2266 YÖNETİM VE ORGANİZASYON (TEZSİZ) (İ.Ö.)

GENEL BİLGİLER
Yönetim ve Organizasyon programı, İşletme Ana Bilim Dalı içerisinde, işletme sahip ve yöneticilerinin genel işletme fonksiyonlarından birisi olarak, yönetim ve organizasyon etkinlikleri ile ilgili teorik ve pratik bilgi ihtiyaçlarının üretilmesi, aktarılması ve yorumlanması faaliyetlerini esas alan bir programdır.

Amaçlar
Bilimsel araştırma yöntemleri kullanarak yönetim ve organizasyon alanındaki, teorik bilgilerle donanan ve öğrendiklerini çalışma hayatına uygulayabilen bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.


Kabul Koşulları
ALES; ÜDS/KPDS; Mezuniyet notu

Mezuniyet Koşulları
Ülkemizde ekonomik sektörlerin mevcut yönetsel ve örgütsel faaliyetlerinde, deneme yanılma yoluyla bir şekilde kalıplaşmış olan yönetim teknikleri kullanılmaktadır. İş ve çalışma hayatının yönetim ve organizasyon faaliyetlerinin akademik ve analitik bilgiler ile desteklenmesi gerekliliği vardır.

İstihdam Olanakları
Kamu ve özel sektörde çalıma imkanı

Kazanılan Derece
Programi tüm gereksinimlerini yerine getirerek basari ile tamamlayan mezunlar "Yönetim ve Organizasyon alaninda Yüksek Lisans Diplomasi" derecesi alirlar.

Derecenin Seviyesi
Yüksek Lisans

Önceki Eğitimlerin Tanınması
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki örgün öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulunun belirlemiş olduğu YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Dereceye Yönelik Kurallar
Ülkemizde ekonomik sektörlerin mevcut yönetsel ve örgütsel faaliyetlerinde, deneme yanılma yoluyla bir şekilde kalıplaşmış olan yönetim teknikleri kullanılmaktadır. İş ve çalışma hayatının yönetim ve organizasyon faaliyetlerinin akademik ve analitik bilgiler ile desteklenmesi gerekliliği vardır.

Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından yeterli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla doktora programlarında öğrenim görebilirler.

Çalışma Şekli
Tam Zamanlı

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Planı-AKTS Kredileri" nde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

İletişim (Program Yöneticisi)
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
ENSTİTÜ ANABİLİMDALI BAŞKANIProf. Dr. FEYZULLAH EROĞLU+90 258 296 2660 feroglu@pau.edu.tr


PROGRAM YETERLİLİKLERİ
1Yönetim ve organizasyon faaliyetleriyle ilgili bilimsel bilginin araştırılması,analiz edilmesi ve yorumlanabilmesi becerisi kazanır.
2Yönetim ve organizasyon alanında ortaya çıkan gelişmeleri ve yenilikleri izleme ve uygulama becerisi kazanır.
3Yeni işletmelerin oluşturulması amacıyla öğrencilere girişimcilik niteliği kazandırır ve örgüt kültürünü analiz etme beceresi kazanır.
4İşletmelerde stratejik yönetim ve işbirlikleri hakkında bilgi ve beceri kazandırır.
5İşletmelerde insan kaynaklarının etkin kullanımı ve yönetimi konusunda bilgi ve beceri kazandırır.
6İşletmelerde insan davranışlarını birey, grup ve örgüt bağlamında analiz etme ve değerlendirme becerisi kazandırır.
7Entellektüel niteliklerin yönetim faaaliyetleri üzerindeki etkilerini kavrama ve analiz etme becerisini kazandırır.
8İş ahlakı ve sosyal sorumluluk bilinci kazandırır.
EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

Program Yeterlilik - TYYÇ İlişkisi
TYYÇ KATEGORITYYÇ ALT KATEGORITYYÇPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Akademik)
TAY KATEGORITAY ALT KATEGORITAYPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Mesleki)
Program yeterlilikleri veya düzey yeterlilikleri girilmemiş veya YÖK tarafından programa ait yeterlilik tanımı verilmemiş olabilir.

