DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
IDE 623SHAKESPEARE TİYATROSUNUN SANATI3 + 03. Yarıyıl10

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Doktora
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Bu dersin amacı, Shakespeare tiyatrosunu, Rönesans Dönemi’ndeki sosyal, ekonomik, politik ve kültürel gelişmeler ve edebiyat kuramları ışığında incelemektir.
Ders İçeriği Shakespeare’in tiyatro sanatının, bir sahne sanatı ve edebi metin olarak analizi, metinler üzerinden, Rönesans döneminin felsefi, sosyal, siyasal ve edebi gelişmeleri ışığında biçem, içerik ve konu bakımdan teknik bir inceleme ile tartışılacaktır. Derste anlatılan teorik veriler doğrultusunda, Shakespeare’in tiyatro eserleri ve sahne uyarlamaları okutularak ve izlenerek, teknik bir analizle incelenecektir.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1 Tiyatronun genel özelliklerini tanır.
2Shakespeare Tiyatrosunun felsefe ve düşünce sistemini kavrar.
3Shakespeare Tiyatrosunu etkileyen sosyal, siyasal ve edebi gelişmeleri çözümler.
4Shakespeare’ın oyunlarını biçem, içerik ve konu bakımından analiz eder.
5Tiyatronun bir sahne sanatı olarak gelişimini takip eder.
6Tiyatronun teknik özelliklerini kavrar.
7Tiyatronun anlatım tekniklerini kavrar.
8Shakespeare Tiyatrosunun anlatım tekniklerini kavrar.
9Tiyatrodaki karakter özelliklerini ve dönem boyunca geçirdikleri evrimi takip eder.
10Shakespeare Tiyatrosundaki karakter özelliklerini ve geçirdikleri evrimi takip eder.
11Tiyatronun tür olarak diğer türlerle olan bağlantılarını, temas noktalarını, ve birbirleriyle olan etkileşimlerini inceler.
12Shakespeare Tiyatrosunun, Rönesans’tan günümüze kadar oyun yazarları ve metinleri üzerindeki etkisini takip eder.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13PY 14
ÖK 0155544443322222
ÖK 0255544443322222
ÖK 0355544444332232
ÖK 0455544443333222
ÖK 0554545444332222
ÖK 0655444433322222
ÖK 0744444333322111
ÖK 0854544433221111
ÖK 0955555443332211
ÖK 1055444332222222
ÖK 1144454333221111
ÖK 1244444332211111
Ara Toplam5755555050444236322722202019
Katkı55544443322222

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)1410140
Ödevler21020
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)11010
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)12020
Sunum / Seminer (hazırlık süresi dahil)21428
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


260

10

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


Seçili dönemde ders açılmamıştır.

T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2021 PAU