3141 BİYOİSTATİSTİK

GENEL BİLGİLER
Anabilim Dalımız, 1993 yılında Temel Tıp Bilimleri Bölümü altında Biyoistatistik Anabilim Dalı olarak kurulmuştur. Anabilim dalımız başta Tıp Fakültesi olmakla birlikte sağlıkla ilgili diğer Fakülte/Yüksekokullardaki mezuniyet öncesi biyoistatistik derslerini yürütmektedir. Buna ek olarak Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde mezuniyet sonrası düzeyde dersler verilmektedir.

Amaçlar
Programın amacı Biyoistatistik alanında bilim uzmanı yetiştirmektir.


Kabul Koşulları
Mezuniyet notu;ALES;ÜDS/KPDS;

Mezuniyet Koşulları
Programdaki en az 24 kredilik dersleri tamamlaması, seminer vermesi ve yüksek lisans tezini başarı ile hazırlaması ve savunması gerekmektedir.

İstihdam Olanakları
Mezunlarımız genellikle doktora eğitimine devam ederler. Etmedikleri taktirde bir yükseköğretim kurumunda öğretim görevlisi olarak görev yapabilecekleri gibi, çeşitli sağlık kuruluşlarında da görev yapabilirler.

Kazanılan Derece
Programi tüm gereksinimlerini yerine getirerek basari ile tamamlayan mezunlar "Biyoistatistik alaninda Yüksek Lisans Diplomasi" derecesi alirlar.

Derecenin Seviyesi
Yüksek Lisans

Önceki Eğitimlerin Tanınması
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki örgün öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulunun belirlemiş olduğu YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Dereceye Yönelik Kurallar
Programdaki en az 24 kredilik dersleri tamamlaması, seminer vermesi ve yüksek lisans tezini başarı ile hazırlaması ve savunması gerekmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından yeterli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla doktora programlarında öğrenim görebilirler.

Çalışma Şekli
Tam Zamanlı

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Planı-AKTS Kredileri" nde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

İletişim (Program Yöneticisi)
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
ENSTİTÜ ANABİLİMDALI BAŞKANIProf. Dr. BEYZA ŞAHİN+90 258 296 1706 beyzasahin@pau.edu.tr


PROGRAM YETERLİLİKLERİ
1Klinik ve saha araştırmalarının bilimsel yönden planlanmasına rehber olması
2Bilimsel araştırmalarda biyoistatistiğin yeri ve önemini kavramış olması
3Sağlık Bilimleri ve Klinik çalışmalarda belirsizlik yönetimine (belirsizlik kaynakları, etkileri ve giderilme yöntemleri) çözüm bulması
4Veri ve veri yönetimi (Ülkemiz ve Uluslararası sağlık verileri, veri kaynakları, kaynakların güvenilirliği ve içeriği, veri iletişimi) becerilerine sahip olması
EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
AdAçıklama
Anlatım Öğretmenin merkezde olduğu yöntemlerin başında gelir. Öğretmenin konuyu aktif olarak anlattığı, öğrencinin ise pasif dinleyici olduğu bir yöntemdir. Bu yöntemle ders; rapor, betimleme ve açıklama şeklinde işlenir. Etkili olması için kısa süreli olmalı, uzun anlatımlardan kaçınılmalıdır. Dersin tamamını anlatımla yürütmek sağlıklı sonuçlara götürmez. Öğrencilerin alternatif beceriler geliştirmelerini desteklemez. İyi bir ön hazırlık yapılmazsa, verimsiz bir çabaya dönüşür.
TartışmaDuruma göre sınıftaki bütün öğrencilerin ya da sınıfın belli bir kısmının katılımını sağlayan bir yöntemdir. Bu yöntemde, grup üyeleri tartışma konusunu çeşitli görüş noktalarına göre ele alarak tartışırlar ve problem çözme ile ilgili alternatif görüşler ortaya çıkarırlar. Tartışmada esas olan noktalardan biri; grubun birlikte düşünme ve düşüncelerini belli bir mantık örüntüsü içinde ifade etme çabasıdır. Öğrencilerin düşünme, ifade becerileri ve demokratik tutum geliştirmelerine katkı sağlar.
ProjeProje tabanlı öğrenim, öğrencileri ilginç sorunlarla uğraşmaya ve bunun sonunda sıra dışı ürünler oluşturmaya yönlendiren bir öğretim yoludur. Öğrencilerin yaratıcılıklarını kullanmalarına olanak sağlar ve olaylara geniş açıdan bakmalarını gerektirir.
Beyin FırtınasıBeyin fırtınası, değerlendirme ya da sınırlama olmaksızın bir sorunun çözümüne ilişkin mümkün olduğunca çok çözüm yollarını elde etmek için düzenlenmiş olan bir grup çalışması sürecidir. Beyin fırtınasının amacı, öğrencilerin fikir üretmelerini sağlamak ve onların kendilerini ifade etmesini kolaylaştırmaktır. Bu teknik, üst düzey tartışma tekniği olarak kullanılır. Fırtına dönemi ve değerlendirme dönemi vardır. Başarılı bir beyin fırtınasında; değerlendirmenin sonraya bırakılması, serbest ve neşeli bir ortam yaratılması, olabildiğince çok miktarda fikir üretilmesinin sağlanması, önerilen fikirlerin gruplanması ve geliştirilmesi çok önemlidir.

