DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
IDE 629FELSEFE VE EDEBİYAT3 + 03. Yarıyıl10

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Doktora
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Bu ders felsefe ve edebiyat arasındaki etkileşimleri incelemektedir. Klasik dönemden günümüze kadar edebiyat eserlerinde ifadesini bulan çeşitli felsefi problemleri, teorileri ve bakış açılarını öğrencilere öğretmek için tasarlanmıştır. Edebiyat eleştirisindeki gelişmelerin sıklıkla geleneksel felsefi olarak düşünülen ve çağdaş felsefe analizinde beğenilmeyen konularla ilgilendikleri görülürken felsefe, mantık, matematik ve diğer bilimler sayesinde değişim geçirmektedir. Büyük oranda bunun sonucu olarak yazılarında felsefe ve edebiyat unsurlarının yakından birbirleriyle ilişki içerisinde olduğu önemli düşünürler ihmal edilme eğilimindedir. Bu yazarların eserlerine uygun devamlı ve titiz bir incelemeye ihtiyaç vardır. Bu ders felsefe ve edebiyatın ne kadar birbirleriyle ilişki içerisinde olduklarını ve ne kadar birbirlerinden bağımsız olduklarını incelemektedir.
Ders İçeriği edebiyatın tanımı, doğası ve işlevi;edebiyat ve felsefede anahtar kavramlar ve terimler; edebi temalar ve felesefi temalar arasındaki ilişki;
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Bir edebi metnin felsefi boyutuna eleştirel yaklaşır
2Felsefenin edebiyat üzerindeki temel yansımlarını kavrar
3Karmaşık felsefi kavram ve terimleri edebi metinler üzerinden tartışır
4Felsefi metinleri yorumlar ve özetler
5çözülmesi gereken problemi belirler ve çözüm modelleri sunar
6Araştırma konusu hakkına gerekli teknolojiyi kullanır
7Yazılı bir metinde öğrendiği edebiyat eleştiri kuramını uygular
8Edebi bilgisini kullanır
9Internet kaynaklarından makalelere birçok kaynaktan edindiği gerekli bilgiyi sentezler ve yorumlar
10Etkili yazılı sunumlar hazırlar
11Etkili oral sunumlar hazırlar
12Eleştirel olarak düşünür, güncel tartışma konularını takip eder

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13PY 14
ÖK 0145453454354534
ÖK 0254545354535433
ÖK 0354535454535453
ÖK 0445435454535454
ÖK 0554535453542354
ÖK 0645354545354535
ÖK 0754535453545354
ÖK 0854532545325455
ÖK 0954535454532323
ÖK 105445445 554 43
ÖK 1143542324232255
ÖK 1243242354542354
Ara Toplam5549524547475544514445405047
Katkı54444454444344

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)1410140
Ödevler21020
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)11010
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)12020
Sunum / Seminer (hazırlık süresi dahil)21428
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


260

10

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


Seçili dönemde ders açılmamıştır.

T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2021 PAU