2229 ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA

GENEL BİLGİLER
Üretim yönetimi ve pazarlama yüksek lisans programında üretim yönetimi veya pazarlama alanlarında uzmanlaşma sağlanması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda programda üretim yönetimi, üretim sistemleri, üretim planlaması, stok planlaması gibi üretim dersleri ve pazarlama stratejileri,ilişki pazarlama, marka yönetimi, uluslararası pazarlama, internette pazarlama gibi pazarlama dersleri bulunmaktadır.

Amaçlar
Üretim yönetimi ve pazarlama alanlarında ilke, yöntem ve tekniklerin öğrenilerek stratejik bakış açısıyla ve küresel rekabet koşullarına uyumlu bir şekilde uygulanmasına yönelik güçlü bir bilimsel altyapı sağlamaktır.


Kabul Koşulları
ALES; ÜDS/KPDS; Mezuniyet notu

Mezuniyet Koşulları
Bir öğrenci en az 3.00/4.00 bir ortalama ile gerekli ders yükü (21 PAÜ kredisi) tamamlaması, bir araştırma semineri sunması ve tezini başarılı bir şekilde hazırlaması gereklidir.

İstihdam Olanakları
Mezunlarımız özellikle özel sektör ve üniversitelerde istihdam edilebilmektedir.

Kazanılan Derece
Programi tüm gereksinimlerini yerine getirerek basari ile tamamlayan mezunlar "Üretim Yönetimi ve Pazarlama alaninda Yüksek Lisans Diplomasi" derecesi alirlar.

Derecenin Seviyesi
Yüksek Lisans

Önceki Eğitimlerin Tanınması
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki örgün öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulunun belirlemiş olduğu YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Dereceye Yönelik Kurallar
Bir öğrenci en az 3.00/4.00 bir ortalama ile gerekli ders yükü (21 PAÜ kredisi) tamamlaması, bir araştırma semineri sunması ve tezini başarılı bir şekilde hazırlaması gereklidir.

Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından yeterli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla doktora programlarında öğrenim görebilirler.

Çalışma Şekli
Tam Zamanlı

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Planı-AKTS Kredileri" nde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

İletişim (Program Yöneticisi)
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
ENSTİTÜ ANABİLİMDALI BAŞKANIProf. Dr. FEYZULLAH EROĞLU+90 258 296 2660 feroglu@pau.edu.tr


