİSTEMATİĞİ 3+06Seçmeli
MAK 573 ÖZEL ÇELİKLER I 3+06Seçmeli
MAK 588 MAKİNE KONSTRÜKSİYONUNDA GÜVENİLİRLİK 3+06Seçmeli
MAK 625 RÜZGAR ENERJİSİ VE SİSTEMLERİ 3+06Seçmeli
MAK 627 GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ 3+06Seçmeli
MAK 629 HİDROJEN ENERJİSİ VE TEKNOLOJİLERİ 3+06Seçmeli
MAK 630 İSTATİSTİKSEL TERMODİNAMİK 3+06Seçmeli
MAK 631 ISIL SİSTEM TASARIMI VE OPTİMİZASYONU 3+06Seçmeli
MAK 632 MOLEKÜLER BENZEŞİM VE MODELLEME 3+06Seçmeli
MAK 633 DİŞLİ ÇARK MALZEMELERİ VE ÖZEL İŞLEMLERİ 3+06Seçmeli

3. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
MAK 901 DÖNEM PROJESİ 3+0 30 Zorunlu
  Toplam 30  

4. Yarıyıl Ders Planı


DERS ÖK - PY İLİŞKİLERİ
Yıl :
Sayısal Sözel İlişki Varlığı
Zorunlu Dersler
Derslerin program öğrenme kazanımına katkısı girilmemiş
Seçmeli dersleri eklemek için tıklayınız...
Seçmeli Dersler
Seçmeli derslerin program öğrenme kazanımına katkısı girilmemiş
T+U : Teorik + Pratik
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
PY: Program Yeterlilikleri
EÇ [5]: En Çok
Ç [4]: Çok
O [3]: Orta
A [2]: Az
ÇA [1]: Çok Az
BoŞ [0]: Yok
TAY : Temel Alan Yeterliliği
TYYÇ : Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi
© 2021 PAU