273 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ

GENEL BİLGİLER
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programı Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü olarak 1996-1997 eğitim-öğretim yılından itibaren 4 yıllık lisans düzeyinde normal ve ikinci öğretim olarak Bozkurt'ta eğitim vermeye başladı. 1999-2000 eğitim-öğretim yılından itibaren ikinci öğretim programına öğrenci alımı durdurulmuştur. 2001-2002 eğitim-öğretim yılında Bölüm Bozkurt'tan İncilipınar kampüsüne taşınmıştır. 2002-2003 eğitim-öğretim yılından beri de 20 erkek 20 bayan olmak üzere 40 öğrenci ile kontenjanları azaltılmış olarak eğitim vermeye devam etmiştir. Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu kurulması; Milli Eğitim Bakanlığı'nın 18/04/2002 tarih ve 10656 sayılı yazısı üzerine, 28/03/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun değişik ek 30'uncu maddesine göre, Bakanlar kurulunca 25/04/2002 tarhinde kararlaştırılmıştır. Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu'nun kurulması ile birlikte; Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü; Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programı olarak aktarılmıştır. Programımız normal öğretime 2004-2005 eğitim-öğretim yılında 40 öğrenci alarak ve Üniversitemizin Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü'nde kayıtlı olan 203 (2., 3., 4. sınıf)öğrencilerinin de Yüksekokulumuz Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programına katılımı ile aktif olarak faaliyete geçmiştir. Programımız 2007-2008 eğitim-öğretim yılı itibari ile 181 öğrenci, 2 yardımcı doçent ve 4 öğretim görevlisi, 3 araştırma görevlisi, 11 okutman ve 1 uzman ile fiilen görev yapmakta, eğitim-öğretime katkı vermektedir.

Amaçlar
Evrensel değerler ışığında Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, insan haklarına saygılı, bilim ve teknolojiden yararlanarak özgün ve estetik değerlere sahip çağdaş bir beden eğitimi ve spor eğitimi vermek, spor ve spor kültürünü yerleştirmeyi, yaygınlaştırmayı ve sevdirmeyi hedeflemiş bireyler yetiştirmek ve bu nitelikte yetiştirilen bireyleri toplum yararına sunmak. Yaptığı çalışmalar ve mezun ettiği/edeceği öğrenciler aracılığı ile ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma kalitesini yükseltmek, fiziksel olarak eğitilmiş bireyler ve dolayısı ile bir toplum yaratmaya öncülük eden bir kurum olmaktır.


Kabul Koşulları
1. T.C. vatandaşı olmak. 2. Yılında YGS sınavına girmiş olmak. 3. Liselerin spor alan/kol bölümlerinden mezun Antrenörlük Eğitimi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Rekreasyon ve Spor Yöneticiliği Bölümlerine başvuracak adaylar ve milli sporcular için; YGS-1, YGS -2, YGS-3, YGS-4, YGS-5 ve YGS-6 puanlarının birinden en az 170,000 puan almak. 4. Liselerin diğer alan/kol bölümlerinden mezun Antrenörlük Eğitimi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Rekreasyon ve Spor Yöneticiliği bölümlerine başvuracak olan adaylar için; YGS-1, YGS -2, YGS-3, YGS-4, YGS-5 ve YGS-6 puanlarının birinden en az 180,000 puan almak. 5. Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulunda eğitim görmesini engelleyecek herhangi bir sağlık, fiziksel ve/veya bedensel engeli bulunmamak. Bu koşuları sağlayan aday Özel Yetenek Sınavına girmeye hak kazanır. Özel Yetenek Sınavından aldığı puan, YGS puanı, varsa millilik durumu ve varsa spor özgeçmişi birlikte hesaplanarak en yüksek puana sahip toplam 30 kişi alınır.

Mezuniyet Koşulları
Öğrenciler müfredattaki tüm zorunlu ve seçmeli derslerden zorunlu pratik ve yaz eğitim de dahil olmak üzere başarılı notlar ile geçmeli ve Pamukkale Üniversitesi lisans eğitim ve öğretim yönetmeliğinde belirtilen en az genel not ortalaması şartını sağladıkları taktirde mezun olma hakkı kazanırlar.

İstihdam Olanakları
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü mezunları; • Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilk ve orta dereceli okullarda beden eğitimi öğretmeni olarak, • Gençlik Spor Genel Müdürlüğüne bağlı Gençlik Spor İl Müdürlüklerinde ilgili federasyonlardan antrenörlük belgesi alarak, Gençlik Spor Genel Müdürlüğü Eğitim Dairesi ve diğer birimlerinde, Antrenör veya Spor Uzmanı olarak, • Üniversitelerin Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokullarında, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarının Beden Eğitimi ve Spor Programlarında öğretim elemanı veya araştırma görevlisi olarak çalışabilirler.

Kazanılan Derece
Programi tüm gereksinimlerini yerine getirerek basari ile tamamlayan mezunlar "Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği alaninda Lisans Diplomasi" derecesi alirlar.

Derecenin Seviyesi
LİSANS

Önceki Eğitimlerin Tanınması
Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarından Pamukkale Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrencileri için “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır. Ortak zorunlu yabancı dil dersleri muafiyet sınavı, güz yarıyılı başında akademik takvimde belirtilen tarihte yapılır. Bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez. Ortak zorunlu yabancı dil muafiyet sınavına, hazırlık programı bulunmayan fakülte/meslek yüksekokulu/yüksekokul öğrencileri girer. Muafiyet sınavına girecek öğrenciler, akademik takvimde belirtilen süre içerisinde ilgili birime başvurur. Ayrıca; Yabancı dil hazırlık programı bulunan bölümlere ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler, akademik yıl başlamadan önce düzey belirleme ve yeterlik sınavına girerler. Öğrenciler bu sınavda aldıkları puana göre başlangıç, orta-alt düzey veya orta düzey gruplarından birine yerleştirilir veya yeterlik puanına sahip olanlar hazırlık eğitiminden muaf tutulur. Bu grupların puan aralıkları Yüksekokul Müdürlüğü tarafından belirlenir. Sınav sonuçları ilgili yerlerde ve Yabancı Diller Yüksekokulunun internet sitesinde duyurulur. Zorunlu hazırlık eğitimine kabul edilen bölüm/programlara kayıt yaptıran öğrencilerden düzey belirleme ve yeterlik sınavına girmeyenler eğitim-öğretime başlangıç düzeyinden başlar.

Dereceye Yönelik Kurallar
Öğrenciler müfredattaki tüm zorunlu ve seçmeli derslerden zorunlu pratik ve yaz eğitim de dahil olmak üzere başarılı notlar ile geçmeli ve Pamukkale Üniversitesi lisans eğitim ve öğretim yönetmeliğinde belirtilen en az genel not ortalaması şartını sağladıkları taktirde mezun olma hakkı kazanırlar.

Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlarda öğrenim görebilirler.

