1151 JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ (TEZSİZ)

GENEL BİLGİLER


Amaçlar
Jeoloji Mühendisliği, mineral ve doğal kaynakların araştırılması, yüzey ve yeraltı mühendislik yapıları ile ilgili jeoloji kökenli sorunların araştırılması, yeraltı suyu ve jeotermal enerji olanaklarının araştırılması, doğal afetler ve alınabilecek önlemler ile ilgili sorunlara, jeoloji bilgilerinin uygulanmasını amaçlar. Jeoloji Mühendisliği, profesyonel ve uzman jeolojik araştırmaları gerektiren çeşitli mühendislik problemlerinin tanımlanması, analizi ve çözümünde, bir bilim olarak jeolojinin temelleri ile mühendislik ilkelerinin integrasyonunu gerektirir.


Kabul Koşulları
ALES; ÜDS/KPDS; Mezuniyet notu

Mezuniyet Koşulları


İstihdam Olanakları
Yüksek Lisans Programına kayıtlı öğrenciler, çalıştıkları konuyla ilgili Tübitak projelerinden burs alarak proje süresince veya özel sektörde uzamnlık alanları ile ilgili pozisyonlarda uzman olarak istihdam edilebilirler.

Kazanılan Derece
Programi tüm gereksinimlerini yerine getirerek basari ile tamamlayan mezunlar "Jeoloji Mühendisliği alaninda Yüksek Lisans Diplomasi" derecesi alirlar.

Derecenin Seviyesi
Yüksek Lisans

Önceki Eğitimlerin Tanınması
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki örgün öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulunun belirlemiş olduğu YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Dereceye Yönelik Kurallar
Öğrencilerin programa kayıt olabilmeleri için bir bilgisayar mühendisliği veya ilgili bir alanda alanında bir lisans diplomasına sahip olmaları gerekmektedir. Ayrıca, ALES sınavında, bir yabancı dil sınavında ve bir mülakat sınavında başarılı olmaları gerekmektedir. Programımızdan müfredatta yer alan dersleri başarıyla tamamlayan, bir yüksek lisans tezini başarıyla tamamlayan ve Pamukkale Üniversitesi lisans üstü yönetmeliğine göre minimum ortalamaya sahip olan öğrenciler Yüksek Lisans diploması almaya hak kazanırlar.

Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından yeterli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla doktora programlarında öğrenim görebilirler.

Çalışma Şekli
Tam Zamanlı

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Planı-AKTS Kredileri" nde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

İletişim (Program Yöneticisi)
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
ENSTİTÜ ANABİLİMDALI BAŞKANIProf. Dr. HALİL KUMSAR+90 258 296 3366 hkumsar@pau.edu.tr


PROGRAM YETERLİLİKLERİ
EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

Program Yeterlilik - TYYÇ İlişkisi
TYYÇ KATEGORITYYÇ ALT KATEGORITYYÇPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Akademik)
PProgram yeterlilikleri veya düzey yeterlilikleri girilmemiş veya YÖK tarafından programa ait yeterlilik tanımı verilmemiş olabilir.

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Mesleki)
Program yeterlilikleri veya düzey yeterlilikleri girilmemiş veya YÖK tarafından programa ait yeterlilik tanımı verilmemiş olabilir.

