2315 YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ

GENEL BİLGİLER


AmaçlarKabul Koşulları


Mezuniyet Koşulları


İstihdam Olanakları


Kazanılan Derece
Programi tüm gereksinimlerini yerine getirerek basari ile tamamlayan mezunlar "Yönetim Bilişim Sistemleri alaninda Yüksek Lisans Diplomasi" derecesi alirlar.

Derecenin Seviyesi
Yüksek Lisans

Önceki Eğitimlerin Tanınması
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki örgün öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulunun belirlemiş olduğu YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Dereceye Yönelik Kurallar
Öğrencilerin programa kayıt olabilmeleri için bir bilgisayar mühendisliği veya ilgili bir alanda alanında bir lisans diplomasına sahip olmaları gerekmektedir. Ayrıca, ALES sınavında, bir yabancı dil sınavında ve bir mülakat sınavında başarılı olmaları gerekmektedir. Programımızdan müfredatta yer alan dersleri başarıyla tamamlayan, bir yüksek lisans tezini başarıyla tamamlayan ve Pamukkale Üniversitesi lisans üstü yönetmeliğine göre minimum ortalamaya sahip olan öğrenciler Yüksek Lisans diploması almaya hak kazanırlar.

Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından yeterli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla doktora programlarında öğrenim görebilirler.

Çalışma Şekli
Tam Zamanlı

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Planı-AKTS Kredileri" nde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

İletişim (Program Yöneticisi)
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
ENSTİTÜ ANABİLİMDALI BAŞKANIProf. Dr. SELÇUK BURAK HAŞILOĞLU+90 258 296 2705 hasiloglu@pau.edu.tr


PROGRAM YETERLİLİKLERİ
EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

Program Yeterlilik - TYYÇ İlişkisi
TYYÇ KATEGORITYYÇ ALT KATEGORITYYÇPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Akademik)
PProgram yeterlilikleri veya düzey yeterlilikleri girilmemiş veya YÖK tarafından programa ait yeterlilik tanımı verilmemiş olabilir.

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Mesleki)
Program yeterlilikleri veya düzey yeterlilikleri girilmemiş veya YÖK tarafından programa ait yeterlilik tanımı verilmemiş olabilir.

DERS PLANI - AKTS KREDİLERİ
Yıl :
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
YOBS 501 BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE ETİK 3+0 7,5 Zorunlu
- Güz Seçmeli 3+0 7,5 Seçmeli
- Güz Seçmeli 3+0 7,5 Seçmeli
- Güz Seçmeli 3+0 7,5 Seçmeli
  Toplam 30  
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Güz Seçmeli
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
YOBS 521 NİTEL VERİ ANALİZİ 3+07,5Seçmeli
YOBS 522 DİJİTAL PAZARLAMA 3+07,5Seçmeli
YOBS 523 DİJİTAL İŞLETME YÖNETİMİ 3+07,5Seçmeli
YOBS 524 SOSYAL MEDYA PAZARLAMASI 3+07,5Seçmeli
YOBS 525 BULANIK MANTIK VE UYGULAMALARI 3+07,5Seçmeli
YOBS 526 YAZILIM PROJE YÖNETİMİ 3+07,5Seçmeli
YOBS 527 ALGORİTMA TASARIMI VE ANALİZİ 3+07,5Seçmeli
YOBS 528 VERİ AMBARI VE VERİ MADENCİLİĞİ 3+07,5Seçmeli
YOBS 529 SİSTEM ANALİZİ VE TASARIM 3+07,5Seçmeli
YOBS 530 BULUT BİLİŞİM 3+07,5Seçmeli
YOBS 531 STRATEJİK İNOVASYON YÖNETİMİ 3+07,5Seçmeli
YOBS 532 YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİNDE GÜNCEL KONULAR 3+07,5Seçmeli
YOBS 533 BİLGİSYAR AĞLARI VE GÜVENLİĞİ 3+07,5Seçmeli
YOBS 534 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ 3+07,5Seçmeli
YOBS 535 İŞ ZEKASI VE UYGULAMALARI 3+07,5Seçmeli
YOBS 536 DENEYSEL TASARIM VE ANALİZ 3+07,5Seçmeli
YOBS 537 STRATEJİK PAZARLAMA PLANLAMASI 3+07,5Seçmeli
YOBS 538 VERİ BİLİMİNE GİRİŞ 3+17,5Seçmeli
YOBS 539 PSİKOMETRİK YÖNTEMLER 3+07,5Seçmeli
YOBS 540 KARAR VERMEDE KANTİTATİF TEKNİKLER 3+07,5Seçmeli
YOBS 541 İŞLETME POLİTİKALARI VE STRATEJİLERİ 3+07,5Seçmeli
YOBS 542 SOSYAL AĞ ANALİZİ 3+07,5Seçmeli
YOBS 543 YAPAY SİNİR AĞLARI 3+07,5Seçmeli
YOBS 551 DİJİTAL İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 3+07,5Seçmeli
YOBS 571 İLERİ ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ 3+07,5Seçmeli

2. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
YOBS 592 SEMİNER 2+0 7,5 Zorunlu
YOBS 502 VERİ ANALİTİĞİ VE YÖNTEMLERİ 3+0 7,5 Zorunlu
- Bahar Seçmeli 3+0 7,5 Seçmeli
- Bahar Seçmeli 3+0 7,5 Seçmeli
  Toplam 30  
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bahar Seçmeli
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
YOBS 521 NİTEL VERİ ANALİZİ 3+07,5Seçmeli
YOBS 522 DİJİTAL PAZARLAMA 3+07,5Seçmeli
YOBS 523 DİJİTAL İŞLETME YÖNETİMİ 3+07,5Seçmeli
YOBS 524 SOSYAL MEDYA PAZARLAMASI 3+07,5Seçmeli
YOBS 525 BULANIK MANTIK VE UYGULAMALARI 3+07,5Seçmeli
YOBS 526 YAZILIM PROJE YÖNETİMİ 3+07,5Seçmeli
YOBS 527 ALGORİTMA TASARIMI VE ANALİZİ 3+07,5Seçmeli
YOBS 528 VERİ AMBARI VE VERİ MADENCİLİĞİ 3+07,5Seçmeli
YOBS 529 SİSTEM ANALİZİ VE TASARIM 3+07,5Seçmeli
YOBS 530 BULUT BİLİŞİM 3+07,5Seçmeli
YOBS 531 STRATEJİK İNOVASYON YÖNETİMİ 3+07,5Seçmeli
YOBS 532 YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİNDE GÜNCEL KONULAR 3+07,5Seçmeli
YOBS 533 BİLGİSYAR AĞLARI VE GÜVENLİĞİ 3+07,5Seçmeli
YOBS 534 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ 3+07,5Seçmeli
YOBS 535 İŞ ZEKASI VE UYGULAMALARI 3+07,5Seçmeli
YOBS 536 DENEYSEL TASARIM VE ANALİZ 3+07,5Seçmeli
YOBS 537 STRATEJİK PAZARLAMA PLANLAMASI 3+07,5Seçmeli
YOBS 538 VERİ BİLİMİNE GİRİŞ 3+17,5Seçmeli
YOBS 539 PSİKOMETRİK YÖNTEMLER 3+07,5Seçmeli
YOBS 540 KARAR VERMEDE KANTİTATİF TEKNİKLER 3+07,5Seçmeli
YOBS 541 İŞLETME POLİTİKALARI VE STRATEJİLERİ 3+07,5Seçmeli
YOBS 542 SOSYAL AĞ ANALİZİ 3+07,5Seçmeli
YOBS 543 YAPAY SİNİR AĞLARI 3+07,5Seçmeli
YOBS 551 DİJİTAL İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 3+07,5Seçmeli
YOBS 571 İLERİ ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ 3+07,5Seçmeli

3. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
YOBS 590 YÜKSEK LİSANS TEZİ 0+0 20 Zorunlu
YOBS 591 UZMANLIK ALAN DERSİ 6+0 10 Zorunlu
- İsteğe Bağlı Seçmeli 0+0 Seçmeli
  Toplam 30  
3. Yarıyıl Seçmeli Grupları : İsteğe Bağlı Seçmeli
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
YOBS 550 DÖNEM PROJESİ 0+07,5Seçmeli

4. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
YOBS 590 YÜKSEK LİSANS TEZİ 0+0 20 Zorunlu
YOBS 591 UZMANLIK ALAN DERSİ 6+0 10 Zorunlu
- İsteğe Bağlı Seçmeli 0+0 Seçmeli
  Toplam 30  
4. Yarıyıl Seçmeli Grupları : İsteğe Bağlı Seçmeli
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
YOBS 550 DÖNEM PROJESİ 0+07,5Seçmeli


DERS ÖK - PY İLİŞKİLERİ
Yıl :
Sayısal Sözel İlişki Varlığı
Zorunlu Dersler
Derslerin program öğrenme kazanımına katkısı girilmemiş
Seçmeli dersleri eklemek için tıklayınız...
Seçmeli Dersler
Seçmeli derslerin program öğrenme kazanımına katkısı girilmemiş
T+U : Teorik + Pratik
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
PY: Program Yeterlilikleri
EÇ [5]: En Çok
Ç [4]: Çok
O [3]: Orta
A [2]: Az
ÇA [1]: Çok Az
BoŞ [0]: Yok
TAY : Temel Alan Yeterliliği
TYYÇ : Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi
© 2021 PAU