PROGRAM YETERLİLİKLERİ
1Üretim yönetimi veya pazarlama alanlarındaki teorileri gerçek hayatla bağdaştırabilmek
2Üretim yönetimi ve pazarlama alanlarında problem tanımlayıp, kalitatif ve kantitatif teknikleri kullanarak analiz etme, alternatif çözüm yolları geliştirme ve sonuçlarını yorumlama becerisi kazandırmak
3Pazarlama stratejilerini öğrenip, pazarlama programlarının hazırlanması konusunda bilgi birikimine sahip olmak
4Üretim yönetimi ve pazarlama konusuyla ilgili bilimsel düşünme ve araştırma becerisi kazandırmak
EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
AdAçıklama
TartışmaDuruma göre sınıftaki bütün öğrencilerin ya da sınıfın belli bir kısmının katılımını sağlayan bir yöntemdir. Bu yöntemde, grup üyeleri tartışma konusunu çeşitli görüş noktalarına göre ele alarak tartışırlar ve problem çözme ile ilgili alternatif görüşler ortaya çıkarırlar. Tartışmada esas olan noktalardan biri; grubun birlikte düşünme ve düşüncelerini belli bir mantık örüntüsü içinde ifade etme çabasıdır. Öğrencilerin düşünme, ifade becerileri ve demokratik tutum geliştirmelerine katkı sağlar.
Örnek Olay Örnek olay incelemesi, öğrencilerin gerçek ve sorunlu bir olaya aktif olarak katılarak çözümlemeci bir bakış açısını kullanmalarını gerektiren bir yöntemdir. Sorunlu olay gerçek ya da gerçeğe çok yakın olabilir. Olayı anlatan ve gerekli verileri kapsayan bir doküman üzerinde çalışan öğrenci(ler), olayı öğrenir, verileri çözümler, sorunu değerlendirirler. Birlikte tartışarak olayın nedenine ya da çözümüne ilişkin öneriler geliştirirler. Özellikle sosyal bilimlerde pek çok konuyu, örnek olay biçiminde sınıfa getirmek olanaklıdır. Öğrenciler süreç içinde aktif konumda kalırlar ve üst düzey kazanımlar elde ederler.
Soru-CevapKullanılan farklı tipteki sorularla (birleştirici, ayırıcı, değerlendirme, bilgi isteyen, motive edici ve beyin fırtınası) öğrencinin süreç içinde daha aktif bir konuma gelse de, öğretmen merkezli yöntemlerdendir. Amaca hizmet eden ve mümkün olduğunca öğrenciyi düşünceye sevk edecek sorular sorulmalı. Yanlış bile olsa, öğrencilerin düşüncelerini rahat ifade etmeleri ve konuşmaları, hem öğrenmeleri hem de kendilerine güven kazanma açısından büyük önem taşımaktadır. Aynı zamanda derse katılımı düşük olan öğrencileri teşvik etmek için etkilidir. Öğretmen tüm öğrencilerle etkileşim sağlamalıdır.
Kavram HaritalarıKavramların ilişkileri, kapsamları ve temel özelliklerinin şekil, grafik ve sözcüklerle, önerme ve ilkelere dayalı olarak ifade edildiği bir ilişki ağını ifade eder. Görsel yolla öğrenmeye olanak sağlar. Şu aşamalar izlenir: (1) Öğretilecek konuyla ilgili kavramlar listelenir. (2) Öğretilecek konunun adı en başa yazılır. (3) Kavramlar arasındaki ilişkiler ve genellemeler maddeler halinde yazılır. (4) Kavramlar kutucuk içine alınır. (5) Kavramlar en genel kavramdan özel kavramlara doğru veya kapsam, özellik ve ilişkilerine göre derecelenir. Derecelendikten sonra kutucuklar içine alınır. (6) İlişkiler, oklar ve ifadelerle yönlendirilir.
ProjeProje tabanlı öğrenim, öğrencileri ilginç sorunlarla uğraşmaya ve bunun sonunda sıra dışı ürünler oluşturmaya yönlendiren bir öğretim yoludur. Öğrencilerin yaratıcılıklarını kullanmalarına olanak sağlar ve olaylara geniş açıdan bakmalarını gerektirir.

Program Yeterlilik - TYYÇ İlişkisi
TYYÇ KATEGORITYYÇ ALT KATEGORITYYÇPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Akademik)
TAY KATEGORITAY ALT KATEGORITAYPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BİLGİKuramsal Olgusal 03
BİLGİKuramsal Olgusal 04
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 04
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 04
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 05
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Mesleki)
Program yeterlilikleri veya düzey yeterlilikleri girilmemiş veya YÖK tarafından programa ait yeterlilik tanımı verilmemiş olabilir.

DERS PLANI - AKTS KREDİLERİ
Yıl :
Ders Planı

1. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
IUP 501 ÜRETİM YÖNETİMİ 3+0 7,5 Zorunlu
- Üretim-1 3+0 7,5 Seçmeli
- Üretim-1 3+0 7,5 Seçmeli
- Üretim-1 3+0 7,5 Seçmeli
  Toplam 30  
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Üretim-1
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
IUP 509 ÜRETİM PLANLAMASI 3+07,5Seçmeli
IUP 509 ÜRETİM PLANLAMASI 3+07,5Seçmeli
IUP 533 İŞLEMLER YÖNETİMİ İLKELERİ VE TASARIMI 3+07,5Seçmeli
IUP 537 İŞLETME İÇİN KANTİTATİF YÖNTEMLER 3+07,5Seçmeli
IUP 539 YENİLİK VE DEĞİŞİM YÖNETİMİ 3+07,5Seçmeli
IUP 541 KÜRESEL İŞLETMECİLİK 3+07,5Seçmeli
IUP 543 İLERİ ÜRETİM TEKNİKLERİ 3+07,5Seçmeli
IUP 544 İŞ MODELİ ÜRETİMİ 3+07,5Seçmeli
IUP 553 PROJE YÖNETİMİ VE ANALİZİ 3+07,5Seçmeli
IUP 554 TEDARİK ZİNCİRİ VE LOJİSTİK YÖNETİMİ 3+07,5Seçmeli
IUP 555 ULUSLARARASI KALİTE STANDARTLARI 3+07,5Seçmeli
IUP 556 KURUMSAL KAYNAK YÖNETİMİ 3+07,5Seçmeli

2. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
IUP 550 YÜKSEK LİSANS SEMİNERİ 0+2 7,5 Zorunlu
IUP 502 ÜRETİM SİSTEMLERİ 3+0 7,5 Zorunlu
- Üretim-2 3+0 7,5 Seçmeli
- Üretim-2 3+0 7,5 Seçmeli
  Toplam 30  
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Üretim-2
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
IUP 504 PAZARLAMA ARAŞTIRMASI 3+07,5Seçmeli
IUP 510 STOK PLANLAMASI VE DENETİMİ 3+07,5Seçmeli
IUP 512 MATEMATİKSEL PROGRAMLAMA 3+07,5Seçmeli
IUP 514 SİMÜLASYON YÖNTEM VE TEKNİKLERİ 3+07,5Seçmeli
IUP 530 STRATEJİK YÖNETİM 3+07,5Seçmeli
IUP 534 İŞLEMLER YÖNETİMİ VE PLANLAMASI 3+07,5Seçmeli
IUP 535 STRATEJİK ÜRETİM YÖNETİMİ 3+07,5Seçmeli
IUP 536 TEKNOLOJİ YÖNETİMİ 3+07,5Seçmeli
IUP 538 KALİTE YÖNETİMİ 3+07,5Seçmeli
IUP 540 ÜRETİMDE GÜNCEL YAKLAŞIM VE TEKNİKLER 3+07,5Seçmeli

3. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
IUP 500 YÜKSEK LİSANS TEZİ 0+0 25 Zorunlu
IUP 700 UZMANLIK ALAN DERSİ 6+0 5 Zorunlu
- İsteğe Bağlı Seçmeli IUP 0+0 Seçmeli
  Toplam 30  
3. Yarıyıl Seçmeli Grupları : İsteğe Bağlı Seçmeli IUP
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
IUP 559 DÖNEM PROJESİ 0+030Seçmeli

4. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
IUP 700 UZMANLIK ALAN DERSİ 6+0 5 Zorunlu
IUP 500 YÜKSEK LİSANS TEZİ 0+0 25 Zorunlu
  Toplam 30  


DERS ÖK - PY İLİŞKİLERİ
Yıl :
Sayısal Sözel İlişki Varlığı
Zorunlu Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04
LİSANSÜSTÜ DANIŞMANLIKZ    
UZMANLIK ALAN DERSİZ****
ÜRETİM SİSTEMLERİZ    
ÜRETİM YÖNETİMİZ    
YÜKSEK LİSANS SEMİNERİZ****
YÜKSEK LİSANS TEZİZ****
Seçmeli dersleri eklemek için tıklayınız...
Seçmeli Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04
DÖNEM PROJESİS    
İLERİ ÜRETİM TEKNİKLERİS    
İŞ MODELİ ÜRETİMİS    
İŞLEMLER YÖNETİMİ İLKELERİ VE TASARIMIS    
İŞLEMLER YÖNETİMİ VE PLANLAMASIS    
İŞLETME İÇİN KANTİTATİF YÖNTEMLERS    
KALİTE YÖNETİMİS    
KURUMSAL KAYNAK YÖNETİMİS    
KÜRESEL İŞLETMECİLİKS    
MATEMATİKSEL PROGRAMLAMAS    
PAZARLAMA ARAŞTIRMASIS    
PROJE YÖNETİMİ VE ANALİZİS    
SİMÜLASYON YÖNTEM VE TEKNİKLERİS****
STOK PLANLAMASI VE DENETİMİS****
STRATEJİK ÜRETİM YÖNETİMİS    
STRATEJİK YÖNETİMS    
TEDARİK ZİNCİRİ VE LOJİSTİK YÖNETİMİS    
TEKNOLOJİ YÖNETİMİS    
ULUSLARARASI KALİTE STANDARTLARIS    
ÜRETİM PLANLAMASIS****
ÜRETİMDE GÜNCEL YAKLAŞIM VE TEKNİKLERS    
YENİLİK VE DEĞİŞİM YÖNETİMİS    
T+U : Teorik + Pratik
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
PY: Program Yeterlilikleri
EÇ [5]: En Çok
Ç [4]: Çok
O [3]: Orta
A [2]: Az
ÇA [1]: Çok Az
BoŞ [0]: Yok
TAY : Temel Alan Yeterliliği
TYYÇ : Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi
© 2021 PAU