DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
IDE 618METİNLERARASILIK3 + 01. Yarıyıl10

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Doktora
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Edebiyat eserlerini yorumlamada ve okumada yeni bir yöntem olarak metinlerarasılığın ne olduğunu, kuram, köken, anlatıların çözümlenmesi ve edebiyat dışı alanlarla ilişkisi bağlamında örneklerle ortaya koymak
Ders İçeriği Metinlerarasılığın tanımı, kuramı ve kökeni. Başlıca kuramcıları. Kuramcılar arasındaki benzerlikler ve farklılıklar. Metinlerarasılık ve edebiyat dışı alanlardaki yansımaları. Örnek metinler ve çözümlemeler.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Metin ve metinlerarasılık terimlerinin tanımını yapar
2Farklı iki metin arasındaki benzerlikleri ortaya koyar
3Çağdaş kuramları uygulayarak metin tahlili yapar.
4Metinlere eleştirel yaklaşır
5İki farklı bilgiyi kullanarak sentez yapar
6Karşılaştığı her türlü metin hakkında yorum yapar

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13PY 14
ÖK 0154543545435453
ÖK 0254545453454354
ÖK 0354545345435454
ÖK 0454545434545345
ÖK 0545453545354545
ÖK 06 4543 4545354 
Ara Toplam2425292524212427242526242721
Katkı44544445444454

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)1412168
Ödevler41040
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)11010
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


260

10

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2012-2013 Güz1ERTUĞRUL İŞLER

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  IDE 618 Dersin Adı:  METİNLERARASILIK
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2012-2013 Güz
Öğretim Elemanı :  PROFESÖR ERTUĞRUL İŞLER E-Posta :  eisler@pau.edu.tr İç Hat: 
Ders Yeri FEF A0310,
Amaç : Edebiyat eserlerini yorumlamada ve okumada yeni bir yöntem olarak metinlerarasılığın ne olduğunu, kuram, köken, anlatıların çözümlenmesi ve edebiyat dışı alanlarla ilişkisi bağlamında örneklerle ortaya koymak
İçerik : Metinlerarasılığın tanımı, kuramı ve kökeni. Başlıca kuramcıları. Kuramcılar arasındaki benzerlikler ve farklılıklar. Metinlerarasılık ve edebiyat dışı alanlardaki yansımaları. Örnek metinler ve çözümlemeler.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Metinlerarasılık kavramı neyi ifade ediyor? Genel bir tanımlama denemesi.
2 Metinlerarasılık kavramının başta edebiyat olmak üzere diğer alanlardaki yansımaları. Yapısökümcülük ve metinlerarasılık. Baktin’den Derida’ya metinlerarasılık ve postyapısalcılık.
3 Metinlerarasılığın belli başlı kuramcıları ve görüşleri hakkında genel bir değerlendirme. Metinlerarasılığın edebiyat eleştirisindeki yeri ve önemi.
4 Rus Biçimcileri ve Metinlerarasılık.
5 Mikhail Baktin’in metinlerarasılık kuramı: “Söyleşimcilik”
6 Julia Kristeva’nın metinlerarasılık kuramı ve edebiyat açısından önemi. Baktin’den hareketle metinlerarasılık kuramına ve kavramına katkısı.
7 Michael Riffaterre’in metinlerarasılık kuramı, Kristeva ve Baktin’den ayrıldığı noktalar.
8 Ara sınav.
9 Roland Barthes ve metinlerarasılık. Çağdaş mitler aracılığıyla metinlerarasılık kavramına bakışı. Diğer kuramcılarla benzer ve farklı yanları.
10 Gérard Genette ve metinlerarasılık. Edebiyat eleştirisi bağlamında, anlatısal bir çözümleme yöntemi olarak metinlerarasılığın görünümleri. Örnekler.
11 Metinlerarası yöntemler: Ortakbirliktelik ve türev ilişkilerine göre yöntemlerin belirlenmesi. Örnekler.
12 Alıntı ve gönderge, gizli alıntı-aşırma, anıştırma.Örnekler
13 Yansılama, dönüştürüm ve öykünme, klişe-basmakalıp sözler, anlatı içinde anlatı.Örnekler
14 Metinlerarası anlam, metinlerarası okur ve metinlerarası imge kavramları ne ifade ediyor. Örnekler.
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
1)M. Bakhtine, The dialogic imagination, Austin,University of Texas Pres, 1981.English
2)K. Aktulum, Metinlerarası İlişkiler, Öteki Yayınları, 1999Türkçe
1)Intertextuality, Theory and practices, ed. By M. Worton-J. Stil, Manchester University pres, 1990. English
2)J. Kristeva, la Révolution du langage poétique, Seuil, 1974. Français
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav50Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2021 PAU