DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
IDE 6241950 SONRASI METİNLERİ VE ÇAĞDAŞ EDEBİYAT ÇALIŞMALARI3 + 03. Yarıyıl10

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Doktora
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilerin 1950 sonrası yazılan İngiliz edebiyatı metinlerini çağdaş eleştiri kuramları çerçevesinde anlamalarını ve yorumlayabilmelerini sağlamak, doktora düzeyine uygun, eleştirel ve analitik okumalar yapmaya teşvik etmektir.
Ders İçeriği Öğrencilerin 1950 sonrası edebiyat metinleri hakkında bilgi ve birikime sahip olmaları sağlanmakta ve bu bilgilerin yazınsal metinlerin çözümlenmesinde ve eleştirisinde kullanabilmeleri amaçlanmaktadır.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Çağdaş yazınsal metinleri okuyup anlar.
2Çağdaş metinleri eleştirel açıdan okur.
3Çağdaş metinler ile klasik metinler arasında karşılaştırma yapar.
4Çağdaş eleştiri kuramlarını kullanarak okunan metinlere yorum getirir.
5Metin analizlerini ve eleştirilerini yazılı olarak ifade eder.
6Metinler üzerinde soyut kuramsal kavramlar ve düşünceler açısından yorum yapar.
7Yazınsal metinlerde soyut kuramsal kavram ve düşünceleri saptar.
8Yazınsal metinlerdeki soyut kuramsal kavram ve düşünceleri yorumlayarak tartışır.
9Yazınsal metinler ve kuramlar arasında ilişki kurar.
10Kütüphane araştırması ve internette kuramsal tarama yapar.
11Araştırma yaptığı konuyla ilgili bulgularını yazılı olarak ifade eder.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13PY 14
ÖK 0144444444444555
ÖK 0244444444444455
ÖK 0354444455445555
ÖK 0444444444444455
ÖK 0554445455545555
ÖK 0644444444444455
ÖK 0754445445554555
ÖK 0844444444444455
ÖK 0954445445554555
ÖK 1055444444545555
ÖK 1155555555555555
Ara Toplam5046454548454749494748515555
Katkı54444444444555

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)1410140
Ödevler21020
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)11010
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)12020
Sunum / Seminer (hazırlık süresi dahil)21428
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


260

10

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


Seçili dönemde ders açılmamıştır.

T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2021 PAU