2407 GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI

GENEL BİLGİLER
Gastronomi, en temel anlamda kültür ve yemek arasındaki ilişkiyi inceleyen bilim dalı olarak tanımlanabilir. Bütün dünya ülkelerinde olduğu gibi Türkiye’de de lisans ve yüksek lisans düzeyinde gastronominin tarihi oldukça yenidir. Kültürel, tarihi ve insan sağlığına ilişkin hayati öneme sahip gastronomi biliminin akademik alanda var olması için üniversitelerin önemli görevler düşmektedir.

Amaçlar
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Yüksek Lisans programının açılma gerekçeleri şu şekilde sıralanabilir: Gastronomi, en temel anlamda kültür ve yemek arasındaki ilişkiyi inceleyen bilim dalı olarak tanımlanabilir. Bütün dünya ülkelerinde olduğu gibi Türkiye’de de lisans ve yüksek lisans düzeyinde gastronominin tarihi oldukça yenidir. Kültürel, tarihi ve insan sağlığına ilişkin hayati öneme sahip gastronomi biliminin akademik alanda var olması için üniversitelerin önemli görevler düşmektedir. Üniversitemiz bünyesinde açılması önerilen Gastronomi ve Mutfak Sanatları Yüksek Lisans Programı’nın amacı; sürekli gelişme anlayışı, gerçekleştirdiği bilimsel ve uygulamalı araştırma yaklaşımı rehberliğinde gastronomi ile ilgili gelişmeleri inceleyecek, yeni sistemler geliştirecek, geleceğe ışık tutacak uygulamaları gerçekleştirebilecek ve bu birikimle aldığı yüksek lisans eğitimiyle Türkiye’yi temsil edecek düzeyde kaliteli ve donanımlı Gastronomlar yetiştirmek gibi temel hedefin yanı sıra; ülkemizde toplumun gastronomi ve mutfak sanatları konusunda bilgilendirilmesini sağlayacak, konferanslar, seminerler ve paneller düzenleyerek bu alandaki bilimsel birikime katkılar sağlamaktır.


Kabul Koşulları
• Gastronomi, • Gastronomi ve Mutfak Sanatları veya yiyecek ve içecek işletmeciliği bölümü mezunu olmak. • Yiyecek İçecek İşletmeciliği lisans programı mezunu olma önkoşulu söz konusudur.

Mezuniyet Koşulları
120 AKTS ve Yüksek lisans tezini başarıyla tamamlamak.

İstihdam Olanakları
Mezunlar akademisyen olarak üniversitelerde çalışabildikleri gibi yiyecek içecek ve konaklama işletmelerinde çalışabilirler.

Kazanılan Derece
Programi tüm gereksinimlerini yerine getirerek basari ile tamamlayan mezunlar "Gastronomi ve Mutfak Sanatları alaninda Yüksek Lisans Diplomasi" derecesi alirlar.

Derecenin Seviyesi
Yüksek Lisans

Önceki Eğitimlerin Tanınması
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki örgün öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulunun belirlemiş olduğu YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Dereceye Yönelik Kurallar
120 AKTS ve Yüksek lisans tezini başarıyla tamamlamak.

Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından yeterli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla doktora programlarında öğrenim görebilirler.

Çalışma Şekli
Tam Zamanlı

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Planı-AKTS Kredileri" nde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

İletişim (Program Yöneticisi)
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
ENSTİTÜ ANABİLİMDALI BAŞKANIProf. Dr. NURTEN ÇEKAL+90 258 296 7441 ncekal@pau.edu.tr


