3117 KANSER MOLEKÜLER BİYOLOJİSİ

GENEL BİLGİLER


AmaçlarKabul Koşulları


Mezuniyet Koşulları


İstihdam Olanakları


Kazanılan Derece
Programi tüm gereksinimlerini yerine getirerek basari ile tamamlayan mezunlar "Kanser Moleküler Biyolojisi alaninda Yüksek Lisans Diplomasi" derecesi alirlar.

Derecenin Seviyesi
Yüksek Lisans

Önceki Eğitimlerin Tanınması
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki örgün öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulunun belirlemiş olduğu YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Dereceye Yönelik Kurallar
Öğrencilerin programa kayıt olabilmeleri için bir bilgisayar mühendisliği veya ilgili bir alanda alanında bir lisans diplomasına sahip olmaları gerekmektedir. Ayrıca, ALES sınavında, bir yabancı dil sınavında ve bir mülakat sınavında başarılı olmaları gerekmektedir. Programımızdan müfredatta yer alan dersleri başarıyla tamamlayan, bir yüksek lisans tezini başarıyla tamamlayan ve Pamukkale Üniversitesi lisans üstü yönetmeliğine göre minimum ortalamaya sahip olan öğrenciler Yüksek Lisans diploması almaya hak kazanırlar.

Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından yeterli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla doktora programlarında öğrenim görebilirler.

Çalışma Şekli
Tam Zamanlı

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Planı-AKTS Kredileri" nde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

İletişim (Program Yöneticisi)
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
ENSTİTÜ ANABİLİMDALI BAŞKANIProf. Dr. HAKAN AKÇA+90 258 296 3915 hakca@pau.edu.tr


PROGRAM YETERLİLİKLERİ
EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

Program Yeterlilik - TYYÇ İlişkisi
TYYÇ KATEGORITYYÇ ALT KATEGORITYYÇPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Akademik)
PProgram yeterlilikleri veya düzey yeterlilikleri girilmemiş veya YÖK tarafından programa ait yeterlilik tanımı verilmemiş olabilir.

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Mesleki)
Program yeterlilikleri veya düzey yeterlilikleri girilmemiş veya YÖK tarafından programa ait yeterlilik tanımı verilmemiş olabilir.

DERS PLANI - AKTS KREDİLERİ
Yıl :
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
KMB 550 YÜKSEK LİSANS SEMİNERİ 0+0 6 Zorunlu
- Seçmeli 1 3+3 3 Seçmeli
- Seçmeli 1 3+3 3 Seçmeli
- Seçmeli 1 3+3 3 Seçmeli
- Seçmeli 1 3+3 3 Seçmeli
- Seçmeli 1 3+3 3 Seçmeli
- Seçmeli 1 3+3 3 Seçmeli
- Seçmeli 1 3+3 3 Seçmeli
- Seçmeli 1 3+3 3 Seçmeli
  Toplam 30  
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli 1
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
KMB 501 TEMEL ONKOLOJİ LABORATUVAR UYGULAMALARI 2+33Seçmeli
KMB 502 TEMEL ONKOLOJİ I 3+33Seçmeli
KMB 504 TÜMÖR HÜCRE BİYOLOJİSİ I 3+33Seçmeli
KMB 506 KANSERİN MOLEKÜLER TEMELLERİ 3+33Seçmeli
KMB 507 KANSER İMMUNOLOJİSİ 3+33Seçmeli
KMB 508 KANSER ARAŞTIRMALARININ PLANLANMASI, YÜRÜTÜLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ 2+33Seçmeli
KMB 510 ONKOGENLER VE PROTOONKOGENLER 2+33Seçmeli
KMB 512 METASTAZ BİYOLOJİSİNE GİRİŞ 3+33Seçmeli

2. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
- Seçmeli 2 2+3 3,5 Seçmeli
- Seçmeli 2 2+3 3,5 Seçmeli
- Seçmeli 2 2+3 3,5 Seçmeli
- Seçmeli 2 2+3 3,5 Seçmeli
- Seçmeli 2 2+3 3,5 Seçmeli
- Seçmeli 2 2+3 3,5 Seçmeli
- Seçmeli 2 2+3 3,5 Seçmeli
- Seçmeli 2 2+3 3,5 Seçmeli
- Seçmeli 3 2+2 2 Seçmeli
  Toplam 30  
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli 2
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
KMB 503 TEMEL ONKOLOJİ II 2+33,5Seçmeli
KMB 505 TÜMÖR HÜCRE BİYOLOJİSİ II 3+33,5Seçmeli
KMB 509 KANSER HÜCRELERİNDE SİNYAL İLETİM MEKANİZMALARI 2+33,5Seçmeli
KMB 511 KANSER EPİDEMİYOLOJİSİ , ÖNLEME VE KONTROL 2+33,5Seçmeli
KMB 513 KANSER ARAŞTIRMALARINDA HAYVAN MODELLERİ 2+33,5Seçmeli
KMB 514 BİLİMSEL YAZI YAZMA TEKNİKLERİ 2+33,5Seçmeli
KMB 515 LENFOİD SİSTEM VE KANSER 3+33,5Seçmeli
KMB 517 TÜMÖR ENDOKRİNOLOJİSİ 3+33,5Seçmeli
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli 3
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
KMB 516 MOLEKÜLER KANSER TEDAVİSİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIM PRENSİPLERİ 2+22Seçmeli

3. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
KMB 700 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ 6+0 20 Zorunlu
KMB 701 YÜKSEK LİSANS TEZİ 0+0 10 Zorunlu
  Toplam 30  

4. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
KMB 701 YÜKSEK LİSANS TEZİ 0+0 10 Zorunlu
KMB 700 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ 6+0 20 Zorunlu
  Toplam 30  


DERS ÖK - PY İLİŞKİLERİ
Yıl :
Sayısal Sözel İlişki Varlığı
Zorunlu Dersler
Derslerin program öğrenme kazanımına katkısı girilmemiş
Seçmeli dersleri eklemek için tıklayınız...
Seçmeli Dersler
Seçmeli derslerin program öğrenme kazanımına katkısı girilmemiş
T+U : Teorik + Pratik
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
PY: Program Yeterlilikleri
EÇ [5]: En Çok
Ç [4]: Çok
O [3]: Orta
A [2]: Az
ÇA [1]: Çok Az
BoŞ [0]: Yok
TAY : Temel Alan Yeterliliği
TYYÇ : Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi
© 2021 PAU