2226 MUHASEBE VE FİNANSMAN (TEZSİZ) (İ.Ö.)

GENEL BİLGİLER
Bu program muhasebe ve finansman alanında iyi bir altyapıya sahip olmak isteyen mevcut ve potansiyel yöneticilere yöneliktir.

Amaçlar
Bu programın amacı, muhasebe finansman alanında temel bilgi, yöntem, teknik ve uygulamalara hakim, analitik düşünebilen ve doğru karar verme yeteneği ile donatılmış uzmanlar yetiştirmektir.
Program, teori ve uygulamayı birlikte içererek, yöneticileri ve yönetici adaylarını sürekli değişen iş koşullarında doğru ve etkili kararlar alma bilgi ve yeteneği ile donatmayı hedeflemektedir.


Kabul Koşulları
ALES; ÜDS/KPDS; Mezuniyet notu

Mezuniyet Koşulları
Günümüzde, yönetim süreçlerinde muhasebe ve finansman konuları kritik öneme sahiptir. Kurumların etkin yönetilebilmesi için muhasebe finansman alanında iyi yetişmiş uzmanlara her zaman ihtiyaç vardır. Bu program bu ihtiyaca cevap verecek şekilde dizayn edilmiştir.

İstihdam Olanakları
Öğrenciler, programdan mezun olduktan sonra, hem mikro hem de makro bakış açısıyla finansal problemleri analiz etmek ve mesleki ve akademik kariyer peşinde bu becerileri uygulamak için gerekli nitel ve nicel becerileri ile donatılmış olacaktır. Mezunların istihdam olanakları temel olarak bankacılık, sigortacılık, finansal aracı kurumlar, mali müşavirlik vb alanların yanı sıra akademik kurumlardır.

Kazanılan Derece
Programi tüm gereksinimlerini yerine getirerek basari ile tamamlayan mezunlar "Muhasebe ve Finansman alaninda Yüksek Lisans Diplomasi" derecesi alirlar.

Derecenin Seviyesi
Yüksek Lisans

Önceki Eğitimlerin Tanınması
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki örgün öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulunun belirlemiş olduğu YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Dereceye Yönelik Kurallar
Günümüzde, yönetim süreçlerinde muhasebe ve finansman konuları kritik öneme sahiptir. Kurumların etkin yönetilebilmesi için muhasebe finansman alanında iyi yetişmiş uzmanlara her zaman ihtiyaç vardır. Bu program bu ihtiyaca cevap verecek şekilde dizayn edilmiştir.

Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından yeterli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla doktora programlarında öğrenim görebilirler.

Çalışma Şekli
Tam Zamanlı

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Planı-AKTS Kredileri" nde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

İletişim (Program Yöneticisi)
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
ENSTİTÜ ANABİLİMDALI BAŞKANIProf. Dr. FEYZULLAH EROĞLU+90 258 296 2660 feroglu@pau.edu.tr


PROGRAM YETERLİLİKLERİ
1Finansal sistemin çerçevesini, araçlarını ve işleyişini öğrenmek
2Teorileri gerçek hayat fonksiyonları ile bağdaştırma
3İşletmelerin finansal performansını değerlendirebilecek yetiler kazanmak
4Muhasebe sisteminin altyapısı ve iş dünyasındaki muhasebe uygulamaları konusuna vakıf olmak
5Finansal bilgileri stratejik yönetim kararlarında kullanmayı öğrenmek
6Uluslararası piyasaların işleyişini ve araçlarını öğrenmek
7Uluslararası muhasebe ve denetim standartlarına hakim olmak
EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
AdAçıklama
Anlatım Öğretmenin merkezde olduğu yöntemlerin başında gelir. Öğretmenin konuyu aktif olarak anlattığı, öğrencinin ise pasif dinleyici olduğu bir yöntemdir. Bu yöntemle ders; rapor, betimleme ve açıklama şeklinde işlenir. Etkili olması için kısa süreli olmalı, uzun anlatımlardan kaçınılmalıdır. Dersin tamamını anlatımla yürütmek sağlıklı sonuçlara götürmez. Öğrencilerin alternatif beceriler geliştirmelerini desteklemez. İyi bir ön hazırlık yapılmazsa, verimsiz bir çabaya dönüşür.
TartışmaDuruma göre sınıftaki bütün öğrencilerin ya da sınıfın belli bir kısmının katılımını sağlayan bir yöntemdir. Bu yöntemde, grup üyeleri tartışma konusunu çeşitli görüş noktalarına göre ele alarak tartışırlar ve problem çözme ile ilgili alternatif görüşler ortaya çıkarırlar. Tartışmada esas olan noktalardan biri; grubun birlikte düşünme ve düşüncelerini belli bir mantık örüntüsü içinde ifade etme çabasıdır. Öğrencilerin düşünme, ifade becerileri ve demokratik tutum geliştirmelerine katkı sağlar.
Örnek Olay Örnek olay incelemesi, öğrencilerin gerçek ve sorunlu bir olaya aktif olarak katılarak çözümlemeci bir bakış açısını kullanmalarını gerektiren bir yöntemdir. Sorunlu olay gerçek ya da gerçeğe çok yakın olabilir. Olayı anlatan ve gerekli verileri kapsayan bir doküman üzerinde çalışan öğrenci(ler), olayı öğrenir, verileri çözümler, sorunu değerlendirirler. Birlikte tartışarak olayın nedenine ya da çözümüne ilişkin öneriler geliştirirler. Özellikle sosyal bilimlerde pek çok konuyu, örnek olay biçiminde sınıfa getirmek olanaklıdır. Öğrenciler süreç içinde aktif konumda kalırlar ve üst düzey kazanımlar elde ederler.