Çalışma Şekli
Tam Zamanlı

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Planı-AKTS Kredileri" nde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

İletişim (Program Yöneticisi)
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
BÖLÜM BAŞKANIProf. Dr. BÜLENT AĞBUĞA+90 258 296 1283 bakboga@pau.edu.tr
BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISIDoç. Dr. AYŞE GÖKÇE ERTURAN+90 258 296 2915 agerturan@pau.edu.tr


PROGRAM YETERLİLİKLERİ
1Beden eğitimi ve spor alan bilgilerini kullanabilme becerisine sahip olur
2Spor alanındaki uygulamaların sonuçlarını analiz edip yorumlar
3Spor ile ilgili problemlere disiplinlerarası bir yaklaşımla çözüm getirir
4Spor ile ilgili ortaya çıkan problemlerin tespiti ve çözümü aşamasında, mesleki etik ve sorumluluk bilinci içerisinde hareket eder
5Öğrencileri ve meslektaşları ile etkin iletişim sağlar / kurar
6Sportif organizasyonların evrensel ve toplumsal etkilerini kavrar
7Bilgilerinin güncelliğini sağlamak için yaşam boyu öğrenme becerilerini kullanır
8Beden eğitimi dersi uygulamaları için spor dallarına özgü teknikleri kullanır
9Beden eğitimi dersi uygulamaları için gerekli araçları kullanır
10Sportif olayları üç boyutlu / çok yönlü düşünerek analiz eder
11Beden eğitimi öğretimine yönelik öğretim yöntemlerini kavrar
12Bilgi teknolojilerini etkin kullanma becerisine sahip olur ve çağın getirdiği yenilikleri takip eder
13Beden eğitimi öğretimine yönelik öğretim yöntemlerini farklı öğretim kurumlarında kullanır
14Beden eğitimi derslerinde kullanılabilecek ölçme ve değerlendirme araçlarını bilir
15Beden eğitimi derslerinde öğrettiği bilgileri ölçüp değerlendirebileceği çeşitli türden ölçme ve değerlendirme araçları geliştirebilir
16Beden eğitimi öğretmenliği mesleğini yapmaya istekli olur
17Beden eğitimi öğretmenliği mesleğinin toplumdaki diğer meslekler arasındaki yerini ve önemini takdir eder
18Beden eğitimi ve sporun önemini etrafındaki herkesle paylaşmaya açık olur
19Beden eğitimi ile ilgili kavramları açıklar
20İnsan anatomisi, kinesiyolojisi ve sağlık alanındaki temel bilgilerini antrenörlük alan bilgisi ile ilişkilendirir
21Kişiye ve takımlara özel antrenman planlaması ve periyotlaması yapar
22Temel sporsal hareketlerin fizyolojik analizlerini teorikte ve pratikte yapabilme kapasitesine sahip olur
EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
AdAçıklama
Anlatım Öğretmenin merkezde olduğu yöntemlerin başında gelir. Öğretmenin konuyu aktif olarak anlattığı, öğrencinin ise pasif dinleyici olduğu bir yöntemdir. Bu yöntemle ders; rapor, betimleme ve açıklama şeklinde işlenir. Etkili olması için kısa süreli olmalı, uzun anlatımlardan kaçınılmalıdır. Dersin tamamını anlatımla yürütmek sağlıklı sonuçlara götürmez. Öğrencilerin alternatif beceriler geliştirmelerini desteklemez. İyi bir ön hazırlık yapılmazsa, verimsiz bir çabaya dönüşür.
TartışmaDuruma göre sınıftaki bütün öğrencilerin ya da sınıfın belli bir kısmının katılımını sağlayan bir yöntemdir. Bu yöntemde, grup üyeleri tartışma konusunu çeşitli görüş noktalarına göre ele alarak tartışırlar ve problem çözme ile ilgili alternatif görüşler ortaya çıkarırlar. Tartışmada esas olan noktalardan biri; grubun birlikte düşünme ve düşüncelerini belli bir mantık örüntüsü içinde ifade etme çabasıdır. Öğrencilerin düşünme, ifade becerileri ve demokratik tutum geliştirmelerine katkı sağlar.
Gösterip YaptırmaBu yöntemde, öğretmen; deney, gösteri gibi bir etkinliği sınıf önünde yaparak gösterir ve sonrasında öğrencilerin yapmalarını sağlar. Öğrenciler sadece bakarak ve izleyerek değil, aynı zamanda yaparak ve deneyerek öğrenmeye çalışırlar. Bu yöntem genellikle beceri öğretiminde uygulanır. Kalabalık sınıflarda uygulanması zordur.
Örnek Olay Örnek olay incelemesi, öğrencilerin gerçek ve sorunlu bir olaya aktif olarak katılarak çözümlemeci bir bakış açısını kullanmalarını gerektiren bir yöntemdir. Sorunlu olay gerçek ya da gerçeğe çok yakın olabilir. Olayı anlatan ve gerekli verileri kapsayan bir doküman üzerinde çalışan öğrenci(ler), olayı öğrenir, verileri çözümler, sorunu değerlendirirler. Birlikte tartışarak olayın nedenine ya da çözümüne ilişkin öneriler geliştirirler. Özellikle sosyal bilimlerde pek çok konuyu, örnek olay biçiminde sınıfa getirmek olanaklıdır. Öğrenciler süreç içinde aktif konumda kalırlar ve üst düzey kazanımlar elde ederler.
Sorun (Problem) ÇözmeBir şüphe veya belirsizlikten doğan herhangi bir duruma sorun adı verilmektedir. Genellikle insan hayatında engelleyici veya rahatsızlık verici bir rolü olan sorunlar bilimsel yöntemin aşamalarıyla ele alınarak çözülürler. (a) Sorun belirlenir. (b) Sorun tanımlanır. (c) Olası çözüm yolları aranır ve hipotez geliştirilir. (d) Çözüm yolu sınanır. (e) Sınama doğru çözüme götürürse hipotez doğrulandığı için genellemeye gidilir. (f) Sınama doğru çözüme götürmezse, geriye dönülerek sınama etkinlikleri gözden geçirilir, seçilen diğer bir hipotez tekrar sınanır.  Bu yöntem kişinin problem çözme, bağımsız çalışma, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme gibi yeteneklerini geliştirilir.
İşbirlikli Öğrenmeİşbirlikli öğrenme, öğrencilerin ortak bir amaç için birlikte çalışmaları esasına dayanan bir öğrenme türüdür. Farklı yetenekte olan çocuklar, heterojen gruplarda bir araya gelip, birlerine yardımcı olarak öğrenirler. İşbirliği kurma sırasında yardım etme ve yardım alma, içinde bulunduğu grup birliğinin farkına varma gibi önemli deneyimler edinilir. Böylece gelecekte iş yaşamında çok önemli bir beceri olan ekip çalışmasına yatkınlık konusunda kazanımlar gerçekleşir.
Gösteri Bu yöntemde, öğretmen; deney, gösteri gibi bir etkinliği sınıf önünde yapar, öğrenciler bakarak ve izleyerek öğrenmeye çalışır. Bu yöntem genellikle olanakların kısıtlı olması halinde ve tehlikeli deney ve durumların ele alınmasında uygulanır.
