2323 TÜRK İSLAM DÜŞÜNCE TARİHİ

GENEL BİLGİLER
türk islam kültütünde yetişmiş düşünürleri tanımak, düşüncenin kültürel etkilerinin ortaya çıkarmak. türk islam kültürü bünyesinde gelişen zihinsel sorunları cevaplamak.

Amaçlar
türk islam kültütünde yetişmiş düşünürleri tanımak, düşüncenin kültürel etkilerinin ortaya çıkarmak. türk islam kültürü bünyesinde gelişen zihinsel sorunları cevaplamak.


Kabul Koşulları
ALES; ÜDS/KPDS; Mezuniyet notu

Mezuniyet Koşulları
bir öğrenci 21 kredilik ders yükünü dört üzerinden en az 3 ortalamayla bitirmeli, bir seminer sunmalı, tezini başarılı şekilde hazırlayıp savunmalıdır.

İstihdam Olanakları
kültür ve tarih araştırmaları alanlarında araştırmacı olabilirler. felsefe grubu öğretmeni olabilirler.

Kazanılan Derece
Programi tüm gereksinimlerini yerine getirerek basari ile tamamlayan mezunlar "Türk İslam Düşünce Tarihi alaninda Yüksek Lisans Diplomasi" derecesi alirlar.

Derecenin Seviyesi
Yüksek Lisans

Önceki Eğitimlerin Tanınması
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki örgün öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulunun belirlemiş olduğu YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Dereceye Yönelik Kurallar
bir öğrenci 21 kredilik ders yükünü dört üzerinden en az 3 ortalamayla bitirmeli, bir seminer sunmalı, tezini başarılı şekilde hazırlayıp savunmalıdır.

Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından yeterli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla doktora programlarında öğrenim görebilirler.

Çalışma Şekli
Tam Zamanlı

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Planı-AKTS Kredileri" nde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

İletişim (Program Yöneticisi)
İletişim bilgisi bulunamadı.


PROGRAM YETERLİLİKLERİ
1Lisans düzeyinde edinilen bilgilerin pekiştirilmesi ve genişletilmesi
2Alandaki çalışmalarının kaynak ve sorunlarının araştırılması, formüle edilmesi ve sonuçlarını yazılı ya da sözlü olarak sunabilme
3Alan çalışmalarında, bağımsız olarak kendi başına bir alan araştırmasının tüm aşamalarını planlayarak uygulama ve sonuçların yazılı ve sözlü sunabilme
4Sahip olduğu bilgi ve becerileri disiplinler arası ve uluslararası çalışmalarda uygulayabilme.
5Mesleki etik ve sorumluluk bilinci
6türk islam düşünce tarihi alanında uzmanlık düzeyinde edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme becerisi.
7türk islam düşünce tarihi alanında güncel tartışmalar, yeni görüş ve yöntemler hakkında bilgili olmak.
EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
AdAçıklama
Anlatım Öğretmenin merkezde olduğu yöntemlerin başında gelir. Öğretmenin konuyu aktif olarak anlattığı, öğrencinin ise pasif dinleyici olduğu bir yöntemdir. Bu yöntemle ders; rapor, betimleme ve açıklama şeklinde işlenir. Etkili olması için kısa süreli olmalı, uzun anlatımlardan kaçınılmalıdır. Dersin tamamını anlatımla yürütmek sağlıklı sonuçlara götürmez. Öğrencilerin alternatif beceriler geliştirmelerini desteklemez. İyi bir ön hazırlık yapılmazsa, verimsiz bir çabaya dönüşür.
TartışmaDuruma göre sınıftaki bütün öğrencilerin ya da sınıfın belli bir kısmının katılımını sağlayan bir yöntemdir. Bu yöntemde, grup üyeleri tartışma konusunu çeşitli görüş noktalarına göre ele alarak tartışırlar ve problem çözme ile ilgili alternatif görüşler ortaya çıkarırlar. Tartışmada esas olan noktalardan biri; grubun birlikte düşünme ve düşüncelerini belli bir mantık örüntüsü içinde ifade etme çabasıdır. Öğrencilerin düşünme, ifade becerileri ve demokratik tutum geliştirmelerine katkı sağlar.
Sorun (Problem) ÇözmeBir şüphe veya belirsizlikten doğan herhangi bir duruma sorun adı verilmektedir. Genellikle insan hayatında engelleyici veya rahatsızlık verici bir rolü olan sorunlar bilimsel yöntemin aşamalarıyla ele alınarak çözülürler. (a) Sorun belirlenir. (b) Sorun tanımlanır. (c) Olası çözüm yolları aranır ve hipotez geliştirilir. (d) Çözüm yolu sınanır. (e) Sınama doğru çözüme götürürse hipotez doğrulandığı için genellemeye gidilir. (f) Sınama doğru çözüme götürmezse, geriye dönülerek sınama etkinlikleri gözden geçirilir, seçilen diğer bir hipotez tekrar sınanır.  Bu yöntem kişinin problem çözme, bağımsız çalışma, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme gibi yeteneklerini geliştirilir.
Soru-CevapKullanılan farklı tipteki sorularla (birleştirici, ayırıcı, değerlendirme, bilgi isteyen, motive edici ve beyin fırtınası) öğrencinin süreç içinde daha aktif bir konuma gelse de, öğretmen merkezli yöntemlerdendir. Amaca hizmet eden ve mümkün olduğunca öğrenciyi düşünceye sevk edecek sorular sorulmalı. Yanlış bile olsa, öğrencilerin düşüncelerini rahat ifade etmeleri ve konuşmaları, hem öğrenmeleri hem de kendilerine güven kazanma açısından büyük önem taşımaktadır. Aynı zamanda derse katılımı düşük olan öğrencileri teşvik etmek için etkilidir. Öğretmen tüm öğrencilerle etkileşim sağlamalıdır.

