3181 TIBBİ BİYOKİMYA

GENEL BİLGİLER
Tıbbi biyokimya Yüksek lisans programı; İnsan hücresinin yapılarının ve hücrelerde gerçekleşen biyokimyasal olayların moleküler düzeyde bilinmesi, hücrelerde gerçekleşen metabolik olayların tanımlanması, ilgili kaynaklara erişim, kaynakların kullanımı ve yorumlanması yardımı ile bu konuda temel araştırma ve deneysel çalışmalar yapabilmek için bilgi ve becerileri kazandırır.

Amaçlar
Hücre yapılarının ve hücrelerde gerçekleşen biyokimyasal olayların moleküler düzeyde anlaşılması; hücrelerde gerçekleşen metabolik olayların tanımlanması; bu konuda temel araştırma ve deneysel çalışmalar yapabilme ve bu konularla ilgili kaynaklara erişim, kaynakların kullanımı ve yorumlanması konusunda bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlamaktadır.


Kabul Koşulları
ALES; ÜDS/KPDS; Mezuniyet notu

Mezuniyet Koşulları
Yönetmelikte belirtilen şartlar

İstihdam Olanakları
Üniversite ve özel şirketlerde istihdam olanakları mevcuttur

Kazanılan Derece
Programi tüm gereksinimlerini yerine getirerek basari ile tamamlayan mezunlar "Tıbbi Biyokimya alaninda Yüksek Lisans Diplomasi" derecesi alirlar.

Derecenin Seviyesi
Yüksek Lisans

Önceki Eğitimlerin Tanınması
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki örgün öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulunun belirlemiş olduğu YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Dereceye Yönelik Kurallar
Yönetmelikte belirtilen şartlar

Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından yeterli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla doktora programlarında öğrenim görebilirler.

Çalışma Şekli
Tam Zamanlı

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Planı-AKTS Kredileri" nde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

İletişim (Program Yöneticisi)
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
ENSTİTÜ ANABİLİMDALI BAŞKANIProf. Dr. HÜLYA AYBEK+90 258 296 1652 haybek@pau.edu.tr


PROGRAM YETERLİLİKLERİ
1Biyomoleküllerin yapılarını ve metabolizmalarını açıklar, insan vücudundaki metabolik olayları ilişkilendirir.
2Tıbbi Biyokimya araştırmalarında kullanılan teknolojiyi açıklar ve cihazları sınıflandırır.
3Tıbbi Biyokimya araştırmaları verilerini bir istatistik programı veya istatistik hesaplamaları kullanarak değerlendirir
4Biyokimyasal hesaplamaları kullanır
5İnsan biyolojik materyallerinin analizlerini yapar
6Araştırma yapar ve sonuç raporunu yazar
7Tıbbi Biyokimya araştırmalarıyla ilişkili istatistik yazılımlarından en az birisini bilgisayar ortamında kullanır.
EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
AdAçıklama
Anlatım Öğretmenin merkezde olduğu yöntemlerin başında gelir. Öğretmenin konuyu aktif olarak anlattığı, öğrencinin ise pasif dinleyici olduğu bir yöntemdir. Bu yöntemle ders; rapor, betimleme ve açıklama şeklinde işlenir. Etkili olması için kısa süreli olmalı, uzun anlatımlardan kaçınılmalıdır. Dersin tamamını anlatımla yürütmek sağlıklı sonuçlara götürmez. Öğrencilerin alternatif beceriler geliştirmelerini desteklemez. İyi bir ön hazırlık yapılmazsa, verimsiz bir çabaya dönüşür.
TartışmaDuruma göre sınıftaki bütün öğrencilerin ya da sınıfın belli bir kısmının katılımını sağlayan bir yöntemdir. Bu yöntemde, grup üyeleri tartışma konusunu çeşitli görüş noktalarına göre ele alarak tartışırlar ve problem çözme ile ilgili alternatif görüşler ortaya çıkarırlar. Tartışmada esas olan noktalardan biri; grubun birlikte düşünme ve düşüncelerini belli bir mantık örüntüsü içinde ifade etme çabasıdır. Öğrencilerin düşünme, ifade becerileri ve demokratik tutum geliştirmelerine katkı sağlar.
Soru-CevapKullanılan farklı tipteki sorularla (birleştirici, ayırıcı, değerlendirme, bilgi isteyen, motive edici ve beyin fırtınası) öğrencinin süreç içinde daha aktif bir konuma gelse de, öğretmen merkezli yöntemlerdendir. Amaca hizmet eden ve mümkün olduğunca öğrenciyi düşünceye sevk edecek sorular sorulmalı. Yanlış bile olsa, öğrencilerin düşüncelerini rahat ifade etmeleri ve konuşmaları, hem öğrenmeleri hem de kendilerine güven kazanma açısından büyük önem taşımaktadır. Aynı zamanda derse katılımı düşük olan öğrencileri teşvik etmek için etkilidir. Öğretmen tüm öğrencilerle etkileşim sağlamalıdır.
DeneyDoğal olayları yapay ortamlarda taklit etmek, belirli amaçlara ulaşmak için, belli bir konuyu kavratmak için kurulan belirli düzeneklerle çeşitli bilgiler edinerek, uygulayarak neticelere ulaşmayı ifade eder. Doğa araştırmacıları, bilim insanları, eğitimciler doğayla ilgili bilgileri ve kuramları doğru biçimde kurmak için deney ve gözlem gibi yollara başvururlar. Bu amaçla doğaya ilişkin bilgileri öğrencilere kazandırmak için var olan bilgi, model, materyal ve araçları okullara taşıyarak öğrencilere gözlem ve uygulama olanağı vermeye çalışırlar. Laboratuardaki deneysel çalışmalar “deneyelim ve görelim” düşüncesine dayalıdır.

