561 MADEN TEKNOLOJİSİ

GENEL BİLGİLER


Amaçlar


Kabul Koşulları
Ön lisans düzeyinde olan bölümümüz; İlgili alanlardan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile öğrenci almaktadır.

Mezuniyet Koşulları


İstihdam Olanakları


Kazanılan Derece


Derecenin Seviyesi


Önceki Eğitimlerin Tanınması


Dereceye Yönelik Kurallar


Üst Derece Programlarına Geçiş


Çalışma Şekli


Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Planı-AKTS Kredileri" nde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

İletişim (Program Yöneticisi)
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
BÖLÜM BAŞKANIÖğr. Gör. KAZİM GİRESON+90 258 6711282 kgireson@pau.edu.tr


PROGRAM YETERLİLİKLERİ
1Maden Teknolojisi alanında temel düzeyde bilgilere sahiptir.
2Karar, uygulama ve davranışlarında Maden Teknolojisi alanına ilişkin edindiği bilgileri kullanma becerisine sahiptir.
3Maden Teknolojisi alanına ilişkin bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir.
4Kendisine verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir.
5Uygulamada karşılaşılan ya da öngörülemeyen sorunlar için ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
6Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
7Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir.
8Öğrenme gereksinimlerine yönelik programlara katılıma açık olur.
9Maden Teknolojisi alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
10Çalışma arkadaşlarına yardıma yatkındır.
11Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde (en az alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek kadar) yabancı dil bilgisine sahiptir.
12Maden Teknolojisi alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
13 Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.
14Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
15Değişime ve yeniliğe açıktır.
EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
AdAçıklama
Beyin FırtınasıBeyin fırtınası, değerlendirme ya da sınırlama olmaksızın bir sorunun çözümüne ilişkin mümkün olduğunca çok çözüm yollarını elde etmek için düzenlenmiş olan bir grup çalışması sürecidir. Beyin fırtınasının amacı, öğrencilerin fikir üretmelerini sağlamak ve onların kendilerini ifade etmesini kolaylaştırmaktır. Bu teknik, üst düzey tartışma tekniği olarak kullanılır. Fırtına dönemi ve değerlendirme dönemi vardır. Başarılı bir beyin fırtınasında; değerlendirmenin sonraya bırakılması, serbest ve neşeli bir ortam yaratılması, olabildiğince çok miktarda fikir üretilmesinin sağlanması, önerilen fikirlerin gruplanması ve geliştirilmesi çok önemlidir.

Program Yeterlilik - TYYÇ İlişkisi
TYYÇ KATEGORITYYÇ ALT KATEGORITYYÇPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 03
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Akademik)
TAY KATEGORITAY ALT KATEGORITAYPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 04
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 05
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Mesleki)
TAY KATEGORITAY ALT KATEGORITAYPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 04
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
    

DERS PLANI - AKTS KREDİLERİ
Yıl :
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ING 125 İNGİLİZCE - I 2+0 2 Zorunlu
TKD 101 TÜRK DİLİ - I 2+0 2 Zorunlu
ATI 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - I 2+0 2 Zorunlu
MDN 111 MADENCİLİĞE GİRİŞ 3+0 4 Zorunlu
MDN 101 MATEMATİK I 2+0 3 Zorunlu
MDN 105 GENEL JEOLOJİ 2+0 3 Zorunlu
MDN 106 MADEN ARAMA YÖNTEMLERİ 2+0 3 Zorunlu
MDN 108 TEKNİK RESİM 2+2 5 Zorunlu
- Seçmeli 1 2+0 3 Seçmeli
- Seçmeli 1 2+0 3 Seçmeli
  Toplam 30  
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli 1
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ISYO 219 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ 2+03Seçmeli
MDN 103 GENEL FİZİK 2+03Seçmeli
MDN 104 GENEL KİMYA 2+03Seçmeli

2. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ING 126 İNGİLİZCE - II 2+0 2 Zorunlu
TKD 102 TÜRK DİLİ - II 2+0 2 Zorunlu
ATI 102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II 2+0 2 Zorunlu
MDN 288 STAJ 0+0 6 Zorunlu
MDN 142 GENEL MATEMATİK 2 2+0 2 Zorunlu
MDN 148 GENEL JEOLOJİ 2 2+2 3 Zorunlu
MDN 145 MADENLERDE HAZIRLIK VE KAZI 2+0 2 Zorunlu
MDN 144 AÇIK İŞLETME YÖNTEMLERİ 3+0 3 Zorunlu
MDN 146 MİNEROLOJİ VE PETROGRAFİ 2+2 3 Zorunlu
- Seçmeli 2 2+2 3 Seçmeli
- Seçmeli 3 2+0 2 Seçmeli
  Toplam 30  
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli 2
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
GENG 217 DOĞAL AFETLER 2+03Seçmeli
MDN 147 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ 2+23Seçmeli
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli 3
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
MDN 143 MALZEME BİLGİSİ 2+02Seçmeli
MNFE 323 İSTATİSTİK 2+02Seçmeli
MVU 124 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ 2+02Seçmeli

3. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
MDN 231 TOPOGRAFYA 2+2 4 Zorunlu
MDN 232 MADEN YATAKLARI 3+0 3 Zorunlu
MDN 234 MADEN MAKİNALARI 3+0 4 Zorunlu
MDN 235 CEVHER HAZIRLAMA 2+2 4 Zorunlu
MDN 236 YERALTI İŞLETME YÖNTEMLERİ 3+0 3 Zorunlu
MDN 237 MADENLERDE TAHKİMAT 2+0 2 Zorunlu
MDN 238 İŞ VE MADEN HUKUKU 3+0 3 Zorunlu
- Seçmeli 4 2+0 2 Seçmeli
- Seçmeli 4 2+0 2 Seçmeli
- Seçmeli 5 3+0 3 Seçmeli
  Toplam 30  
3. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli 4
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ILH 442 DEĞERLER EĞİTİMİ 2+02Seçmeli
MDN 291 PATLATMA TEKNOLOJİSİ 2+02Seçmeli
MDN 292 TÜRKİYEDEKİ MADEN POTANSİYELİ 2+02Seçmeli
MDN 293 İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ 2+02Seçmeli
MDN 294 NUMUNE ALMA VE SINIFLANDIRMA 2+02Seçmeli
3. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli 5
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ISYO 221 KONGRE VE FUAR ORGANİZASYONU 1+13Seçmeli
MDN 233 SONDAJ TEKNİĞİ 3+03Seçmeli

4. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
MDN 261 MADENLERDE HAVALANDIRMA VE EMNİYET 2+0 3 Zorunlu
MDN 262 MADENLERDE NAKLİYAT VE SU ATIMI 2+0 3 Zorunlu
MDN 263 CEVHER ZENGİNLEŞTİRME 2+2 4 Zorunlu
MDN 264 ENDÜSTRİYEL HAMMADDELER 3+0 3 Zorunlu
MDN 265 JEOLOJİK HARİTA BİLGİSİ 2+2 4 Zorunlu
MDN 266 MERMER JEOLOJİSİ VE TEKNOLOJİSİ 2+0 2 Zorunlu
MDN 268 MADENCİLİKTE BİLGİSAYAR UYGULAMARI 2+2 4 Zorunlu
- Seçmeli 6 2+0 2 Seçmeli
- Seçmeli 6 2+0 2 Seçmeli
- Seçmeli 7 3+0 3 Seçmeli
  Toplam 30  
4. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli 6
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ITSH 104 KONGRE SEMİNER ORGANİZASYONU 2+02Seçmeli
MDN 295 TESİS TASARIMI 2+02Seçmeli
MDN 296 ÇEVRE JEOLOJİSİ 2+02Seçmeli
MDN 297 HİDROJEOLOJİ 2+02Seçmeli
MDN 298 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ 2+02Seçmeli
4. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli 7
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
GENG 432 KÜTLE HAREKETLERİ 2+03Seçmeli
MDN 267 JEOKİMYA 3+03Seçmeli


DERS ÖK - PY İLİŞKİLERİ
Yıl :
Sayısal Sözel İlişki Varlığı
Zorunlu Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13PY 14PY 15
AÇIK İŞLETME YÖNTEMLERİZ**********  ***
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - IZ   ****       *
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - IIZ   ****       *
CEVHER HAZIRLAMAZ**********  ***
CEVHER ZENGİNLEŞTİRMEZ**********  ***
ENDÜSTRİYEL HAMMADDELERZ**********    *
GENEL JEOLOJİZ**********  ***
GENEL JEOLOJİ 2Z**********  ***
GENEL MATEMATİK 2Z   * *** *   * 
İNGİLİZCE - IZ**   *    *   *
İNGİLİZCE - IIZ**   *    *   *
İŞ VE MADEN HUKUKUZ**********    *
JEOLOJİK HARİTA BİLGİSİZ**********    *
MADEN ARAMA YÖNTEMLERİZ**********  ***
MADEN MAKİNALARIZ*** ******   **
MADEN YATAKLARIZ**********  ***
MADENCİLİĞE GİRİŞZ*  * *****    *
MADENCİLİKTE BİLGİSAYAR UYGULAMARIZ   ***** * *  *
MADENLERDE HAVALANDIRMA VE EMNİYETZ**********    *
MADENLERDE HAZIRLIK VE KAZIZ**********     
MADENLERDE NAKLİYAT VE SU ATIMIZ**********    *
MADENLERDE TAHKİMATZ**********    *
MATEMATİK IZ   * *** *   * 
MERMER JEOLOJİSİ VE TEKNOLOJİSİZ**********    *
MİNEROLOJİ VE PETROGRAFİZ**********  ***
STAJZ**********  ***
TEKNİK RESİMZ *             
TOPOGRAFYAZ ** **   *     
TÜRK DİLİ - IZ   * * * *    *
TÜRK DİLİ - IIZ   * * * *    *
YERALTI İŞLETME YÖNTEMLERİZ**********    *
Seçmeli dersleri eklemek için tıklayınız...
Seçmeli Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13PY 14PY 15
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİS********** *  *
ÇEVRE JEOLOJİSİS**********     
DEĞERLER EĞİTİMİS               
DOĞAL AFETLERS               
GENEL FİZİKS** *** *       
GENEL KİMYAS** *** *       
HİDROJEOLOJİS**********    *
İSTATİSTİKS               
İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİS**********   * 
JEOKİMYAS**********    *
KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİS               
KONGRE SEMİNER ORGANİZASYONUS               
KONGRE VE FUAR ORGANİZASYONUS               
KÜTLE HAREKETLERİS               
MALZEME BİLGİSİS**********  ***
NUMUNE ALMA VE SINIFLANDIRMAS**********    *
PATLATMA TEKNOLOJİSİS**********    *
SONDAJ TEKNİĞİS**********    *
TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİS   * *** * *  *
TESİS TASARIMIS**********    *
TOPLAM KALİTE YÖNETİMİS               
TÜRKİYEDEKİ MADEN POTANSİYELİS**********    *
T+U : Teorik + Pratik
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
PY: Program Yeterlilikleri
EÇ [5]: En Çok
Ç [4]: Çok
O [3]: Orta
A [2]: Az
ÇA [1]: Çok Az
BoŞ [0]: Yok
TAY : Temel Alan Yeterliliği
TYYÇ : Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi
© 2021 PAU