DERS PLANI - AKTS KREDİLERİ
Yıl :
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
JEO 506 İLERİ YAPISAL JEOLOJİ 3+0 6 Zorunlu
FBE 610 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE ETİK 3+0 6 Zorunlu
- Jeoloji Mühendisliği Seçmeli-1 3+0 6 Seçmeli
- Jeoloji Mühendisliği Seçmeli-1 3+0 6 Seçmeli
- Jeoloji Mühendisliği Seçmeli-1 3+0 6 Seçmeli
  Toplam 30  
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Jeoloji Mühendisliği Seçmeli-1
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
JEO 501 TORTUL HAVZA JEOLOJİSİ 3+06Seçmeli
JEO 502 TRAVERTEN JEOLOJİSİ 3+06Seçmeli
JEO 503 İLERİ KUVATERNER JEOLOJİSİ 3+06Seçmeli
JEO 504 NEOTEKTONİĞİN ESASLARI 3+06Seçmeli
JEO 505 İLERİ TORTUL KAYAÇ PETROGRAFİSİ 3+06Seçmeli
JEO 507 SEDİMANTER YAPILAR 3+06Seçmeli
JEO 508 JEOLOJİK HARİTA VE KESİTLERİN ÜÇ BOYUTLU ANALİZ TEKNİĞİ 3+06Seçmeli
JEO 509 PALEOSİSMOLOJİ VE AKTİF TEKTONİK 3+06Seçmeli
JEO 510 TORTUL KÖKENLİ DOĞAL YAPITAŞLARI 3+06Seçmeli
JEO 511 SEDİMANTER FASİYES ANALİZİ 3+06Seçmeli
JEO 512 MİKROTEKTONİK 3+06Seçmeli
JEO 513 LEVHA TEKTONİĞİ 3+06Seçmeli
JEO 514 JEOARKEOLOJİ 3+06Seçmeli
JEO 515 İLERİ FOTOJEOLOJİ 3+06Seçmeli
JEO 516 DOĞRULTU ATIM SİSTEMLERİ 3+06Seçmeli
JEO 517 İLERİ JEOLOJİK HARİTALAR 3+06Seçmeli
JEO 518 TERMODİNAMİK JEOKİMYA 3+06Seçmeli
JEO 519 ÇEVRE JEOKİMYASI 3+06Seçmeli
JEO 520 İZOTOP JEOKİMYASI 3+06Seçmeli
JEO 521 ÖNEMLİ PETROL VE DOĞAL GAZ SAHALARI 3+06Seçmeli
JEO 522 ENERJİ KAYNAKLARI 3+06Seçmeli
JEO 523 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN İLKELERİ 3+06Seçmeli
JEO 524 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNDE MODELLEME 3+06Seçmeli
JEO 525 UZAKTAN ALGILAMANIN İLKELERİ 3+06Seçmeli
JEO 526 UZAKTAN ALGILAMADA GÖRÜNTÜ İŞLEME 3+06Seçmeli
JEO 527 JEOLOJİDE UZAKTAN ALGILAMA UYGULAMALARI 3+06Seçmeli
JEO 528 MOLEKÜLER FOSİLLER 3+06Seçmeli
JEO 529 YÜZEYDEN HİDROKARBON PROSPEKSİYONU 3+06Seçmeli
JEO 530 İNŞAAT VE KENT PLANLANMASINDA ZEMİN ÇALIŞMALARI 3+06Seçmeli
