331 BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI

GENEL BİLGİLER
Bilgisayar Programcılığı Programı, Bilgisayar Teknolojileri Bölümü altında, 2002 yılında eğitime başlamıştır. Program toplam 3 dönem örgün öğretim ve 1 dönem iş yeri eğitimi olmak üzere 2 yıllık bir eğitim programından oluşmaktadır.

Amaçlar
Bilgisayar programının amacı iş hayatının ve toplumsal yaşamın, bilgi toplam ve bu bilgileri işleme ile ilgili konularındaki problemlerinin bilgisayarda çözümlenmesi alanlarında çalışacak ara insan gücünü yetiştirmektir. Mezun olan öğrencilerimiz Bilgisayar Teknikeri olarak mezun olurlar.


Kabul Koşulları
YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.

Mezuniyet Koşulları
Öğrenciler müfredatta yer alan işyeri eğitimi ile, tüm zorunlu ve seçmeli dersleri başarıyla tamamlamalıdır.

İstihdam Olanakları
Bilgisayar Programcılığı sektöründe mal/hizmet üreten, bilgisayar yazılımı ve web yazılım servisi hizmeti veren firmalarda, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilirler.

Kazanılan Derece
Programi tüm gereksinimlerini yerine getirerek basari ile tamamlayan mezunlar "Bilgisayar Programcılığı alaninda Önlisans Diplomasi" derecesi alirlar.

Derecenin Seviyesi
ÖNLİSANS

Önceki Eğitimlerin Tanınması
Pamukkale Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrencilere “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.

Dereceye Yönelik Kurallar
Öğrenciler müfredatta yer alan işyeri eğitimi ile, tüm zorunlu ve seçmeli dersleri başarıyla tamamlamalıdır.

Üst Derece Programlarına Geçiş
Öğrencilerin alanı ile ilgili lisans programlarına DGS sınavında başarılı oldukları takdirde devam etme imkanları bulunmaktadır.

Çalışma Şekli
Tam Zamanlı

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Planı-AKTS Kredileri" nde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

İletişim (Program Yöneticisi)
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
BÖLÜM BAŞKANIDoç. Dr. ÇİĞDEM AKDUMAN  cakduman@pau.edu.tr
BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISIÖğr. Gör. FARUK ŞENTÜRK  fsenturk@pau.edu.tr


PROGRAM YETERLİLİKLERİ
1Bilgisayar alanındaki temel kavramları bilir.
2Programlama alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapar.
3Yazılım tasarımları ve uygulamalarını çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatır.
4Takım çalışması yapar.
5Programlama alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini göstermek.
6Yazılım ve basit donanım arızalarını çözer.
7Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur.
8Mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımları kullanır.
9Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olur.
10İnsan ilişkileri konusunda temel kavramları bilir.
EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
AdAçıklama
Anlatım Öğretmenin merkezde olduğu yöntemlerin başında gelir. Öğretmenin konuyu aktif olarak anlattığı, öğrencinin ise pasif dinleyici olduğu bir yöntemdir. Bu yöntemle ders; rapor, betimleme ve açıklama şeklinde işlenir. Etkili olması için kısa süreli olmalı, uzun anlatımlardan kaçınılmalıdır. Dersin tamamını anlatımla yürütmek sağlıklı sonuçlara götürmez. Öğrencilerin alternatif beceriler geliştirmelerini desteklemez. İyi bir ön hazırlık yapılmazsa, verimsiz bir çabaya dönüşür.
İşbirlikli Öğrenmeİşbirlikli öğrenme, öğrencilerin ortak bir amaç için birlikte çalışmaları esasına dayanan bir öğrenme türüdür. Farklı yetenekte olan çocuklar, heterojen gruplarda bir araya gelip, birlerine yardımcı olarak öğrenirler. İşbirliği kurma sırasında yardım etme ve yardım alma, içinde bulunduğu grup birliğinin farkına varma gibi önemli deneyimler edinilir. Böylece gelecekte iş yaşamında çok önemli bir beceri olan ekip çalışmasına yatkınlık konusunda kazanımlar gerçekleşir.
Soru-CevapKullanılan farklı tipteki sorularla (birleştirici, ayırıcı, değerlendirme, bilgi isteyen, motive edici ve beyin fırtınası) öğrencinin süreç içinde daha aktif bir konuma gelse de, öğretmen merkezli yöntemlerdendir. Amaca hizmet eden ve mümkün olduğunca öğrenciyi düşünceye sevk edecek sorular sorulmalı. Yanlış bile olsa, öğrencilerin düşüncelerini rahat ifade etmeleri ve konuşmaları, hem öğrenmeleri hem de kendilerine güven kazanma açısından büyük önem taşımaktadır. Aynı zamanda derse katılımı düşük olan öğrencileri teşvik etmek için etkilidir. Öğretmen tüm öğrencilerle etkileşim sağlamalıdır.
ProjeProje tabanlı öğrenim, öğrencileri ilginç sorunlarla uğraşmaya ve bunun sonunda sıra dışı ürünler oluşturmaya yönlendiren bir öğretim yoludur. Öğrencilerin yaratıcılıklarını kullanmalarına olanak sağlar ve olaylara geniş açıdan bakmalarını gerektirir.

