2248 KAMU YÖNETİMİ VE KENT ÇALIŞMALARI (TEZSİZ) (İ.Ö.)

GENEL BİLGİLER
erel siyaset, kamu politikası, yönetim bilimi, kentleşme, yerel yönetimler, çevre sorunları, kent çalışmalarında araştırma yöntem ve teknikleri, kamu yönetimi ve politikasında araştırma, kamu hukuku dallarında dersler verilmektedir.

Amaçlar

Veri Girişi Yok


Kabul Koşulları
ALES; ÜDS/KPDS; Mezuniyet notu

Mezuniyet Koşulları
İlgili Programdan Yüksek lisans Mezunları İçin; - En az 7 ders, 2 seminer

İstihdam Olanakları


Kazanılan Derece
Programi tüm gereksinimlerini yerine getirerek basari ile tamamlayan mezunlar "Kamu Yönetimi ve Kent Çalışmaları alaninda Yüksek Lisans Diplomasi" derecesi alirlar.

Derecenin Seviyesi
Yüksek Lisans

Önceki Eğitimlerin Tanınması
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki örgün öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulunun belirlemiş olduğu YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Dereceye Yönelik Kurallar
İlgili Programdan Yüksek lisans Mezunları İçin; - En az 7 ders, 2 seminer

Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından yeterli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla doktora programlarında öğrenim görebilirler.

Çalışma Şekli
Tam Zamanlı

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Planı-AKTS Kredileri" nde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

İletişim (Program Yöneticisi)
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
ENSTİTÜ ANABİLİMDALI BAŞKANIProf. Dr. HÜSEYİN ALİYAR DEMİRCİ+90 258 296 2712 ademirci@pau.edu.tr


PROGRAM YETERLİLİKLERİ
1Yönetim bilimi, siyaset bilimi, siyasa bilimi ve sosyoloji, hukuk, kent çalışmaları, çevre sorunları alanlarında master derecesinde kuramsal bilgi ve donanıma sahiptir.
2Yönetim bilimi, siyaset bilimi, sosyoloji, kamu hukuku, kent çalışmaları, çevre çalışmaları alanlarında, orijinal fikirler geliştirmeyi ve/veya uygulamayı sağlayan kanıtlanmış bilgi ve anlayışa sahiptir
3Yönetim bilimi, siyaset bilimi, sosyoloji, kamu hukuku, kent çalışmaları, çevre çalışmaları alanlarıyla ilgili disiplinlerarası konularda sahip olduğu teorik bilgi ve anlayışı, problem çözme yeteneğini yeni problemleri çözmeye uygular.
4Yönetim, kamu hukuku, siyaset, sosyoloji, kent çalışmaları, çevre çalışmaları konularında ulusal ve uluslararası arenada akademik bütünlük içinde bir araştırma sürecini tasarlayacak, oluşturacak, adapte edebilecek ve değerlendirebilecek bir beceriye sahip olur.
5Yönetim bilimi, siyaset bilimi, sosyoloji, kamu hukuku, kentleşme ve çevre çalışmaları alanlarında literatür ve araştırma sonuçlarını entegre edebilir, yargılar geliştirebilir beceriye sahiptir.
6Yönetim bilimi, siyaset bilimi, sosyoloji, kamu hukuku, kentleşme ve çevre çalışmaları konularında bağımsız ve disiplinlerarası bir perspektifle çalışma becerisine sahiptir.
7Siyaset bilimi, kamu yönetimi, hukuk bilimleri, kent ve çevre çalışmaları kapsamında birbirine alternatif değişik düşünce okullarının varlığını kabul eder, bu okulları karşılaştırır, eleştirir ve sorgular. Bu çerçevede siyasal, toplumsal, idari, hukuki, mali, kentsel, mekânsal, çevresel sorunlara analitik bakış açısıyla yaklaşır.
8Yeni bilgileri, siyaset, yönetim, kamu yönetimi, kamu politikası, kamu hukuku, kent ve çevre konularında çalışma yapanlarla paylaşma sorumluluğu ve uluslararası literatürü takip etmek için güçlü bir motivasyon benimser.
9Yönetim bilimi, siyaset bilimi, siyasa bilimi, kamu hukuku, sosyoloji, kentleşme ve çevre alanlarında sosyal sorunları disiplinlerarası bir perspektifle analiz etmek için bilgisayar bilimleri ve istatistik teknik ve programlarını kullanır.
10Yönetim bilimi, siyaset bilimi, hukuk, sosyoloji ve kentleşme alanlarında ortaya çıkan teorik ve pratik yenilikleri takip edebilecek yeni yaklaşımlar ortaya koyabilecek beceriye sahiptir.
11Bilimsel araştırmaların etik, pratik, toplumsal, siyasa yansımalarını ve bilimsel araştırma süresince objektifliğin önemini göz önüne bulundurur ve kabul eder.
12Yönetim, siyaset, yerel yönetimler, kent, çevre, kamu hukuku alanlarında pratiğe dökülebilir bilgiler üretir.
EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