JEO 531 DEPREM MÜHENDİSLİĞİ VE UYGULAMA ALANLARI 3+06Seçmeli
JEO 532 JEOTEKNİK PROBLEMLERİN ÇÖZÜMÜNDE BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA 3+06Seçmeli
JEO 533 ŞEV STABİLİTESİ 3+06Seçmeli
JEO 534 ÇEVRE JEOFİZİĞİ YÖNTEMLERİ 3+06Seçmeli
JEO 535 ARKEOJEOFİZİK VE UYGULAMALARI 3+06Seçmeli
JEO 536 HİDROJEOLOJİK HAVZA ETÜTLERİ 3+06Seçmeli
JEO 537 YER ALTI SULARI JEOKİMYASI 3+06Seçmeli
JEO 538 ZEMİN İYLEŞTİRME VE GÜÇLENDİRME 3+06Seçmeli
JEO 539 JEOTEKNİK VERİ TOPLAMA VE DEĞERLENDİRME 3+06Seçmeli
JEO 540 DOĞAL AFETLER VE ETKİLERİNİN AZALTILMASI 3+06Seçmeli
JEO 541 KUYU HİDROLİĞİ 3+06Seçmeli
JEO 542 SICAK VE MİNERALLİ SULARIN JEOKİMYASI 3+06Seçmeli
JEO 543 HİDROJEOLOJİK HARİTALAR 3+06Seçmeli
JEO 544 JEOTEKNİK SAHA İNCELEMELERİ 3+06Seçmeli
JEO 545 KAYA MÜHENDİSLERİ İÇİN SÜREKSİZLİK ANALİZLERİ I 3+06Seçmeli
JEO 546 SAYISAL JEOTEKNİK MODELLEME 3+06Seçmeli
JEO 547 GPS VE CBS DESTEKLİ JEOTEKNİK HARİTA YAPIMI 3+06Seçmeli
JEO 548 KAYA KÜTLELERİNDE YER ALTI KAZILARI 3+06Seçmeli
JEO 549 KARST HİDROJEOLOJİSİ 3+06Seçmeli
JEO 550 MÜHENDİSLİK JEOFİZİĞİ 3+06Seçmeli
JEO 551 TABAKA KONTROLÜ I 3+06Seçmeli
JEO 552 MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ UYGULAMALARI VE SORUNLARI 3+06Seçmeli
JEO 553 MÜHENDİSLİK UYGULAMALARINDA ZEMİN MEKANİĞİ 3+06Seçmeli
JEO 554 YÜZEY VE YER ALTI SUYU ÖRNEKLEME VE ANALİZ YÖNTEMLERİ 3+06Seçmeli
JEO 555 JEOTERMAL SAHALARIN DEĞERLENDİRİLMESİNDE JEOTERMOMETRE UYGULAMALARI 3+06Seçmeli
JEO 556 İLERİ MAGMATİK KAYAÇ PETROGRAFİSİ 3+06Seçmeli
JEO 557 KİLLERİN MİNERALOJİK VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİ 3+06Seçmeli
JEO 558 İLERİ OPTİK MİNERALOJİ 3+06Seçmeli
JEO 559 DOĞAL ENDÜSTRİYEL HAMMADDELER 3+06Seçmeli
JEO 560 İLERİ METAMORFİK KAYAÇLAR 3+06Seçmeli
JEO 561 OFİYOLOTİK KAYAÇLAR VE TÜRKİYE’DEN ÖRNEKLER 3+06Seçmeli
JEO 562 ULTRABAZİK KAYALARA BAĞLI CEVHERLEŞMELER 3+06Seçmeli
JEO 563 PİROKLASTİK KAYAÇLAR 3+06Seçmeli
JEO 564 AGREGALARIN MİNERALOJİK VE PETROGRAFİK ÖZELİKLERİ 3+06Seçmeli
