DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
INO 604İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİNDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SORUNLARI VE YENİ YAKLAŞIMLAR3 + 02. Yarıyıl 

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Doktora
Ders Türü Zorunlu
Dersin Amacı Bu derste öğrenciler İngilizce öğretiminde düzeylere göre iletişim amaçlı ölçme araçları geliştirebilecek, alternatif ölçme tekniklerini öğrenecek, ölçme ve değerlendirme süreçlerinde uygulamalı olarak deneyim kazanacaklardır.
Ders İçeriği Bu amaçla dersin içeriğini ölçme ve değerlendirme temel kavram ve ilkelerini bilme, yeterlik, başarı, yerleştirme ve bulgulayıcı ve başarıyı ölçme amaçlı sınavlar hazırlama ve uygulama, değişik iletişimsel görevlere dayalı sınav hazırlama ve uygulama, alternatif ölçme ve değerlendirme tekniklerini (gelişim dosyası, özdeğerlendirme, öğrenen günceleri, hikâye, roman veya film tanıtımı, vb.) tanıma, uygulama ve değerlendirme etkinlikleri oluşturmaktadır.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz Yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Öğrenciler, İngiliz Dili Eğitiminde güncel ölçme ve değerlendirme tekniklerini açıklar ve bunları kullanır.
2Öğrenciler farklı amaçlarla (yerleştirme, başarı, yeterlik vb.) sınav hazırlar, uygular ve sınav analizi yapar.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13PY 14
ÖK 00155523222452224
ÖK 00255523222552225
Ara Toplam101010464449104449
Katkı55523222552225

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Akts iş yükü girilmemiş.

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2022-2023 Bahar1TURAN PAKER

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  INO 604 Dersin Adı:  İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİNDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SORUNLARI VE YENİ YAKLAŞIMLAR
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2022-2023 Bahar
Öğretim Elemanı :  PROFESÖR TURAN PAKER E-Posta :  tpaker@pau.edu.tr İç Hat: 
Ders Yeri EGT A0331-06,
Amaç : Bu derste öğrenciler İngilizce öğretiminde düzeylere göre iletişim amaçlı ölçme araçları geliştirebilecek, alternatif ölçme tekniklerini öğrenecek, ölçme ve değerlendirme süreçlerinde uygulamalı olarak deneyim kazanacaklardır.
İçerik : Bu amaçla dersin içeriğini ölçme ve değerlendirme temel kavram ve ilkelerini bilme, yeterlik, başarı, yerleştirme ve bulgulayıcı ve başarıyı ölçme amaçlı sınavlar hazırlama ve uygulama, değişik iletişimsel görevlere dayalı sınav hazırlama ve uygulama, alternatif ölçme ve değerlendirme tekniklerini (gelişim dosyası, özdeğerlendirme, öğrenen günceleri, hikâye, roman veya film tanıtımı, vb.) tanıma, uygulama ve değerlendirme etkinlikleri oluşturmaktadır.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %80
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Ölçme ve Değerlendirmede temel kavramlar: geçerlik, güvenirlik, pratiklik, ileri etki
2 Yabancı Dilde geçmişten günümüze ölçme ve değerlendirme
3 İleri etki, etkileri ve sonuçları
4 Öğrencilerin bilgi düzeyini ölçme ve dil yeterliği
5 Kültür ve dil bağlamında ölçme ve değerlendirme
6 Yabancı dil bağlamlarında kullanımbilim
7 Ortak iletişim dili olarak İngilizcede ölçme ve değerlendirme
8 Aradil süreci ve ölçme ve değerlendirme
9 Yabancı Dilde ölçme ve değerlendirme modelleri
10 Ölçme içeriklerini ve özelliklerini belirleme
11 Dinleme, izleme ve okuma becerilerini ölçme
12 Konuşma ve Yazma becerilerini ölçme
13 Sınav sonuçlarını tanımlama, yorumlama ve ilişki kurma
14 Dil sınavlarının gücü ve etkisi Sınav oluşturma ve uygulamada kalite yönetimi, Dil testlerinde teknoloji kullanımı
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav50Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2023 PAU