Soru-CevapKullanılan farklı tipteki sorularla (birleştirici, ayırıcı, değerlendirme, bilgi isteyen, motive edici ve beyin fırtınası) öğrencinin süreç içinde daha aktif bir konuma gelse de, öğretmen merkezli yöntemlerdendir. Amaca hizmet eden ve mümkün olduğunca öğrenciyi düşünceye sevk edecek sorular sorulmalı. Yanlış bile olsa, öğrencilerin düşüncelerini rahat ifade etmeleri ve konuşmaları, hem öğrenmeleri hem de kendilerine güven kazanma açısından büyük önem taşımaktadır. Aynı zamanda derse katılımı düşük olan öğrencileri teşvik etmek için etkilidir. Öğretmen tüm öğrencilerle etkileşim sağlamalıdır.
Kavram HaritalarıKavramların ilişkileri, kapsamları ve temel özelliklerinin şekil, grafik ve sözcüklerle, önerme ve ilkelere dayalı olarak ifade edildiği bir ilişki ağını ifade eder. Görsel yolla öğrenmeye olanak sağlar. Şu aşamalar izlenir: (1) Öğretilecek konuyla ilgili kavramlar listelenir. (2) Öğretilecek konunun adı en başa yazılır. (3) Kavramlar arasındaki ilişkiler ve genellemeler maddeler halinde yazılır. (4) Kavramlar kutucuk içine alınır. (5) Kavramlar en genel kavramdan özel kavramlara doğru veya kapsam, özellik ve ilişkilerine göre derecelenir. Derecelendikten sonra kutucuklar içine alınır. (6) İlişkiler, oklar ve ifadelerle yönlendirilir.
Öğrenme İstasyonlarıİstasyonlarda öğrenme, bütün sınıfın her aşamaya (her istasyona) katkı sağlaması yoluyla bir önceki grubun yaptıklarını ileri götürmeyi öğreten öğrenci merkezli bir yöntemdir. İstasyon yöntemi ile dersin işlendiği sınıflarda 3-5 kişilik gruplar oluşturulur. Her gruba bir istasyon şefi ya da gözlemci atanır. Oluşturulan gruplar istasyonlara dağılarak her gittikleri istasyonlarda belli bir süre kalarak görevlerini icra ederler. Bütün grupların, bütün istasyonlarda çalışmaları gerekmektedir. Bütün öğrencilerin görev almaları esastır. İstasyonlarda neden sonuç değişkenlerini yazma, slogan yazma, şiir yazma, hikâye yazma, afiş hazırlama gibi etkinlikler yapılabilir. Çalışmalar sonunda ürünler sergilenir. İstasyon yönteminde öğrencilerin grupla çalışmaları, onların sosyalleşmesine katkıda bulunmaktadır.
İşbirlikli öğrenmeİşbirlikli öğrenme, öğrencilerin ortak bir amaç için birlikte çalışmaları esasına dayanan bir öğrenme türüdür. Farklı yetenekte olan çocuklar, heterojen gruplarda bir araya gelip, birlerine yardımcı olarak öğrenirler. İşbirliği kurma sırasında yardım etme ve yardım alma, içinde bulunduğu grup birliğinin farkına varma gibi önemli deneyimler edinilir. Böylece gelecekte iş yaşamında çok önemli bir beceri olan ekip çalışmasına yatkınlık konusunda kazanımlar gerçekleşir.
Mikro ÖğretimBu yöntem öğretmen adaylarının sınıf içindeki üstleneceği rollerini ve sınıfta uygulayacağı davranışlarını tam olarak benimseyip bunları kazanmalarını sağlamayı amaçlasa da, farklı alanlarda yöntemin uygulanması olanaklıdır. Belli başlı becerilerin öğretiminde video ve ses kayıt cihazlarının sunduğu olanakları öğrenme ortamlarına taşımaya olanak sağlar. Öğrenci performansının kaydedilmesi ve elde edilen kaydın çözümlenerek hataların giderilmesi esasına dayanır.
Rol OynamaRol oynama, öğrencinin kendi duygu ve düşüncelerini başka bir kişiliğe bürünerek ifade etmesini sağlayan bir öğrenme yoludur. Yöntemin başarıya ulaşması için öğrencinin yaratıcı düşünceyi kullanması gerekir. Öğrenci, gerçek rolünden ve duygularından arınarak kendini başka birinin yerine koyar. Böylece onların nasıl düşündüklerini, neler hissettiklerini ve nasıl davrandıklarını anlamaya çalışır. Bu teknikte dersin konusu ile ilgili bir sorun, durum, olay ya da fikir bir grup öğrenci tarafından diğer öğrencilerin önünde sergilenerek duruma çözüm üretilmeye çalışılır. Bazı kaynaklarda rol oynamanın, problem çözme süreci şeklinde olması gerektiği de ifade edilmektedir.
DramaÖğrencilerin bir beceri ya da durumu sınıfın önünde canlandırarak öğrendikleri bir yöntemdir. Yaşayarak bilgi edinmenin yanı sıra, sözel ifade gücünün gelişmesi ve toplumsallaşmanın sağlanmasında da önemli yararı bulunmaktadır. Yaratıcı, üretken, yaratıcı kararlar alabilen, değişik olmaktan ve değişiklik yapmaktan korkmayan, dilini iyi kullanan, eleştirel düşünen bireyler yetiştirmeye olanak sağlar.
ProjeProje tabanlı öğrenim, öğrencileri ilginç sorunlarla uğraşmaya ve bunun sonunda sıra dışı ürünler oluşturmaya yönlendiren bir öğretim yoludur. Öğrencilerin yaratıcılıklarını kullanmalarına olanak sağlar ve olaylara geniş açıdan bakmalarını gerektirir.
GeziÖğrenmeyi sınıf dışına taşıyan bir yöntemdir. Öğrencileri fabrika, müze, kütüphane, çeşitli devlet kurumları, dağ, orman, göl, park, bahçe gibi yerlere götürerek oralarda doğrudan gözlem yaptırılarak bilgi edinmeyi sağlayan bir yöntemdir.
GözlemGenellikle doğaya ilişkin bilgilerimizi gözlemlerimiz yoluyla edinsek de, gözlem yöntemi başka olgu ve durumlar için de kullanılır. Gözlem sonucu elde ettiğimiz bulguları zihnimizde işleyerek belli başlı genellemelere ulaşmaya çalışırız. Eğer belli hatalardan dolayı yanlış genellemelere ulaşmışsak, aynı olgu ve varlıklar üzerinde tekrar gözlem yapmak gerekir.  
Görüşme Öğretmenin yeterli donanıma sahip olmadığı durumlarda veya belli konularda daha zengin donanıma sahip kişileri (edebiyatçı, sanatçı, tasarımcı, yazar, çizer, vs.) sınıfa getirerek, sınıf önünde geliştirilen bir konuşmayı ifade eder. Öğrencileri duyuşsal anlamda tetikleyen bir tekniktir. Bazı durumlarda öğrenciler bilgi edinmek amacıyla belli kişilerle görüşmeler yaparak, elde ettikleri bilgileri çözümleyerek öğrenebilirler.
Beyin FırtınasıBeyin fırtınası, değerlendirme ya da sınırlama olmaksızın bir sorunun çözümüne ilişkin mümkün olduğunca çok çözüm yollarını elde etmek için düzenlenmiş olan bir grup çalışması sürecidir. Beyin fırtınasının amacı, öğrencilerin fikir üretmelerini sağlamak ve onların kendilerini ifade etmesini kolaylaştırmaktır. Bu teknik, üst düzey tartışma tekniği olarak kullanılır. Fırtına dönemi ve değerlendirme dönemi vardır. Başarılı bir beyin fırtınasında; değerlendirmenin sonraya bırakılması, serbest ve neşeli bir ortam yaratılması, olabildiğince çok miktarda fikir üretilmesinin sağlanması, önerilen fikirlerin gruplanması ve geliştirilmesi çok önemlidir.