Program Yeterlilik - TYYÇ İlişkisi
TYYÇ KATEGORITYYÇ ALT KATEGORITYYÇPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Akademik)
TAY KATEGORITAY ALT KATEGORITAYPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BİLGİKuramsal Olgusal 03
BİLGİKuramsal Olgusal 04
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 04
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 05
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 06
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 05
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 06
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 07
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 04
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 05
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 03
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Mesleki)
TAY KATEGORITAY ALT KATEGORITAYPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BİLGİKuramsal Olgusal 03
BİLGİKuramsal Olgusal 04
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 04
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 05
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 06
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 05
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 06
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 07
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 04
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 04
    

DERS PLANI - AKTS KREDİLERİ
Yıl :
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
BIS 508 SAĞLIK BİLİMLERİNDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 3+0 5 Zorunlu
BIS 517 BİYOİSTATİSTİK 2+2 5 Zorunlu
- Biyoistatistik Seçmeli-1 2+0 2,5 Seçmeli
- Biyoistatistik Seçmeli-1 2+0 2,5 Seçmeli
- Biyoistatistik Seçmeli-3 3+0 5 Seçmeli
- Biyoistatistik Seçmeli-3 3+0 5 Seçmeli
- Biyoistatistik Seçmeli-3 3+0 5 Seçmeli
  Toplam 30  
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Biyoistatistik Seçmeli-1
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
BIS 502 KLİNİK DENEMELER VE ESASLARI 3+02,5Seçmeli
BIS 503 MATRİSLER VE UYGULAMALARI 2+02,5Seçmeli
BIS 506 PARAMETRİK OLMAYAN İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER 3+02,5Seçmeli
BIS 509 PAKET PROGRAMLARIN KULLANILMASI 2+22,5Seçmeli
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Biyoistatistik Seçmeli-3
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
BIS 501 OLASILIK TEORİ VE UYGULAMALARI 3+05Seçmeli
BIS 505 ÖRNEKLEME 3+05Seçmeli
BIS 515 TIBBİ BİLİŞİM I 3+05Seçmeli

2. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
BIS 550 YÜKSEK LİSANS SEMİNERİ 0+2 10 Zorunlu
SBE 501 BİLİM ETİĞİ VE BİLİM TARİHİ 1+0 5 Zorunlu
- Biyoistatistik Seçmeli-2 2+0 2,5 Seçmeli
- Biyoistatistik Seçmeli-2 2+0 2,5 Seçmeli
- Biyoistatistik Seçmeli-4 3+0 5 Seçmeli
- Biyoistatistik Seçmeli-4 3+0 5 Seçmeli
  Toplam 30  
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Biyoistatistik Seçmeli-2
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
BIS 502 KLİNİK DENEMELER VE ESASLARI 3+02,5Seçmeli
BIS 503 MATRİSLER VE UYGULAMALARI 2+02,5Seçmeli
BIS 506 PARAMETRİK OLMAYAN İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER 3+02,5Seçmeli
BIS 509 PAKET PROGRAMLARIN KULLANILMASI 2+22,5Seçmeli
BIS 516 TIBBİ BİLİŞİM II 3+02,5Seçmeli
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Biyoistatistik Seçmeli-4
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
BIS 504 ÇOK DEĞİŞKENLİ İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER 3+05Seçmeli
BIS 510 SAĞLIK ALANINA ÖZEL İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER 3+05Seçmeli

3. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
BIS 500 YÜKSEK LİSANS TEZİ 0+0 20 Zorunlu
BIS 700 UZMANLIK ALAN DERSİ 6+0 10 Zorunlu
  Toplam 30  

4. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
BIS 700 UZMANLIK ALAN DERSİ 6+0 10 Zorunlu
BIS 500 YÜKSEK LİSANS TEZİ 0+0 20 Zorunlu
  Toplam 30  


DERS ÖK - PY İLİŞKİLERİ
Yıl :
Sayısal Sözel İlişki Varlığı
Zorunlu Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04
BİLİM ETİĞİ VE BİLİM TARİHİZ****
BİYOİSTATİSTİKZ****
LİSANSÜSTÜ DANIŞMANLIKZ    
SAĞLIK BİLİMLERİNDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİZ    
UZMANLIK ALAN DERSİZ****
YÜKSEK LİSANS SEMİNERİZ****
YÜKSEK LİSANS TEZİZ****
Seçmeli dersleri eklemek için tıklayınız...
Seçmeli Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04
ÇOK DEĞİŞKENLİ İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLERS****
KLİNİK DENEMELER VE ESASLARIS****
MATRİSLER VE UYGULAMALARIS****
OLASILIK TEORİ VE UYGULAMALARIS ***
ÖRNEKLEMES****
PAKET PROGRAMLARIN KULLANILMASIS****
PARAMETRİK OLMAYAN İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLERS****
SAĞLIK ALANINA ÖZEL İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLERS****
TIBBİ BİLİŞİM IS****
TIBBİ BİLİŞİM IIS****
T+U : Teorik + Pratik
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
PY: Program Yeterlilikleri
EÇ [5]: En Çok
Ç [4]: Çok
O [3]: Orta
A [2]: Az
ÇA [1]: Çok Az
BoŞ [0]: Yok
TAY : Temel Alan Yeterliliği
TYYÇ : Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi
© 2021 PAU