PROGRAM YETERLİLİKLERİ - TYYÇ İlişkisi
TYYÇ KATEGORITYYÇ ALT KATEGORITYYÇPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 03
    

PROGRAM YETERLİLİKLERİ - TEMEL ALAN İlişkisi (Akademik)
TAY KATEGORITAY ALT KATEGORITAYPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
    

PROGRAM YETERLİLİKLERİ - TEMEL ALAN İlişkisi (Mesleki)
TAY KATEGORITAY ALT KATEGORITAYPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
    

DERS PLANI - AKTS KREDİLERİ
Yıl :
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TKD 101 TÜRK DİLİ - I 2+0 2 Zorunlu
ATI 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - I 2+0 2 Zorunlu
IBGL 103 PROGRAMLAMA TEMELLERİ 3+1 5 Zorunlu
IBGL 101 MATEMATİK 3+1 5 Zorunlu
IBGL 110 VERİTABANI I 3+1 5 Zorunlu
- Bölüm Seçmeli 1 3+0 3 Seçmeli
- Bölüm Seçmeli 2 3+0 3 Seçmeli
- OKUL SEÇMELİ 1 2+0 3 Seçmeli
- Yabancı Dil-I 2+0 2 Seçmeli
  Toplam 30  
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Seçmeli 1
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Seçmeli 2
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : OKUL SEÇMELİ 1
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Yabancı Dil-I

2. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TKD 102 TÜRK DİLİ - II 2+0 2 Zorunlu
ATI 102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II 2+0 2 Zorunlu
IBGL 203 INTERNET PROGRAMCILIĞI I 3+1 5 Zorunlu
IBGL 205 NESNE TABANLI PROGRAMLAMA I 3+1 5 Zorunlu
IBGL 207 VERİTABANI II 3+1 5 Zorunlu
- Bölüm Seçmeli 3 3+0 3 Seçmeli
- Bölüm Seçmeli 4 3+0 3 Seçmeli
- OKUL SEÇMELİ 2 2+0 3 Seçmeli
- Yabancı Dil-II 2+0 2 Seçmeli
  Toplam 30  
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Seçmeli 3
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Seçmeli 4
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : OKUL SEÇMELİ 2
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Yabancı Dil-II

3. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
IBGL 204 INTERNET PROGRAMCILIĞI II 3+1 6 Zorunlu
IBGL 208 NESNE TABANLI PROGRAMLAMA II 3+1 6 Zorunlu
IBGL 206 SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI 3+1 4,5 Zorunlu
IBGL 225 GÖRSEL PROGRAMLAMA 3+1 6 Zorunlu
KRY 201 KARİYER PLANLAMA 2+0 1,5 Zorunlu
- BÖLÜM SEÇMELİ 5 3+0 3 Seçmeli
- Bölüm Seçmeli 6 3+0 3 Seçmeli
  Toplam 30  
3. Yarıyıl Seçmeli Grupları : BÖLÜM SEÇMELİ 5
3. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Seçmeli 6

4. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ISME 200 İŞLETMEDE MESLEKİ EĞİTİM 5+35 30 Zorunlu
  Toplam 30  


DERS ÖK - PY İLİŞKİLERİ
Yıl :
Sayısal Sözel İlişki Varlığı
Zorunlu Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - IZ          
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - IIZ          
GÖRSEL PROGRAMLAMAZ          
INTERNET PROGRAMCILIĞI IZ*** *  *  
INTERNET PROGRAMCILIĞI IIZ*** *  *  
İŞLETMEDE MESLEKİ EĞİTİMZ          
KARİYER PLANLAMAZ          
MATEMATİKZ ***      
NESNE TABANLI PROGRAMLAMA IZ****** *  
NESNE TABANLI PROGRAMLAMA IIZ*****  *  
PROGRAMLAMA TEMELLERİZ**     *  
SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMIZ ***** *  
TÜRK DİLİ - IZ          
TÜRK DİLİ - IIZ          
VERİTABANI IZ** *   *  
VERİTABANI IIZ****** *  
Seçmeli dersleri eklemek için tıklayınız...
Seçmeli Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10
AÇIK KAYNAK İŞLETİM SİSTEMİS          
BİLGİSAYAR DONANIMI VE AĞ TEMELLERİS          
BLOK PROGRAMLAMA EĞİTİMİS          
BULUT BİLİŞİM VE GÜVENLİKS          
ÇEVRE KORUMAS          
GÖMÜLÜ SİSTEMLERS          
GRAFİK VE ANİMASYONS          
İNGİLİZCE - IS          
İNGİLİZCE - IIS          
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİS          
KABLOSUZ TEKNOLOJİLERS          
KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARIS          
MEDYA OKURYAZARLIĞIS          
MOBİL UYGULAMALARS          
OFİS YAZILIMLARIS          
OYUN PROGRAMLAMAS          
SİSTEM YAZILIMLARIS          
SUNUCU İŞLETİM SİSTEMLERİS          
YAPAY ZEKAS          
T+U : Teorik + Pratik
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
PY: Program Yeterlilikleri
EÇ [5]: En Çok
Ç [4]: Çok
O [3]: Orta
A [2]: Az
ÇA [1]: Çok Az
BoŞ [0]: Yok
TAY : Temel Alan Yeterliliği
TYYÇ : Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi
© 2023 PAU