Program Yeterlilik - TYYÇ İlişkisi
TYYÇ KATEGORITYYÇ ALT KATEGORITYYÇPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Akademik)
TAY KATEGORITAY ALT KATEGORITAYPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Mesleki)
Program yeterlilikleri veya düzey yeterlilikleri girilmemiş veya YÖK tarafından programa ait yeterlilik tanımı verilmemiş olabilir.

DERS PLANI - AKTS KREDİLERİ
Yıl :
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
IMF 507 FİNANSAL YÖNETİM 3+0 6 Zorunlu
IMF 529 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE VERİ ANALİZİ 3+0 6 Zorunlu
- Muhasebe ve Finansman Seçmeli - 1 3+0 6 Seçmeli
- Muhasebe ve Finansman Seçmeli - 1 3+0 6 Seçmeli
- Muhasebe ve Finansman Seçmeli - 1 3+0 6 Seçmeli
  Toplam 30  
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Muhasebe ve Finansman Seçmeli - 1
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
IMF 503 MALİYET MUHASEBESİ 3+06Seçmeli
IMF 509 İŞLETME SERMAYESİ YÖNETİMİ 3+06Seçmeli
IMF 511 FİNANSMAN MATEMATİĞİ 3+06Seçmeli
IMF 513 FİNANSAL PİYASALAR 3+06Seçmeli
IMF 523 FİNANSAL MUHASEBE VE ULUSLARARASI MUHASEBE STANDARTLARI 3+06Seçmeli

2. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
IMF 504 YÖNETİM MUHASEBESİ 3+0 6 Zorunlu
- Muhasebe ve Finansman Seçmeli - 2 3+0 6 Seçmeli
- Muhasebe ve Finansman Seçmeli - 2 3+0 6 Seçmeli
- Muhasebe ve Finansman Seçmeli - 2 3+0 6 Seçmeli
- Muhasebe ve Finansman Seçmeli - 2 3+0 6 Seçmeli
  Toplam 30  
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Muhasebe ve Finansman Seçmeli - 2
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
IMF 501 MALİ TABLOLAR ANALİZİ 3+06Seçmeli
IMF 502 YATIRIM ANALİZİ 3+06Seçmeli
IMF 505 PROJE HAZIRLAMA VE DEĞERLEME 3+06Seçmeli
IMF 506 ULUSLARARASI FİNANSMAN 3+06Seçmeli
IMF 512 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 3+06Seçmeli
IMF 525 MUHASEBE DENETİMİ VE ULUSLARARASI DENETİM STANDARTLARI 3+06Seçmeli
IMF 527 FİNANSAL RİSK YÖNETİMİ 3+06Seçmeli
IMF 532 FİNANSAL ZAMAN SERİSİ ANALİZİ UYGULAMALARI 3+06Seçmeli
IMF 542 DAVRANIŞSAL FİNANS 3+06Seçmeli
IMF 544 FİRMA DEĞERLEMESİ 3+06Seçmeli

3. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
IMF 519 DÖNEM PROJESİ 0+0 30 Zorunlu
  Toplam 30  

4. Yarıyıl Ders Planı


DERS ÖK - PY İLİŞKİLERİ
Yıl :
Sayısal Sözel İlişki Varlığı
Zorunlu Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07
BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE VERİ ANALİZİZ       
DÖNEM PROJESİZ*******
FİNANSAL YÖNETİMZ       
YÖNETİM MUHASEBESİZ       
Seçmeli dersleri eklemek için tıklayınız...
Seçmeli Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07
DAVRANIŞSAL FİNANSS       
DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİS       
FİNANSAL MUHASEBE VE ULUSLARARASI MUHASEBE STANDARTLARIS       
FİNANSAL PİYASALARS       
FİNANSAL RİSK YÖNETİMİS*******
FİNANSAL ZAMAN SERİSİ ANALİZİ UYGULAMALARIS       
FİNANSMAN MATEMATİĞİS       
FİRMA DEĞERLEMESİS       
İŞLETME SERMAYESİ YÖNETİMİS*******
MALİ TABLOLAR ANALİZİS*******
MALİYET MUHASEBESİS       
MUHASEBE DENETİMİ VE ULUSLARARASI DENETİM STANDARTLARIS       
PROJE HAZIRLAMA VE DEĞERLEMES*******
ULUSLARARASI FİNANSMANS*******
YATIRIM ANALİZİS*******
T+U : Teorik + Pratik
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
PY: Program Yeterlilikleri
EÇ [5]: En Çok
Ç [4]: Çok
O [3]: Orta
A [2]: Az
ÇA [1]: Çok Az
BoŞ [0]: Yok
TAY : Temel Alan Yeterliliği
TYYÇ : Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi
© 2021 PAU