Program Yeterlilik - TYYÇ İlişkisi
TYYÇ KATEGORITYYÇ ALT KATEGORITYYÇPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 05
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 03
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Akademik)
PProgram yeterlilikleri veya düzey yeterlilikleri girilmemiş veya YÖK tarafından programa ait yeterlilik tanımı verilmemiş olabilir.

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Mesleki)
Program yeterlilikleri veya düzey yeterlilikleri girilmemiş veya YÖK tarafından programa ait yeterlilik tanımı verilmemiş olabilir.

DERS PLANI - AKTS KREDİLERİ
Yıl :
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
SBE 1001 BEDEN EĞİTİMİ VE SPORUN TEMELLERİ 2+0 2 Zorunlu
SBE 1003 İNSAN ANATOMİSİ VE KİNESİYOLOJİ 3+0 3 Zorunlu
SBE 1005 HAREKET EĞİTİMİ 2+2 3 Zorunlu
GKD 1007 TÜRK DİLİ 1 3+0 5 Zorunlu
GKD 1003 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 3+0 5 Zorunlu
OMB 1003 EĞİTİM SOSYOLOJİSİ 2+0 3 Zorunlu
GKD 1001 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ 1 2+0 3 Zorunlu
OMB 1001 EĞİTİME GİRİŞ 2+0 3 Zorunlu
- Yabancı Dil-1 2+0 3 Seçmeli
  Toplam 30  
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Yabancı Dil-1
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
GKD 1005 YABANCI DİL 1 - İNGİLİZCE 1 2+03Seçmeli
GKD 1009 YABANCI DİL I - ALMANCA I 2+03Seçmeli
GKD 1011 YABANCI DİL I - FRANSIZCA I 2+03Seçmeli

2. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
SBE 1002 SAĞLIK BİLGİSİ VE İLKYARDIM 2+0 2 Zorunlu
SBE 1004 CİMNASTİK 1+2 4 Zorunlu
SBE 1006 ATLETİZM 1+2 4 Zorunlu
SBE 1008 TAKIM SPORLARI 1 1+2 3 Zorunlu
GKD 1002 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ 2 2+0 3 Zorunlu
GKD 1008 TÜRK DİLİ 2 3+0 5 Zorunlu
OMB 1004 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ 2+0 3 Zorunlu
OMB 1005 EĞİTİM FELSEFESİ 2+0 3 Zorunlu
- Yabancı Dil-2 2+0 3 Seçmeli
  Toplam 30  
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Yabancı Dil-2
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
GKD 1006 YABANCI DİL 2 - İNGİLİZCE 2 2+03Seçmeli
GKD 1010 YABANCI DİL 2 - ALMANCA 2 2+03Seçmeli
GKD 1012 YABANCI DİL 2 - FRANSIZCA 2 2+03Seçmeli

3. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
SBE 2003 BEDEN EĞİTİMİ, SPOR ÖĞRENME VE ÖĞRETİM YAKLAŞIMLARI 2+0 3 Zorunlu
SBE 2005 MOTOR GELİŞİM 3+0 3 Zorunlu
SBE 2007 TAKIM SPORLARI 2 1+2 4 Zorunlu
OMB 2002 ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ 2+0 3 Zorunlu
OMB 2006 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ 2+0 3 Zorunlu
GKD 4002 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI 1+2 3 Zorunlu
- Alan Eğitimi Seçmeli 1 2+0 4 Seçmeli
- Genel Kültür Seçmeli-1 2+0 3 Seçmeli
- Meslek Bilgisi Seçmeli 1 2+0 4 Seçmeli
  Toplam 30  
3. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Alan Eğitimi Seçmeli 1
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
SBE 2009 ATLETİZM 2+04Seçmeli
SBE 5000 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR TARİHİ 2+04Seçmeli
SBE 5001 TEMEL MÜZİK EĞİTİMİ 2+04Seçmeli
SBE 5002 BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETİMİNDE DRAMA 2+04Seçmeli
SBE 5003 BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETİM MODELLERİ 2+04Seçmeli
SBE 5004 SAVUNMA SPORLARI 2+04Seçmeli
SBE 5005 EGZERSİZ PSİKOLOJİSİ 2+04Seçmeli
SBE 5006 BEDEN EĞİTİMİ SOSYOLOJİSİ 2+04Seçmeli
SBE 5007 BİYOMEKANİK 2+04Seçmeli
SBE 5008 GELENEKSEL TÜRK SPORLARI 2+04Seçmeli
SBE 5009 SINIF İÇİ ÖĞRENMELERİN DEĞERLENDİRMESİ 2+04Seçmeli
SBE 5010 SERBEST ZAMAN EĞİTİMİ 2+04Seçmeli
SBE 5011 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETİMİNDE EYLEM ARAŞTIRMASI 2+04Seçmeli
SBE 5012 DART 2+04Seçmeli
SBE 5013 GÜREŞ 2+04Seçmeli
SBE 5014 SPOR MASAJI 2+04Seçmeli
3. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Genel Kültür Seçmeli-1
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
GKD 5001 BİLİM VE ARAŞTIRMA ETİĞİ 2+03Seçmeli
GKD 5002 TÜRK MUSİKİSİ 2+03Seçmeli
GKD 5003 BAĞIMLILIK VE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE 2+03Seçmeli
GKD 5004 BİLİM TARİHİ VE FELSEFESİ 2+03Seçmeli
GKD 5005 MEDYA OKURYAZARLIĞI 2+03Seçmeli
GKD 5006 BESLENME VE SAĞLIK 2+03Seçmeli
GKD 5007 İNSAN İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM 2+03Seçmeli
GKD 5008 İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ EĞİTİMİ 2+03Seçmeli
GKD 5009 SANAT VE ESTETİK 2+03Seçmeli
GKD 5010 KÜLTÜR VE DİL 2+03Seçmeli
GKD 5011 TÜRK İŞARET DİLİ 2+03Seçmeli
GKD 5014 TÜRK KÜLTÜR COĞRAFYASI 2+03Seçmeli
GKD 5016 TÜRK SANATI TARİHİ 2+03Seçmeli
GKD 5017 TÜRKİYE`NİN MODERNLEŞME TARİHİ 2+03Seçmeli
GKD 5018 GELENEKSEL TÜRK EL SANATLARI 2+03Seçmeli
3. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Meslek Bilgisi Seçmeli 1
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
OMB 5001 KAPSAYICI EĞİTİM 2+04Seçmeli
OMB 5002 EĞİTİMDE DRAMA 2+04Seçmeli
OMB 5003 EĞİTİM ANTROPOLOJİSİ 2+04Seçmeli
OMB 5004 KARŞILAŞTIRMALI EĞİTİM 2+04Seçmeli
OMB 5005 YETİŞKİN EĞİTİMİ VE HAYAT BOYU ÖĞRENME 2+04Seçmeli
OMB 5006 EĞİTİMDE PROJE HAZIRLAMA 2+04Seçmeli
OMB 5007 MÜZE EĞİTİMİ 2+04Seçmeli
OMB 5008 EĞİTİM HUKUKU 2+04Seçmeli
OMB 5009 SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE EĞİTİM 2+04Seçmeli
OMB 5010 EĞİTİM TARİHİ 2+04Seçmeli
OMB 5011 ELEŞTİREL VE ANALİTİK DÜŞÜNME 2+04Seçmeli
OMB 5012 EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME 2+04Seçmeli
OMB 5013 MİKRO ÖĞRETİM 2+04Seçmeli
OMB 5014 ÇOCUK PSİKOLOJİSİ 2+04Seçmeli
OMB 5015 DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU 2+04Seçmeli
OMB 5017 EĞİTİMDE PROGRAM DIŞI ETKİNLİKLER 2+04Seçmeli
OMB 5018 KARAKTER VE DEĞER EĞİTİMİ 2+04Seçmeli
OMB 5019 ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ 2+04Seçmeli
OMB 5021 OKUL DIŞI ÖĞRENME ORTAMLARI 2+04Seçmeli
OMB 5022 AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME 2+04Seçmeli

4. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
SBE 2002 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETİM PROGRAMLARI 2+0 3 Zorunlu
SBE 2004 EGZERSİZ FİZYOLOJİSİ 3+0 5 Zorunlu
SBE 2006 RİTİM EĞİTİMİ VE DANS 1+2 5 Zorunlu
OMB 2008 EĞİTİMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 2+0 3 Zorunlu
OMB 2016 TÜRK EĞİTİM TARİHİ 2+0 3 Zorunlu
- Alan Eğitimi Seçmeli 2 2+0 4 Seçmeli
- Genel Kültür Seçmeli-2 2+0 3 Seçmeli
- Meslek Bilgisi Seçmeli 2 2+0 4 Seçmeli
  Toplam 30  
4. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Alan Eğitimi Seçmeli 2
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
SBE 2009 ATLETİZM 2+04Seçmeli
SBE 5000 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR TARİHİ 2+04Seçmeli
SBE 5001 TEMEL MÜZİK EĞİTİMİ 2+04Seçmeli
SBE 5002 BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETİMİNDE DRAMA 2+04Seçmeli
SBE 5003 BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETİM MODELLERİ 2+04Seçmeli
SBE 5004 SAVUNMA SPORLARI 2+04Seçmeli
SBE 5005 EGZERSİZ PSİKOLOJİSİ 2+04Seçmeli
SBE 5006 BEDEN EĞİTİMİ SOSYOLOJİSİ 2+04Seçmeli
SBE 5007 BİYOMEKANİK 2+04Seçmeli
SBE 5008 GELENEKSEL TÜRK SPORLARI 2+04Seçmeli
SBE 5009 SINIF İÇİ ÖĞRENMELERİN DEĞERLENDİRMESİ 2+04Seçmeli
SBE 5010 SERBEST ZAMAN EĞİTİMİ 2+04Seçmeli
SBE 5011 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETİMİNDE EYLEM ARAŞTIRMASI 2+04Seçmeli
SBE 5012 DART 2+04Seçmeli
SBE 5013 GÜREŞ 2+04Seçmeli
SBE 5014 SPOR MASAJI 2+04Seçmeli
4. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Genel Kültür Seçmeli-2
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
GKD 5001 BİLİM VE ARAŞTIRMA ETİĞİ 2+03Seçmeli
GKD 5002 TÜRK MUSİKİSİ 2+03Seçmeli
GKD 5003 BAĞIMLILIK VE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE 2+03Seçmeli
GKD 5004 BİLİM TARİHİ VE FELSEFESİ 2+03Seçmeli
GKD 5005 MEDYA OKURYAZARLIĞI 2+03Seçmeli
GKD 5006 BESLENME VE SAĞLIK 2+03Seçmeli
GKD 5007 İNSAN İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM 2+03Seçmeli
GKD 5008 İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ EĞİTİMİ 2+03Seçmeli
GKD 5009 SANAT VE ESTETİK 2+03Seçmeli
GKD 5010 KÜLTÜR VE DİL 2+03Seçmeli
GKD 5011 TÜRK İŞARET DİLİ 2+03Seçmeli
GKD 5014 TÜRK KÜLTÜR COĞRAFYASI 2+03Seçmeli
GKD 5016 TÜRK SANATI TARİHİ 2+03Seçmeli
GKD 5017 TÜRKİYE`NİN MODERNLEŞME TARİHİ 2+03Seçmeli
GKD 5018 GELENEKSEL TÜRK EL SANATLARI 2+03Seçmeli
4. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Meslek Bilgisi Seçmeli 2
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
OMB 5001 KAPSAYICI EĞİTİM 2+04Seçmeli
OMB 5002 EĞİTİMDE DRAMA 2+04Seçmeli
OMB 5003 EĞİTİM ANTROPOLOJİSİ 2+04Seçmeli
OMB 5004 KARŞILAŞTIRMALI EĞİTİM 2+04Seçmeli
OMB 5005 YETİŞKİN EĞİTİMİ VE HAYAT BOYU ÖĞRENME 2+04Seçmeli
OMB 5006 EĞİTİMDE PROJE HAZIRLAMA 2+04Seçmeli
OMB 5007 MÜZE EĞİTİMİ 2+04Seçmeli
OMB 5008 EĞİTİM HUKUKU 2+04Seçmeli
OMB 5009 SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE EĞİTİM 2+04Seçmeli
OMB 5010 EĞİTİM TARİHİ 2+04Seçmeli
OMB 5011 ELEŞTİREL VE ANALİTİK DÜŞÜNME 2+04Seçmeli
OMB 5012 EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME 2+04Seçmeli
OMB 5013 MİKRO ÖĞRETİM 2+04Seçmeli
OMB 5014 ÇOCUK PSİKOLOJİSİ 2+04Seçmeli
OMB 5015 DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU 2+04Seçmeli
OMB 5017 EĞİTİMDE PROGRAM DIŞI ETKİNLİKLER 2+04Seçmeli
OMB 5018 KARAKTER VE DEĞER EĞİTİMİ 2+04Seçmeli
OMB 5019 ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ 2+04Seçmeli
OMB 5021 OKUL DIŞI ÖĞRENME ORTAMLARI 2+04Seçmeli
OMB 5022 AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME 2+04Seçmeli

5. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
SBE 3003 ANTRENMAN BİLGİSİ 2+0 3 Zorunlu
SBE 3005 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETİMİ 2+2 4 Zorunlu
SBE 3007 TAKIM SPORLARI 3 1+2 3 Zorunlu
SBE 3009 YÜZME 1+2 3 Zorunlu
OMB 3006 SINIF YÖNETİMİ 2+0 3 Zorunlu
OMB 3002 EĞİTİMDE AHLAK VE ETİK 2+0 3 Zorunlu
- Alan Eğitimi Seçmeli 3 2+0 4 Seçmeli
- Genel Kültür Seçmeli-3 2+0 3 Seçmeli
- Meslek Bilgisi Seçmeli 3 2+0 4 Seçmeli
  Toplam 30  
5. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Alan Eğitimi Seçmeli 3
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
SBE 2009 ATLETİZM 2+04Seçmeli
SBE 5000 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR TARİHİ 2+04Seçmeli
SBE 5001 TEMEL MÜZİK EĞİTİMİ 2+04Seçmeli
SBE 5002 BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETİMİNDE DRAMA 2+04Seçmeli
SBE 5003 BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETİM MODELLERİ 2+04Seçmeli
SBE 5004 SAVUNMA SPORLARI 2+04Seçmeli
SBE 5005 EGZERSİZ PSİKOLOJİSİ 2+04Seçmeli
SBE 5006 BEDEN EĞİTİMİ SOSYOLOJİSİ 2+04Seçmeli
SBE 5007 BİYOMEKANİK 2+04Seçmeli
SBE 5008 GELENEKSEL TÜRK SPORLARI 2+04Seçmeli
SBE 5009 SINIF İÇİ ÖĞRENMELERİN DEĞERLENDİRMESİ 2+04Seçmeli
SBE 5010 SERBEST ZAMAN EĞİTİMİ 2+04Seçmeli
SBE 5011 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETİMİNDE EYLEM ARAŞTIRMASI 2+04Seçmeli
SBE 5012 DART 2+04Seçmeli
SBE 5013 GÜREŞ 2+04Seçmeli
SBE 5014 SPOR MASAJI 2+04Seçmeli
5. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Genel Kültür Seçmeli-3
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
GKD 5001 BİLİM VE ARAŞTIRMA ETİĞİ 2+03Seçmeli
GKD 5002 TÜRK MUSİKİSİ 2+03Seçmeli
GKD 5003 BAĞIMLILIK VE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE 2+03Seçmeli
GKD 5004 BİLİM TARİHİ VE FELSEFESİ 2+03Seçmeli
GKD 5005 MEDYA OKURYAZARLIĞI 2+03Seçmeli
GKD 5006 BESLENME VE SAĞLIK 2+03Seçmeli
GKD 5007 İNSAN İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM 2+03Seçmeli
GKD 5008 İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ EĞİTİMİ 2+03Seçmeli
GKD 5009 SANAT VE ESTETİK 2+03Seçmeli
GKD 5010 KÜLTÜR VE DİL 2+03Seçmeli
GKD 5011 TÜRK İŞARET DİLİ 2+03Seçmeli
GKD 5014 TÜRK KÜLTÜR COĞRAFYASI 2+03Seçmeli
GKD 5016 TÜRK SANATI TARİHİ 2+03Seçmeli
GKD 5018 GELENEKSEL TÜRK EL SANATLARI 2+03Seçmeli
5. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Meslek Bilgisi Seçmeli 3
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
OMB 5001 KAPSAYICI EĞİTİM 2+04Seçmeli
OMB 5002 EĞİTİMDE DRAMA 2+04Seçmeli
OMB 5003 EĞİTİM ANTROPOLOJİSİ 2+04Seçmeli
OMB 5004 KARŞILAŞTIRMALI EĞİTİM 2+04Seçmeli
OMB 5005 YETİŞKİN EĞİTİMİ VE HAYAT BOYU ÖĞRENME 2+04Seçmeli
OMB 5006 EĞİTİMDE PROJE HAZIRLAMA 2+04Seçmeli
OMB 5007 MÜZE EĞİTİMİ 2+04Seçmeli
OMB 5008 EĞİTİM HUKUKU 2+04Seçmeli
OMB 5009 SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE EĞİTİM 2+04Seçmeli
OMB 5010 EĞİTİM TARİHİ 2+04Seçmeli
OMB 5011 ELEŞTİREL VE ANALİTİK DÜŞÜNME 2+04Seçmeli
OMB 5012 EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME 2+04Seçmeli
OMB 5013 MİKRO ÖĞRETİM 2+04Seçmeli
OMB 5014 ÇOCUK PSİKOLOJİSİ 2+04Seçmeli
OMB 5015 DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU 2+04Seçmeli
OMB 5017 EĞİTİMDE PROGRAM DIŞI ETKİNLİKLER 2+04Seçmeli
OMB 5018 KARAKTER VE DEĞER EĞİTİMİ 2+04Seçmeli
OMB 5019 ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ 2+04Seçmeli
OMB 5021 OKUL DIŞI ÖĞRENME ORTAMLARI 2+04Seçmeli
OMB 5022 AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME 2+04Seçmeli

6. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
SBE 3002 BECERİ ÖĞRENİMİ 3+0 3 Zorunlu
SBE 3004 FİZİKSEL UYGUNLUK 3+0 3 Zorunlu
SBE 3006 DOĞA SPORLARI 1+2 3 Zorunlu
SBE 3008 RAKET SPORU 1+2 4 Zorunlu
OMB 3003 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ 2+0 3 Zorunlu
OMB 3011 EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 2+0 3 Zorunlu
- Alan Eğitimi Seçmeli 4 2+0 4 Seçmeli
- Genel Kültür Seçmeli-4 2+0 3 Seçmeli
- Meslek Bilgisi Seçmeli 4 2+0 4 Seçmeli
  Toplam 30  
6. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Alan Eğitimi Seçmeli 4
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
SBE 2009 ATLETİZM 2+04Seçmeli
SBE 5000 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR TARİHİ 2+04Seçmeli
SBE 5001 TEMEL MÜZİK EĞİTİMİ 2+04Seçmeli
SBE 5002 BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETİMİNDE DRAMA 2+04Seçmeli
SBE 5003 BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETİM MODELLERİ 2+04Seçmeli
SBE 5004 SAVUNMA SPORLARI 2+04Seçmeli
SBE 5005 EGZERSİZ PSİKOLOJİSİ 2+04Seçmeli
SBE 5006 BEDEN EĞİTİMİ SOSYOLOJİSİ 2+04Seçmeli
SBE 5007 BİYOMEKANİK 2+04Seçmeli
SBE 5008 GELENEKSEL TÜRK SPORLARI 2+04Seçmeli
SBE 5009 SINIF İÇİ ÖĞRENMELERİN DEĞERLENDİRMESİ 2+04Seçmeli
SBE 5010 SERBEST ZAMAN EĞİTİMİ 2+04Seçmeli
SBE 5011 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETİMİNDE EYLEM ARAŞTIRMASI 2+04Seçmeli
SBE 5012 DART 2+04Seçmeli
SBE 5013 GÜREŞ 2+04Seçmeli
SBE 5014 SPOR MASAJI 2+04Seçmeli
6. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Genel Kültür Seçmeli-4
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
GKD 5001 BİLİM VE ARAŞTIRMA ETİĞİ 2+03Seçmeli
GKD 5002 TÜRK MUSİKİSİ 2+03Seçmeli
GKD 5003 BAĞIMLILIK VE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE 2+03Seçmeli
GKD 5004 BİLİM TARİHİ VE FELSEFESİ 2+03Seçmeli
GKD 5005 MEDYA OKURYAZARLIĞI 2+03Seçmeli
GKD 5006 BESLENME VE SAĞLIK 2+03Seçmeli
GKD 5007 İNSAN İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM 2+03Seçmeli
GKD 5008 İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ EĞİTİMİ 2+03Seçmeli
GKD 5009 SANAT VE ESTETİK 2+03Seçmeli
GKD 5010 KÜLTÜR VE DİL 2+03Seçmeli
GKD 5011 TÜRK İŞARET DİLİ 2+03Seçmeli
GKD 5014 TÜRK KÜLTÜR COĞRAFYASI 2+03Seçmeli
GKD 5016 TÜRK SANATI TARİHİ 2+03Seçmeli
GKD 5018 GELENEKSEL TÜRK EL SANATLARI 2+03Seçmeli
6. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Meslek Bilgisi Seçmeli 4
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
OMB 5001 KAPSAYICI EĞİTİM 2+04Seçmeli
OMB 5002 EĞİTİMDE DRAMA 2+04Seçmeli
OMB 5003 EĞİTİM ANTROPOLOJİSİ 2+04Seçmeli
OMB 5004 KARŞILAŞTIRMALI EĞİTİM 2+04Seçmeli
OMB 5005 YETİŞKİN EĞİTİMİ VE HAYAT BOYU ÖĞRENME 2+04Seçmeli
OMB 5006 EĞİTİMDE PROJE HAZIRLAMA 2+04Seçmeli
OMB 5007 MÜZE EĞİTİMİ 2+04Seçmeli
OMB 5008 EĞİTİM HUKUKU 2+04Seçmeli
OMB 5009 SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE EĞİTİM 2+04Seçmeli
OMB 5010 EĞİTİM TARİHİ 2+04Seçmeli
OMB 5011 ELEŞTİREL VE ANALİTİK DÜŞÜNME 2+04Seçmeli
OMB 5012 EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME 2+04Seçmeli
OMB 5013 MİKRO ÖĞRETİM 2+04Seçmeli
OMB 5014 ÇOCUK PSİKOLOJİSİ 2+04Seçmeli
OMB 5015 DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU 2+04Seçmeli
OMB 5017 EĞİTİMDE PROGRAM DIŞI ETKİNLİKLER 2+04Seçmeli
OMB 5018 KARAKTER VE DEĞER EĞİTİMİ 2+04Seçmeli
OMB 5019 ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ 2+04Seçmeli
OMB 5021 OKUL DIŞI ÖĞRENME ORTAMLARI 2+04Seçmeli
OMB 5022 AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME 2+04Seçmeli

7. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
SBE 4003 HALK OYUNLARI 1+2 3 Zorunlu
SBE 4005 EGZERSİZ VE BESLENME 2+0 3 Zorunlu
SBE 4007 EĞİTSEL OYUNLAR 1+2 3 Zorunlu
OMB 4001 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI 1 2+6 10 Zorunlu
OMB 4005 ÖZEL EĞİTİM VE KAYNAŞTIRMA 2+0 3 Zorunlu
- Alan Eğitimi Seçmeli 5 2+0 4 Seçmeli
- Meslek Bilgisi Seçmeli 5 2+0 4 Seçmeli
  Toplam 30  
7. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Alan Eğitimi Seçmeli 5
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
SBE 2009 ATLETİZM 2+04Seçmeli
SBE 5000 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR TARİHİ 2+04Seçmeli
SBE 5001 TEMEL MÜZİK EĞİTİMİ 2+04Seçmeli
SBE 5002 BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETİMİNDE DRAMA 2+04Seçmeli
SBE 5003 BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETİM MODELLERİ 2+04Seçmeli
SBE 5004 SAVUNMA SPORLARI 2+04Seçmeli
SBE 5005 EGZERSİZ PSİKOLOJİSİ 2+04Seçmeli
SBE 5006 BEDEN EĞİTİMİ SOSYOLOJİSİ 2+04Seçmeli
SBE 5007 BİYOMEKANİK 2+04Seçmeli
SBE 5008 GELENEKSEL TÜRK SPORLARI 2+04Seçmeli
SBE 5009 SINIF İÇİ ÖĞRENMELERİN DEĞERLENDİRMESİ 2+04Seçmeli
SBE 5010 SERBEST ZAMAN EĞİTİMİ 2+04Seçmeli
SBE 5011 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETİMİNDE EYLEM ARAŞTIRMASI 2+04Seçmeli
SBE 5012 DART 2+04Seçmeli
SBE 5013 GÜREŞ 2+04Seçmeli
SBE 5014 SPOR MASAJI 2+04Seçmeli
7. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Meslek Bilgisi Seçmeli 5
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
OMB 5001 KAPSAYICI EĞİTİM 2+04Seçmeli
OMB 5002 EĞİTİMDE DRAMA 2+04Seçmeli
OMB 5003 EĞİTİM ANTROPOLOJİSİ 2+04Seçmeli
OMB 5004 KARŞILAŞTIRMALI EĞİTİM 2+04Seçmeli
OMB 5005 YETİŞKİN EĞİTİMİ VE HAYAT BOYU ÖĞRENME 2+04Seçmeli
OMB 5006 EĞİTİMDE PROJE HAZIRLAMA 2+04Seçmeli
OMB 5007 MÜZE EĞİTİMİ 2+04Seçmeli
OMB 5008 EĞİTİM HUKUKU 2+04Seçmeli
OMB 5009 SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE EĞİTİM 2+04Seçmeli
OMB 5010 EĞİTİM TARİHİ 2+04Seçmeli
OMB 5011 ELEŞTİREL VE ANALİTİK DÜŞÜNME 2+04Seçmeli
OMB 5012 EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME 2+04Seçmeli
OMB 5013 MİKRO ÖĞRETİM 2+04Seçmeli
OMB 5014 ÇOCUK PSİKOLOJİSİ 2+04Seçmeli
OMB 5015 DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU 2+04Seçmeli
OMB 5017 EĞİTİMDE PROGRAM DIŞI ETKİNLİKLER 2+04Seçmeli
OMB 5018 KARAKTER VE DEĞER EĞİTİMİ 2+04Seçmeli
OMB 5019 ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ 2+04Seçmeli
OMB 5021 OKUL DIŞI ÖĞRENME ORTAMLARI 2+04Seçmeli
OMB 5022 AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME 2+04Seçmeli

8. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
SBE 4002 BEDEN EĞİTİMİ VE SPORDA ORGANİZASYON VE YÖNETİM 2+0 3 Zorunlu
SBE 4004 SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN EGZERSİZ PROGRAMLAMA 2+0 3 Zorunlu
SBE 4006 UYARLANMIŞ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR 1+2 4 Zorunlu
OMB 4002 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI 2 2+6 10 Zorunlu
OMB 4003 OKULLARDA REHBERLİK 2+0 3 Zorunlu
- Alan Eğitimi Seçmeli 6 2+0 3 Seçmeli
- Meslek Bilgisi Seçmeli 6 2+0 4 Seçmeli
  Toplam 30  
8. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Alan Eğitimi Seçmeli 6
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
SBE 2009 ATLETİZM 2+04Seçmeli
SBE 5000 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR TARİHİ 2+03Seçmeli
SBE 5001 TEMEL MÜZİK EĞİTİMİ 2+03Seçmeli
SBE 5002 BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETİMİNDE DRAMA 2+03Seçmeli
SBE 5003 BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETİM MODELLERİ 2+03Seçmeli
SBE 5004 SAVUNMA SPORLARI 2+03Seçmeli
SBE 5005 EGZERSİZ PSİKOLOJİSİ 2+03Seçmeli
SBE 5006 BEDEN EĞİTİMİ SOSYOLOJİSİ 2+03Seçmeli
SBE 5007 BİYOMEKANİK 2+03Seçmeli
SBE 5008 GELENEKSEL TÜRK SPORLARI 2+03Seçmeli
SBE 5009 SINIF İÇİ ÖĞRENMELERİN DEĞERLENDİRMESİ 2+03Seçmeli
SBE 5010 SERBEST ZAMAN EĞİTİMİ 2+03Seçmeli
SBE 5011 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETİMİNDE EYLEM ARAŞTIRMASI 2+03Seçmeli
SBE 5012 DART 2+04Seçmeli
SBE 5013 GÜREŞ 2+04Seçmeli
SBE 5014 SPOR MASAJI 2+04Seçmeli
8. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Meslek Bilgisi Seçmeli 6
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
OMB 5001 KAPSAYICI EĞİTİM 2+04Seçmeli
OMB 5002 EĞİTİMDE DRAMA 2+04Seçmeli
OMB 5003 EĞİTİM ANTROPOLOJİSİ 2+04Seçmeli
OMB 5004 KARŞILAŞTIRMALI EĞİTİM 2+04Seçmeli
OMB 5005 YETİŞKİN EĞİTİMİ VE HAYAT BOYU ÖĞRENME 2+04Seçmeli
OMB 5006 EĞİTİMDE PROJE HAZIRLAMA 2+04Seçmeli
OMB 5007 MÜZE EĞİTİMİ 2+04Seçmeli
OMB 5008 EĞİTİM HUKUKU 2+04Seçmeli
OMB 5009 SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE EĞİTİM 2+04Seçmeli
OMB 5010 EĞİTİM TARİHİ 2+04Seçmeli
OMB 5011 ELEŞTİREL VE ANALİTİK DÜŞÜNME 2+04Seçmeli
OMB 5012 EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME 2+04Seçmeli
OMB 5013 MİKRO ÖĞRETİM 2+04Seçmeli
OMB 5014 ÇOCUK PSİKOLOJİSİ 2+04Seçmeli
OMB 5015 DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU 2+04Seçmeli
OMB 5017 EĞİTİMDE PROGRAM DIŞI ETKİNLİKLER 2+04Seçmeli
OMB 5018 KARAKTER VE DEĞER EĞİTİMİ 2+04Seçmeli
OMB 5019 ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ 2+04Seçmeli
OMB 5021 OKUL DIŞI ÖĞRENME ORTAMLARI 2+04Seçmeli
OMB 5022 AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME 2+04Seçmeli