Program Yeterlilik - TYYÇ İlişkisi
TYYÇ KATEGORITYYÇ ALT KATEGORITYYÇPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Akademik)
TAY KATEGORITAY ALT KATEGORITAYPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BİLGİKuramsal Olgusal 03
BİLGİKuramsal Olgusal 04
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 04
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 05
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 06
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 05
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 06
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 07
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 04
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 05
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 03
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Mesleki)
TAY KATEGORITAY ALT KATEGORITAYPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BİLGİKuramsal Olgusal 03
BİLGİKuramsal Olgusal 04
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 04
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 05
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 06
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 05
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 06
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 07
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 04
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 04
    

DERS PLANI - AKTS KREDİLERİ
Yıl :
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
BIK 507 ANALİTİK BİYOKİMYA I 2+2 7 Zorunlu
SBE 501 BİLİM ETİĞİ VE BİLİM TARİHİ 1+0 2 Zorunlu
BIK 521 BİYOKİMYADA ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ 1+0 3 Zorunlu
- Biyokimya Seçmeli-1 3+0 5 Seçmeli
- Biyokimya Seçmeli-3 1+0 4 Seçmeli
- Biyokimya Seçmeli-3 1+0 4 Seçmeli
- Biyokimya Seçmeli-4 2+0 5 Seçmeli
  Toplam 30  
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Biyokimya Seçmeli-1
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
BIK 509 MOLEKÜLER BİYOLOJİK YÖNTEMLER 3+05Seçmeli
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Biyokimya Seçmeli-3
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
BIK 501 MOLEKÜLLER VE YAPILARI 1+04Seçmeli
BIK 511 ENZİMLER, VİTAMİNLER, MİNERALLER 1+04Seçmeli
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Biyokimya Seçmeli-4
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
BIK 503 KEMOMETRİ I 2+05Seçmeli

2. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
BIK 550 YÜKSEK LİSANS SEMİNERİ 0+2 1 Zorunlu
- Biyokimya Seçmeli-2 1+0 4 Seçmeli
- Biyokimya Seçmeli-2 1+0 4 Seçmeli
- Biyokimya Seçmeli-5 1+0 5 Seçmeli
- Biyokimya Seçmeli-6 2+0 5 Seçmeli
- Biyokimya Seçmeli-6 2+0 5 Seçmeli
- Biyokimya Seçmeli-7 2+2 6 Seçmeli
  Toplam 30  
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Biyokimya Seçmeli-2
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
BIK 514 EGZERSİZ BİYOKİMYASI 2+04Seçmeli
BIK 520 DOKU BİYOKİMYASI 1+04Seçmeli
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Biyokimya Seçmeli-5
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
BIK 506 DÜZENLEYİCİ MOLEKÜLLER 1+05Seçmeli
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Biyokimya Seçmeli-6
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
BIK 502 MOLEKÜLLER, METABOLİZMALARI 2+05Seçmeli
BIK 510 BİYOLOJİK OKSİDASYON VE ÖZELLEŞMİŞ METABOLİZMA 2+05Seçmeli
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Biyokimya Seçmeli-7
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
BIK 508 ANALİTİK BİYOKİMYA II 2+26Seçmeli

3. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
BIK 500 YÜKSEK LİSANS TEZİ 0+0 20 Zorunlu
BIK 700 UZMANLIK ALAN DERSİ 6+0 10 Zorunlu
  Toplam 30  

4. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
BIK 700 UZMANLIK ALAN DERSİ 6+0 10 Zorunlu
BIK 500 YÜKSEK LİSANS TEZİ 0+0 20 Zorunlu
  Toplam 30  


DERS ÖK - PY İLİŞKİLERİ
Yıl :
Sayısal Sözel İlişki Varlığı
Zorunlu Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07
ANALİTİK BİYOKİMYA IZ *  *  
BİLİM ETİĞİ VE BİLİM TARİHİZ    
BİYOKİMYADA ARAŞTIRMA TEKNİKLERİZ       
LİSANSÜSTÜ DANIŞMANLIKZ       
UZMANLIK ALAN DERSİZ  *  **
YÜKSEK LİSANS SEMİNERİZ  *  **
YÜKSEK LİSANS TEZİZ  *  **
Seçmeli dersleri eklemek için tıklayınız...
Seçmeli Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07
ANALİTİK BİYOKİMYA IIS** **  
BİYOLOJİK OKSİDASYON VE ÖZELLEŞMİŞ METABOLİZMAS*      
DOKU BİYOKİMYASIS*      
DÜZENLEYİCİ MOLEKÜLLERS*      
EGZERSİZ BİYOKİMYASIS*  *  *
ENZİMLER, VİTAMİNLER, MİNERALLERS*      
KEMOMETRİ IS  **   
MOLEKÜLER BİYOLOJİK YÖNTEMLERS *  *  
MOLEKÜLLER VE YAPILARIS** *   
MOLEKÜLLER, METABOLİZMALARIS*      
T+U : Teorik + Pratik
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
PY: Program Yeterlilikleri
EÇ [5]: En Çok
Ç [4]: Çok
O [3]: Orta
A [2]: Az
ÇA [1]: Çok Az
BoŞ [0]: Yok
TAY : Temel Alan Yeterliliği
TYYÇ : Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi
© 2021 PAU