Program Yeterlilik - TYYÇ İlişkisi
TYYÇ KATEGORITYYÇ ALT KATEGORITYYÇPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Akademik)
TAY KATEGORITAY ALT KATEGORITAYPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Mesleki)
Program yeterlilikleri veya düzey yeterlilikleri girilmemiş veya YÖK tarafından programa ait yeterlilik tanımı verilmemiş olabilir.

DERS PLANI - AKTS KREDİLERİ
Yıl :
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
- KYK Tezsiz İÖ Seçmeli 5 Güz 3+0 6 Seçmeli
- KYK Tezsiz İÖ Seçmeli 5 Güz 3+0 6 Seçmeli
- KYK Tezsiz İÖ Seçmeli 5 Güz 3+0 6 Seçmeli
- KYK Tezsiz İÖ Seçmeli 5 Güz 3+0 6 Seçmeli
- KYK Tezsiz İÖ Seçmeli 5 Güz 3+0 6 Seçmeli
  Toplam 30  
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : KYK Tezsiz İÖ Seçmeli 5 Güz
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
KYK 501 KAMU YÖNETİMİ VE KENT ÇALIŞMALARINDA ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE TEKNİKLERİ 3+0 Seçmeli
KYK 503 KAMU YÖNETİMİ TEORİLERİ 3+0 Seçmeli
KYK 505 KAMU YÖNETİMİNİN ÖRGÜTLENMESİ: BÜROKRASİ VE ÖRGÜT KURAMLARI 3+0 Seçmeli
KYK 509 KENT KURAMLARI 3+0 Seçmeli
KYK 510 E-DEVLET VE UYGULAMALARI 3+0 Seçmeli
KYK 511 TÜRKİYE’DE YEREL YÖNETİMLER 3+0 Seçmeli
KYK 512 TÜRKİYE’DE KAMU POLİTİKALARI 3+0 Seçmeli
KYK 513 KENTSEL DÖNÜŞÜM 3+0 Seçmeli
KYK 515 KENT SOSYOLOJİSİ 3+0 Seçmeli
KYK 519 TÜRKİYE’DE KENTLERİN VE YERİN YÖNETİMLERİN TARİHİ 3+0 Seçmeli
KYK 521 ÇEVRE HUKUKU 3+0 Seçmeli
KYK 524 SAĞLIK HUKUKU 3+0 Seçmeli
KYK 526 ÇALIŞMA HUKUKUNDA GÜNLER YAKLAŞIM VE SORUNLAR 3+0 Seçmeli
KYK 527 TÜRKİYE'DE VE DÜNYADA KAMU YÖNETİMİ 3+0 Seçmeli
SSB 503 SİYASET BİLİMİNDE TEMEL YAKLAŞIMLAR 3+0 Seçmeli
SSB 505 TÜRKİYE’DE DEMOKRASİNİN GELİŞİMİ 3+0 Seçmeli
SSB 511 SİYASET TEORİSİNDE GÜNCEL KONULAR 3+0 Seçmeli
SSB 517 21. YÜZYILDA ULUSLARARASI POLİTİKA 3+0 Seçmeli

2. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
- KYK Tezsiz İÖ Seçmeli 5 Bahar 3+0 6 Seçmeli
- KYK Tezsiz İÖ Seçmeli 5 Bahar 3+0 6 Seçmeli
- KYK Tezsiz İÖ Seçmeli 5 Bahar 3+0 6 Seçmeli
- KYK Tezsiz İÖ Seçmeli 5 Bahar 3+0 6 Seçmeli
- KYK Tezsiz İÖ Seçmeli 5 Bahar 3+0 6 Seçmeli
  Toplam 30  
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : KYK Tezsiz İÖ Seçmeli 5 Bahar
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
KYK 504 KÜRESELLEŞME VE ULUS DEVLET 3+0 Seçmeli
KYK 506 KAMU YÖNETİMİ VE ETİK 3+0 Seçmeli
KYK 508 KAMUDA İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 3+0 Seçmeli
KYK 510 E-DEVLET VE UYGULAMALARI 3+0 Seçmeli
KYK 512 TÜRKİYE’DE KAMU POLİTİKALARI 3+0 Seçmeli
KYK 514 YEREL YÖNETİMLERDE SİYASET 3+0 Seçmeli
KYK 516 KENTSEL YOKSULLUK 3+0 Seçmeli
KYK 520 METROPOLİTEN YÖNETİMLER 3+0 Seçmeli
KYK 522 ÇEVRE YÖNETİMİ VE ÖRGÜTLENMESİ 3+0 Seçmeli
KYK 528 KENT VE YEREL YÖNETİMLER STÜDYOSU 3+0 Seçmeli
KYK 530 KAMU HİZMETLERİNDE UYGULAMALAR VE SORUNLARI 3+0 Seçmeli

3. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
- KYK Tezsiz İÖ 1 Güz Zorunlu Proje 0+0 30 Seçmeli
  Toplam 30  
3. Yarıyıl Seçmeli Grupları : KYK Tezsiz İÖ 1 Güz Zorunlu Proje
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
KYK 601 DÖNEM PROJESİ 0+0 Seçmeli


DERS ÖK - PY İLİŞKİLERİ
Yıl :
Sayısal Sözel İlişki Varlığı
Zorunlu Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12
LİSANSÜSTÜ DANIŞMANLIKZ            
Seçmeli dersleri eklemek için tıklayınız...
Seçmeli Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12
21. YÜZYILDA ULUSLARARASI POLİTİKAS************
ÇALIŞMA HUKUKUNDA GÜNLER YAKLAŞIM VE SORUNLARS            
ÇEVRE HUKUKUS            
ÇEVRE YÖNETİMİ VE ÖRGÜTLENMESİS            
DÖNEM PROJESİS            
E-DEVLET VE UYGULAMALARIS************
KAMU HİZMETLERİNDE UYGULAMALAR VE SORUNLARIS            
KAMU YÖNETİMİ TEORİLERİS************
KAMU YÖNETİMİ VE ETİKS******** ***
KAMU YÖNETİMİ VE KENT ÇALIŞMALARINDA ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE TEKNİKLERİS************
KAMU YÖNETİMİNİN ÖRGÜTLENMESİ: BÜROKRASİ VE ÖRGÜT KURAMLARIS************
KAMUDA İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİS            
KENT KURAMLARIS            
KENT SOSYOLOJİSİS            
KENT VE YEREL YÖNETİMLER STÜDYOSUS            
KENTSEL DÖNÜŞÜMS************
KENTSEL YOKSULLUKS************
KÜRESELLEŞME VE ULUS DEVLETS******** ***
METROPOLİTEN YÖNETİMLERS            
SAĞLIK HUKUKUS            
SİYASET BİLİMİNDE TEMEL YAKLAŞIMLARS            
SİYASET TEORİSİNDE GÜNCEL KONULARS            
TÜRKİYE’DE DEMOKRASİNİN GELİŞİMİS            
TÜRKİYE’DE KAMU POLİTİKALARIS************
TÜRKİYE’DE KENTLERİN VE YERİN YÖNETİMLERİN TARİHİS            
TÜRKİYE’DE YEREL YÖNETİMLERS            
TÜRKİYE'DE VE DÜNYADA KAMU YÖNETİMİS            
YEREL YÖNETİMLERDE SİYASETS            
T+U : Teorik + Pratik
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
PY: Program Yeterlilikleri
EÇ [5]: En Çok
Ç [4]: Çok
O [3]: Orta
A [2]: Az
ÇA [1]: Çok Az
BoŞ [0]: Yok
TAY : Temel Alan Yeterliliği
TYYÇ : Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi
© 2021 PAU