DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
IDE 617AMERİKAN EDEBİYATINDA ÇOK KÜLTÜRLÜLÜK3 + 01. Yarıyıl10

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Doktora
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Çok kültürlülük bir "eritme potası" asimilasyoncu ve beyaz hem egemen hem de fikir olarak azınlıklar tarafından eleştirilmiştir sonra kullanıma girmiş bir terimdir. Çokluğu, ırksal ve etnik kimlikler bir sosyal fikir, eşsiz, ancak aynı zamanda, savaştan sonra büyük ölçüde etkilemiş, sanatsal ve entelektüel üretim hybrizing. Bu kimlik siyaseti ve sonra üretilen estetik yapımlar ile ilişkili ve 1950'li ve 60'lı yılların, sivil haklar hareketi esinlenerek. Buradaki amaçları için, bir çokkültürcü herhangi bir kişi, renk, ırk ve / veya etnik sorunlar etrafında olan işi, beyaz, etnik ya da biracial kişi büyük ölçüde aydınlatmaktadır. Dünya Savaşı'ndan sonra Çokkültürlülük yazma genellikle otobiyografik ya da sözde-otobiyografik çalışma (örneğin Carlos Bulosan ve Maxine Hong Kingston) tarafından tanımlanan ve büyüyen bir ırksal ve etnik azınlık seslerini Amerika Birleşik Devletleri edebiyat tarihinin çok önemli bir unsuru olduğu fikrini yatırım ve kültürü.
Ders İçeriği Edebiyatın tanımı, edebi terim ve kavramlar, edebi metin inceleme metotları, edebi terimlerin kullanımı, edebi araştırma yöntemleri teorik ve uygulamalı olarak ele alınacaktır.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Araştırma tekniği nedir? Kullanımı ve gerekliği üzerine bilgi sahibi olur.
2 Farklı kaynaklardan alınan alıntıların nasıl verilebileceği üzerine bilgilendirir.
3 Metin incelemesi yapıp üzerine yazılmış eleştirileri internetten bulup kaynak gösterir.
4Edebi metinleri ve eleştiri kuramlarını kaynaksal olarak ifade eder.
5İleri düzeyde alan bilgisi edinerek kuramsal çalışmaları izleyebilir ve kaynak göstererek destekler.
6Araştırma yaptığı konuyla ilgili bilgi ve deneyimlerini yazılı olarak ifade eder ve kaynakça gösterir.
7Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak edebi metinleri yorumlar ve kaynak gösterir.
8Edebi metinleri ve edebiyat kaynaklarını kullanarak değerlendirir.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13PY 14
ÖK 0155444545454435
ÖK 0254544454544534
ÖK 0345455454545444
ÖK 0455444545454445
ÖK 0554544454444534
ÖK 0644455454444544
ÖK 0744455454434445
ÖK 0855444545454544
Ara Toplam3736343535353735343433362935
Katkı55444454444544

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)1412168
Ödevler41040
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)11010
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


260

10

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


Seçili dönemde ders açılmamıştır.

T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2021 PAU