PROGRAM YETERLİLİKLERİ
1Beslenme ve temel sağlık konularını bilir.
2Gıda güvenliği, gıda ve personel hijyeni ve güncel gıda mevzuatını bilir.
3Temel mutfak uygulamalarını bilir
4Mönü planlama yöntemlerini ve ilkelerini bilir.
5Türk mutfağını ve yemeklerini bilir
6Dünya mutfaklarını ve uygulamalarını bilir
7Duyusal gıda analizi yapabilir
EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
AdAçıklama
Anlatım Öğretmenin merkezde olduğu yöntemlerin başında gelir. Öğretmenin konuyu aktif olarak anlattığı, öğrencinin ise pasif dinleyici olduğu bir yöntemdir. Bu yöntemle ders; rapor, betimleme ve açıklama şeklinde işlenir. Etkili olması için kısa süreli olmalı, uzun anlatımlardan kaçınılmalıdır. Dersin tamamını anlatımla yürütmek sağlıklı sonuçlara götürmez. Öğrencilerin alternatif beceriler geliştirmelerini desteklemez. İyi bir ön hazırlık yapılmazsa, verimsiz bir çabaya dönüşür.
Anlatım Öğretmenin merkezde olduğu yöntemlerin başında gelir. Öğretmenin konuyu aktif olarak anlattığı, öğrencinin ise pasif dinleyici olduğu bir yöntemdir. Bu yöntemle ders; rapor, betimleme ve açıklama şeklinde işlenir. Etkili olması için kısa süreli olmalı, uzun anlatımlardan kaçınılmalıdır. Dersin tamamını anlatımla yürütmek sağlıklı sonuçlara götürmez. Öğrencilerin alternatif beceriler geliştirmelerini desteklemez. İyi bir ön hazırlık yapılmazsa, verimsiz bir çabaya dönüşür.
TartışmaDuruma göre sınıftaki bütün öğrencilerin ya da sınıfın belli bir kısmının katılımını sağlayan bir yöntemdir. Bu yöntemde, grup üyeleri tartışma konusunu çeşitli görüş noktalarına göre ele alarak tartışırlar ve problem çözme ile ilgili alternatif görüşler ortaya çıkarırlar. Tartışmada esas olan noktalardan biri; grubun birlikte düşünme ve düşüncelerini belli bir mantık örüntüsü içinde ifade etme çabasıdır. Öğrencilerin düşünme, ifade becerileri ve demokratik tutum geliştirmelerine katkı sağlar.
Gösterip YaptırmaBu yöntemde, öğretmen; deney, gösteri gibi bir etkinliği sınıf önünde yaparak gösterir ve sonrasında öğrencilerin yapmalarını sağlar. Öğrenciler sadece bakarak ve izleyerek değil, aynı zamanda yaparak ve deneyerek öğrenmeye çalışırlar. Bu yöntem genellikle beceri öğretiminde uygulanır. Kalabalık sınıflarda uygulanması zordur.
Sorun (Problem) ÇözmeBir şüphe veya belirsizlikten doğan herhangi bir duruma sorun adı verilmektedir. Genellikle insan hayatında engelleyici veya rahatsızlık verici bir rolü olan sorunlar bilimsel yöntemin aşamalarıyla ele alınarak çözülürler. (a) Sorun belirlenir. (b) Sorun tanımlanır. (c) Olası çözüm yolları aranır ve hipotez geliştirilir. (d) Çözüm yolu sınanır. (e) Sınama doğru çözüme götürürse hipotez doğrulandığı için genellemeye gidilir. (f) Sınama doğru çözüme götürmezse, geriye dönülerek sınama etkinlikleri gözden geçirilir, seçilen diğer bir hipotez tekrar sınanır.  Bu yöntem kişinin problem çözme, bağımsız çalışma, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme gibi yeteneklerini geliştirilir.
İşbirlikli Öğrenmeİşbirlikli öğrenme, öğrencilerin ortak bir amaç için birlikte çalışmaları esasına dayanan bir öğrenme türüdür. Farklı yetenekte olan çocuklar, heterojen gruplarda bir araya gelip, birlerine yardımcı olarak öğrenirler. İşbirliği kurma sırasında yardım etme ve yardım alma, içinde bulunduğu grup birliğinin farkına varma gibi önemli deneyimler edinilir. Böylece gelecekte iş yaşamında çok önemli bir beceri olan ekip çalışmasına yatkınlık konusunda kazanımlar gerçekleşir.
Gösteri Bu yöntemde, öğretmen; deney, gösteri gibi bir etkinliği sınıf önünde yapar, öğrenciler bakarak ve izleyerek öğrenmeye çalışır. Bu yöntem genellikle olanakların kısıtlı olması halinde ve tehlikeli deney ve durumların ele alınmasında uygulanır.
Soru-CevapKullanılan farklı tipteki sorularla (birleştirici, ayırıcı, değerlendirme, bilgi isteyen, motive edici ve beyin fırtınası) öğrencinin süreç içinde daha aktif bir konuma gelse de, öğretmen merkezli yöntemlerdendir. Amaca hizmet eden ve mümkün olduğunca öğrenciyi düşünceye sevk edecek sorular sorulmalı. Yanlış bile olsa, öğrencilerin düşüncelerini rahat ifade etmeleri ve konuşmaları, hem öğrenmeleri hem de kendilerine güven kazanma açısından büyük önem taşımaktadır. Aynı zamanda derse katılımı düşük olan öğrencileri teşvik etmek için etkilidir. Öğretmen tüm öğrencilerle etkileşim sağlamalıdır.

Program Yeterlilik - TYYÇ İlişkisi
TYYÇ KATEGORITYYÇ ALT KATEGORITYYÇPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Akademik)
TAY KATEGORITAY ALT KATEGORITAYPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BİLGİKuramsal Olgusal 03
BİLGİKuramsal Olgusal 04
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 04
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 04
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 05
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Mesleki)
Program yeterlilikleri veya düzey yeterlilikleri girilmemiş veya YÖK tarafından programa ait yeterlilik tanımı verilmemiş olabilir.