JEO 565 VOLKANİK KAYAÇLARIN PETROJENEZİ VE TÜRKİYE’DEN ÖRNEKLER 3+06Seçmeli
JEO 566 KİL MİNERALLERİNİN ENDÜSTRİDE KULLANIMI, TÜRKİYE’DE KİL YATAKLARINA AİT ÖRNEKLER  3+06Seçmeli
JEO 567 SERPANTİN MİNERALLERİN STRÜKTÜREL ÖZELLİKLERİ VE OLUŞUM KOŞULLARI 3+06Seçmeli
JEO 568 ZEOLLİTİK KAYAÇLAR, ZEOLİT MİNERALLERİ, KULLANIM ALANLARI VE TÜRKİYE’DEN ÖRNEKLER 3+06Seçmeli
JEO 569 TÜRKİYE’DE ALTIN YATAKLARI   3+06Seçmeli
JEO 570 ALTIN YATAKLARININ JEOLOJİSİ 3+06Seçmeli
JEO 571 İLERİ ENDÜSTRİYEL HAMMADDELER 3+06Seçmeli
JEO 574 TÜRKİYE JEOLOJİSİNDE YENİ GELİŞMELER 3+06Seçmeli
JEO 585 KARASAL KARBONATLAR 3+06Seçmeli
JEO 586 PALEOKLİMATOLOJİ 3+06Seçmeli
JEO 587 MAĞARA ÇÖKELLERİ 3+06Seçmeli
JEO 588 PETROLOJİDE İLERİ KONULAR 3+06Seçmeli
JEO 589 PETROLOJİDE VERİ DEĞERLENDİRME VE YORUMLAMA 3+06Seçmeli
JEO 593 DENEYSEL ZEMİN MEKANİĞİ 3+06Seçmeli
JEO 594 DOĞALTAŞ DENEYLERİ VE BELGELENDİRME 3+06Seçmeli
JEO 595 PROBLEMLİ ZEMİNLER VE MÜHENDİSLİK ÇÖZÜMLERİ 3+06Seçmeli
JEO 609 HİDROJEOKİMYADA PAKET PROGRAM KULLANIMI 3+06Seçmeli
JEO 610 YÜZEY VE YERALTISULARINDA KİRLİLİK TAŞINIMI 3+06Seçmeli
JEO 611 ARAZİ DENEYLERİ İLE JEOTEKNİK TASARIM UYGULAMALARI 3+06Seçmeli
JEO 612 PETROL JEOLOJİSİNDE İLERİ KONULAR 3+06Seçmeli
JEO 613 UYGULAMALI JEOTEKNİK 3+06Seçmeli
JEO 614 CEVHER MİKROSKOPİSİ 3+06Seçmeli
JEO 615 SIVI KAPANIMLARININ YERBİLİMLERİNDE UYGULAMALARI 3+06Seçmeli
JEO 616 JEOLOJİDE ALETSEL ANALİZ YÖNTEMLERİ 3+06Seçmeli
JEO 617 JEOLOJİDE HİDROLOJİK UYGULAMALAR 3+06Seçmeli
JEO 618 JEOTEKNİKTE MODEL DENEYLERİ 3+06Seçmeli
JEO 619 KARBONAT KAYAÇLARIN SEDİMANTOLOJİ VE PETROGRAFİSİ 3+06Seçmeli
JEO 620 MİNERAL JEOKİMYASI 3+06Seçmeli
JEO 623 DİYAJENEZ VE ÇOK DÜŞÜK DERECELİ METAMORFİZMA 3+06Seçmeli
JEO 624 JEOLOJİK MALZEMENİN X-IŞINLARI KIRINIMI 3+06Seçmeli
JEO 625 KİL JEOLOJİSİ 3+06Seçmeli
JEO 626 VOLKANOLOJİ 3+06Seçmeli
JEO 627 ORGANİK JEOKİMYA 3+06Seçmeli
JEO 647 DEPREM JEOLOJİSİ 3+06Seçmeli
JEO 681 FİLLOSİLİKATLARIN JEOKİMYASI 3+06Seçmeli
JEO 682 MADEN JEOLOJİSİ İNCELEMELERİ 3+06Seçmeli

2. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
- Jeoloji Mühendisliği Seçmeli-2 3+0 6 Seçmeli
- Jeoloji Mühendisliği Seçmeli-2 3+0 6 Seçmeli
- Jeoloji Mühendisliği Seçmeli-2 3+0 6 Seçmeli
- Jeoloji Mühendisliği Seçmeli-2 3+0 6 Seçmeli
- Jeoloji Mühendisliği Seçmeli-2 3+0 6 Seçmeli
  Toplam 30  
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Jeoloji Mühendisliği Seçmeli-2
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
JEO 501 TORTUL HAVZA JEOLOJİSİ 3+06Seçmeli
JEO 502 TRAVERTEN JEOLOJİSİ 3+06Seçmeli
JEO 503 İLERİ KUVATERNER JEOLOJİSİ 3+06Seçmeli
JEO 504 NEOTEKTONİĞİN ESASLARI 3+06Seçmeli
JEO 505 İLERİ TORTUL KAYAÇ PETROGRAFİSİ 3+06Seçmeli
JEO 506 İLERİ YAPISAL JEOLOJİ 3+06Seçmeli
JEO 507 SEDİMANTER YAPILAR 3+06Seçmeli
JEO 508 JEOLOJİK HARİTA VE KESİTLERİN ÜÇ BOYUTLU ANALİZ TEKNİĞİ 3+06Seçmeli
JEO 509 PALEOSİSMOLOJİ VE AKTİF TEKTONİK 3+06Seçmeli
JEO 510 TORTUL KÖKENLİ DOĞAL YAPITAŞLARI 3+06Seçmeli
JEO 511 SEDİMANTER FASİYES ANALİZİ 3+06Seçmeli
JEO 512 MİKROTEKTONİK 3+06Seçmeli
JEO 513 LEVHA TEKTONİĞİ 3+06Seçmeli
JEO 514 JEOARKEOLOJİ 3+06Seçmeli
JEO 515 İLERİ FOTOJEOLOJİ 3+06Seçmeli
JEO 516 DOĞRULTU ATIM SİSTEMLERİ 3+06Seçmeli
JEO 517 İLERİ JEOLOJİK HARİTALAR 3+06Seçmeli
JEO 518 TERMODİNAMİK JEOKİMYA 3+06Seçmeli
JEO 519 ÇEVRE JEOKİMYASI 3+06Seçmeli
JEO 520 İZOTOP JEOKİMYASI 3+06Seçmeli
JEO 521 ÖNEMLİ PETROL VE DOĞAL GAZ SAHALARI 3+06Seçmeli
JEO 522 ENERJİ KAYNAKLARI 3+06Seçmeli
JEO 523 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN İLKELERİ 3+06Seçmeli
JEO 524 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNDE MODELLEME 3+06Seçmeli
JEO 525 UZAKTAN ALGILAMANIN İLKELERİ 3+06Seçmeli
JEO 526 UZAKTAN ALGILAMADA GÖRÜNTÜ İŞLEME 3+06Seçmeli
JEO 527 JEOLOJİDE UZAKTAN ALGILAMA UYGULAMALARI 3+06Seçmeli
JEO 528 MOLEKÜLER FOSİLLER 3+06Seçmeli
JEO 529 YÜZEYDEN HİDROKARBON PROSPEKSİYONU 3+06Seçmeli
JEO 530 İNŞAAT VE KENT PLANLANMASINDA ZEMİN ÇALIŞMALARI 3+06Seçmeli
JEO 531 DEPREM MÜHENDİSLİĞİ VE UYGULAMA ALANLARI 3+06Seçmeli
JEO 532 JEOTEKNİK PROBLEMLERİN ÇÖZÜMÜNDE BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA 3+06Seçmeli
JEO 533 ŞEV STABİLİTESİ 3+06Seçmeli
JEO 534 ÇEVRE JEOFİZİĞİ YÖNTEMLERİ 3+06Seçmeli
JEO 535 ARKEOJEOFİZİK VE UYGULAMALARI 3+06Seçmeli
JEO 536 HİDROJEOLOJİK HAVZA ETÜTLERİ 3+06Seçmeli
JEO 537 YER ALTI SULARI JEOKİMYASI 3+06Seçmeli