DERS PLANI - AKTS KREDİLERİ
Yıl :
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
YOR 519 ETİK VE YÖNETİM 3+0 6 Zorunlu
- Yönetim ve Organizasyon (tezsiz)(i.ö.) Seçmeli-1 3+0 6 Seçmeli
- Yönetim ve Organizasyon (tezsiz)(i.ö.) Seçmeli-1 3+0 6 Seçmeli
- Yönetim ve Organizasyon (tezsiz)(i.ö.) Seçmeli-1 3+0 6 Seçmeli
- Yönetim ve Organizasyon (tezsiz)(i.ö.) Seçmeli-1 3+0 6 Seçmeli
  Toplam 30  
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Yönetim ve Organizasyon (tezsiz)(i.ö.) Seçmeli-1
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
YOR 501 KÜLTÜRÜN YÖNETİM FAALİYETLERİNE ETKİSİ 3+06Seçmeli
YOR 503 MODERN YÖNETİM VE ÖRGÜT SÜREÇLERİ 3+06Seçmeli
YOR 507 STRES YÖNETİMİ 3+06Seçmeli
YOR 509 YÖNETİM PSİKOLOJİSİ 3+06Seçmeli
YOR 510 AYDINLAR VE ENDÜSTRİYEL İLİŞKİLER 3+06Seçmeli
YOR 511 İŞGÖREN VE YÖNETİCİ MOTİVASYONU 3+06Seçmeli
YOR 515 KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞL.VE ŞEBEKE ORG. 3+06Seçmeli
YOR 523 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 3+06Seçmeli
YOR 524 ÇOK ULUSLU ŞİRKETLERDE YÖNETİM VE ORGANİZASYON UYGULAMALARI 3+06Seçmeli
YOR 525 GİRİŞİMCİLİK VE ÖRGÜT KÜLTÜRÜ 3+06Seçmeli
YOR 527 STRATEJİK İNOVASYON 3+06Seçmeli
YOR 529 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UYGULAMASINDA VAKA ÇALIŞMALARI 3+06Seçmeli
YOR 530 YÖNETİMDE GÜNCEL TARTIŞMALAR 3+06Seçmeli
YOR 531 STRATEJİK İNOVASYON YÖNETİMİ 3+06Seçmeli
YOR 533 BİLİMSEL ARAŞTIRMA ÇÖZÜMLEMELERİ 3+06Seçmeli

2. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
YOR 506 İNSAN KAYNAKLARININ YÖNETİMİ 3+0 6 Zorunlu
- Yönetim ve Organizasyon (tezsiz)(i.ö.) Seçmeli-2 3+0 6 Seçmeli
- Yönetim ve Organizasyon (tezsiz)(i.ö.) Seçmeli-2 3+0 6 Seçmeli
- Yönetim ve Organizasyon (tezsiz)(i.ö.) Seçmeli-2 3+0 6 Seçmeli
- Yönetim ve Organizasyon (tezsiz)(i.ö.) Seçmeli-2 3+0 6 Seçmeli
  Toplam 30  
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Yönetim ve Organizasyon (tezsiz)(i.ö.) Seçmeli-2

3. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
YOR 528 DÖNEM PROJESİ 0+0 30 Zorunlu
  Toplam 30  


DERS ÖK - PY İLİŞKİLERİ
Yıl :
Sayısal Sözel İlişki Varlığı
Zorunlu Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08
DÖNEM PROJESİZ        
ETİK VE YÖNETİMZ        
İNSAN KAYNAKLARININ YÖNETİMİZ        
Seçmeli dersleri eklemek için tıklayınız...
Seçmeli Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08
AYDINLAR VE ENDÜSTRİYEL İLİŞKİLERS        
BİLİMSEL ARAŞTIRMA ÇÖZÜMLEMELERİS        
BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİS        
ÇOK ULUSLU ŞİRKETLERDE YÖNETİM VE ORGANİZASYON UYGULAMALARIS        
ENTELLEKTÜELLER VE YÖNETİM İLİŞKİLERİS        
GİRİŞİMCİLİK VE ÖRGÜT KÜLTÜRÜS        
İLETİŞİM VE TOPLUMS        
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UYGULAMASINDA VAKA ÇALIŞMALARIS        
İŞGÖREN VE YÖNETİCİ MOTİVASYONUS        
İŞLETMELERDE DEĞİŞİM YÖNETİMİ VE LİDERLİK DAVRANIŞLARIS        
İŞLETMELERDE STRATEJİK YÖNETİM VE PLANLAMAS        
KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞL.VE ŞEBEKE ORG.S        
KÜLTÜRÜN YÖNETİM FAALİYETLERİNE ETKİSİS        
MODERN SONRASI YÖNETİM VE ÖRGÜT TEORİLERİS        
MODERN YÖNETİM VE ÖRGÜT SÜREÇLERİS        
STRATEJİK İNOVASYONS        
STRATEJİK İNOVASYON YÖNETİMİS        
STRES YÖNETİMİS        
YÖNETİM PSİKOLOJİSİS        
YÖNETİMDE GÜNCEL TARTIŞMALARS        
T+U : Teorik + Pratik
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
PY: Program Yeterlilikleri
EÇ [5]: En Çok
Ç [4]: Çok
O [3]: Orta
A [2]: Az
ÇA [1]: Çok Az
BoŞ [0]: Yok
TAY : Temel Alan Yeterliliği
TYYÇ : Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi
© 2021 PAU