DERS ÖK - PY İLİŞKİLERİ
Yıl :
Sayısal Sözel İlişki Varlığı
Zorunlu Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13PY 14PY 15PY 16PY 17PY 18PY 19PY 20PY 21PY 22
ANTRENMAN BİLGİSİZ                      
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ 1Z                      
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ 2Z                      
ATLETİZM Z                      
BECERİ ÖĞRENİMİ Z                      
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETİM PROGRAMLARIZ                      
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETİMİ Z                      
BEDEN EĞİTİMİ VE SPORDA ORGANİZASYON VE YÖNETİMZ                      
BEDEN EĞİTİMİ VE SPORUN TEMELLERİZ                      
BEDEN EĞİTİMİ, SPOR ÖĞRENME VE ÖĞRETİM YAKLAŞIMLARI Z                      
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİZ                      
CİMNASTİKZ                      
DOĞA SPORLARIZ                      
EGZERSİZ FİZYOLOJİSİZ                      
EGZERSİZ VE BESLENMEZ                      
EĞİTİM FELSEFESİZ                      
EĞİTİM PSİKOLOJİSİZ                      
EĞİTİM SOSYOLOJİSİZ                      
EĞİTİMDE AHLAK VE ETİKZ                      
EĞİTİMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİZ                      
EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEZ                      
EĞİTİME GİRİŞZ                      
EĞİTSEL OYUNLARZ                      
FİZİKSEL UYGUNLUKZ                      
HALK OYUNLARIZ                      
HAREKET EĞİTİMİZ                      
İNSAN ANATOMİSİ VE KİNESİYOLOJİZ                      
MOTOR GELİŞİM Z                      
OKULLARDA REHBERLİKZ                      
ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİZ                      
ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİZ                      
ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI 1Z                      
ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI 2Z                      
ÖZEL EĞİTİM VE KAYNAŞTIRMAZ                      
RAKET SPORUZ                      
RİTİM EĞİTİMİ VE DANSZ                      
SAĞLIK BİLGİSİ VE İLKYARDIMZ                      
SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN EGZERSİZ PROGRAMLAMAZ                      
SINIF YÖNETİMİZ                      
TAKIM SPORLARI 1Z                      
TAKIM SPORLARI 2Z                      
TAKIM SPORLARI 3Z                      
TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARIZ                      
TÜRK DİLİ 1Z                      
TÜRK DİLİ 2Z                      
TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİZ                      
TÜRK EĞİTİM TARİHİZ                      
UYARLANMIŞ BEDEN EĞİTİMİ VE SPORZ                      
YÜZMEZ                      
Seçmeli dersleri eklemek için tıklayınız...
Seçmeli Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13PY 14PY 15PY 16PY 17PY 18PY 19PY 20PY 21PY 22
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMES                      
ATLETİZM S                      
BAĞIMLILIK VE BAĞIMLILIKLA MÜCADELES                      
BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETİM MODELLERİS                      
BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETİMİNDE DRAMAS                      
BEDEN EĞİTİMİ SOSYOLOJİSİS                      
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETİMİNDE EYLEM ARAŞTIRMASIS                      
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR TARİHİS                      
BESLENME VE SAĞLIKS                      
BİLİM TARİHİ VE FELSEFESİS                      
BİLİM VE ARAŞTIRMA ETİĞİS                      
BİYOMEKANİKS                      
ÇOCUK PSİKOLOJİSİS                      
DARTS                      
DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞUS                      
EGZERSİZ PSİKOLOJİSİS                      
EĞİTİM ANTROPOLOJİSİS                      
EĞİTİM HUKUKUS                      
EĞİTİM TARİHİS                      
EĞİTİMDE DRAMAS                      
EĞİTİMDE PROGRAM DIŞI ETKİNLİKLERS                      
EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRMES                      
EĞİTİMDE PROJE HAZIRLAMAS                      
ELEŞTİREL VE ANALİTİK DÜŞÜNMES                      
GELENEKSEL TÜRK EL SANATLARIS                      
GELENEKSEL TÜRK SPORLARIS                      
GÜREŞS                      
İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ EĞİTİMİS                      
İNSAN İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİMS                      
KAPSAYICI EĞİTİMS                      
KARAKTER VE DEĞER EĞİTİMİS                      
KARŞILAŞTIRMALI EĞİTİMS                      
KÜLTÜR VE DİLS                      
MEDYA OKURYAZARLIĞIS                      
MİKRO ÖĞRETİMS                      
MÜZE EĞİTİMİS                      
OKUL DIŞI ÖĞRENME ORTAMLARIS                      
ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜS                      
SANAT VE ESTETİKS                      
SAVUNMA SPORLARIS                      
SERBEST ZAMAN EĞİTİMİS                      
SINIF İÇİ ÖĞRENMELERİN DEĞERLENDİRMESİS                      
SPOR MASAJIS                      
SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE EĞİTİMS                      
TEMEL MÜZİK EĞİTİMİS                      
TÜRK İŞARET DİLİS                      
TÜRK KÜLTÜR COĞRAFYASIS                      
TÜRK MUSİKİSİS                      
TÜRK SANATI TARİHİS                      
TÜRKİYE`NİN MODERNLEŞME TARİHİ S                      
YABANCI DİL 1 - İNGİLİZCE 1S                      
YABANCI DİL 2 - ALMANCA 2S                      
YABANCI DİL 2 - FRANSIZCA 2S                      
YABANCI DİL 2 - İNGİLİZCE 2S