JEO 538 ZEMİN İYLEŞTİRME VE GÜÇLENDİRME 3+06Seçmeli
JEO 539 JEOTEKNİK VERİ TOPLAMA VE DEĞERLENDİRME 3+06Seçmeli
JEO 540 DOĞAL AFETLER VE ETKİLERİNİN AZALTILMASI 3+06Seçmeli
JEO 541 KUYU HİDROLİĞİ 3+06Seçmeli
JEO 542 SICAK VE MİNERALLİ SULARIN JEOKİMYASI 3+06Seçmeli
JEO 543 HİDROJEOLOJİK HARİTALAR 3+06Seçmeli
JEO 544 JEOTEKNİK SAHA İNCELEMELERİ 3+06Seçmeli
JEO 545 KAYA MÜHENDİSLERİ İÇİN SÜREKSİZLİK ANALİZLERİ I 3+06Seçmeli
JEO 546 SAYISAL JEOTEKNİK MODELLEME 3+06Seçmeli
JEO 547 GPS VE CBS DESTEKLİ JEOTEKNİK HARİTA YAPIMI 3+06Seçmeli
JEO 548 KAYA KÜTLELERİNDE YER ALTI KAZILARI 3+06Seçmeli
JEO 549 KARST HİDROJEOLOJİSİ 3+06Seçmeli
JEO 550 MÜHENDİSLİK JEOFİZİĞİ 3+06Seçmeli
JEO 551 TABAKA KONTROLÜ I 3+06Seçmeli
JEO 552 DOĞAL AFETLER VE ETKİLERİNİN AZALTILMASI 3+06Seçmeli
JEO 552 KAYA ORTAMLARIN JEOTEKNİĞİ 3+06Seçmeli
JEO 552 MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ UYGULAMALARI VE SORUNLARI 3+06Seçmeli
JEO 553 MÜHENDİSLİK UYGULAMALARINDA ZEMİN MEKANİĞİ 3+06Seçmeli
JEO 554 YÜZEY VE YER ALTI SUYU ÖRNEKLEME VE ANALİZ YÖNTEMLERİ 3+06Seçmeli
JEO 555 JEOTERMAL SAHALARIN DEĞERLENDİRİLMESİNDE JEOTERMOMETRE UYGULAMALARI 3+06Seçmeli
JEO 556 İLERİ MAGMATİK KAYAÇ PETROGRAFİSİ 3+06Seçmeli
JEO 557 KİLLERİN MİNERALOJİK VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİ 3+06Seçmeli
JEO 558 İLERİ OPTİK MİNERALOJİ 3+06Seçmeli
JEO 559 DOĞAL ENDÜSTRİYEL HAMMADDELER 3+06Seçmeli
JEO 560 İLERİ METAMORFİK KAYAÇLAR 3+06Seçmeli
JEO 561 OFİYOLOTİK KAYAÇLAR VE TÜRKİYE’DEN ÖRNEKLER 3+06Seçmeli
JEO 562 ULTRABAZİK KAYALARA BAĞLI CEVHERLEŞMELER 3+06Seçmeli
JEO 563 PİROKLASTİK KAYAÇLAR 3+06Seçmeli
JEO 564 AGREGALARIN MİNERALOJİK VE PETROGRAFİK ÖZELİKLERİ 3+06Seçmeli
JEO 565 SAYISAL JEOTEKNİK MODELLEME 3+06Seçmeli
JEO 565 VOLKANİK KAYAÇLARIN PETROJENEZİ VE TÜRKİYE’DEN ÖRNEKLER 3+06Seçmeli
JEO 565 YER BİLİMLERİNDE MODELLEME 3+06Seçmeli
JEO 566 KİL MİNERALLERİNİN ENDÜSTRİDE KULLANIMI, TÜRKİYE’DE KİL YATAKLARINA AİT ÖRNEKLER  3+06Seçmeli
JEO 567 SERPANTİN MİNERALLERİN STRÜKTÜREL ÖZELLİKLERİ VE OLUŞUM KOŞULLARI 3+06Seçmeli
JEO 568 ZEOLLİTİK KAYAÇLAR, ZEOLİT MİNERALLERİ, KULLANIM ALANLARI VE TÜRKİYE’DEN ÖRNEKLER 3+06Seçmeli
JEO 569 TÜRKİYE’DE ALTIN YATAKLARI   3+06Seçmeli
JEO 570 ALTIN YATAKLARININ JEOLOJİSİ 3+06Seçmeli
JEO 571 İLERİ ENDÜSTRİYEL HAMMADDELER 3+06Seçmeli
JEO 572 MÜHENDİSLİK JEOFİZİĞİ 2+26Seçmeli
