785 TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER

GENEL BİLGİLER
2012-2013 Eğitim-Öğretim yılında Pamukkale Üniversitesi’ne bağlı olarak Tavas’ta eğitim vermeye başlamıştır. Halen Tavas Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü bünyesinde eğitim vermeye devam etmektedir.

Amaçlar
Program, gıda, ilaç ve kozmetik endüstrisinde ekonomik değeri olan Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin biyolojik, ekolojik, genetik ve sistematik özellikleri, kültüre alınması, doğadan toplanması ve korunması, kimyasal içerikleri ve analiz yöntemleri, temin edilmesi, üretimleri ve kalite kontrolleri, kullanım alanları ve etiği konusunda bilgileri disiplinler arası ve akademik bir anlayış içerisinde alarak temel bilgi düzeyine sahip olan yardımcı teknik personelin yetiştirilmesini amaçlamaktadır.


Kabul Koşulları
Pamukkale Üniversitesi Tavas Meslek Yüksekokulu Tıbbi Aromatik Bitkiler Programına; Yükseköğretim Kurulu Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan sınav sonucunda TYT puan türünde yeterli puanı almış ve özel şartları taşıyan öğrenciler alınmaktadır. Programlara ayrıca, yatay geçiş yoluyla da öğrenci kabul edilmektedir. Bu geçişler bir yönerge ile düzenlenmiştir ve öğrenciler farklı yükseköğretim kurumlarının diploma programları veya aynı yükseköğretim kurumu içindeki diploma programları arasında ancak önceden ilan edilen sayı ve geçiş şartları çerçevesinde geçiş yapabilirler.

Mezuniyet Koşulları
Kayıt oldukları önlisans bölüm/programlarının ders planlarında yer alan derslere yazılarak bu dersleri başarmış, T.C. Pamukkale Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde gösterilen staj ve mezuniyet projesi gibi çalışmaları başarı ile bitirmiş öğrenciler Üniversite eğitim-öğretimini tamamlamış sayılırlar.

İstihdam Olanakları
Giderek büyümekte olan tıbbi ve aromatik bitkiler sektörünün ihtiyaç duyduğu eğitimli elemanları yetiştirmek için Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Programına gereksinim vardır. Üreticiye doğru uygulama biçimlerini gösterecek, bu sektörde çalışacak eğitimli elemana ihtiyaç vardır. Bu ihtiyacı karşılama görevi de bu alanda eğitim veren fakültelere ve meslek yüksekokullarına düşmektedir. Program mezunları kamu ve özel sektörde bu alanda çalışabileceklerdir.

Kazanılan Derece
Programi tüm gereksinimlerini yerine getirerek basari ile tamamlayan mezunlar "Tıbbi ve Aromatik Bitkiler alaninda Önlisans Diplomasi" derecesi alirlar.

Derecenin Seviyesi
ÖNLİSANS

Önceki Eğitimlerin Tanınması
Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarından Pamukkale Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrencileri için “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır. Ortak zorunlu yabancı dil dersleri muafiyet sınavı, güz yarıyılı başında akademik takvimde belirtilen tarihte yapılır. Bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez. Ortak zorunlu yabancı dil muafiyet sınavına, hazırlık programı bulunmayan fakülte/meslek yüksekokulu/yüksekokul öğrencileri girer. Muafiyet sınavına girecek öğrenciler, akademik takvimde belirtilen süre içerisinde ilgili birime başvurur. Ayrıca; Yabancı dil hazırlık programı bulunan bölümlere ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler, akademik yıl başlamadan önce düzey belirleme ve yeterlik sınavına girerler. Öğrenciler bu sınavda aldıkları puana göre başlangıç, orta-alt düzey veya orta düzey gruplarından birine yerleştirilir veya yeterlik puanına sahip olanlar hazırlık eğitiminden muaf tutulur. Bu grupların puan aralıkları Yüksekokul Müdürlüğü tarafından belirlenir. Sınav sonuçları ilgili yerlerde ve Yabancı Diller Yüksekokulunun internet sitesinde duyurulur. Zorunlu hazırlık eğitimine kabul edilen bölüm/programlara kayıt yaptıran öğrencilerden düzey belirleme ve yeterlik sınavına girmeyenler eğitim-öğretime başlangıç düzeyinden başlar.

