DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
IDE 615ETNİK KADIN YAZARLARIN ÇALIŞMALARINDA TOPLUMSAL CİNSİYET VE KÜLTÜR3 + 01. Yarıyıl10

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Doktora
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Toplumsal cinsiyet birçok yakın zaman araştırmalarının konusu olmuştur ve feminist ilgilere, özellikle etnik kadın yazarlar tarafından üretilen eserlerin merkezinde bulunan birçok konunun göbeğinde bulunmaktadır. Ders, öğrencilere yöntemsel ve kavramsal altyapı sağlayacak feminist düşüncenin edebiyat ve kültür alanında feminist düşüncesini bir ana hattı ile başlar. Fakat, dersin gerçek odak noktası edebiyatın, popüler kültürün, kitle medyasının ve filmlerin feminist ve cinsiyetçi okumasıyla ilişkili problemlerdir. Yüksek derecede disiplinlerarası (görsel ve kültürel çalışmaları, eşcinsel, post-kolonyal söylem, karşılaştırmalı edebiyat, psikanaliz, sosyoloji vb. birleştirerek) olan ders modern ve çağdaş kültürün hem cinsiyet “kodlamasıyla” hem de farklı bölgelerdeki değişken iktidar ve ideoloji mekanizmalarıyla olan ilişkileriyle bağlantılanmıştır. Ders, öğrencilere birçok cinsiyet bazlı eleştiri metinleri, yöntemsel yaklaşımlar ve felsefi fikirlerle tanışma; Doğudaki ve Batıdaki feminism arasındaki farklar / ilişkiler ve edebi ve kültürel çalışmalar üzerine tartışma imkanı sunmaktadır.
Ders İçeriği Amerikan romanın tanımı, Amerikan Romanının çeşitleri, edebi dönemleri edebi terim ve kavramları, roman inceleme metotlarını, ve roman araştırma yöntemleri, teorik ve uygulamalı olarak ele alınacaktır.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Amerikan romanının tanımı ve tarihçesi üzerine bilgi sahibi olur.
2Amerikan Edebiyat ve romanını tanır.
3Amerikan romanından çıkarımlar yapar.
4Amerikan romanlarını okuyup sözlü olarak ifade eder.
5Amerikan romanlarını okuyup yazılı olarak ifade aktarır.
6Araştırma yaptığı Amerikan romanına ilişkin konuyla ilgili bilgi ve deneyimlerini yazılı olarak ifade eder.
7Bu alanda edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak toplumsal bilimsel ve etik değerlere uygun aktarımlar yapar.
8 Edebi araştırmaya ve kanıtlara dayalı yorumlar ve çıkarımlar üreterek topluma popüler konuları aktarır.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13PY 14
ÖK 0155454455544435
ÖK 0254545544445544
ÖK 0344455444455544
ÖK 0445444555544434
ÖK 0555554444454545
ÖK 0644455444455545
ÖK 0754545544445544
ÖK 0855454455544435
Ara Toplam3736353736353535353536372936
Katkı55455444445545

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)1412168
Ödevler41040
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)11010
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


260

10

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


Seçili dönemde ders açılmamıştır.

T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2021 PAU