JEO 573 JEOTERMAL OLUŞUM SİSTEMLER 3+06Seçmeli
JEO 574 TÜRKİYE JEOLOJİSİNDE YENİ GELİŞMELER 3+06Seçmeli
JEO 575 SPEKTRAL ANALİZ VE YER BİLİMLERİNDE UYGULAMASI 2+26Seçmeli
JEO 576 DİYAJENEZ VE ÇOK DÜŞÜK DERECELİ METAMORFİZMA 3+06Seçmeli
JEO 577 GRAVİTE VE MANYETİK YORUMLAMA 3+06Seçmeli
JEO 579 ÖNEMLİ PETROL VE DOĞAL GAZ SAHALARI 3+06Seçmeli
JEO 580 ENERJİ KAYNAKLARI 3+06Seçmeli
JEO 581 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN İLKELERİ 3+06Seçmeli
JEO 582 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNDE MODELLEME 3+06Seçmeli
JEO 583 UZAKTAN ALGILAMANIN İLKELERİ 3+06Seçmeli
JEO 584 UZAKTAN ALGILAMADA GÖRÜNTÜ İŞLEME 3+06Seçmeli
JEO 585 KARASAL KARBONATLAR 3+06Seçmeli
JEO 586 PALEOKLİMATOLOJİ 3+06Seçmeli
JEO 587 MAĞARA ÇÖKELLERİ 3+06Seçmeli
JEO 588 PETROLOJİDE İLERİ KONULAR 3+06Seçmeli
JEO 589 PETROLOJİDE VERİ DEĞERLENDİRME VE YORUMLAMA 3+06Seçmeli
JEO 593 DENEYSEL ZEMİN MEKANİĞİ 3+06Seçmeli
JEO 594 DOĞALTAŞ DENEYLERİ VE BELGELENDİRME 3+06Seçmeli
JEO 595 PROBLEMLİ ZEMİNLER VE MÜHENDİSLİK ÇÖZÜMLERİ 3+06Seçmeli
JEO 602 LEVHA TEKTONİĞİ 3+06Seçmeli
JEO 603 VOLKANİK KAYAÇLARIN PETROJENEZİ VE TÜRKİYEDEN ÖRNEKLER 3+06Seçmeli
JEO 604 KİL MİNERALLERİNİN ENDÜSTRİDE KULLANIMI, TÜRKİYE'DE KİL YATAKLARINA AİT ÖRNEKLER 3+06Seçmeli
JEO 605 SERPANTİN MİNERALLERİNİN STRÜKTÜREL ÖZELLİKLERİ VE OLUŞUM KOŞULLARI 3+06Seçmeli
JEO 606 ZEOLİTİK KAYAÇLAR, ZEOLİT MİNERALLERİ, KULLANIM ALANLARI VE TÜRKİYE’DEN ÖRNEKLER 3+06Seçmeli
JEO 607 TÜRKİYE’DE ALTIN YATAKLARI   3+06Seçmeli
JEO 608 ALTIN YATAKLARININ JEOLOJİSİ 3+06Seçmeli
JEO 609 HİDROJEOKİMYADA PAKET PROGRAM KULLANIMI 3+06Seçmeli
JEO 610 YÜZEY VE YERALTISULARINDA KİRLİLİK TAŞINIMI 3+06Seçmeli
JEO 611 ARAZİ DENEYLERİ İLE JEOTEKNİK TASARIM UYGULAMALARI 3+06Seçmeli
JEO 612 PETROL JEOLOJİSİNDE İLERİ KONULAR 3+06Seçmeli
JEO 613 UYGULAMALI JEOTEKNİK 3+06Seçmeli
JEO 614 CEVHER MİKROSKOPİSİ 3+06Seçmeli
JEO 615 SIVI KAPANIMLARININ YERBİLİMLERİNDE UYGULAMALARI 3+06Seçmeli
JEO 616 JEOLOJİDE ALETSEL ANALİZ YÖNTEMLERİ 3+06Seçmeli
JEO 617 JEOLOJİDE HİDROLOJİK UYGULAMALAR 3+06Seçmeli
JEO 618 JEOTEKNİKTE MODEL DENEYLERİ 3+06Seçmeli
JEO 619 KARBONAT KAYAÇLARIN SEDİMANTOLOJİ VE PETROGRAFİSİ 3+06Seçmeli
JEO 620 MİNERAL JEOKİMYASI 3+06Seçmeli
JEO 621 JEOLOJİDE UZAKTAN ALGILAMA UYGULAMALARI 3+06Seçmeli
JEO 622 İLERİ ENDÜSTRİYEL HAMMADDELER 3+06Seçmeli