Program Yeterlilik - TYYÇ İlişkisi
TYYÇ KATEGORITYYÇ ALT KATEGORITYYÇPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Akademik)
TAY KATEGORITAY ALT KATEGORITAYPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BİLGİKuramsal Olgusal 03
BİLGİKuramsal Olgusal 04
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 04
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 04
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 05
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Mesleki)
Program yeterlilikleri veya düzey yeterlilikleri girilmemiş veya YÖK tarafından programa ait yeterlilik tanımı verilmemiş olabilir.

DERS PLANI - AKTS KREDİLERİ
Yıl :
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TIT 564 FELSEFEDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 3+0 7,5 Zorunlu
- Türk Islam Düşünce Tarihi Seçmeli - 1 3+0 7,5 Seçmeli
- Türk Islam Düşünce Tarihi Seçmeli - 1 3+0 7,5 Seçmeli
- Türk Islam Düşünce Tarihi Seçmeli - 1 3+0 7,5 Seçmeli
- Türk İslam Düşünce Tarihi İsteğe Bağlı Seçmeli-I 0+0 Seçmeli
  Toplam 30  
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Türk Islam Düşünce Tarihi Seçmeli - 1
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TIT 501 TÜRK İS. DÜŞ. ÜÇ AKIM(FEL.KELAM,TASAV) 3+07,5Seçmeli
TIT 503 ARAŞTIRMA METODOLOJİSİ 3+07,5Seçmeli
TIT 505 TARİHTE ONEMLİ TÜRK DÜŞÜNÜRLERİ 3+07,5Seçmeli
TIT 509 TÜRK ISLÂM FEL. GİR. I 3+07,5Seçmeli
TIT 511 ÇAĞDAŞ TÜRK DÜŞÜNCE TARİHİ I 3+07,5Seçmeli
TIT 513 İLKÇAĞ FİLOZ.İSLAM FİL.ETKİSİ 3+07,5Seçmeli
TIT 519 KÜLTÜR FELSEFESİ 3+07,5Seçmeli
TIT 521 DESCARTES 3+07,5Seçmeli
TIT 523 İBN SİNA 3+07,5Seçmeli
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Türk İslam Düşünce Tarihi İsteğe Bağlı Seçmeli-I
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TIT 529 DÖNEM PROJESİ 0+030Seçmeli

2. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TIT 550 YÜKSEK LİSANS SEMİNERİ 0+2 7,5 Zorunlu
TIT 506 METİNLERLE TÜRK İSLAM FELSEFESİ VE TAHLİLLERİ 3+0 7,5 Zorunlu
- Türk Islam Düşünce Tarihi Seçmeli - 2 3+0 7,5 Seçmeli
- Türk Islam Düşünce Tarihi Seçmeli - 2 3+0 7,5 Seçmeli
- Türk İslam Düşünce Tarihi İsteğe Bağlı Seçmeli-II 0+0 Seçmeli
  Toplam 30  
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Türk Islam Düşünce Tarihi Seçmeli - 2
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TIT 502 TANZİMATTAN SONRA TÜRKİYEDE FELSEFE 3+07,5Seçmeli
TIT 504 PROBLEMATİK AÇIDAN MUKA. BATI VE TÜRK İSL. FEL. 3+07,5Seçmeli
TIT 510 TÜRK ISLÂM FEL. GR. II 3+07,5Seçmeli
TIT 512 ÇAĞDAŞ TÜRK DÜŞÜNCE TARİHİ II 3+07,5Seçmeli
TIT 514 TÜRK-ISL. FİL. AVR. DÜŞ. ETKİLERİ 3+07,5Seçmeli
TIT 518 CARTESİAN FELSEFE (THEO-MET-BİLİM) 3+07,5Seçmeli
TIT 522 FARABİ 3+07,5Seçmeli
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Türk İslam Düşünce Tarihi İsteğe Bağlı Seçmeli-II
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TIT 530 DÖNEM PROJESİ 0+030Seçmeli

3. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TIT 500 YÜKSEK LİSANS TEZİ 0+0 20 Zorunlu
TIT 700 UZMANLIK ALAN DERSİ 6+0 10 Zorunlu
  Toplam 30  

4. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TIT 700 UZMANLIK ALAN DERSİ 6+0 10 Zorunlu
TIT 500 YÜKSEK LİSANS TEZİ 0+0 20 Zorunlu
  Toplam 30  


DERS ÖK - PY İLİŞKİLERİ
Yıl :
Sayısal Sözel İlişki Varlığı
Zorunlu Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07
FELSEFEDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Z*******
LİSANSÜSTÜ DANIŞMANLIKZ       
METİNLERLE TÜRK İSLAM FELSEFESİ VE TAHLİLLERİZ       
UZMANLIK ALAN DERSİZ* ****
YÜKSEK LİSANS SEMİNERİZ******
YÜKSEK LİSANS TEZİZ*******
Seçmeli dersleri eklemek için tıklayınız...
Seçmeli Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07
ARAŞTIRMA METODOLOJİSİS******
CARTESİAN FELSEFE (THEO-MET-BİLİM)S****** 
ÇAĞDAŞ TÜRK DÜŞÜNCE TARİHİ IS****** 
ÇAĞDAŞ TÜRK DÜŞÜNCE TARİHİ IIS*****  
DESCARTESS***    
DÖNEM PROJESİS       
FARABİS*** *  
İBN SİNAS**** * 
İLKÇAĞ FİLOZ.İSLAM FİL.ETKİSİS       
KÜLTÜR FELSEFESİS*****  
PROBLEMATİK AÇIDAN MUKA. BATI VE TÜRK İSL. FEL.S*****  
TANZİMATTAN SONRA TÜRKİYEDE FELSEFES       
TARİHTE ONEMLİ TÜRK DÜŞÜNÜRLERİS*****  
TÜRK ISLÂM FEL. GİR. IS*****  
TÜRK ISLÂM FEL. GR. IIS*******
TÜRK İS. DÜŞ. ÜÇ AKIM(FEL.KELAM,TASAV)S       
TÜRK-ISL. FİL. AVR. DÜŞ. ETKİLERİS*****  
T+U : Teorik + Pratik
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
PY: Program Yeterlilikleri
EÇ [5]: En Çok
Ç [4]: Çok
O [3]: Orta
A [2]: Az
ÇA [1]: Çok Az
BoŞ [0]: Yok
TAY : Temel Alan Yeterliliği
TYYÇ : Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi
© 2021 PAU