2239 SAYISAL YÖNTEMLER (TEZSİZ)

GENEL BİLGİLER
Sayısal Yöntemler Yüksek Lisans programı;Sayısal Yöntemler Bilim Dalı’nın bağlı olduğu İşletme Anabilim dalı- Y.Lisans programlarındanbiridir. Genel olarak, işletme alanında güncel gelişmeleri, teori ve uygulamaları analitik, eleştirel ve sorgulayıcı bir bakış açısıyla öğrencilere aktararak özgüveni ve çalıştığı/sahibi olduğu işte verim ile yaratıcılığı yüksek bireyler yetişmesine katkıda bulunarak teorik ve pratik bilgilere sahip lider-yönetici adaylarını eğitmek için açılmış olan bir programdır.

Amaçlar
Sayısal Yöntemler bilim Dalı Yüksek Lisans programının amacı, sayısal yöntemler alanında güncel gelişmeleri, teori ve uygulamaları analitik, eleştirel ve sorgulayıcı bir bakış açısıyla öğrencilere aktarmak ve onlara bilgiye erişmenin, bilimsel araştırma yapmanın süreç ve yöntemlerini öğreterek, akademik bakış açısını, yorumlama ve muhakeme yeteneğini kazandırmaktır. Yüksek lisans programı bilgiye erişme ile nicel ve/veya nitel yöntemlerle bilimsel araştırma yapma süreç ve yöntemlerini öğrencilere olabildiğince uygulamalı biçimde öğreterek, akademik bakış açısını, yorumlama ve muhakeme yeteneğini kazandırmayı amaç ve strateji olarak hedeflemiştir.


Kabul Koşulları
ALES; ÜDS/KPDS; Mezuniyet notu

Mezuniyet Koşulları
Program akademik kariyer yapmak isteyenler için yeterli düzeyde yüksek lisans eğitimi vermeyi amaçlamanın yanında Endüstri Mühendisi ve İşletme Mühendisi olarak çalışan üst ve orta düzey yöneticiler için de kendilerini geliştirmelerine olanak sağlayan bir fırsat sunmayı da hedeflemektedir

İstihdam Olanakları
bankalar,fabrikalar,kamu veya özel kuruluşları

Kazanılan Derece
Programi tüm gereksinimlerini yerine getirerek basari ile tamamlayan mezunlar "Sayısal Yöntemler alaninda Yüksek Lisans Diplomasi" derecesi alirlar.

Derecenin Seviyesi
Yüksek Lisans

Önceki Eğitimlerin Tanınması
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki örgün öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulunun belirlemiş olduğu YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Dereceye Yönelik Kurallar
Program akademik kariyer yapmak isteyenler için yeterli düzeyde yüksek lisans eğitimi vermeyi amaçlamanın yanında Endüstri Mühendisi ve İşletme Mühendisi olarak çalışan üst ve orta düzey yöneticiler için de kendilerini geliştirmelerine olanak sağlayan bir fırsat sunmayı da hedeflemektedir

Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından yeterli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla doktora programlarında öğrenim görebilirler.

Çalışma Şekli
Tam Zamanlı

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Planı-AKTS Kredileri" nde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

İletişim (Program Yöneticisi)
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
ENSTİTÜ ANABİLİMDALI BAŞKANIProf. Dr. FEYZULLAH EROĞLU+90 258 296 2660 feroglu@pau.edu.tr


PROGRAM YETERLİLİKLERİ
1Bilişim teknolojilerinden ileri seviyede yararlanmak
2Teorik olarak elde edilen bilgi ve becerilerin pratik ile bağdaştırılması
3Sayısal Yöntemler tekniklerini başarıyla uygulayabilmek
4Başlıca sayısal analiz yöntemlerin sanayideki uygulamalarında yararlanmak
5Ortak çalışmalarda etkin rol alarak katkıda bulunmak
6Toplum içerisinde sayısal ve üretim sistemlerinin ne şekilde işleyeceğini algılamak
EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
AdAçıklama
Anlatım Öğretmenin merkezde olduğu yöntemlerin başında gelir. Öğretmenin konuyu aktif olarak anlattığı, öğrencinin ise pasif dinleyici olduğu bir yöntemdir. Bu yöntemle ders; rapor, betimleme ve açıklama şeklinde işlenir. Etkili olması için kısa süreli olmalı, uzun anlatımlardan kaçınılmalıdır. Dersin tamamını anlatımla yürütmek sağlıklı sonuçlara götürmez. Öğrencilerin alternatif beceriler geliştirmelerini desteklemez. İyi bir ön hazırlık yapılmazsa, verimsiz bir çabaya dönüşür.