JEO 623 DİYAJENEZ VE ÇOK DÜŞÜK DERECELİ METAMORFİZMA 3+06Seçmeli
JEO 624 JEOLOJİK MALZEMENİN X-IŞINLARI KIRINIMI 3+06Seçmeli
JEO 625 KİL JEOLOJİSİ 3+06Seçmeli
JEO 626 VOLKANOLOJİ 3+06Seçmeli
JEO 627 ORGANİK JEOKİMYA 3+06Seçmeli
JEO 641 MİKROTEKTONİK 3+06Seçmeli
JEO 642 İLERİ KUVATERNER JEOLOJİSİ 3+06Seçmeli
JEO 643 YER ALTI JEOLOJİSİNDE ÖZEL PROBLEMLER 3+06Seçmeli
JEO 644 KIVRIM ANALİZİ 3+06Seçmeli
JEO 645 JEOMORFOLOJİDE ÖZEL PROBLEMLER 3+06Seçmeli
JEO 646 JEOARKEOLOJİ 3+06Seçmeli
JEO 647 DEPREM JEOLOJİSİ 3+06Seçmeli
JEO 648 İLERİ FOTOJEOLOJİ 3+06Seçmeli
JEO 650 DOĞRULTU ATIM SİSTEMLERİ 3+06Seçmeli
JEO 652 İLERİ JEOLOJİK HARİTALAR 3+06Seçmeli
JEO 661 DEPREM MEKANİĞİ 3+06Seçmeli
JEO 662 DEPREM TAHMİN YAKLAŞIMLARI 3+06Seçmeli
JEO 663 TABAKA KONTROLÜ I 3+06Seçmeli
JEO 664 MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ UYGULAMALARI VE SORUNLARI 3+06Seçmeli
JEO 665 KAYA MEKANİĞİNDE SAYISAL YÖNTEMLER 3+06Seçmeli
JEO 666 TABAKA KONTROLÜ II 3+06Seçmeli
JEO 668 İLERİ TÜNELCİLİK 3+06Seçmeli
JEO 669 KAYA KESME TEKNOLOJİSİ 3+06Seçmeli
JEO 670 KAYA MÜHENDİSLERİ İÇİN SÜREKSİZLİK ANALİZLERİ II 3+06Seçmeli
JEO 671 MÜHENDİSLİK UYGULAMALARINDA ZEMİN MEKANİĞİ 3+06Seçmeli
JEO 672 KAZI MEKANİĞİ PRENSİPLERİ 3+06Seçmeli
JEO 673 YÜZEY VE YER ALTI SUYU ÖRNEKLEME VE ANALİZ YÖNTEMLERİ 3+06Seçmeli
JEO 674 İLERİ JEOTEKNİK 3+06Seçmeli
JEO 676 İLERİ ZEMİN MEKANİĞİ 3+06Seçmeli
JEO 678 JEOTERMAL SAHALARIN DEĞERLENDİRİLMESİNDE JEOTERMOMETRE UYGULAMALARI 3+06Seçmeli
JEO 679 MOLEKÜLER FOSİLLER 3+06Seçmeli
JEO 680 YÜZEYDEN PROSPEKSİYON 3+06Seçmeli
JEO 681 FİLLOSİLİKATLARIN JEOKİMYASI 3+06Seçmeli
JEO 682 MADEN JEOLOJİSİ İNCELEMELERİ 3+06Seçmeli
JEO 850 DÖNEM PROJESİ 0+06Seçmeli

3. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
JEO 850 DÖNEM PROJESİ 0+0 30 Zorunlu
  Toplam 30  

4. Yarıyıl Ders Planı


DERS ÖK - PY İLİŞKİLERİ
Yıl :
Sayısal Sözel İlişki Varlığı
Zorunlu Dersler
Derslerin program öğrenme kazanımına katkısı girilmemiş
Seçmeli dersleri eklemek için tıklayınız...
Seçmeli Dersler
Seçmeli derslerin program öğrenme kazanımına katkısı girilmemiş
T+U : Teorik + Pratik
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
PY: Program Yeterlilikleri
EÇ [5]: En Çok
Ç [4]: Çok
O [3]: Orta
A [2]: Az
ÇA [1]: Çok Az
BoŞ [0]: Yok
TAY : Temel Alan Yeterliliği
TYYÇ : Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi
© 2021 PAU