Dereceye Yönelik Kurallar
Kayıt oldukları önlisans bölüm/programlarının ders planlarında yer alan derslere yazılarak bu dersleri başarmış, T.C. Pamukkale Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde gösterilen staj ve mezuniyet projesi gibi çalışmaları başarı ile bitirmiş öğrenciler Üniversite eğitim-öğretimini tamamlamış sayılırlar.

Üst Derece Programlarına Geçiş
Mezunların sınavsız olarak Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi 3.sınıfına geçiş yapma hakları vardır. Ek olarak DGS sınavında başarılı oldukları takdirde de örgün öğretimde ilgili lisans programına devam etme imkanları bulunmaktadır.

Çalışma Şekli
Tam Zamanlı

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Planı-AKTS Kredileri" nde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

İletişim (Program Yöneticisi)
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
BÖLÜM BAŞKANIÖğr. Gör. BETÜL PAK  bpak@pau.edu.tr


PROGRAM YETERLİLİKLERİ
1Tıbbi aromatik bitkileri yetiştirmek ve işlemek
2İlaç ve baharat bitkileri yetiştirmek
3Soğanlı bitkiler yetiştirmek
4İlaç endüstrisi için bu bitkilerin özelliklerinin ve etkili maddelerinin belirlenmesi
5Öğrencilerin bulundukları bölgelerde arazi uygulamaları yaparak edindikleri teorik bilgilerini kullanmaları.
6Bitkileri, morfolojik özelliklerine göre tanıyan ve özelliklerini belirleyen öğrenciler doğadan toplamayı öğrenmektedir.
7Öğrencilerin belirlenen staj süresinde öğrendiklerini ve staj yaptıkları kurum/kuruluşda öğreneceklerini uygulaması.
8Her türlü tıbbi ve aromatik bitkinin yetiştirilmesinde maruz kalabileceği hastalık ve zararlıları belirleyebilme ve bunlarla savaşım konusunda çalışma yürütebilme
9Tıbbi ve Aromatik Bitkileri doğal ortamında tanıyabilme
10Tıbbi ve aromatik bitkilerin hasatlama işlemlerini yapabilme
11Yeşil olarak toplanan bitkileri kurutulması ve saklanması işlemlerini yürütebilme
12Tıbbi ve aromatik bitkilerden yağ elde edebilme
13Laboratuvar ortamında kullanılan cihazları tanıma ve bunlarla çalışabilme.
14Tıbbi ve aromatik bitkilerden elde edilen etkin maddelerin saklanması ve korunması işlemlerini gerçekleştirebilme
15Parfüm, krem, merhem, tentür vb. gibi ürünlerin imalat süreçlerini gerçekleştirebilme
16Tıbbi ve aromatik bitkilerin satış ve pazarlamasında görev alabilme
17Tıbbi ve aromatik bitkileri Türkçe ve bilimsel olarak isimlendirip, bitkilerin ekolojik koşulları hakkında bilgi sahibi olmak, gerekirse bitkilerin kültüre alınmasını sağlamak, drog olarak kullanılacak kısımlarını elde etme yöntemlerini bilmek.
18Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirmek ve denetlemek ayrıca alanı ile ilgili konularda, laboratuvar kimyasal analizler ve arazi çalışmalarında yeterli olmak.
19Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak
20Atatürk ilkeleri konusunda bilinçli ve inkilap Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak.
21Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ve internet teknolojileri ile birlikte temel istatistiki bilgilere sahip olmak.
22Mesleki alanda biyoistatistik, matematik becerilerini kullanmak.
23İyi derece Türkçe kullanım becerisine sahip olup kendisini iyi ifade edebilmek.
EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

PROGRAM YETERLİLİKLERİ - TYYÇ İlişkisi
TYYÇ KATEGORITYYÇ ALT KATEGORITYYÇPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 03
    

PROGRAM YETERLİLİKLERİ - TEMEL ALAN İlişkisi (Akademik)
TAY KATEGORITAY ALT KATEGORITAYPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
    

PROGRAM YETERLİLİKLERİ - TEMEL ALAN İlişkisi (Mesleki)
TAY KATEGORITAY ALT KATEGORITAYPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BİLGİKuramsal Olgusal 03