Program Yeterlilik - TYYÇ İlişkisi
TYYÇ KATEGORITYYÇ ALT KATEGORITYYÇPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Akademik)
TAY KATEGORITAY ALT KATEGORITAYPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Mesleki)
Program yeterlilikleri veya düzey yeterlilikleri girilmemiş veya YÖK tarafından programa ait yeterlilik tanımı verilmemiş olabilir.

DERS PLANI - AKTS KREDİLERİ
Yıl :
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
- Sayısal Yöntemler Seçmeli - 1 3+0 6 Seçmeli
- Sayısal Yöntemler Seçmeli - 1 3+0 6 Seçmeli
- Sayısal Yöntemler Seçmeli - 1 3+0 6 Seçmeli
- Sayısal Yöntemler Seçmeli - 1 3+0 6 Seçmeli
- Sayısal Yöntemler Seçmeli - 1 3+0 6 Seçmeli
  Toplam 30  
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Sayısal Yöntemler Seçmeli - 1
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ISY 501 İŞLETME YÖNETİMİ 3+06Seçmeli
ISY 503 İLERİ ÜRETİM PLANLAMASI VE KONTROLÜ 3+06Seçmeli
ISY 505 KARAR ANALİZİNE GİRİŞ 3+06Seçmeli
ISY 507 MATEMATİKSEL EKONOMİ 3+06Seçmeli
ISY 509 BULANIK MANTIK UYGULAMALARI 3+06Seçmeli
ISY 511 DOĞRUSAL PROGRAMLAMA 3+06Seçmeli
ISY 513 SOSYAL BİLİMLERDE UYGULAMALI İSTATİSTİK 3+06Seçmeli

2. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
- Sayısal Yöntemler Seçmeli - 2 3+0 6 Seçmeli
- Sayısal Yöntemler Seçmeli - 2 3+0 6 Seçmeli
- Sayısal Yöntemler Seçmeli - 2 3+0 6 Seçmeli
- Sayısal Yöntemler Seçmeli - 2 3+0 6 Seçmeli
- Sayısal Yöntemler Seçmeli - 2 3+0 6 Seçmeli
  Toplam 30  
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Sayısal Yöntemler Seçmeli - 2
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ISY 502 UZMAN SİSTEMLERİN İŞLETMELERDE KULLANIMI 3+06Seçmeli
ISY 504 STOKASTİK SÜREÇLER 3+06Seçmeli
ISY 506 İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROLÜ 3+06Seçmeli
ISY 508 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 3+06Seçmeli
ISY 510 STOK YÖNETİMİ VE DENETİMİ 3+06Seçmeli
ISY 512 MATEMATİKSEL PROGRAMLAMA 3+06Seçmeli
ISY 514 SİMÜLASYON YÖNTEM VE TEKNİKLERİ 3+06Seçmeli

3. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ISY 519 DÖNEM PROJESİ 0+0 30 Zorunlu
  Toplam 30  


DERS ÖK - PY İLİŞKİLERİ
Yıl :
Sayısal Sözel İlişki Varlığı
Zorunlu Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06
DÖNEM PROJESİZ******
Seçmeli dersleri eklemek için tıklayınız...
Seçmeli Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06
BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİS******
BULANIK MANTIK UYGULAMALARIS******
DOĞRUSAL PROGRAMLAMAS******
İLERİ ÜRETİM PLANLAMASI VE KONTROLÜS******
İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROLÜS******
İŞLETME YÖNETİMİS******
KARAR ANALİZİNE GİRİŞS******
LİSANSÜSTÜ DANIŞMANLIKS      
MATEMATİKSEL EKONOMİS******
MATEMATİKSEL PROGRAMLAMAS      
SİMÜLASYON YÖNTEM VE TEKNİKLERİS      
SOSYAL BİLİMLERDE UYGULAMALI İSTATİSTİKS******
STOK YÖNETİMİ VE DENETİMİS      
STOKASTİK SÜREÇLERS******
UZMAN SİSTEMLERİN İŞLETMELERDE KULLANIMIS      
T+U : Teorik + Pratik
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
PY: Program Yeterlilikleri
EÇ [5]: En Çok
Ç [4]: Çok
O [3]: Orta
A [2]: Az
ÇA [1]: Çok Az
BoŞ [0]: Yok
TAY : Temel Alan Yeterliliği
TYYÇ : Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi
© 2021 PAU