DERS PLANI - AKTS KREDİLERİ
Yıl :
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
GMS 551 İLERİ BESLENME İLKELERİ VE MÖNÜ YÖNETİMİ 3+0 7,5 Zorunlu
GMS 531 YİYECEK İÇECEK İŞLETMELERİ YÖNETİMİ 3+0 7,5 Zorunlu
- Gastronomi Seçmeli - 1 3+0 7,5 Seçmeli
- Gastronomi Seçmeli - 1 3+0 7,5 Seçmeli
  Toplam 30  
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Gastronomi Seçmeli - 1
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
GMS 522 GASTRONOMİDE GÜNCEL AKIMLAR 3+07,5Seçmeli
GMS 524 MUTFAK VE RESTORAN ERGONOMİSİ 3+07,5Seçmeli
GMS 526 CATERING YÖNETİMİ 3+07,5Seçmeli
GMS 528 SÜRDÜRÜLEBİLİR GASTRONOMİ VE SLOW FOOD 3+07,5Seçmeli
GMS 561 DÜNYA MUTFAKLARININ TARİHSEL GELİŞİMİ 3+07,5Seçmeli
GMS 566 GIDA FORMÜLASYONU VE DUYUSAL GIDA ANALİZLERİ 3+07,5Seçmeli

2. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
GMS 584 YÜKSEK LİSANS SEMİNERİ 0+0 7,5 Zorunlu
GMS 586 GIDALARDA RAF ÖMRÜ 3+0 7,5 Zorunlu
GMS 542 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 3+0 7,5 Zorunlu
- Gastronomi Seçmeli - 2 3+0 7,5 Seçmeli
  Toplam 30  
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Gastronomi Seçmeli - 2
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
GMS 544 TÜRK MUTFAĞININ TARİHSEL GELİŞİMİ 3+07,5Seçmeli
GMS 548 YİYECEK VE İÇECEK İŞLETMELERİNDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 3+07,5Seçmeli
GMS 558 TÜRKİYEDE YÖRESEL MUTFAKLAR 3+07,5Seçmeli
GMS 568 BESİN ALERJİLERİ VE BESLENME TOKSİKOLOJİSİ 3+07,5Seçmeli
GMS 582 ŞARAP KÜLTÜRÜ 3+07,5Seçmeli

3. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
GMS 500 YÜKSEK LİSANS TEZİ 0+0 20 Zorunlu
GMS 700 UZMANLIK ALAN DERSİ 6+0 10 Zorunlu
  Toplam 30  

4. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
GMS 500 YÜKSEK LİSANS TEZİ 0+0 20 Zorunlu
GMS 700 UZMANLIK ALAN DERSİ 6+0 10 Zorunlu
  Toplam 30  


DERS ÖK - PY İLİŞKİLERİ
Yıl :
Sayısal Sözel İlişki Varlığı
Zorunlu Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07
BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİZ       
GIDALARDA RAF ÖMRÜZ       
İLERİ BESLENME İLKELERİ VE MÖNÜ YÖNETİMİZ       
LİSANSÜSTÜ DANIŞMANLIKZ       
UZMANLIK ALAN DERSİZ       
YİYECEK İÇECEK İŞLETMELERİ YÖNETİMİZ       
YÜKSEK LİSANS SEMİNERİZ       
YÜKSEK LİSANS TEZİZ       
Seçmeli dersleri eklemek için tıklayınız...
Seçmeli Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07
BESİN ALERJİLERİ VE BESLENME TOKSİKOLOJİSİS       
CATERING YÖNETİMİS       
DÜNYA MUTFAKLARININ TARİHSEL GELİŞİMİS       
GASTRONOMİDE GÜNCEL AKIMLARS       
GIDA FORMÜLASYONU VE DUYUSAL GIDA ANALİZLERİS       
MUTFAK VE RESTORAN ERGONOMİSİS       
SÜRDÜRÜLEBİLİR GASTRONOMİ VE SLOW FOODS       
ŞARAP KÜLTÜRÜS       
TÜRK MUTFAĞININ TARİHSEL GELİŞİMİS       
TÜRKİYEDE YÖRESEL MUTFAKLARS       
YİYECEK VE İÇECEK İŞLETMELERİNDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİS       
T+U : Teorik + Pratik
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
PY: Program Yeterlilikleri
EÇ [5]: En Çok
Ç [4]: Çok
O [3]: Orta
A [2]: Az
ÇA [1]: Çok Az
BoŞ [0]: Yok
TAY : Temel Alan Yeterliliği
TYYÇ : Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi
© 2021 PAU